#
#
Seksjon for forskning og utdanningskvalitet mette.r.midtgard@uit.no +4777625241 90972287 Tromsø ADM A 338

Mette Ravn Midtgard


Seniorrådgiver/Næringslivskoordinator

Stillingsbeskrivelse

Implementering av UiTs Innovasjons- og handlingsplan:

- Innovasjonsfrokost

Innovasjon Norges Stud-ENT kontakt UiT

Kontaktperson Konnekt; nasjonalt kompetansesenter samferdsel 

Koordinator  Næringslivsmentorordningen  Forregion Arktis og Nordland 

Hjort  2022

RSA 

 

UiT intern saksbehandling og  utredninger


  • Hansen, Ove Heitmann; Midtgard, Mette Ravn. Going north : the new petroleum province of Norway. Routledge 2008 ISBN 041544330X.s 200 - 239.
  • Midtgard, Mette Ravn; Iversen, Audun; Askildsen, Thorkel C; Mikkelsen, Eirik Inge. Shipping i Polhavet – databehov og tilgjengelige data. 2012 (5/2012) ISBN 978-82-7492-258-7. ISSN 0804-6069.
  • Midtgard, Mette Ravn; Amundsen, Helene; Newton, Alice. An Arctic Rosette. Planet Under Pressure 2012-03-26 - 2012-03-29 2012.
  • Viken, Arvid; Midtgard, Mette Ravn. Tourism as volumism. Harnessing High Lattitudes 1999.
  • Viken, Arvid; Midtgard, Mette Ravn; Bakken, Toril; Borch, Trude. Innovasjoner i samisk reiseliv. 1998.
  • Se alle arbeider i CRIStin →
    ADM A 338