Bilde av Lundblad, Marie Wasmuth
Bilde av Lundblad, Marie Wasmuth
Institutt for samfunnsmedisin marie.w.lundblad@uit.no Her finner du meg

Marie Wasmuth Lundblad


Postdoktor i kreftepidemiologi

Stillingsbeskrivelse

Marie W. Lundblad er postdoktor ved Institutt for samfunnsmedisin, det helsevitenskapelige fakultet. Hun er tilknyttet forskergruppen Systemepidemiologi og er ass. medlem i forskningsgruppen Kroniske sykdommers epidemiologi. Hun jobber for tiden med trender i overvekt/fedme og forekomsten av fedme-relatert kreft ved bruk av Kvinner og kreft, HUNT og Tromsøundersøkelsen (se mer informasjon på prosjektets nettside). Andre interesseområder inkluderer kroppssammensetning (målt med DXA) og metabolsk helse.

Prosjekt: Overvekt/fedme og kreftinsidens 

 


 • Laila Arnesdatter Hopstock, Anine Christine Medin, Guri Skeie, André Henriksen, Marie Wasmuth Lundblad :
  Evaluation of a Web-Based Dietary Assessment Tool (myfood24) in Norwegian Women and Men Aged 60-74 Years: Usability Study
  JMIR Formative Research 11. mars 2022 FULLTEKST / ARKIV / DOI
 • Linn Nilsen, Laila Arnesdatter Hopstock, Sameline Grimsgaard, Monica Hauger Carlsen, Marie Wasmuth Lundblad :
  Intake of Vegetables, Fruits and Berries and Compliance to “Five-a-Day” in a General Norwegian Population—The Tromsø Study 2015–2016
  Nutrients 2021 ARKIV / DOI
 • Laila Arnesdatter Hopstock, Bente Morseth, Sarah Cook, Anne Elise Eggen, Sameline Grimsgaard, Marie Wasmuth Lundblad m.fl.:
  Treatment target achievement after myocardial infarction and ischemic stroke: cardiovascular risk factors, medication use and lifestyle – The Tromsø Study 2015-2016. Secondary prevention in myocardial infarction and stroke
  European Journal of Preventive Cardiology (EJPC) 2021 ARKIV / DOI
 • Marie Wasmuth Lundblad, Bjarne Koster Jacobsen, Jonas Johansson, Emanuella de Lucia Rolfe, Sameline Grimsgaard, Laila Arnesdatter Hopstock :
  Reference Values for DXA-Derived Visceral Adipose Tissue in Adults 40 Years and Older from a European Population: The Tromsø Study 2015–2016
  Journal of Obesity 2021 ARKIV / DOI
 • Marie Wasmuth Lundblad, Bjarne Koster Jacobsen, Jonas Johansson, Sameline Grimsgaard, Lene Frost Andersen, Laila Arnesdatter Hopstock :
  Anthropometric measures are satisfactory substitutes for the DXA‐derived visceral adipose tissue in the association with cardiometabolic risk—The Tromsø Study 2015–2016
  Obesity Science & Practice 2021 ARKIV / DOI
 • Marie Wasmuth Lundblad, Jonas Johansson, Bjarne Koster Jacobsen, Sameline Grimsgaard, Lene Frost Andersen, Tom Wilsgaard m.fl.:
  Secular and longitudinal trends in body composition: The Tromsø Study, 2001 to 2016
  Obesity 2021 ARKIV / DOI
 • Linn Nilsen, Laila Arnesdatter Hopstock, Guri Skeie, Sameline Grimsgaard, Marie Wasmuth Lundblad :
  The Educational Gradient in Intake of Energy and Macronutrients in the General Adult and Elderly Population: The Tromsø Study 2015–2016
  Nutrients 2021 ARKIV / DOI
 • Marie Wasmuth Lundblad, Lene Frost Andersen, Bjarne Koster Jacobsen, Monica Hauger Carlsen, Anette Hjartåker, Sameline Grimsgaard m.fl.:
  Energy and nutrient intakes in relation to National Nutrition Recommendations in a Norwegian population-based sample: the Tromsø Study 2015–16
  Food & Nutrition Research (FNR) 2019 ARKIV / DOI
 • Marie Wasmuth Lundblad, Bjarne K. Jacobsen :
  Is age at menarche associated with total mortality? The Tromsø Study
  International Journal of Women's Health 2018 ARKIV / DOI
 • Marie Wasmuth Lundblad, Bjarne K. Jacobsen :
  The reproducibility of self-reported age at menarche: The Tromsø Study
  BMC Women's Health 2017 ARKIV / DOI
 • Marie Wasmuth Lundblad, Ann Ragnhild Broderstad, Inger Njølstad :
  Social inequalities in health in the Arctic region: from observing to serving
  Scandinavian Journal of Public Health 2023 DOI
 • Gunnhild Skjold, Marie Wasmuth Lundblad, Inger Dagsvold, Susanna Ragnhild Andersdatter Siri, Bjarne Koster Jacobsen, Ann Ragnhild Broderstad :
  Perspektiv på covid-19 i samiske samfunn i Noreg
  2022
 • Gunnhild Skjold, Marie Wasmuth Lundblad, Inger Dagsvold, Susanna Ragnhild Andersdatter Siri, Bjarne K. Jacobsen, Ann Ragnhild Broderstad :
  Perspectives on COVID-19 in Sami communities in Norway
  2022
 • Susanna Ragnhild Andersdatter Siri, Gunnhild Skjold, Marie Wasmuth Lundblad, Inger Dagsvold, Bjarne K. Jacobsen, Ann Ragnhild Broderstad :
  Perspektiv på covid-19 i samiske samfunn i Norge
  2022
 • Gunnhild Skjold, Ann Ragnhild Broderstad, Bjarne K. Jacobsen, Susanna Ragnhild Andersdatter Siri, Marie Wasmuth Lundblad, Inger Dagsvold :
