Ingvild Hersoug Nedberg


Førsteamanuensis ved jordmorutdanningen

Stillingsbeskrivelse

Førstemanuensis med 50% forskning og 50% undervisning.

Underviser hovedsakelig innen kvantitativ metode, vurdering av forskningslitteratur og simuleringstrening. 


 • Eline Skirnisdottir Vik, Sigrun Kongslien, Ingvild Hersoug Nedberg, Ilaria Mariani, Emanuelle Pessa Valente, Benedetta Covi m.fl.:
  Women’s experiences and views on early breastfeeding during the COVID-19 pandemic in Norway: quantitative and qualitative findings from the IMAgiNE EURO study
  International Breastfeeding Journal 2023 ARKIV / DOI
 • Nia Khachidze, Tinatin Manjavidze, Erik Eik Anda, Ingvild Hersoug Nedberg, Ingvild Fossgard Sandøy, Karin Charlotta Maria Rylander :
  The impact of COVID-19-related restrictions on pregnancy and abortion rates in the Republic of Georgia
  BMC Health Services Research 2023 ARKIV / DOI
 • Céline Miani, Lisa Wandschneider, Stephanie Batram-Zantvoort, Benedetta Covi, Helen Elden, Ingvild Hersoug Nedberg m.fl.:
  Individual and country-level variables associated with the medicalization of birth: Multilevel analyses of IMAgiNE EURO data from 15 countries in the WHO European region
  International Journal of Gynecology & Obstetrics 2022 ARKIV / DOI
 • Marzia Lazzerini, Emanuelle Pessa Valente, Benedetta Covi, Virginie Rozée, Raquel Costa, Marina Ruxandra Otelea m.fl.:
  Rates of instrumental vaginal birth and cesarean and quality of maternal and newborn health care in private versus public facilities: Results of the IMAgiNE EURO study in 16 countries
  International Journal of Gynecology & Obstetrics 2022 ARKIV / DOI
 • Ingvild Hersoug Nedberg, Eline Skirnisdottir Vik, Sigrun Kongslien, Ilaria Mariani, Emanuelle Pessa Valente, Benedetta Covi m.fl.:
  Quality of health care around the time of childbirth during the COVID-19 pandemic: Results from the IMAgiNE EURO study in Norway and trends over time
  International Journal of Gynecology & Obstetrics 2022 ARKIV / DOI
 • Emanuelle Pessa Valente, Benedetta Covi, Ilaria Mariani, Sandra Morano, Marina Otalea, Ioana Nanu m.fl.:
  WHO Standards-based questionnaire to measure health workers' perspective on the quality of care around the time of childbirth in the WHO European region: Development and mixed-methods validation in six countries
  BMJ Open 2022 ARKIV / DOI
 • Ingvild Hersoug Nedberg, Tinatin Manjavidze, Charlotta Rylander, Ellen Blix, Finn Egil Skjeldestad, Erik Eik Anda :
  Changes in cesarean section rates after introduction of a punitive financial policy in Georgia: A population-based registry study 2017-2019
  PLOS ONE 2022 ARKIV / DOI
 • Ingvild Hersoug Nedberg, Marzia Lazzerini, Ilaria Mariani, Kajsa Møllersen, Emanuelle Pessa Valente, Erik Eik Anda m.fl.:
  Changes in maternal risk factors and their association with changes in cesarean sections in Norway between 1999 and 2016: A descriptive population-based registry study
  PLoS Medicine 2021 ARKIV / DOI
 • Marzia Lazzerini, Benedetta Covi, Ilaria Mariani, Zalka Drglin, Maryse Arendt, Ingvild Hersoug Nedberg m.fl.:
  Quality of facility-based maternal and newborn care around the time of childbirth during the COVID-19 pandemic: online survey investigating maternal perspectives in 12 countries of the WHO European Region
  The Lancet Regional Health - Europe 24. desember 2021 ARKIV / DOI
 • Ingvild Hersoug Nedberg, Charlotta Rylander, Finn Egil Skjeldestad, Ellen Blix, Tamar Ugulava, Erik Eik Anda :
  Factors Associated with Cesarean Section among Primiparous Women in Georgia: A Registry-based Study
  Journal of Epidemiology and Global Health (JEGH) 2020 ARKIV / DOI
 • Marie Sigstad, Ingvild Hersoug Nedberg, Erik Eik Anda :
  Factors associated with exclusive breastfeeding at hospital discharge: a study using data from the Georgian Birth Registry
  International Breastfeeding Journal 2020 ARKIV / DOI
 • Erik Eik Anda, Ingvild Hersoug Nedberg, Charlotta Rylander, Amiran Gamkrelidze, Alexander Turdziladze, Finn Egil Skjeldestad m.fl.:
  Implementing a birth registry in a developing country - experiences from Georgia
  Tidsskrift for Den norske legeforening 2017 DOI
 • Maren Johnsen, Ingvild Hersoug Nedberg, Heidi Elvemo :
  Er det nok å overleve en fødsel?
  Nordnorsk debatt - Nordlys 2023 FULLTEKST / ARKIV
 • Ingvild Hersoug Nedberg, Eline Skirnisdottir Vik, Sigrun Kongslien, Ilaria Mariani, Emanuelle Pessa Valente, Benedetta Covi m.fl.:
  Quality of facility-based maternal and newborn care in Norway during the covid-19 pandemic: a cross-sectional study
  2022
 • Eline Skirnisdottir Vik, Sigrun Kongslien, Ingvild Hersoug Nedberg, Ilaria Mariani, Emanuelle Pessa Valente, Benedetta Covi m.fl.:
  Kvinners erfaringer med tidlig amming under COVID-19 pandemien i Norge: Kvantitative og kvalitative funn fra 2020 og 2021; norske tall fra den europeiske IMAgiNE EURO-studien
  2022
 • Ingvild Hersoug Nedberg, Sigrun Kongslien, Eline Skirnisdottir Vik :
  Fødende kvinner i Norge under pandemien: Lite helsepersonell på vakt, mangelfull oppfølging, partner ekskluderes
  Forskersonen.no 11. januar 2022
 • Ingvild Hersoug Nedberg :
  Afternoon Tea Conversation with Ingvild Hersoug Nedberg
  29. april 2021
 • Ellen Blix, Kari Aarø, Marte Berger-Nordtvedt, Hanne Charlotte Schelderup, Kristin Holanger, Mette Ness Hansen m.fl.:
  Du glemte jordmødrene, Bent Høie
  VG : Verdens gang 2021
 • Erik Eik Anda, Kristin Benjaminsen Borch, Ingvild Hersoug Nedberg, Toralf Hasvold, Tor Gisle Lorentzen, Turid Austin Wæhler :
  Globalt samarbeid gir lokale gevinster
  Nordlys 2018 DATA
 • Ingvild Hersoug Nedberg, Sigrun Kongslien, Maren Johnsen :
  «Vi elsker moderskapet, vi vil dets vel, men i fuld frivillighet og under vort eget ansvar» Kronikk i anledning Den internasjonale jordmordagen 5.mai
  Nordlys 2017

