Personkort bilde

Andersson, Magnus Brynildsrud

Forsker og doktorgradsstudent i historie Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi
Engelsk flaggikon Samisk flaggikon

 • Internasjonale dimensjoner ved norsk fiskeriforvaltning
 • Økosystembasert forvaltning
 • Student- og universitetshistorie
 • Nordområdepolitikk
 • Nordområdehistorie
 • Norsk utenrikspolitikk
 • Kulturdiplomati og soft power
 • Propaganda under den kalde krigen
 • Småstatspolitikk

Utdanning:

 • 2013 - Bachelor i historie
 • 2015 - Master i historie
 • 2016 - Bachelor i nordisk språk og litteratur
 • 2017 - Praktisk pedagogisk utdanning

Jobb:

 • 2014-2016 - Div. arbeid som vitenskapelig assistent
 • 2017 vår - Rådgiver i kommunikasjonsavdelingen ved UiT (50-årsjubileum)
 • 2017 høst - dd. - Forsker og doktorgradsstudent

Verv:

 • Leder for Historisk forening Tromsø (2019-)

Ingen undervisning. Holder tidvis gjesteforelesninger ved andre fakultet og institusjoner. (bla. Norsk fiskerihøgskole)

Forsker og doktorgradsstudent i moderne historie.

Hovedfelt er framveksten av økosystembasert forvaltning som modell i fiskeriene med vekt på aktører og normer i skjæringspunktet mellom vitenskap og politikk.

Sosiale medier:

 

 • Andersson, Magnus Brynildsrud; Halvorsen, Håvar Uhre. Kamp, Kultur, Konsert - Studentsamfunnet gjennom 50 år. 2017 (36) ISBN 978-82-91378-43-5. ISSN 0804-4554.s 35 - 37.

 • Andersson, Magnus Brynildsrud. Sneve ser syner på Svalbard. (https://www.an.no/debatt/sneve-ser-syner-pa-svalbard/o/5-4-1157726) Avisa Nordland 2020.

 • Andersson, Magnus Brynildsrud. Russiske spøkelser på Svalbard. Nordlys 2020; Volum 2020 (32). ISSN 0805-5440.

 • Andersson, Magnus Brynildsrud; Smith-Simonsen, Christine. Året 2020 i lokallaget HIFO Tromsø. Historikeren 2020; Volum 2020 (3). ISSN 1891-6600.s 6 - 7.

 • Andersson, Magnus Brynildsrud. Studentsamskipnaden - venn, fiende og alliert i femti år. (https://nordnorskdebatt.no/article/studentsamskipnaden-venn-0) nordnorskdebatt.no 2019.

 • Andersson, Magnus Brynildsrud. The joint Norwegian-Soviet Fisheries Comission 1975-1991. 2019 ASEEES Convention 2019-11-23 - 2019-11-26 2019.

 • Andersson, Magnus Brynildsrud. Studentsamskipnaden i Tromsø 50 år. Foredrag. Studentsamskipnadens internseminar 2019-11-08 - 2019-11-09 2019.

 • Andersson, Magnus Brynildsrud. I takt med studenten? - Er studentene i dag underlagt et større press enn tidligere studenter og står universitetene og samskipnadene klar for å ivareta nye studenters ønsker og krav til tjenester og utdanning?. Studenthelsekonferansen 2019 2019-09-19 - 2019-09-20 2019.

 • Andersson, Magnus Brynildsrud. HIFO Tromsø koblet seg på telehistorien fra en gammel radiosender. Historikeren 2019 (1). ISSN 1891-6600.s 8 - 10.

 • Andersson, Magnus Brynildsrud. Vitenskapelig utdanning uten vitenskapsteori ved UiT?. (https://khrono.no/doktorgrad-kvalitet-uit/vitenskapelig-utdanning-uten-vitenskapsteori-ved-uit/260664) Khrono.no 2019. ISSN 1894-8995.

 • Andersson, Magnus Brynildsrud. Norway, Finland and the “Pole Position” in Arctic affairs after the Cold War. The Second Nor­dic Chal­lenges Con­fer­ence: Nar­rat­ives of uni­form­ity and di­versity 2018-03-07 - 2018-03-09 2018.

 • Andersson, Magnus Brynildsrud. The International dimentions of Norways fisheries management. gjesteforedrag NTNU, 3ROceans 2018-12-05 - 2018-12-05 2018.

 • Andersson, Magnus Brynildsrud. Havet som bistandsarena - Hvordan kombinere egne kunnskaper om fiske med ønsket om å hjelpe andre?. Jubel på Torget, Universitetets femtiårsjubileum 2018-09-29 - 2018-09-29 2018.

 • Andersson, Magnus Brynildsrud. ...men hva skjedde etterpå? Studentliv 1972-2018 "Fra det røde til det døde universitetet?". Universitetets femtiårsjubileum 2018-09-22 - 2018-09-22 2018.

 • Andersson, Magnus Brynildsrud. Universitetet og det forskningsløse jubileet. Nordlys 2018 (118). ISSN 0805-5440.

 • Andersson, Magnus Brynildsrud. Krigen i Nord-Norge – full av myter og løgn. (https://www.an.no/5-4-750324) Avisa Nordland 2018.

 • Andersson, Magnus Brynildsrud; Torsøe, Mathilde; Nyvoll, Jørn Berger. Grunnleggaren - om rektor Peter F. Hjort. (https://uit.no/labyrint/a/grunnleggaren) 2018.

 • Andersson, Magnus Brynildsrud. Har Sneve og Nordland tatt for mye Möllers tran?. (https://www.an.no/debatt/politikk/tromso/har-sneve-og-nordland-tatt-for-mye-m-llers-tran/o/5-4-525825) Avisa Nordland 2017.

 • Andersson, Magnus Brynildsrud. China and the Nordic countries. China-Nordic Arctic Cooperation symposium 2016-06-06 - 2016-06-09 2016.

 • Andersson, Magnus Brynildsrud. Arktisk « supperåd» feirer 20 år. (https://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05501320160124RED160123162216ma00&serviceId=2) 2016.

 • Andersson, Magnus Brynildsrud. Et utenrikspolitisk felt vokser fram. Norge og det arktiske miljøsamarbeidet 1985-1998. 2015.

 • Andersson, Magnus Brynildsrud. Arktisk supperåd. (http://nordnorskdebatt.no/article/arktisk-supperad) NordNorsk debatt 2015.

 • Andersson, Magnus Brynildsrud. Vi tillegger Kina alt for høy vekt. (http://nordnorskdebatt.no/article/kina-i-arktis-gule-fare) NordNorsk debatt 2014.

 • Andersson, Magnus Brynildsrud. Sneve ser syner på Svalbard. (https://www.an.no/debatt/sneve-ser-syner-pa-svalbard/o/5-4-1157726) Avisa Nordland 2020.

 • Andersson, Magnus Brynildsrud. Russiske spøkelser på Svalbard. Nordlys 2020; Volum 2020 (32). ISSN 0805-5440.

 • Andersson, Magnus Brynildsrud; Smith-Simonsen, Christine. Året 2020 i lokallaget HIFO Tromsø. Historikeren 2020; Volum 2020 (3). ISSN 1891-6600.s 6 - 7.

 • Andersson, Magnus Brynildsrud. Studentsamskipnaden - venn, fiende og alliert i femti år. (https://nordnorskdebatt.no/article/studentsamskipnaden-venn-0) nordnorskdebatt.no 2019.

 • Andersson, Magnus Brynildsrud. The joint Norwegian-Soviet Fisheries Comission 1975-1991. 2019 ASEEES Convention 2019-11-23 - 2019-11-26 2019.

 • Andersson, Magnus Brynildsrud. Studentsamskipnaden i Tromsø 50 år. Foredrag. Studentsamskipnadens internseminar 2019-11-08 - 2019-11-09 2019.

 • Andersson, Magnus Brynildsrud. I takt med studenten? - Er studentene i dag underlagt et større press enn tidligere studenter og står universitetene og samskipnadene klar for å ivareta nye studenters ønsker og krav til tjenester og utdanning?. Studenthelsekonferansen 2019 2019-09-19 - 2019-09-20 2019.

 • Andersson, Magnus Brynildsrud. HIFO Tromsø koblet seg på telehistorien fra en gammel radiosender. Historikeren 2019 (1). ISSN 1891-6600.s 8 - 10.

 • Andersson, Magnus Brynildsrud. Vitenskapelig utdanning uten vitenskapsteori ved UiT?. (https://khrono.no/doktorgrad-kvalitet-uit/vitenskapelig-utdanning-uten-vitenskapsteori-ved-uit/260664) Khrono.no 2019. ISSN 1894-8995.

 • Andersson, Magnus Brynildsrud. Norway, Finland and the “Pole Position” in Arctic affairs after the Cold War. The Second Nor­dic Chal­lenges Con­fer­ence: Nar­rat­ives of uni­form­ity and di­versity 2018-03-07 - 2018-03-09 2018.

 • Andersson, Magnus Brynildsrud. The International dimentions of Norways fisheries management. gjesteforedrag NTNU, 3ROceans 2018-12-05 - 2018-12-05 2018.

 • Andersson, Magnus Brynildsrud. Havet som bistandsarena - Hvordan kombinere egne kunnskaper om fiske med ønsket om å hjelpe andre?. Jubel på Torget, Universitetets femtiårsjubileum 2018-09-29 - 2018-09-29 2018.

 • Andersson, Magnus Brynildsrud. ...men hva skjedde etterpå? Studentliv 1972-2018 "Fra det røde til det døde universitetet?". Universitetets femtiårsjubileum 2018-09-22 - 2018-09-22 2018.

 • Andersson, Magnus Brynildsrud. Universitetet og det forskningsløse jubileet. Nordlys 2018 (118). ISSN 0805-5440.

 • Andersson, Magnus Brynildsrud. Krigen i Nord-Norge – full av myter og løgn. (https://www.an.no/5-4-750324) Avisa Nordland 2018.

 • Andersson, Magnus Brynildsrud; Torsøe, Mathilde; Nyvoll, Jørn Berger. Grunnleggaren - om rektor Peter F. Hjort. (https://uit.no/labyrint/a/grunnleggaren) 2018.

 • Andersson, Magnus Brynildsrud. Har Sneve og Nordland tatt for mye Möllers tran?. (https://www.an.no/debatt/politikk/tromso/har-sneve-og-nordland-tatt-for-mye-m-llers-tran/o/5-4-525825) Avisa Nordland 2017.

 • Andersson, Magnus Brynildsrud. China and the Nordic countries. China-Nordic Arctic Cooperation symposium 2016-06-06 - 2016-06-09 2016.

 • Andersson, Magnus Brynildsrud. Arktisk « supperåd» feirer 20 år. (https://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05501320160124RED160123162216ma00&serviceId=2) 2016.

 • Andersson, Magnus Brynildsrud. Et utenrikspolitisk felt vokser fram. Norge og det arktiske miljøsamarbeidet 1985-1998. 2015.

 • Andersson, Magnus Brynildsrud. Arktisk supperåd. (http://nordnorskdebatt.no/article/arktisk-supperad) NordNorsk debatt 2015.

 • Andersson, Magnus Brynildsrud. Vi tillegger Kina alt for høy vekt. (http://nordnorskdebatt.no/article/kina-i-arktis-gule-fare) NordNorsk debatt 2014.

 • [Loading...]