#
#
Barentsinstituttet gunn.e.fedreheim@uit.no +4777058268 Kirkenes Campus Harstad

Gunn Elin Fedreheim


Postdoktor


 • Voogd, Remko; Rudberg, Peter; D. Vries, Jasper; Beunen, Raoul; Espiritu, Aileen Aseron; Methner, Nadine; Larsen, Rasmus Kløcker; Fedreheim, Gunn Elin; Goes, Sander Bernardus; Kruger, Elizabeth. A systematic review on the role of trust in the water governance literature. Water Research 2022. ISSN 0043-1354.s doi: 10.1016/j.wroa.2022.100147.
 • Fedreheim, Gunn Elin; Hansen, Tina; Aure, Marit. Arbeidsinkludering av flyktninger gjennom praksis – En flernivåstudie av arbeidsgiveres synspunkter på det å tilby praksis. Søkelys på arbeidslivet 2022; Volum 39: 2. ISSN 1504-8004.s 1 - 14.s doi: 10.18261/spa.39.2.1.
 • Fedreheim, Gunn Elin. En policystudie av et tiltak for å få flyktninger hurtig i arbeid. «Hurtigsporet ble importert fra Sverige, men kom til Norge for å dø!». Orkana Forlag 2021 ISBN 978-82-8104-483-8.s 163 - 189.s doi: 10.33673/OOA20211.
 • Fedreheim, Gunn Elin; Goes, Sander Bernardus. Grad av tillit og kjennskap til norsk vannforvaltning. Vann 2021; Volum 02. ISSN 0042-2592.s 143 - 155.
 • Melbøe, Line; Fylling, Ingrid; Gjertsen, Hege; Fedreheim, Gunn Elin. Selvbestemmelse for personer med utviklingshemming: Kan kjønn og alder forklare noe av variasjonen?. (fulltekst) Fontene forskning 2020; Volum 13. ISSN 1890-9868.s 32 - 45.
 • Fedreheim, Gunn Elin; Blanco, Esther. Co-management of protected areas to alleviate conservation conflicts: Experiences in Norway. (fulltekst) International Journal of the Commons 2017; Volum 11 (2). ISSN 1875-0281.s 754 - 773.s doi: 10.18352/ijc.749.
 • Fedreheim, Gunn Elin; Melbøe, Line; Opsal, Kari-Anne. Demokratisk deltakelse blant mennesker i en dobbel minoritetssituasjon som same og funksjonshemmet.. (fulltekst) Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift 2017; Volum 32 (03-04). ISSN 0801-1745.s 235 - 253.s doi: 10.18261/issn.1504-2936-2017-03-04-02.
 • Melbøe, Line; Hansen, Ketil Lenert; Johnsen, Bjørn-Eirik; Fedreheim, Gunn Elin; Dinesen, Tone Åshild; Minde, Gunn-Tove; Rustad, Marit. Ethical and methodological issues in research with Sami experiencing disability. (fulltekst) International Journal of Circumpolar Health 2016; Volum 75:31656. ISSN 1239-9736.s doi: 10.3402/ijch.v75.31656.
 • Risvoll, Camilla; Fedreheim, Gunn Elin; Galafassi, Diego. Trade-offs in pastoral governance in Norway: Challenges for biodiversity and adaptation. Pastoralism 2016; Volum 6 (4). ISSN 2041-7136.s doi: 10.1186/s13570-016-0051-3.
 • Risvoll, Camilla; Fedreheim, Gunn Elin; Sandberg, Audun; BurnSilver, Shauna. Does Pastoralists' Participation in the Management of National Parks in Northern Norway Contribute to Adaptive Governance?. Ecology & Society 2014; Volum 19 (2). ISSN 1708-3087.s doi: 10.5751/ES-06658-190271.
 • Fedreheim, Gunn Elin; Sandberg, Audun. Friluftsloven og allemannsretten i et samfunn i utvikling. Tidsskriftet UTMARK 2008 (1). ISSN 1502-3532.
 • Hansen, Tina; Fedreheim, Gunn Elin; Aure, Marit. Flyktninger må få slippe å jobbe kun i barnehager og med renhold. (fulltekst) Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2022. ISSN 0804-3116.
 • Fedreheim, Gunn Elin. EnTruGo - Funn fra to spørreundersøkelser om vannforvaltning i Troms og Finnmark. Barents lunsjseminar 2022-06-14 - 2022-06-14 2022.
 • Fedreheim, Gunn Elin. EnTruGo. Enhancing trust in government for effective water governance. Seminar for Finnish environmental journalists 2022-05-09 - 2022-05-09 2022.
