Bilde av Holdø, Gunn-Mari
Bilde av Holdø, Gunn-Mari
Institutt for helse- og omsorgsfag gunn-mari.holdo@uit.no +4776966169 Her finner du meg

Gunn-Mari Holdø


Førsteamanuensis


 • Gunn-Mari Holdø, Lee Miles, Heather Hartwell :
  Disaster Nursing: Looking to the future in Norway
  International Journal of Safety and Security Engineering (IJSSE) 2017 ARKIV / FULLTEKST / DOI
 • Bente Lilljan Lind Kassah, Gunn-Mari Jenssen, Wivi-Ann Tingvoll :
  Informasjonsflyt i omsorgstjenesten - bruk av elektronisk pasientjournal
  Fagbokforlaget 2014
 • Gunn-Mari Jenssen, Wivi-Ann Tingvoll, Geir F Lorem :
  Smertebehandling til personer med langtkommen demens
  Geriatrisk sykepleie 2013
 • Gunn-Mari Holdø :
  GJESTEREDAKTØR
  Geriatrisk sykepleie 2023
 • Gunn-Mari Holdø :
  Disaster Nursing or Nursing in Disaster: A Case Study Approach to Investigate the Future Requirements of Disaster Nursing in Norway
  2021
 • Wivi-Ann Tingvoll, Gunn-Mari Jenssen, Bente lilljan lind Kassah :
  Informasjonsflyt i helsetjenesten [powerpoint] : Landskonferanse 2013 Geriatrisk sykepleie "Ny tid - nye roller"
  2013
 • Wivi-Ann Tingvoll, Gunn-Mari Jenssen, Bente lilljan lind Kassah :
  Hvilke utfordringer opplever sykepleiere og ledere i omsorgstjenesten med EPJ i hverdagen?
  2013
 • Gunn Mari Jenssen :
  Hva ligger til grunn for at sykepleierne skal kunne gjøre gode smertevurderinger til pasienter med alvorlig demens og språkvansker? [power point]
  2008
 • Gunn Mari Jenssen :
  "Vi spekulerer ikke i smerte" : en studie om sykepleiers erfaringer fra smertevurdering til pasienter med alvorlig demens og språkvansker
  UiT Norges arktiske universitet 2008
 • Gunn Mari Jenssen, Bente Arntsen, Gabriele Kitzmüller :
  Gamle mennesker har dårlig "stykkpris"!
  Fremover 29. november 2006

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →