Bilde av Dagsvold, Inger
Bilde av Dagsvold, Inger
Senter for samisk helseforskning SSHF inger.j.dagsvold@uit.no +4777649287 Her finner du meg

Inger Dagsvold


Forsker

Stillingsbeskrivelse

Jeg jobber som forsker ved Senter for samisk helseforskning. Jeg arbeider med trinn 1 i SAMINOR 3; "Fortellinger om helse - En kvalitativ intervjuundersøkelse. En del av Helse- og levekårsundersøkelsen i områder med samisk og norsk bosetting – SAMINOR". Jeg har vært prosjektleder for planlegging og gjennomføringen av studien.  Intervjustudien utforsker hva befolkninga selv mener er relevant når det gjelder helse og levekår, og som de mener en helseundersøkelse i deres bo-områder derfor bør sette søkelys på. Resultatene fra intervjustudien er brukt til å lage nye og mer relevante spørsmål til spørreskjemaet i den Helse- og levekårsundersøkelsen SAMINOR 3. På denne måten har befolkninga selv fått være med å definere hvilke forskningsspørsmål som skal vektlegges. I tillegg brukes intervjumaterialet til kvalitativ forskning, for å bidra til kunnskap om den fleretniske befolkningas syn på helse- og levekårsrelaterte temaer, som fortalt av dem selv. Jeg arbeider nå hovedsaklig med datahåndtering av intervjumaterialet og skriver artikler basert på de disse intervjuene.  Jeg har i min doktograd sett på om, og hvordan samisk språk og kultur implementeres t i poliklinisk psykisk helsevern til samiske pasienter. 


