Bilde av Warth, Line Lundvoll
Bilde av Warth, Line Lundvoll
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk line.lundvoll.warth@uit.no +4777644077 Her finner du meg

Line Lundvoll Warth


Professor


 • Line Lundvoll Warth, Kari Dyb :
  A Temporal Perspective on Electronic Medicine Management Work
  International Conference on eHealth, Telemedicine, and Social Medicine (eTELEMED) 2024
 • Line Lundvoll Warth, Åse Langballe, Jon Håkon Schultz :
  A Trauma-Informed Approach to Arresting Migrant Families for Deportation. New Policing Practice
  European Journal of Policing Studies 2023 ARKIV / DOI
 • Line Lundvoll Warth, Kari Dyb :
  Facilitating Interprofessional Collaboration on Electronic Medicines Management
  Studies in Health Technology and Informatics 29. juni 2023 ARKIV / DOI
 • Line Lundvoll Warth, Kari Dyb :
  The Establishment of Communities of Practice for Electronic Medicines Management
  IOS Press 2022 ARKIV / DOI
 • Line Lundvoll Warth :
  Video Recordings of Interactions
  Studies in Health Technology and Informatics 2022 ARKIV / DOI
 • Line Lundvoll Warth :
  Technology as a Tool to Promote Nontechnical Skills in Surgical Training
  International Journal On Advances in Internet Technology 2020 FULLTEKST
 • Line Lundvoll Warth :
  Communication between Mentor and Mentee Using Videoconferencing in Surgical Training
  International Academy, Research and Industry Association (IARIA) 2020 FULLTEKST / ARKIV
 • Oda Julie Hembre, Line Lundvoll Warth :
  Assembling iPads and Mobility in Two Classroom Settings
  Technology, Knowledge and Learning 2019 ARKIV / DOI
 • Kari Dyb, Line Lundvoll Warth :
  Implementing eHealth technologies: The need for changed work practices to reduce medication errors
  Studies in Health Technology and Informatics 2019 FULLTEKST / DOI
 • Line Lundvoll Warth, Kari Dyb :
  eHealth initiatives; the relationship between project work and institutional practice
  BMC Health Services Research 2019 ARKIV / DOI
 • Line Lundvoll Warth :
  Creating Learning Opportunities by Using Videoconferencing in Surgical Education
  Studies in Health Technology and Informatics 2019 ARKIV / FULLTEKST / DOI
 • Kari Dyb, Line Lundvoll Warth :
  The Norwegian National Summary Care Record: a qualitative analysis of doctors’use of and trust in shared patient information
  BMC Health Services Research 2018 DOI
 • Hege Kristin Andreassen, Kari Dyb, Carl May, Catherine J. Pope, Line Lundvoll Warth :
  Digitized patient–provider interaction: How does it matter? A qualitative meta-synthesis
  Social Science and Medicine 2018 DOI
 • Hege Kristin Andreassen, Line Lundvoll Warth :
  The Impact of Telementoring
  Studies in Health Technology and Informatics 2018 DOI
 • Line Lundvoll Warth, Kari Dyb :
  A qualitative study of the implementation and use of a national information system
  IADIS Press 2017 FULLTEKST
 • Line Lundvoll Warth :
  Digital tools in interaction, information and teaching processes. Interests, ideas and future work.
  2024
 • Line Lundvoll Warth, Kari Dyb :
  A Temporal Perspective on Electronic Medicine Management work - presentation of paper
  2024
 • Kari Dyb, Line Lundvoll Warth :
  eMM- electronic medicines management : Lokale profesjonsfellesskap arena 1: hva gjør jeg - hva gjør andre?
  2023
 • Kari Dyb, Line Lundvoll Warth :
  eMM- electronic medicines management : Lokale profesjonsfellesskap arena 2. Hvorfor er det ikke flere feil?
  2023
 • Line Lundvoll Warth :
  Collaboration Norway - Spain: Exploring technologies in everyday settings in organizations: Education and health care.
  2023
 • Kari Dyb, Line Lundvoll Warth :
