No picture, placeholder image
No picture, placeholder image
Handelshøgskolen ved UiT i Tromsø joachim.thogersen@uit.no

Joachim Minge Thøgersen


Dosent


 • Joachim Thøgersen :
  PAYG pensions and endogenous retirement revisited
  Economics Bulletin 2022
 • Pan Liu, Joachim Thøgersen :
  PAY-AS-YOU-GO PENSIONS AND ENDOGENOUS RETIREMENT
  Macroeconomic Dynamics 2019 DOI
 • Joachim Thøgersen :
  A note on social security, human capital and growth
  Economics Bulletin 2019
 • Elin Svarstad, Joachim Minge Thøgersen :
  Hvordan påvirkes lønnsspredningen av koordinering i lønnsdannelsen? En studie av norske lønnsdata for siviløkonomer og sivilingeniører i perioden 2004-2012
  Beta 2018 DOI
 • Joachim Thøgersen :
  Population Ageing and Capital Accumulation: A Simple OLG Model with PAYGO Pensions
  Theoretical Economics Letters 2015 ARKIV / DOI
 • Kevin Kaushal, Knut Landa, Annette Øveraasen Lindman, Joachim Thøgersen :
  Sentraliseringsgrad i lønnsdannelsen og reallønn: Er det fremdeles tegn på en pukkelformet sammenheng?
  Beta 2014 ARKIV
 • Louisa Børresen, Andrea Dahlum, Joachim Thøgersen :
  Rettsøkonomi - En eksamensrettet innføring
  Gyldendal Akademisk 2020
 • Viggo Andreassen, Ivar Bredesen, Joachim Thøgersen :
  Innføring i mikroøkonomi. For økonomisk-administrative studier
  Cappelen Damm Akademisk 2020
 • Viggo Andreassen, Ivar Bredesen, Joachim Thøgersen :
  Innføring i mikroøkonomi. Øvingsoppgaver med løsningsforslag
  Cappelen Damm Akademisk 2020
 • Viggo Andreassen, Ivar Bredesen, Joachim Minge Thøgersen :
  Innføring i mikroøkonomi. Oppgaver og løsninger.
  Cappelen Damm Akademisk 2016
 • Viggo Andreassen, Ivar Bredesen, Joachim Minge Thøgersen :
  Innføring i mikroøkonomi for økonomisk administrative studier
  Cappelen Damm Akademisk 2016
 • Joachim Minge Thøgersen :
  Mikroøkonomi. Kort og godt.
  Universitetsforlaget 2016
 • Viggo Andreassen, Ivar Bredesen, Joachim Thøgersen :
  Innføring i mikroøkonomi. Oppgaver og løsninger
  Cappelen Damm Akademisk 2014
 • John Arngrim Hunnes, Joachim Minge Thøgersen :
  Derfor øker renten på torsdag
  Fædrelandsvennen 22. mars 2023 FULLTEKST
 • Joachim Thøgersen :
  Debatten om inflasjon
  Ajour/ SPAMA/ Finansakademiet 2023
 • Joachim Thøgersen :
  Finanspolitikkens rolle
  Magma forskning og viten 2023
 • Jon Reiersen, Joachim Thøgersen :
  Økonomi og administrasjon: Populært som aldri før
  Magma 2023
 • Joachim Thøgersen :
  Dynamic efficiency in an overlapping generations model with endogenous retirement
  2023
 • Joachim Minge Thøgersen, John Arngrim Hunnes :
  Trolig ny renteheving i desember
  Fædrelandsvennen 18. desember 2023 FULLTEKST
 • Joachim Minge Thøgersen :
  Hva skjer på rentemøtet i desember?
  Ajour/ SPAMA/ Finansakademiet 2023
 • Joachim Minge Thøgersen :
  Budsjettpolitikk på kort og lang sikt - Med noen kommentarer til statsbudsjettet for 2023
