Personkort bilde

Hansen, Kjell Birger

Instituttleder Institutt for elektroteknologi
Flag icon Flag icon

 • Berg, Guven; Hansen, Kjell Birger; Vindvad, Jens. Innhenting og behandling av informasjon som en integrert del av studiet ved universiteter og høgskoler. (omtale) 1996 (75) ISBN 8271951211.

 • Hansen, Kjell Birger. Narvik museumssenter : en vurdering av forutsetninger for samarbeid mellom museer i Narvik om etablering på Verkstedtomten i Trekanten. 2000 (3) ISBN 82-7823-061-7.

 • Hansen, Kjell Birger. Kunnskapsnettverk : et IT-basert kunnskapsnett for mindre bedrifter. 1999 (A98101) ISBN 82-595-9693-8.

 • Hansen, Kjell Birger. DOFFIN : database for samarbeid om offentlige innkjøp. Forstudie vedr. etablering i Narvik, sluttrapport. 1996 (1996-1) ISBN 82-7823-015-3. ISSN 0806-2005.

 • Hansen, Kjell Birger. Small and medium sized enterprises (SMEs) - their use of value added information services. FID conference and congress/48 1996-10-20 - 1996-10-25 1996.

 • Hansen, Kjell Birger. Information science and information quality : a missing stock of knowledge among business managers?. FID conference and congress/48 1996-10-20 - 1996-10-25 1996.

 • Hansen, Kjell Birger. Praksisorientering i det offentlige høgskolesystemet eller høgskolene som noder for kunnskapsspredning til og kunnskapsutvikling i regionalt nærings og samfunnsliv : muligheter mot årtusenskiftet : foredrag ved Erfaringsseminar om utplasseringsordningen i Nord-Norge, Oslo 2.11.95. 1995 (1995-1) ISBN 82-7823-008-0. ISSN 0806-2013.

 • Hansen, Kjell Birger. The use of value-added information services as a power in the development of small and medium sized enterprises : experiences from Norway : paper presented at: Information service and devlopment of enterprise : Workshop arranged by the Institute of Scientific and Tech nical Information of China, Beijing, 25th-26th of September 1995. 1995 (1995-6) ISBN 82-7823-009-9. ISSN 0806-2005.

 • Hansen, Kjell Birger. Knowledge and technology development in small and mediumsized firms and companies - the Norwegian experience. FID conference and congress/47 1994-10-05 - 1994-10-08 1994.

 • Hansen, Kjell Birger. Narvik museumssenter : en vurdering av forutsetninger for samarbeid mellom museer i Narvik om etablering på Verkstedtomten i Trekanten. 2000 (3) ISBN 82-7823-061-7.

 • Hansen, Kjell Birger. Kunnskapsnettverk : et IT-basert kunnskapsnett for mindre bedrifter. 1999 (A98101) ISBN 82-595-9693-8.

 • Hansen, Kjell Birger. DOFFIN : database for samarbeid om offentlige innkjøp. Forstudie vedr. etablering i Narvik, sluttrapport. 1996 (1996-1) ISBN 82-7823-015-3. ISSN 0806-2005.

 • Hansen, Kjell Birger. Small and medium sized enterprises (SMEs) - their use of value added information services. FID conference and congress/48 1996-10-20 - 1996-10-25 1996.

 • Hansen, Kjell Birger. Information science and information quality : a missing stock of knowledge among business managers?. FID conference and congress/48 1996-10-20 - 1996-10-25 1996.

 • Hansen, Kjell Birger. Praksisorientering i det offentlige høgskolesystemet eller høgskolene som noder for kunnskapsspredning til og kunnskapsutvikling i regionalt nærings og samfunnsliv : muligheter mot årtusenskiftet : foredrag ved Erfaringsseminar om utplasseringsordningen i Nord-Norge, Oslo 2.11.95. 1995 (1995-1) ISBN 82-7823-008-0. ISSN 0806-2013.

 • Hansen, Kjell Birger. The use of value-added information services as a power in the development of small and medium sized enterprises : experiences from Norway : paper presented at: Information service and devlopment of enterprise : Workshop arranged by the Institute of Scientific and Tech nical Information of China, Beijing, 25th-26th of September 1995. 1995 (1995-6) ISBN 82-7823-009-9. ISSN 0806-2005.

 • Hansen, Kjell Birger. Knowledge and technology development in small and mediumsized firms and companies - the Norwegian experience. FID conference and congress/47 1994-10-05 - 1994-10-08 1994.

 • [Loading...]