Aas, Gudrun

Universitetslektor Lærerut. og pedagogikk campus Alta
Flag icon Flag icon

  • Aas, Gudrun. Lærerens støtte til elever som har vært utsatt for mobbing. Cappelen Damm Akademisk 2019 ISBN 9788202598136.

  • Medlem i forskergruppe

    [Loading...]