 • Gwen K. Healey Akearok, Ay’aqulluk Jim Chaliak, Katie Cueva, David Cook, Christina VL Larsen, Lára Jóhannsdóttir m.fl.:
  Diverse methodological approaches to a Circumpolar multi-site case study which upholds and responds to local and Indigenous community research processes in the Arctic
  International Journal of Circumpolar Health 2024 DOI
 • Malory Peterson, Gwen Healey Akearok, Katie Cueva, Josée G. Lavoie, Christina VL Larsen, Lára Jóhannsdóttir m.fl.:
  Public health restrictions, directives, and measures in Arctic countries in the first year of the COVID-19 pandemic
  International Journal of Circumpolar Health 2023 ARKIV / DOI
 • Inger Dagsvold :
  Språklig og kulturell tilrettelegging av helsetjenester – Kollektiv rettighet, helsefaglig utfordring, individuelle behov.
  UiT Norges arktiske universitet 2022 FULLTEKST / DOI
 • Ann Ragnhild Broderstad, Inger Dagsvold, Susanna Ragnhild Andersdatter Siri :
  KRONIKK: FORNORSKNINGEN AV KVENER OG NORSKFINNER – VIRKER DET INN PÅ DERES HELSE I DAG?
  Ruijan Kaiku 15. mars 2023 FULLTEKST
 • Ann Ragnhild Broderstad, Inger Dagsvold :
  Håper ny forskning kan fortelle hvordan fornorskninga påvirker folk i dag
  20. februar 2023 FULLTEKST
 • Ann Ragnhild Broderstad, Inger Dagsvold :
  Hvordan virker fornorskningen på vår helse i dag
  Nordnorsk debatt - Nordlys 04. februar 2023 FULLTEKST
 • Ann Ragnhild Broderstad, Inger Dagsvold, Mattis Danielsen :
  Skal undersøke konsekvensene av fornorskning
  19. februar 2023 DATA
 • Inger Dagsvold, Ann Ragnhild Broderstad :
  Arrangement "Begynnelsen på en samtale - konsert og panelsamtale etter Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport". Avholdt i Domkirken i Tromsø. https://uit.no/tavla/artikkel/811909/begynnelsen_pa_en_samtale_-_konsert_og_panelsamta
  08. juni 2023
 • Inger Dagsvold, Susanna Ragnhild Andersdatter Siri :
  Forventninger til rapporten fra Sannhets - og forsoingskommisjonen. https://radio.nrk.no/serie/distriktsprogram-troms/sesong/202306/DKTR01010223?fbclid=IwAR3PZblH9cWsweKX18LwNIbRBr6B1USTNrm35IStw1GnTMuloWHxc_NTBhc#t=2h17m55s
  01. juni 2023
 • Inger Dagsvold :
  Om fornorskning."Forsoningssamtaler starter i Tromsø domkirke". Intervju, NRK kvensk
  08. juni 2023
 • Inger Dagsvold, Ann Ragnhild Broderstad :
  Kan fornorskning påvirke helsa. Intervju på NRK Helgemorgen 19.02.2023. https://tv.nrk.no/serie/helgemorgen-tv/202302/DNRR62001523/avspiller
  19. februar 2023
 • Inger Dagsvold :
  Intervju på NRK Nordnytt om fornorskning. https://tv.nrk.no/serie/distriktsnyheter-nordnytt/202306/DKTR98060723/avspiller
  07. juni 2023
 • Inger Dagsvold, Egil Thomassen :
  Dialog om og kartlegging av et nasjonalt traume. UiT, https://uit.no/nyheter/artikkel?p_document_id=814217&fbclid=IwAR3slyesl_hjjWzxUaZ2Q5EWCwRaOMHzxAFpLUxSLzxAqLzi5LNsg4AZvoE
  02. juni 2023
 • Inger Dagsvold, Ann Ragnhild Broderstad :
  Utarbeidet tekst om SAMINOR til utstillingen "Alltid en fremmed" ved Norges arktiske universitetsmuseum. https://uit.no/tavla/artikkel/813706/alltid_en_fremmed
  11. juni 2023
 • Inger Johanne Dagsvold :
  Om Helse- og levekårsundersøkelsen i områder med samisk og norsk bosetting – SAMINOR 3; status datainnsamling i sørsamiske kommuner.
  2023
 • Inger Johanne Dagsvold :
  Erfaringer fra brukermedvirkning i «Fortell om helse på samisk», Helse og levekårsundersøkelsen SAMINOR 3.
  2023
 • Inger Johanne Dagsvold :
  Refleksjoner rundt forskning på samers liv, helse og kultur(er)
  2023
 • Inger Dagsvold :
  När forskningen går in i själ och hjärta.
  04. august 2022 DATA
 • Ann Ragnhild Broderstad, Inger Dagsvold, Iselin Caroline Finn :
  Kommunikasjon
  2022
 • Gunnhild Skjold, Marie Wasmuth Lundblad, Inger Dagsvold, Susanna Ragnhild Andersdatter Siri, Bjarne Koster Jacobsen, Ann Ragnhild Broderstad :
  Perspektiv på covid-19 i samiske samfunn i Noreg
  2022
 • Gunnhild Skjold, Marie Wasmuth Lundblad, Inger Dagsvold, Susanna Ragnhild Andersdatter Siri, Bjarne K. Jacobsen, Ann Ragnhild Broderstad :
  Perspectives on COVID-19 in Sami communities in Norway
  2022
 • Ann Ragnhild Broderstad, Gunnhild Skjold, Inger Dagsvold, Susanna Ragnhild Andersdatter Siri :
  Perspectives on COVID-19 in Sami communities in Norway. Nunamed
  2022
 • Ann Ragnhild Broderstad, Gunnhild Skjold, Inger Dagsvold, Susanna Ragnhild Andersdatter Siri :
  Perspektijve COVID-19-pandemijese saemien seabradahkine Nöörjesne Perspectives on COVID-19 in Sami communities in Norway
  2022
 • Inger Dagsvold :
  Samisk språk - skam, savn, stolthet
  2022
 • Inger Dagsvold, Ann Ragnhild Broderstad :
  Brugerinddragelse i "Sundheds- og levevilkårsundersøgelsen i områder med samisk og norsk bosættelse - SAMINOR 3" - Befolkningen ved, hvad vi har brug for mere viden om
  2022
 • Ann Ragnhild Broderstad, Inger Dagsvold :
  SAMINOR. Fra klassisk epidemiologisk forskning til storskala mix-metode
  2022
 • Ann Ragnhild Broderstad, Inger Dagsvold, Marita Melhus :
  Helse- og levekårsundersøkelsen i områder med samisk og norsk bosetting ‒ SAMINOR-undersøkelsen
  2022
 • Inger Dagsvold :
  Helsetjenester til den samiske pasienten; kvalitet, trygghet, respekt.
  2022
 • Inger Dagsvold :
  Dál mii iskagoahtit boazodoallonissoniid dearvvašvuoda
  23. februar 2022
 • Ann Ragnhild Broderstad, Inger Dagsvold :
  Saminor – stemmen til forsker og bruker
  2022
 • Ann Ragnhild Broderstad, Inger Dagsvold, Susanna Ragnhild Andersdatter Siri, Egil Thomassen :
  SAMINOR 3. Ikke noe om oss, uten oss
  2022
 • Ann Ragnhild Broderstad, Gunnhild Skjold, Inger Dagsvold, Susanna Ragnhild Andersdatter Siri :
  Et nytt prosjekt i SSHF. Perspektiv på covid-19 i samiske samfunn i Noreg
  2022
 • Ann Ragnhild Broderstad, Inger Dagsvold :
  SAMINOR 3. En innovativ forskningsdesign
  2022
 • Susanna Ragnhild Andersdatter Siri, Gunnhild Skjold, Marie Wasmuth Lundblad, Inger Dagsvold, Bjarne K. Jacobsen, Ann Ragnhild Broderstad :
  Perspektiv på covid-19 i samiske samfunn i Norge
  2022
 • Gunnhild Skjold, Ann Ragnhild Broderstad, Bjarne K. Jacobsen, Susanna Ragnhild Andersdatter Siri, Marie Wasmuth Lundblad, Inger Dagsvold :
  Perspectives on COVID-19 in Sami communities in Norway
  2022
 • Ann Ragnhild Broderstad, Iselin Caroline Finn, Inger Dagsvold, Bodil Hansen Blix, Ingrid Petrikke Olsen, Ann-Mari Andersen m.fl.:
  LUB 5 del 2: Læringsaktiviteter om samiske rettigheter i helse- og sosialtjenestene
  2021 DATA
 • Ann Ragnhild Broderstad, Iselin Caroline Finn, Marita Melhus, Inger Dagsvold, Susanna Ragnhild Siri :
  SAMISK HELSEFORSKNING
  2021 DATA / FULLTEKST
 • Ann Ragnhild Broderstad, Inger Dagsvold, Susanna Ragnhild Siri, Bjarne K. Jacobsen :
  The Sami Covid-19 Case Study in Norway
  2021
 • Inger Dagsvold :
  «Kulturell tilrettelegging av psykiske helsevern tilbud til samiske pasienter»
  2021
 • Inger Dagsvold, Ann Ragnhild Broderstad :
  Participatory research and user involvement in The Population based Study on Health and Living Conditions in Regions with Sami and Norwegian Populations. The SAMINOR 3
  2021
 • Ann Ragnhild Broderstad, Inger Dagsvold :
  Hva vet vi om urfolks helse i nord?
  Forskning.no 06. februar 2021 FULLTEKST / DATA
 • Ann Ragnhild Broderstad, Inger Dagsvold :
  Vi trenger mer kunnskap om helsen til folk i nord
  UiT Helseblogg 06. februar 2021
 • Inger Dagsvold :
  Language-appropriate health services to Sami patients in outpatient mental health clinics in Northern Norway
  2021
 • Ann Ragnhild Broderstad, Inger Dagsvold :
  Kultursensitivitet; samisk kultur i møte med helsevesenet
  2021
 • Ann Ragnhild Broderstad, Inger Dagsvold :
  Snakk slik at jeg forstår – Sámásit munje
 • Ann Ragnhild Broderstad, Marita Melhus, Inger Dagsvold, Susanna Ragnhild Siri, Egil Thomassen :
  SAMINOR undersøkelsen.
  2020
 • Stig Brøndbo, Berit Andersdatter Bongo, Inger Dagsvold, Randi Inger Johanne Nymo :
  Tre forskere om samisk forståelse i helsevesenet
  2020
 • Ann Ragnhild Broderstad, Marita Melhus, Inger Dagsvold, Susanna Ragnhild Siri, Astrid Eriksen :
  SAMINOR før, nå og i fremtiden
  2020
 • Ann Ragnhild Broderstad, Inger Dagsvold, Marita Melhus :
  SAMINOR. En presentasjon for samisk etisk komite
  2020
 • Ann Ragnhild Broderstad, Inger Dagsvold, Bodil Hansen Blix, Ingrid Petrikke Olsen, Else Målfrid Boine, trine Glad :
  Kunnskap om samer som urfolk. Hva forstår arbeidsgruppe ved FLUB 5
  2020

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →


  CV

  Akademisk bakgrunn:

  2019: Philosophiae Doctor (PhD), avhandling med tittelen “Cultural adaption of mental health services to the Sami. A qualitative study on the incorporation of Sami language and culture into mental health services.”