  Work package meeting 2023 - eMM: Digital tools, organization and work. Work package leaders workshop
  2023
 • Kari Dyb, Line Lundvoll Warth :
  Academic workshop 2023 - eMM: Work and organization
  2023
 • Line Lundvoll Warth, Kari Dyb :
  Presentation: Facilitating Interprofessional Collaboration on Electronic Medicines Management
  2023
 • Line Lundvoll Warth, Kari Dyb :
  Communities of Practice for Electronic Medicines Management - the establishment
  2022
 • Line Lundvoll Warth :
  Elektronisk legemiddelhåndtering (eMM): en introduksjon
  2022
 • Line Lundvoll Warth, Kari Dyb :
  Et samfunnsvitenskapelig blikk på håndtering av legemidler
  2022 FULLTEKST
 • Kari Dyb, Line Lundvoll Warth :
  Electronic Medicines Management (eMM) in Norway - A comparative case study
  2022
 • Line Lundvoll Warth :
  Video Recordings of Interactions in collaborative work
  2022
 • Line Lundvoll Warth :
  eMM-prosjektpresentasjon
  2021
 • Kari Dyb, Line Lundvoll Warth :
  eMM- electronic medicines management : lokale profesjonsfellesskap 1
  2021
 • Kari Dyb, Line Lundvoll Warth :
  Electronic medicines management - introduksjon
  2021
 • Line Lundvoll Warth :
  Presentation - Communication between Mentor and Mentee Using Videoconferencing in Surgical Training
  2020
 • Line Lundvoll Warth :
  Innføring og bruk av nye arbeidsmetoder
  2020
 • Line Lundvoll Warth :
  Evaluering av barnefaglig prosjekt
  2020
 • Line Lundvoll Warth :
  Panel: Theme: Data Analytics and Health Management - Qualitative Data Analytics of Interactions in Remote Medicine
  2020
 • Anne Moen, Line Lundvoll Warth, Kari Dyb, Irena Orgjanovic, Eva Turk, Catherine Chronaki :
  Citizens and Health Data – a call for Digital health literacy too
  2019
 • Kari Dyb, Line Lundvoll Warth, Lene Lundberg :
  Electronic prescribing does not prevent medication errors
  19. oktober 2019 FULLTEKST
 • Kari Dyb, Line Lundvoll Warth :
  Implementing eHealth Technologies
  2019
 • Line Lundvoll Warth, Kari Dyb :
  Meeting the Medicines Challenge with Digital Technologies
  2019
 • Line Lundvoll Warth :
  Learning by Using Videoconferencing in Surgical Education
  2019
 • Kari Dyb, Line Lundvoll Warth, Mali A. Arnstad :
  E-resept og kjernejournal: Forskjell mellom innføring og praksis
  06. november 2019 FULLTEKST
 • Lene Lundberg, Kari Dyb, Line Lundvoll Warth :
  E-resepter hindrer ikke feilmedisinering
  15. oktober 2019 FULLTEKST
 • Kari Dyb, Line Lundvoll Warth :
  The Summary Care Record, a symbol of shared patient information A qualitative analysis of doctors' perceptions of shared information systems
  2018
 • Line Lundvoll Warth, Hege Kristin Andreassen :
  The Impact of telementoring
  2018
 • Lene Lundberg, Kari Dyb, Line Lundvoll Warth :
  Leger bruker ikke kjernejournalen slik myndighetene hadde tenkt
  28. september 2018 DATA
 • Kari Dyb, Line Lundvoll Warth, Lene Lundberg :
  Doctors are not using summary care records as intended
  11. november 2018 FULLTEKST
 • Line Lundvoll Warth, Kari Dyb :
  E-resept og kjernejournal som første steg på vei mot Helseplattformen
  2017
 • Marianne Vibeke Trondsen, Kari Dyb, Line Lundvoll Warth :
  Health and technology in a Norwegian context
  2017
 • Line Lundvoll Warth, Kari Dyb :
  The use of an acceptance test for accessing an electronic information system
  2017 FULLTEKST
 • Kari Dyb, Line Lundvoll Warth :
  Bruk av kjernejournal: Faktorer som hemmer og fremmer bruk av e-helse
  2017

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →


  Forskningsinteresser

  Læring og teknologi i utdanning og arbeid

  Innføring av nye arbeidsmetoder

  eHelse