Bilde av Melbøe, Line
Foto: Tomas Rolland

Line Melbøe


Professor i Disability Studies, Studieprogramleder master i Velferdsendring

Stillingsbeskrivelse

Ansatt som professor i Disability Studies ved Masteren i Velferdsendring, med særlig ansvar for emnene Mangfold og utsatthet og Perspektiver på deltakelse. Er også tilknyttet bachelorprogrammet i Vernepleie, samt doktorgradskurset Disability and inclusion research.


 • Line Melbøe, Aina Aune Kane :
  With the best intentions: Implications on self-determination during Covid-19 restrictions
  JARID: Journal of applied research in intellectual disabilities 2024 DOI
 • Aina Aune Kane, Line Melbøe :
  COVID-19 Infection Control Measures – Cross-Pressure Between the Right to Work and the Right to Health – A Norwegian Case Study of Service Provision to Persons With Cognitive Disabilities
  Emerald Group Publishing Limited 2023 ARKIV / DOI
 • Hege Kristin Gjertsen, Line Melbøe, Anna Elisabeth Willumsen :
  Hvordan kan sosial innovasjon bidra til grønt sosialt arbeid? Et eksempel fra høyere utdanning
  Fagbokforlaget 2023
 • Hege Gjertsen, Line Melbøe, Elisabeth Willumsen :
  Hvordan kan sosial innovasjon bidra til grønt sosialt arbeid?
  Fagbokforlaget 2023
 • Line Melbøe, Stefan Hardonk :
  Expanding Opportunities for Work and Citizenship: Participation of People with Intellectual Disabilities in Voluntary Work
  Scandinavian Journal of Disability Research 2022 ARKIV / DOI
 • Line Melbøe, Stina Rebecca Hirsti, Rikke Gürgens Gjærum, Aina Aune Kane :
  Selvstendig liv og smittevern – rettigheter i krysspress under covid-19-restriksjoner for personer med utviklingshemming
  Tidsskrift for omsorgsforskning 2021 ARKIV / DOI
 • Line Melbøe :
  Selvbestemmelse og deltakelse i arbeidslivet
  Universitetsforlaget 2021
 • Frank Jarle Bruun, Line Melbøe :
  Betydningen av arbeid
  Universitetsforlaget 2021
 • Hege Kristin Gjertsen, Line Melbøe, Hans A. Hauge :
  Behov for å tenke nytt om arbeidsinkludering
  Universitetsforlaget 2021
 • Rikke Gürgens Gjærum, Line Melbøe, Aina Aune Kane, Stina Rebecca Hirsti :
  Psykisk helse gjennom meningsfull aktivitet når krisen inntreffer
  Tidsskrift for psykisk helsearbeid 2021 DOI
 • Line Melbøe, Ingrid Fylling, Hege Gjertsen, Gunn Elin Fedreheim :
  Selvbestemmelse for personer med utviklingshemming: Kan kjønn og alder forklare noe av variasjonen?
  Fontene forskning 2020 FULLTEKST
 • Ingrid Fylling, Line Melbøe :
  Culturalisation, Homogenisation, Assimilation? Intersectional Perspectives on the Life Experiences of Sami People with Disabilities
  Scandinavian Journal of Disability Research 2019 ARKIV / DOI
 • Line Melbøe, Hege Gjertsen :
  Hate speech targeting Sami people with disabilites
  Routledge 2019 ARKIV / DOI
 • Hege Gjertsen, Line Melbøe :
  Å forske sammen i kvantitativ forskning
  Universitetsforlaget 2019
 • Karen Soldatic, Line Melbøe, Patrick Stefan Kermit, Kelly Somers :
  Challenges in global Indigenous-Disability comparative research, or, why nation-state political histories matter
  Disability and the Global South 2018 ARKIV / FULLTEKST
 • Line Melbøe :
  Role of the “differently-abled” researcher: Challenges and solutions in inclusive research
  Alter - European Journal of Disability Research 2018 ARKIV / DOI
 • Line Melbøe :
  Cultural sensitivity and barriers: Sami people with disabilities facing the welfare system
  Community Development Journal 2018 ARKIV / DOI
 • Line Melbøe :
  Identity construction of Sami people with disabilities
  Global Media Journal : Australian Edition 2018 ARKIV
 • Hege Kristin Gjertsen, Line Melbøe, Hans A. Hauge :
  Arbeidsinkludering for personer med utviklingshemming
  Universitetsforlaget 2021