  Ajour/ SPAMA/ Finansakademiet 2023
 • Joachim Minge Thøgersen :
  Er det opplagt at renta skal videre opp?
  Ajour/ SPAMA/ Finansakademiet 2023
 • Joachim Thøgersen :
  Fokus på inflasjon
  Ajour/SPAMA/Finansakademiet 2022
 • Joachim Thøgersen :
  Statsbudsjettet 2023
  Ajour/SPAMA/Finansakademiet 2022
 • Joachim Thøgersen :
  Hvor skal renta i årene som kommer?
  Ajour/SPAMA/Finansakademiet 2021
 • Joachim Thøgersen :
  Hvordan virker statsbudsjettet på makroøkonomien?
  Ajour/SPAMA/Finansakademiet 2021
 • Joachim Thøgersen :
  Litt om valuta nå som landegrensene gradvis åpnes
  Ajour/SPAMA/Finansakademiet 2021
 • Joachim Thøgersen :
  Gis det nok gass i norsk økonomi?
  Ajour/SPAMA/Finansakademiet 2021
 • Joachim Thøgersen :
  Covid-19: Pengepolitisk respons så langt
  Ajour/SPAMA/Finansakademiet 2020
 • Joachim Thøgersen :
  Norsk økonomi under Covid-19
  Ajour/SPAMA/Finansakademiet 2020
 • Joachim Thøgersen :
  Fare for negativ rente?
  Ajour/SPAMA/Finansakademiet 2020
 • Joachim Thøgersen :
  Usikkerhet fra alle hold
  Ajour/SPAMA/Finansakademiet 2020
 • Joachim Thøgersen :
  Fra optimisme til pessimisme?
  Ajour/SPAMA/Finansakademiet 2019
 • Joachim Thøgersen :
  Nervøs rentebane
  Ajour/SPAMA/Finansakademiet 2019
 • Joachim Thøgersen :
  Økonomiske svingninger og reallikningen
  Ajour/SPAMA/Finansakademiet 2019
 • Joachim Thøgersen :
  Ny finanskrise i anmarsj?
  Ajour/SPAMA/Finansakademiet 2018
 • Joachim Minge Thøgersen :
  Når pilene peker oppover
  Ajour/ SPAMA/ Finansakademiet 2018
 • Joachim Minge Thøgersen :
  Sentralbanksjefens årstale 2018
  Ajour/ SPAMA/ Finansakademiet 2018
 • Joachim Minge Thøgersen :
  Statsbudsjettet 2018 og bruken av oljepenger
  Ajour/ SPAMA/ Finansakademiet 2017
 • Joachim Minge Thøgersen :
  Ny handlingsregel og mulige konsekvenser
  Ajour/ SPAMA/ Finansakademiet 2017
 • Joachim Minge Thøgersen :
  Stigende arbeidsledighet og fallende renter
  Ajour 2016
 • Joachim Minge Thøgersen :
  Statsbudsjettet 2017
  Ajour/ SPAMA/ Finansakademiet 2016
 • Joachim Thøgersen :
  Population ageing and capital accumulation: A simple OLG model with PAYGO pensions
  2015
 • Joachim Thøgersen :
  Den europeiske sentralbanken og norsk økonomi
  Ajour/SPAMA/Finansakademiet 2014
 • Joachim Thøgersen :
  Endogenous retirement and Pay-as-you-go Pensions
  2014
 • Joachim Thøgersen :
  Virker egentlig renta?
  Ajour/SPAMA/Finansakademiet 2014
 • Joachim Thøgersen :
  Pensjonskapitalen bør investeres i fond
  01. juli 2014
 • Joachim Thøgersen :
  Endogenous retirement and Pay-as-you-go Pensions
  2014
 • Joachim Thøgersen :
  Et tilbakeblikk på sommeren for 6 år siden
  Ajour/SPAMA/Finansakademiet 2014
 • Joachim Thøgersen :
  Inflasjon, markedsreaksjoner og kronekurs
  Ajour/SPAMA/Finansakademiet 2014

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →