Foto: Torje Jenssen

Johnsen, Ragni Vik

Stipendiat nordisk språkvitenskap Institutt for språk og kultur
Flag icon Flag icon

Sosiolingvistikk, flerspråklighet, ungdomsspråk, språk i familien, språk og identitet, språkideologi.

 • Johnsen, Ragni Vik. Teasing and policing in a multilingual family — Negotiating and subverting norms and social hierarchies. Journal of Pragmatics 2020; Volum 158. ISSN 0378-2166.s 1 - 12.s doi: 10.1016/j.pragma.2019.12.012.

 • Johnsen, Ragni Vik. "Don't be a potetsur" – Erting og verbal forulemping i en flerspråklig familie. SONE 2019-04-25 - 2019-04-26 2019.

 • Johnsen, Ragni Vik. «Quiero juksear en la julaftenito» – Flerspråklige praksiser, metaspråk og kreativitet i flerspråklige familier. MultiNord 2019-10-17 - 2019-10-18 2019.

 • Johnsen, Ragni Vik. Identity, language choice and agency in a transnational family. Sociolinguistic Synposium 22 2018-06-27 - 2018-06-30 2018.

 • Myklestu, Kristin; Johnsen, Ragni Vik. More or less Norwegian? Foreign accented Norwegian: Attitudes, intelligibility, comprehensibility.. IClave 2017-06-06 - 2017-06-09 2017.

 • Johnsen, Ragni Vik; Obojska, Maria Antonina. ‘We tried speaking Norwegian to practice but that we've given up’ – linguistic mudes in transnational families in Norway. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON BILINGUALISM (ISB11) 2017-06-11 - 2017-06-15 2017.

 • Johnsen, Ragni Vik. Adolescents in Russian and Latin American families in Tromsø.. Language diversity in private life and in the workplace 2016-05-20 - 2016-05-20 2016.

 • Johnsen, Ragni Vik. Multilingual families in Tromsø Ideologies, practice and identity. NoSlip (Norwegian Graduate Student conference in Linguistics and Philology) 2016-10-05 - 2016-10-07 2016.

 • Johnsen, Ragni Vik. «Relativt bra norsk» - En sosiolingvistisk studie av ungdommers forståelse av og holdninger til norsk med utenlandsk aksent. 2015.

 • Johnsen, Ragni Vik. «Snakka relativt bra norsk» - En studie av ungdommers forståelse av og holdninger til norsk med utenlandsk aksent. SONE 2015 2015-04-09 - 2015-04-10 2015.

 • Johnsen, Ragni Vik. "Don't be a potetsur" – Erting og verbal forulemping i en flerspråklig familie. SONE 2019-04-25 - 2019-04-26 2019.

 • Johnsen, Ragni Vik. «Quiero juksear en la julaftenito» – Flerspråklige praksiser, metaspråk og kreativitet i flerspråklige familier. MultiNord 2019-10-17 - 2019-10-18 2019.

 • Johnsen, Ragni Vik. Identity, language choice and agency in a transnational family. Sociolinguistic Synposium 22 2018-06-27 - 2018-06-30 2018.

 • Myklestu, Kristin; Johnsen, Ragni Vik. More or less Norwegian? Foreign accented Norwegian: Attitudes, intelligibility, comprehensibility.. IClave 2017-06-06 - 2017-06-09 2017.

 • Johnsen, Ragni Vik; Obojska, Maria Antonina. ‘We tried speaking Norwegian to practice but that we've given up’ – linguistic mudes in transnational families in Norway. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON BILINGUALISM (ISB11) 2017-06-11 - 2017-06-15 2017.

 • Johnsen, Ragni Vik. Adolescents in Russian and Latin American families in Tromsø.. Language diversity in private life and in the workplace 2016-05-20 - 2016-05-20 2016.

 • Johnsen, Ragni Vik. Multilingual families in Tromsø Ideologies, practice and identity. NoSlip (Norwegian Graduate Student conference in Linguistics and Philology) 2016-10-05 - 2016-10-07 2016.

 • Johnsen, Ragni Vik. «Relativt bra norsk» - En sosiolingvistisk studie av ungdommers forståelse av og holdninger til norsk med utenlandsk aksent. 2015.

 • Johnsen, Ragni Vik. «Snakka relativt bra norsk» - En studie av ungdommers forståelse av og holdninger til norsk med utenlandsk aksent. SONE 2015 2015-04-09 - 2015-04-10 2015.

 • [Loading...]