No picture, placeholder image
No picture, placeholder image
Institutt for samfunnsvitenskap maiken.s.granberg@uit.no +4777645521 Tromsø

Maiken Skjørestad Granberg • Maiken Skjørestad Granberg :
  Urban dyrking i Bodø
  2020
 • Maiken Skjørestad Granberg :
  Vil ha grønnere byer
  22. januar 2020
 • Maiken Skjørestad Granberg :
  Byvekster: Urban kultivering og bærekraftige hverdager
  2017
 • Maiken Skjørestad Granberg :
  Urban cultivation and the liveable city
  2017

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →


  Forskningsinteresser

  Urbant landbruk, matjord, flerfunksjonelle byrom, more than human tilnærminger, mobilitet, integrering