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →


  Forskningsinteresser

  Jeg er involvert i flere prosjekter relatert til mor-barn helse, hovedsakelig:

  - tenåringsgraviditeter og perinatal mortalitet og morbiditet under COVID-19 pandemien i Georgia, ved bruk av det nasjonale georgiske fødselsregisteret (GBR).

  - kvinners vurderinger av kvaliteten på norsk og europeisk fødsels- og barselomsorg, ved bruk av spørreskjemaer fra IMAGINE-studien.

  Jeg er hovedveileder for 1 PhD-student og biveileder for en 1 PhD-student.

  Undervisning

  Jeg underviser hovedsakelig på master i jordmorfag. 

  Emneleder for JMO-3005: Vitenskapsteori, forskningsetikk og forskningsmetoder i jordmorfag.

  Veileder studenter som skrives masteroppgaver i jordmorfag.

  Underviser også på andre emner i jordmorfag, spesielt innen simuleringstrening, hvordan lese og vurdere forskningslitteratur og hvordan søke etter forskningslitteratur. 


  Medlem i forskningsgruppe  CV

  Utdanning

  2017-2022: PhD Folkehelse. Institutt for samfunnsmedisin, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges Arktiske Universitet med tittel: "Cesarean sections in Georgia and Norway - What contributes to too much, too little, or just right?"
  2013-2016: Master of public health. Institutt for samfunnsmedisin, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges Arktiske Universitet
  2008-2010: Jordmor med autorisasjon. Institutt for helse- og omsorgsfag, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges Arktiske Universitet
  2004-2007: Bachelor i sykepleie med autorisasjon, Høgskolen i Tromsø
  2001-2003: Bachelor of comparative development, La Trobe University, Melbourne, Australia

  Nåværende og tidligere stillinger

  2022-: Førsteamanuensis, Institutt for for helse- og omsorgsfag, UiT Norges Arktiske Universitet
  2013-2016: Jordmor ved Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø
  2016: Senior forskningstekniker ved Tromsø 7 – Tromsøundersøkelsen, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges Arktiske Universitet
  2013: Jordmor, Leger Uten Grenser, Sør-Sudan
  2013: Jordmor, Universitetssykehuset Nord-Norge

  Publikasjoner 

  Se "Mine arbeider i Cristin"