Personkort bilde

Inger Dagsvold

Prosjektleder fase 1, Saminor 3 Senter for samisk helseforskning SSHF
Engelsk flaggikon Samisk flaggikon

 • Dagsvold, Inger; Møllersen, Snefrid; Blix, Bodil Hansen. Clinicians’ assumptions about Sami culture and experience providing mental health services to Indigenous patients in Norway. Transcultural Psychiatry 2020. ISSN 1363-4615.s doi: 10.1177/1363461520903123.

 • Dagsvold, Inger Johanne; Møllersen, Snefrid; Stordahl, Vigdis. “You never know who are Sami or speak Sami” Clinicians’ experiences with language-appropriate care to Sami-speaking patients in outpatient mental health clinics in Northern Norway.. International Journal of Circumpolar Health 2016; Volum 75 (32588). ISSN 1239-9736.s doi: 10.3402/ijch.v75.32588.

 • Dagsvold, Inger Johanne; Møllersen, Snefrid; Stordahl, Vigdis. What can we talk about, in which language, in what way and with whom? Sami patients’ experiences of language choice and cultural norms in mental health treatment. International Journal of Circumpolar Health 2015; Volum 74. ISSN 1239-9736.s doi: 10.3402/ijch.v74.26952.

 • Broderstad, Ann Ragnhild; Dagsvold, Inger. Hva vet vi om urfolks helse i nord?. (https://forskersonen.no/kronikk-meninger-samer/hva-vet-vi-om-urfolks-helse-i-nord/1810317) (Fulltekst: https://forskersonen.no/kronikk-meninger-samer/hva-vet-vi-om-urfolks-helse-i-nord/1810317 Forskning.no 2021.

 • Broderstad, Ann Ragnhild; Dagsvold, Inger; Siri, Susanna Ragnhild; Jacobsen, Bjarne K.. The Sami Covid-19 Case Study in Norway. Covid 19 seminar 2021-06-08 - 2021-06-08 2021.

 • Dagsvold, Inger. «Kulturell tilrettelegging av psykiske helsevern tilbud til samiske pasienter». Fagnettverk SANKS 2021-04-16 - 2021-04-16 2021.

 • Dagsvold, Inger; Broderstad, Ann Ragnhild. Participatory research and user involvement in The Population based Study on Health and Living Conditions in Regions with Sami and Norwegian Populations. The SAMINOR 3. One health one future 2021 2021-04-05 - 2021-04-11 2021.

 • Broderstad, Ann Ragnhild; Dagsvold, Inger. Kultursensitivitet; samisk kultur i møte med helsevesenet. FOREBYGGENDE HELSETJENESTER I MØTE MED SAMISK KULTUR 2021-03-19 - 2021-03-19 2021.

 • Dagsvold, Inger. Language-appropriate health services to Sami patients in outpatient mental health clinics in Northern Norway. Arctic Frontiers 2021-02-01 - 2021-02-04 2021.

 • Broderstad, Ann Ragnhild; Dagsvold, Inger. Vi trenger mer kunnskap om helsen til folk i nord. UiT Helseblogg 2021.

 • Broderstad, Ann Ragnhild; Melhus, Marita; Dagsvold, Inger; Siri, Susanna Ragnhild; Thomassen, Egil. SAMINOR undersøkelsen.. Seminar for et medlem av Helse og omsorgskomiteen på Stortinget og kommuner 2020-10-28 - 2020-10-28 2020.

 • Broderstad, Ann Ragnhild; Dagsvold, Inger. Snakk slik at jeg forstår – Sámásit munje. (Fulltekst: https://blogg.uit.no/helsefak/snakk-slik-at-jeg-forstar-samasit-munje/?fbclid=IwAR3Lw5jDbQ8LepgjizbJtgte4BLNzjhvB9Sq5X0BKv76-N7mwVSc-T-H8eQ (Prosjekt: UiTs helseblogg) 2020.

 • Brøndbo, Stig; Bongo, Berit Andersdatter; Dagsvold, Inger; Nymo, Randi Inger Johanne. Tre forskere om samisk forståelse i helsevesenet. 2020.

 • Broderstad, Ann Ragnhild; Melhus, Marita; Dagsvold, Inger; Siri, Susanna Ragnhild; Eriksen, Astrid. SAMINOR før, nå og i fremtiden. Seksjonsmøte og seminar med kommuner 2020-09-02 - 2020-09-02 2020.

 • Broderstad, Ann Ragnhild; Dagsvold, Inger; Melhus, Marita. SAMINOR. En presentasjon for samisk etisk komite. Seminar for samisk etisk komite 2020-09-01 - 2020-09-01 2020.

 • Dagsvold, Inger. Presentasjon av PhD for pasient - og brukerombudene i NOrge. Foredrag 2020-04-23 - 2020-04-23 2020.

 • Broderstad, Ann Ragnhild; Melhus, Marita; Dagsvold, Inger. Senter for samisk helseforskning. Noen hovedfunn fra SAMINOR studien.. Fagseminar med Helsedirektoratet 2020-03-23 - 2020-03-23 2020.

 • Broderstad, Ann Ragnhild; Dagsvold, Inger; Blix, Bodil Hansen; Olsen, Ingrid Petrikke; Boine, Else Målfrid; Glad, trine. Samer som urfolk inkludert i helsefagene.. Workshop 2 felles læringsressurser samisk 2020-02-13 - 2020-02-13 2020.

 • Broderstad, Ann Ragnhild; Dagsvold, Inger; Blix, Bodil Hansen; Olsen, Ingrid Petrikke; Boine, Else Målfrid; Glad, trine. Kunnskap om samer som urfolk. Hva forstår arbeidsgruppe ved FLUB 5. Forum for utdanningsledelse 2020-01-31 - 2020-01-31 2020.

 • Dagsvold, Inger. Tilrettelegging av helsetjenester til samisk befolkning. 2020.

 • Broderstad, Ann Ragnhild; Siri, Susanna Ragnhild; Melhus, Marita; Dagsvold, Inger. A survey of health and living conditions among Sami and non-Sami populations in Norway The SAMINOR Study SAMINOR 3 is to begin……. Collaboration within indigenous research and education 2019-05-20 - 2019-05-21 2019.

 • Dagsvold, Inger. Intervjuet som kommentar til bokutgivelse, med overskrift "Sara møtte veggen" https://www.nrk.no/sapmi/sara-vuolab-motte-veggen__-na-gir-hun-ut-sin-forste-bok-1.14783476. 2019.

 • Dagsvold, Inger. Cultural adaption of mental health services to the Sami. A qualitative study on the incorporation of Sami language and culture into mental health services.. 2019 ISBN 978-82-7589-646-7.

 • Dagsvold, Inger. Fagdag på SANKS, "Kultur i klinikk": Om språklig og kulturell tilrettelegging av psykisk helseverntjenester til samiske pasienter.. Kultur i klinikk 2019-01-30 - 2019-01-30 2019.

 • Dagsvold, Inger Johanne. HEALTH SERVICES FOR THE INDIGENOUS SAMI POPULATION IN NORWAY. International Journal of Circumpolar Health 2013; Volum 72. ISSN 1239-9736.s 398 - 398.

 • Dagsvold, Inger. Det kultursensitive helsemøtet - Kunnskapsmessige utfordringer. 2010 ISBN 978-82-8263-015-3.s 34 - 54.

 • Broderstad, Ann Ragnhild; Dagsvold, Inger. Hva vet vi om urfolks helse i nord?. (https://forskersonen.no/kronikk-meninger-samer/hva-vet-vi-om-urfolks-helse-i-nord/1810317) (Fulltekst: https://forskersonen.no/kronikk-meninger-samer/hva-vet-vi-om-urfolks-helse-i-nord/1810317 Forskning.no 2021.

 • Broderstad, Ann Ragnhild; Dagsvold, Inger; Siri, Susanna Ragnhild; Jacobsen, Bjarne K.. The Sami Covid-19 Case Study in Norway. Covid 19 seminar 2021-06-08 - 2021-06-08 2021.

 • Dagsvold, Inger. «Kulturell tilrettelegging av psykiske helsevern tilbud til samiske pasienter». Fagnettverk SANKS 2021-04-16 - 2021-04-16 2021.

 • Dagsvold, Inger; Broderstad, Ann Ragnhild. Participatory research and user involvement in The Population based Study on Health and Living Conditions in Regions with Sami and Norwegian Populations. The SAMINOR 3. One health one future 2021 2021-04-05 - 2021-04-11 2021.

 • Broderstad, Ann Ragnhild; Dagsvold, Inger. Kultursensitivitet; samisk kultur i møte med helsevesenet. FOREBYGGENDE HELSETJENESTER I MØTE MED SAMISK KULTUR 2021-03-19 - 2021-03-19 2021.

 • Dagsvold, Inger. Language-appropriate health services to Sami patients in outpatient mental health clinics in Northern Norway. Arctic Frontiers 2021-02-01 - 2021-02-04 2021.

