Kristine Alteren Schwenke


Førsteamanuensis

Stillingsbeskrivelse

Kristine Alteren Schwenke er førsteamanuensis ved det juridiske fakultet ved UiT Norges arktiske universitete. Kristine har tidligere arbeidet som advokat hos Steenstrup Stordrange DA (SANDS) i Tromsø. 


 • Kristine Alteren Schwenke :
  Styreleders plikter i aksje- og allmennaksjeselskap
  Gyldendal Akademisk 2023
 • Kristine Alteren Schwenke :
  Nye norske regler om kjønnssammensetning i aksjeselskapers styre
  2024
 • Kristine Alteren Schwenke :
  Nye norske regler om kjønnssammensetning i aksjeselskapers styre
  Nordisk Tidsskrift for Selskabsret 2024
 • Kristine Nerdal Alteren :
  Styreleders plikter og erstatningsansvar i aksje- og allmenaksjeselskap - Med vekt på hvilke særlige plikter som påhviler styreleder og innholdet av gjeldende aktsomhetsnorm
  2022
 • Kristine Nerdal Alteren :
  Styremedlemmers erstatningsansvar - med særlig fokus på problemstillinger som oppstår i (retts)praksis
  2022
 • Kristine Nerdal Alteren :
  Styreleders plikter og erstatningsansvar i aksje- og allmennaksjeselskap
  UiT Norges arktiske universitet 2022

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →

  Publikasjoner utenom Cristin

  "Styreleders erstatningsansvar i aksjeselskaper", NTS 2015:1.


  Forskningsinteresser

  Selskapsrett og erstatningsrett.

  Undervisning

  Avtalerett.


  Medlem i forskningsgruppe