 • Line Melbøe :
  Disability equality in the Sámi population in Norway
  2023
 • Line Melbøe :
  På høy tid! - Presentasjon av NOU 2023:13
  2023
 • Nanna Kathrine Edvardsen, Torstein Stoltenberg, Line Melbøe :
  Hvorfor er CRPD viktig, og hva gjør vi ved Institutt for vernepleie for å bidra til implementeringen av CRPD?
  2023
 • Line Melbøe :
  På høy tid! Om funksjonshindredes rettigheter.
  2023
 • Nils Kristian Bogen, Line Melbøe :
  På høy tid
  2023
 • Nils Kristian Bogen, Line Melbøe, Morten Magelsen, Henrik Syse, Olaug Nilsen, Bjørn Hatterud m.fl.:
  NOU 2023:13 På høy tid. Realisering av funksjonshindredes rettigheter
  2023
 • Line Melbøe :
  Realisering av funksjonshindredes rettigheter
  2023
 • Line Melbøe :
  Større valgmuligheter for arbeid via ny praksis i VTA-tiltaket
  2021
 • Hege Gjertsen, Line Melbøe :
  Forskere fra Harstad med på bok om arbeidsinkludering. På en måte er gruppa blitt definert ut av arbeidslinja.
  12. mars 2021
 • Hege Gjertsen, Line Melbøe :
  Forskere i Harstad har vært med på å skrive bok om arbeidsinkludering
  11. mars 2021
 • Hege Gjertsen, Line Melbøe :
  Utviklingshemmede ekskluderes unødvendig i ordinært arbeidsliv
  KAI-kronikken 2021
 • Hege Gjertsen, Line Melbøe :
  Større valgmuligheter for arbeid via ny praksis i VTA-tiltaket
  2021
 • Hege Gjertsen, Line Melbøe :
  Utviklingshemmede ekskluderes unødvendig i ordinært arbeidsliv
  Velferd.no 18. mai 2021
 • Hege Gjertsen, Line Melbøe :
  Forskere har skrevet bok om arbeidsinkludering
  11. mars 2021
 • Frank Jarle Bruun, Line Melbøe :
  Intervjufunn - Meningen med arbeid for mennesker med utviklingshemming eller nedsatt arbeidsevne.
  2021
 • Line Melbøe, Hege Kristin Gjertsen :
  Behov for å tenke nytt om arbeidsinkludering
  Universitetsforlaget 2021
 • Hege Kristin Gjertsen, Line Melbøe, Hans A. Hauge :
  Arbeidsinkludering, sosial innovasjon og selvbestemmelse
  Universitetsforlaget 2021
 • Line Melbøe, Dietrichson Susanne :
  Personer med utviklingshemming får liten tilgang til kjønnsidentitet
  01. september 2020 DATA
 • Hege Gjertsen, Line Melbøe :
  People with intellectual disability as respondents in studies on living conditions
  2019
 • Hege Gjertsen, Line Melbøe :
  Situation of Sami women with disabilities in Norway
  2019
 • Line Melbøe, Tone Elvebakk :
  Inkluderende og bærekraftig utdanning for alle, også for elever med funksjonsnedsettelser og samiske bakgrunn
  2019
 • Line Melbøe :
  Hate speech targeting Sami people with disabilities
  2019
 • Rikke Gürgens Gjærum, Line Melbøe, Gro Hilde Ramsdal, Hege Gjertsen, Leif Lysvik :
  Medforksningskurs for personer med nedsatt funksjonsevne
  2019
 • Line Melbøe :
  Store forskjeller mellom samer og andre.
  01. mai 2018 DATA
 • Ann-Mari Gregersen, Line Melbøe :
  Et folk uten diagnoser
  22. februar 2018 DATA
 • Hege Gjertsen, Line Melbøe :
  Levekårene til personer med utviklingshemming i samiske områder.
  2018
 • Hege Gjertsen, Line Melbøe :
  The living conditions of Sami people with intellectual disabilities in Norway
  2018
 • Line Melbøe, Anne Myklebust Odland, Leif Lysvik, Karl-Johan Ellefsen, Kristin Dalsbø Jensen :
  Måtte søke om å bli samboere. Kommunen sa nei tre ganger.
  20. november 2018
 • Line Melbøe, Leif Lysvik, Karl-Johan Sørensen Ellefsen, Kristin Dalsbø Jensen :
  Hva skal til for at vi skal leve som andre? Levekårsundersøkelse blant personer med utviklingshemning i samiske områder
  2018
 • Line Melbøe :
  Markering av verdens-dagen for psykisk helse i Karasjok
  10. oktober 2018
 • Line Melbøe :
  Markering av verdens-dagen for psykisk helse i Karasjok
  10. oktober 2018

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →