No picture, placeholder image
No picture, placeholder image
Institutt for klinisk medisin ragnhild.glad@uit.no

Ragnhild Glad


Universitetslektor


 • Heidi Tiller, Ida Solheim, Vasilis Sitras, Ragnhild Glad, Bodil Helenius Hvingel, Kari How m.fl.:
  Bruk av tidlig ultralyd hos gravide i Nord-Norge
  Gynekologen 2022
 • Ferdinand Dhombres, Patricia Morgan, Bimal P. Chaudhari, Isabel Filges, Teresa N. Sparks, Pablo Lapunzina m.fl.:
  Prenatal phenotyping: A community effort to enhance the Human Phenotype Ontology
  American Journal of Medical Genetics. Part C, Seminars in Medical Genetics (AJMG) 2022 DOI
 • Ragnhild Glad :
  Fosterdiagnostikk – for alle?
  Tidsskrift for Den norske legeforening 2022 ARKIV / DOI
 • Ragnhild Glad, Mona Nystad :
  Analyse av cellefritt DNA i svangerskap
  Paidos: Tidsskrift for Norsk barnelegeforening 2021
 • Mary C. Whitman, Brenda J. Barry, Caroline D. Robson, Flavia M. Facio, Carol Van Ryzin, Wai-Man Chan m.fl.:
  TUBB3 Arg262His causes a recognizable syndrome including CFEOM3, facial palsy, joint contractures, and early-onset peripheral neuropathy
  Human Genetics 2021 DOI
 • Kjell Å Salvesen, Ragnhild Glad, Vasilis Sitras :
  Controversies in implementing non-invasive prenatal testing in a public antenatal care program
  Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica 2022 ARKIV / DOI
 • Anne Blomhoff, Cathrine Ebbing, Torbjørn Moe Eggebø, Ragnhild Glad, Marte Gjøl Haug, Guttorm Haugen m.fl.:
  De foreslåtte endringene i bioteknologiloven er et fremskritt for kvinnehelsen. 15 representanter fra det fostermedisinske fagmiljø.
  22. mai 2020
 • Mona Nystad, Ragnhild Glad, Øivind Braaten, Benedikte Larsen Geisner :
  Nasjonal praksis innenfor prenatal diagnostikk og utredning av fremtidige behov for ny teknologi i Norge. Gruppe nedsatt av Norsk Selskap for Human Genetikk (NSHG).
  2014

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →