Dummy personkort bilde

Simonsen, Bente Agnes Steinholt

Universitetslektor Institutt for helse- og omsorgsfag
Engelsk flaggikon Samisk flaggikon

  • Simonsen, Bente Agnes Steinholt; Larsen, Toril Agnete; Gramstad, Astrid; Blix, Bodil Hansen. Til Tromsø for å bli ergoterapeut med mastergrad. (Fulltekst: https://www.ergoterapeuten.no/aktuelt/nyheter-arkiv/til-tromsoe-for-aa-bli-ergoterapeut-med-mastergrad?PID=123 Ergoterapeuten 2018. ISSN 0800-3475.

  • Simonsen, Bente Agnes Steinholt; Larsen, Toril Agnete; Gramstad, Astrid; Blix, Bodil Hansen. Kom til Tromsø for å ta mastergrad!. (Fulltekst: http://omsorgsforskning.no/nyheter/master_i_tromsoe Senter for omsorgsforskning.no 2018.

  • Simonsen, Bente Agnes Steinholt; Larsen, Toril Agnete; Gramstad, Astrid; Blix, Bodil Hansen. Til Tromsø for å bli ergoterapeut med mastergrad. (Fulltekst: https://www.ergoterapeuten.no/aktuelt/nyheter-arkiv/til-tromsoe-for-aa-bli-ergoterapeut-med-mastergrad?PID=123 Ergoterapeuten 2018. ISSN 0800-3475.

  • Simonsen, Bente Agnes Steinholt; Larsen, Toril Agnete; Gramstad, Astrid; Blix, Bodil Hansen. Kom til Tromsø for å ta mastergrad!. (Fulltekst: http://omsorgsforskning.no/nyheter/master_i_tromsoe Senter for omsorgsforskning.no 2018.

  • [Loading...]