  Perspectives on COVID-19 in Sami communities in Norway
  2022
 • Marie Wasmuth Lundblad, Laila Arnesdatter Hopstock, Jonas Johansson :
  Kan du måle hvor sunn du er?
  UiT Forskerhjørnet 2022
 • Ellen Kathrine Bludd, André Henriksen, Edvard Hamnvik Sagelv, Marie Wasmuth Lundblad :
  Kan teknologi hjelpe oss til å leve sunnere?
  Digi.no 2021
 • Laila Arnesdatter Hopstock, Bente Morseth, Sarah Cook, Anne Elise Eggen, Sameline Grimsgaard, Marie Wasmuth Lundblad m.fl.:
  A snapshot of long-term treatment target achievement after myocardial infarction and ischaemic stroke: Cardiovascular risk factors, medication use, and lifestyle The Tromsø Study 2015–2016
  2021 FULLTEKST
 • Laila Lanes, Marie Wasmuth Lundblad :
  Menn har mer magefett enn kvinner
  28. juni 2021 FULLTEKST
 • Marie Wasmuth Lundblad, Laila Arnesdatter Hopstock, Bjørn Heine Strand :
  Tromsøværinger blir stadig større. Fedmeforsker spør: – Blir vi sterkere eller feitere?
  03. august 2021
 • Laila Arnesdatter Hopstock, Marie Wasmuth Lundblad, Dina Benedicte Berg Stensen :
  Being healthy up-north
  2021
 • Marie Wasmuth Lundblad :
  Helse og teknologi; Overvekt og kroppssammensetning
  2021
 • Edvard Hamnvik Sagelv, André Henriksen, Marie Wasmuth Lundblad :
  Aktivitet, kropp og teknologi
  2021
 • Ellen Kathrine Bludd, Marie Wasmuth Lundblad, Edvard Hamnvik Sagelv, André Henriksen :
  Kan teknologi hjelpe oss til å leve sunnere?
  12. oktober 2021 FULLTEKST
 • Marie Wasmuth Lundblad :
  Kroppssammensetning, fettprosent og DXA
  13. september 2021
 • Marie Wasmuth Lundblad, Karoline Skrøder :
  Grepene som fjerner magefettet først
  24. juni 2021 OMTALE
 • Marie Wasmuth Lundblad :
  Menns magefett er farligere enn kvinners
  18. juni 2021 FULLTEKST
 • Marie Wasmuth Lundblad, Laila Lanes :
  Menns magefett er farligere enn kvinners
  18. juni 2021 OMTALE
 • Laila Lanes, Marie Wasmuth Lundblad :
  Magefett farligere for menn enn kvinner
  18. juni 2021 OMTALE
 • Marie Wasmuth Lundblad, Ellen Kathrine Bludd :
  Ferske resultater fra Tromsøundersøkelsen: Menn har mer magefett enn kvinner
  18. juni 2021 OMTALE
 • Laila Arnesdatter Hopstock, Marie Wasmuth Lundblad, Petja Lyn Langholz, Ola Løvsletten :
  Nye utviklingstrekk: røyk og fedme
  2021 OMTALE
 • Tobias Henriksen, André Henriksen, Marie Wasmuth Lundblad, Laila Arnesdatter Hopstock :
  Feiring av Halloween under en pandemi
  30. oktober 2020
 • Laila Arnesdatter Hopstock, Bente Morseth, Sarah Anne Cook, Anne Elise Eggen, Sameline Grimsgaard, Petja Lyn Langholz m.fl.:
  Secondary prevention of cardiovascular disease needs improvement in men and women, with and without diabetes: The Tromsø Study 2015-16
  2019 FULLTEKST
 • Jakobsen Siw Ellen, Marie Wasmuth Lundblad :
  Helsa vår de siste 45 år: Vi blir tjukkere og friskere
  24. juni 2019 FULLTEKST
 • Marie Wasmuth Lundblad, Bjarne K. Jacobsen, Sameline Grimsgaard, Lene Frost Andersen, Monica Hauger Carlsen, Jonas Johansson m.fl.:
  Total energy and macronutrient intake according to body mass index, fat mass index and body fat percentage: The seventh Tromsø Study 2015-16
  2019
 • Laila Arnesdatter Hopstock, Sameline Grimsgaard, Marie Wasmuth Lundblad, Trygve Sigvart Deraas :
  Changes in adiposity and cardiovascular risk factors in sedentary women and men with obesity and high cardiovascular disease risk – results from a 6-month single-arm complex lifestyle intervention feasibility study
  2019 FULLTEKST
 • Marie Wasmuth Lundblad, Trygve Sigvart Deraas, Sameline Grimsgaard, Laila Arnesdatter Hopstock :
  Changes in energy- and nutrient intake among sedentary people with obesity participating in a 6-month complex intervention: a feasibility study
  2019
 • Marie Wasmuth Lundblad, Bjarne K. Jacobsen, Sameline Grimsgaard, Lene Frost Andersen, Monica Hauger Carlsen, Laila Arnesdatter Hopstock :
  Energy and macronutrient intake and associations with body mass index and fat mass index: The seventh Tromsø Study 2015-16
  Norsk Epidemiologi, Supplement 2018
 • Marie Wasmuth Lundblad, Lene Frost Andersen, Bjarne K. Jacobsen, Monica Hauger Carlsen, Anette Hjartåker, Sameline Grimsgaard m.fl.:
  Nutrient intake in the 7th survey of the Tromsø Study 2015-16, and comparison with Norwegian national dietary recommendations
  2017
 • Marie Wasmuth Lundblad, Lene Frost Andersen, Bjarne K. Jacobsen, Monica Hauger Carlsen, Anette Hjartåker, Sameline Grimsgaard m.fl.:
  Nutrient intake in the 7th survey of the Tromsø Study 2015-16, and comparison with Norwegian national dietary recommendations
  Norsk Epidemiologi, Supplement 2017

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →


  Forskningsinteresser

  Marie W. Lundblad er postdoktor ved Institutt for samfunnsmedisin, det helsevitenskapelige fakultet. Hun er tilknyttet forskergruppen Systemepidemiologi og er ass. medlem i forskningsgruppen Kroniske sykdommers epidemiologi. Hun jobber for tiden med trender i overvekt/fedme og forekomsten av fedme-relatert kreft ved bruk av Kvinner og kreft, HUNT og Tromsøundersøkelsen (se mer informasjon på prosjektets nettside). Andre interesseområder inkluderer kroppssammensetning (målt med DXA) og metabolsk helse.

   
  CV

  Academic background:

  2010 – 2014 - Bachelor in nutritional physiology, Bjørknes Høyskole, Oslo

  2014 - 2016 - Master in Public Health, UiT The Arctic University of Norway

  2016 - 2017 - Coordinator, National research school in population based epidemiology (EPINOR), UiT 

  2017 - 2017 - Scietific assistant, The Tromsø Study, UiT The Arctic University of Norway

  2017 - 2021 - PhD Fellow in Epidemiology, UiT The Arctic University of Norway

  2021 - 2022 - Adviser, center for Sami Health Research, UiT The Arctic University of Norway

  2022 - University Pedagogical Seminar (UNIPED) completed

  2022 - xxxx - Postdoctoral fellow, UiT The Arctic University of Norway

  Teaching:

  2021 - 2022 Researcher, program leader for Master in Public Health, UiT

  2022 - HEL-3066, Protocol development for MPH thesis

  2022 - HEL-3950, Master's Thesis in Public Health