 • Broderstad, Ann Ragnhild; Dagsvold, Inger. Vi trenger mer kunnskap om helsen til folk i nord. UiT Helseblogg 2021.

 • Broderstad, Ann Ragnhild; Melhus, Marita; Dagsvold, Inger; Siri, Susanna Ragnhild; Thomassen, Egil. SAMINOR undersøkelsen.. Seminar for et medlem av Helse og omsorgskomiteen på Stortinget og kommuner 2020-10-28 - 2020-10-28 2020.

 • Broderstad, Ann Ragnhild; Dagsvold, Inger. Snakk slik at jeg forstår – Sámásit munje. (Fulltekst: https://blogg.uit.no/helsefak/snakk-slik-at-jeg-forstar-samasit-munje/?fbclid=IwAR3Lw5jDbQ8LepgjizbJtgte4BLNzjhvB9Sq5X0BKv76-N7mwVSc-T-H8eQ (Prosjekt: UiTs helseblogg) 2020.

 • Brøndbo, Stig; Bongo, Berit Andersdatter; Dagsvold, Inger; Nymo, Randi Inger Johanne. Tre forskere om samisk forståelse i helsevesenet. 2020.

 • Broderstad, Ann Ragnhild; Melhus, Marita; Dagsvold, Inger; Siri, Susanna Ragnhild; Eriksen, Astrid. SAMINOR før, nå og i fremtiden. Seksjonsmøte og seminar med kommuner 2020-09-02 - 2020-09-02 2020.

 • Broderstad, Ann Ragnhild; Dagsvold, Inger; Melhus, Marita. SAMINOR. En presentasjon for samisk etisk komite. Seminar for samisk etisk komite 2020-09-01 - 2020-09-01 2020.

 • Dagsvold, Inger. Presentasjon av PhD for pasient - og brukerombudene i NOrge. Foredrag 2020-04-23 - 2020-04-23 2020.

 • Broderstad, Ann Ragnhild; Melhus, Marita; Dagsvold, Inger. Senter for samisk helseforskning. Noen hovedfunn fra SAMINOR studien.. Fagseminar med Helsedirektoratet 2020-03-23 - 2020-03-23 2020.

 • Broderstad, Ann Ragnhild; Dagsvold, Inger; Blix, Bodil Hansen; Olsen, Ingrid Petrikke; Boine, Else Målfrid; Glad, trine. Samer som urfolk inkludert i helsefagene.. Workshop 2 felles læringsressurser samisk 2020-02-13 - 2020-02-13 2020.

 • Broderstad, Ann Ragnhild; Dagsvold, Inger; Blix, Bodil Hansen; Olsen, Ingrid Petrikke; Boine, Else Målfrid; Glad, trine. Kunnskap om samer som urfolk. Hva forstår arbeidsgruppe ved FLUB 5. Forum for utdanningsledelse 2020-01-31 - 2020-01-31 2020.

 • Dagsvold, Inger. Tilrettelegging av helsetjenester til samisk befolkning. 2020.

 • Broderstad, Ann Ragnhild; Siri, Susanna Ragnhild; Melhus, Marita; Dagsvold, Inger. A survey of health and living conditions among Sami and non-Sami populations in Norway The SAMINOR Study SAMINOR 3 is to begin……. Collaboration within indigenous research and education 2019-05-20 - 2019-05-21 2019.

 • Dagsvold, Inger. Intervjuet som kommentar til bokutgivelse, med overskrift "Sara møtte veggen" https://www.nrk.no/sapmi/sara-vuolab-motte-veggen__-na-gir-hun-ut-sin-forste-bok-1.14783476. 2019.

 • Dagsvold, Inger. Cultural adaption of mental health services to the Sami. A qualitative study on the incorporation of Sami language and culture into mental health services.. 2019 ISBN 978-82-7589-646-7.

 • Dagsvold, Inger. Fagdag på SANKS, "Kultur i klinikk": Om språklig og kulturell tilrettelegging av psykisk helseverntjenester til samiske pasienter.. Kultur i klinikk 2019-01-30 - 2019-01-30 2019.

 • Dagsvold, Inger Johanne. HEALTH SERVICES FOR THE INDIGENOUS SAMI POPULATION IN NORWAY. International Journal of Circumpolar Health 2013; Volum 72. ISSN 1239-9736.s 398 - 398.

 • Dagsvold, Inger. Det kultursensitive helsemøtet - Kunnskapsmessige utfordringer. 2010 ISBN 978-82-8263-015-3.s 34 - 54.

 • [Loading...]