Bilde av Midtgard, Mette Ravn
Bilde av Midtgard, Mette Ravn
Seksjon for forskning og utdanningskvalitet mette.r.midtgard@uit.no +4777625241 90972287 Tromsø ADM A 338

Mette Ravn Midtgard


Seniorrådgiver/Næringslivskoordinator

Stillingsbeskrivelse

Implementering av UiTs Innovasjons- og handlingsplan:

- Innovasjonsfrokost

Innovasjon Norges Stud-ENT kontakt UiT

Kontaktperson Konnekt; nasjonalt kompetansesenter samferdsel 

Koordinator  Næringslivsmentorordningen  Forregion Arktis og Nordland 

Hjort  2022

RSA 

 

UiT intern saksbehandling og  utredninger


 • Ove Heitmann Hansen, Mette Ravn Midtgard :
  Going north : the new petroleum province of Norway
  Routledge 2008
 • Mette Ravn Midtgard, Audun Iversen, Thorkel C Askildsen, Eirik Inge Mikkelsen :
  Shipping i Polhavet – databehov og tilgjengelige data
  2012 ARKIV
 • Mette Ravn Midtgard, Helene Amundsen, Alice Newton :
  An Arctic Rosette
  2012
 • Arvid Viken, Mette Ravn Midtgard :
  Tourism as volumism
  1999
 • Arvid Viken, Mette Ravn Midtgard, Toril Bakken, Trude Borch :
  Innovasjoner i samisk reiseliv
  1998

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →
  ADM A 338