Bilde av Dagsvold, Inger
Bilde av Dagsvold, Inger
Senter for samisk helseforskning SSHF inger.j.dagsvold@uit.no +4777649287 40649469 Tromsø MH L10.211

Inger Dagsvold


Prosjektleder fase 1, SAMINOR 3


 • Inger Dagsvold :
  Språklig og kulturell tilrettelegging av helsetjenester – Kollektiv rettighet, helsefaglig utfordring, individuelle behov.
  2022 FULLTEKST / DOI
 • Inger Dagsvold, Snefrid Møllersen, Bodil Hansen Blix :
  Clinicians’ assumptions about Sami culture and experience providing mental health services to Indigenous patients in Norway
  Transcultural Psychiatry 2020 ARKIV / DOI
 • Inger Johanne Dagsvold, Snefrid Møllersen, Vigdis Stordahl :
  “You never know who are Sami or speak Sami” Clinicians’ experiences with language-appropriate care to Sami-speaking patients in outpatient mental health clinics in Northern Norway.
  International Journal of Circumpolar Health 2016 ARKIV / DOI
 • Inger Johanne Dagsvold, Snefrid Møllersen, Vigdis Stordahl :
  What can we talk about, in which language, in what way and with whom? Sami patients’ experiences of language choice and cultural norms in mental health treatment
  International Journal of Circumpolar Health 2015 ARKIV / DOI
 • Inger Dagsvold :
  När forskningen går in i själ och hjärta.
  04. august 2022 DATA
 • Ann Ragnhild Broderstad, Inger Dagsvold, Iselin Caroline Finn :
  Kommunikasjon
  2022
 • Gunnhild Skjold, Marie Wasmuth Lundblad, Inger Dagsvold, Susanna Ragnhild Andersdatter Siri, Bjarne Koster Jacobsen, Ann Ragnhild Broderstad :
  Perspektiv på covid-19 i samiske samfunn i Noreg
  2022
 • Gunnhild Skjold, Marie Wasmuth Lundblad, Inger Dagsvold, Susanna Ragnhild Andersdatter Siri, Bjarne K. Jacobsen, Ann Ragnhild Broderstad :
  Perspectives on COVID-19 in Sami communities in Norway
  2022
 • Ann Ragnhild Broderstad, Gunnhild Skjold, Inger Dagsvold, Susanna Ragnhild Andersdatter Siri :
  Perspectives on COVID-19 in Sami communities in Norway. Nunamed
  2022
 • Ann Ragnhild Broderstad, Gunnhild Skjold, Inger Dagsvold, Susanna Ragnhild Andersdatter Siri :
  Perspektijve COVID-19-pandemijese saemien seabradahkine Nöörjesne Perspectives on COVID-19 in Sami communities in Norway
  2022
 • Inger Dagsvold :
  Samisk språk - skam, savn, stolthet
  2022
 • Inger Dagsvold, Ann Ragnhild Broderstad :
  Brugerinddragelse i "Sundheds- og levevilkårsundersøgelsen i områder med samisk og norsk bosættelse - SAMINOR 3" - Befolkningen ved, hvad vi har brug for mere viden om
  2022
 • Ann Ragnhild Broderstad, Inger Dagsvold :
  SAMINOR. Fra klassisk epidemiologisk forskning til storskala mix-metode
  2022
 • Ann Ragnhild Broderstad, Inger Dagsvold, Marita Melhus :
  Helse- og levekårsundersøkelsen i områder med samisk og norsk bosetting ‒ SAMINOR-undersøkelsen
  2022
 • Inger Dagsvold :
  Helsetjenester til den samiske pasienten; kvalitet, trygghet, respekt.
  2022
 • Inger Dagsvold :
  Dál mii iskagoahtit boazodoallonissoniid dearvvašvuoda
  23. februar 2022
 • Ann Ragnhild Broderstad, Inger Dagsvold :
  Saminor – stemmen til forsker og bruker
  2022
 • Ann Ragnhild Broderstad, Inger Dagsvold, Susanna Ragnhild Andersdatter Siri, Egil Thomassen :
  SAMINOR 3. Ikke noe om oss, uten oss
  2022
 • Ann Ragnhild Broderstad, Gunnhild Skjold, Inger Dagsvold, Susanna Ragnhild Andersdatter Siri :
  Et nytt prosjekt i SSHF. Perspektiv på covid-19 i samiske samfunn i Noreg
  2022
 • Ann Ragnhild Broderstad, Inger Dagsvold :
  SAMINOR 3. En innovativ forskningsdesign
  2022
 • Susanna Ragnhild Andersdatter Siri, Gunnhild Skjold, Marie Wasmuth Lundblad, Inger Dagsvold, Bjarne K. Jacobsen, Ann Ragnhild Broderstad :
  Perspektiv på covid-19 i samiske samfunn i Norge
  2022
 • Gunnhild Skjold, Ann Ragnhild Broderstad, Bjarne K. Jacobsen, Susanna Ragnhild Andersdatter Siri, Marie Wasmuth Lundblad, Inger Dagsvold :
  Perspectives on COVID-19 in Sami communities in Norway
  2022
 • Ann Ragnhild Broderstad, Iselin Caroline Finn, Inger Dagsvold, Bodil Hansen Blix, Ingrid Petrikke Olsen, Ann-Mari Andersen m.fl.:
  LUB 5 del 2: Læringsaktiviteter om samiske rettigheter i helse- og sosialtjenestene
  2021 DATA
 • Ann Ragnhild Broderstad, Iselin Caroline Finn, Marita Melhus, Inger Dagsvold, Susanna Ragnhild Siri :
  SAMISK HELSEFORSKNING
  2021 DATA / FULLTEKST
 • Ann Ragnhild Broderstad, Inger Dagsvold, Susanna Ragnhild Siri, Bjarne K. Jacobsen :
  The Sami Covid-19 Case Study in Norway
  2021
 • Inger Dagsvold :
  «Kulturell tilrettelegging av psykiske helsevern tilbud til samiske pasienter»
  2021
 • Inger Dagsvold, Ann Ragnhild Broderstad :
  Participatory research and user involvement in The Population based Study on Health and Living Conditions in Regions with Sami and Norwegian Populations. The SAMINOR 3
  2021
 • Ann Ragnhild Broderstad, Inger Dagsvold :
  Hva vet vi om urfolks helse i nord?
  Forskning.no 06. februar 2021 FULLTEKST / DATA
 • Ann Ragnhild Broderstad, Inger Dagsvold :
  Vi trenger mer kunnskap om helsen til folk i nord
  UiT Helseblogg 06. februar 2021
 • Inger Dagsvold :
  Language-appropriate health services to Sami patients in outpatient mental health clinics in Northern Norway
  2021
 • Ann Ragnhild Broderstad, Inger Dagsvold :
  Kultursensitivitet; samisk kultur i møte med helsevesenet
  2021
 • Ann Ragnhild Broderstad, Inger Dagsvold :
  Snakk slik at jeg forstår – Sámásit munje
 • Ann Ragnhild Broderstad, Marita Melhus, Inger Dagsvold, Susanna Ragnhild Siri, Egil Thomassen :
  SAMINOR undersøkelsen.
  2020
 • Stig Brøndbo, Berit Andersdatter Bongo, Inger Dagsvold, Randi Inger Johanne Nymo :
  Tre forskere om samisk forståelse i helsevesenet
  2020
 • Ann Ragnhild Broderstad, Marita Melhus, Inger Dagsvold, Susanna Ragnhild Siri, Astrid Eriksen :
  SAMINOR før, nå og i fremtiden
  2020
 • Ann Ragnhild Broderstad, Inger Dagsvold, Marita Melhus :
  SAMINOR. En presentasjon for samisk etisk komite
  2020
 • Ann Ragnhild Broderstad, Inger Dagsvold, Bodil Hansen Blix, Ingrid Petrikke Olsen, Else Målfrid Boine, trine Glad :
  Kunnskap om samer som urfolk. Hva forstår arbeidsgruppe ved FLUB 5
  2020
 • Inger Dagsvold :
  Tilrettelegging av helsetjenester til samisk befolkning
  13. februar 2020
 • Inger Dagsvold :
  Presentasjon av PhD for pasient - og brukerombudene i NOrge
  2020
 • Ann Ragnhild Broderstad, Marita Melhus, Inger Dagsvold :
  Senter for samisk helseforskning. Noen hovedfunn fra SAMINOR studien.
  2020
 • Ann Ragnhild Broderstad, Inger Dagsvold, Bodil Hansen Blix, Ingrid Petrikke Olsen, Else Målfrid Boine, trine Glad :
  Samer som urfolk inkludert i helsefagene.
  2020
 • Ann Ragnhild Broderstad, Susanna Ragnhild Siri, Marita Melhus, Inger Dagsvold :
  A survey of health and living conditions among Sami and non-Sami populations in Norway The SAMINOR Study SAMINOR 3 is to begin……
  2019
 • Inger Dagsvold :
  Cultural adaption of mental health services to the Sami. A qualitative study on the incorporation of Sami language and culture into mental health services.
  2019
 • Inger Dagsvold :
  Intervjuet som kommentar til bokutgivelse, med overskrift "Sara møtte veggen" https://www.nrk.no/sapmi/sara-vuolab-motte-veggen__-na-gir-hun-ut-sin-forste-bok-1.14783476
  16. desember 2019
 • Inger Dagsvold :
  Fagdag på SANKS, "Kultur i klinikk": Om språklig og kulturell tilrettelegging av psykisk helseverntjenester til samiske pasienter.
  2019
 • Inger Johanne Dagsvold :
  HEALTH SERVICES FOR THE INDIGENOUS SAMI POPULATION IN NORWAY
  International Journal of Circumpolar Health 2013
 • Inger Dagsvold :
  Det kultursensitive helsemøtet - Kunnskapsmessige utfordringer
  2010

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →