Elin Julie Joakimsen


Spesialbibliotekar

Stillingsbeskrivelse

Er medlem av faggruppe for formidling

Arbeider spesielt med:

  • EndNote og referansehåndtering
  • Utlån
  • Fagkontakt - økonomi og samfunnsfag (Campus Harstad)