 • Goes, Sander Bernardus; Fedreheim, Gunn Elin. EnTruGo: Har folk tillit til forvaltningen?. Medlemsmøte 2021-10-18 - 2021-10-18 2021.
 • Fedreheim, Gunn Elin. Spillet om vannet. Forskningsdagene 2021 2021-10-15 - 2021.
 • Fedreheim, Gunn Elin. Kampen om vannet. (data) 2021.
 • Fedreheim, Gunn Elin. Kampen om vannet. (data) 2021.
 • Fedreheim, Gunn Elin. Kampen om vannet. (data) 2021.
 • Fedreheim, Gunn Elin. Kampen om vannet. (data) 2021.
 • Fedreheim, Gunn Elin. Spillet om vannet. Forskningsdagene 2021 2021-10-01 - 2021.
 • Fedreheim, Gunn Elin. Rollespill om fordeling av vannressurser: – Grisen døde av vannmangel. (data) 2021.
 • Fedreheim, Gunn Elin. Her lærer elevene å fordele en av klodens viktigste ressurser. (data) 2021.
 • Fedreheim, Gunn Elin. Spillet om vannet. Forskningsdagene 2021 2021-09-28 - 2021.
 • Fedreheim, Gunn Elin. Spillet om vannet. Forskningsdagene 2021 2021-09-28 - 2021.
 • Fedreheim, Gunn Elin. Spillet om vannet. Forskningsdagene 2021 2021-09-28 - 2021.
 • Fedreheim, Gunn Elin. Spillet om vannet. Forskningsdagene 2021 2021-09-27 - 2021.
 • Fedreheim, Gunn Elin. Spillet om vannet. Forskningsdagene 2021 2021-09-27 - 2021.
 • Wahl, Andreas Solberg; Fedreheim, Gunn Elin. Kaffe med en forsker (Forskningsdagene 2021). (data) 2021.
 • Fedreheim, Gunn Elin. EnTruGo: Enhancing trust in government for effective water governance. Frokostforedrag 2021-09-24 - 2021.
 • Fedreheim, Gunn Elin. Spillet om vannet. Forskningsdagene 2021 2021-09-21 - 2021-09-21 2021.
 • Fedreheim, Gunn Elin. Spillet om vannet. Forskningsdagene 2021 2021-09-21 - 2021-09-21 2021.
 • Fedreheim, Gunn Elin; Normann, Øystein. Velg naturmangfoldet heller enn billige klimatiltak!. Harstad Tidende 2021.
 • Aasen Lundberg, Aase Kristine; Gundersen, Vegard; Fauchald, Ole Kristian; Vistad, Odd Inge; Fedreheim, Gunn Elin; Bardal, Kjersti Granås; Gjertsen, Arild. Evaluering av forvaltningsordningen for nasjonalparker og andre store verneområder. 2021 ISBN 978-82-7321-813-1.
 • Fedreheim, Gunn Elin. Evaluering av lokal forvaltning - samisk perspektiv. Samling for Sametingets oppnevnte representanter i verneområdestyrene 2021-02-17 - 2021-02-17 2021.
 • Eilertsen, Svein; Fedreheim, Gunn Elin; Aasen Lundberg, Aase Kristine; Magnussen, Tone; Risvoll, Camilla. Sluttrapport: følgeevaluering av partssammensatte nasjonalpark-og verneområdestyrer. 2020 ISBN 978-82-7321-799-8.
 • Aure, Marit; Fedreheim, Gunn Elin. Nordområdenes internasjonale mangfold. (data) Nordlys 2020. ISSN 0805-5440.
 • Fedreheim, Gunn Elin; Hermansen, Nina. Balansen mellom utdanning og arbeid – hva er best for flyktninger for å komme i varig arbeid?. Arbeidsinkludering av flyktninger - en podkastserie (data) (prosjekt) 2020-06-04 - 2020.
 • Fedreheim, Gunn Elin; Aure, Marit. Arbeidsgivernes erfaringer med å tilby praksisplasser til flyktninger. Arbeidsinkludering av flyktninger - en podkastserie (data) (prosjekt) 2020-06-04 - 2020.
 • Hansen, Tina; Fedreheim, Gunn Elin. Hurtigsporordningen, sett fra programrådgivernes ståsted. Arbeidsinkludering av flyktninger - en podkastserie (data) (prosjekt) 2020-06-04 - 2020.
 • Aure, Marit; Fedreheim, Gunn Elin. Hvordan arbeidet med å få flykninger inn i arbeidsmarkedet kan organiseres. Arbeidsinkludering av flyktninger - en podkastserie (data) 2020-06-04 - 2020.
 • Fedreheim, Gunn Elin. Regjeringen bommer med jobbtiltak for flyktninger. (data) (prosjekt) 2020.
 • Fedreheim, Gunn Elin. Lansering av podkastserien: Arbeidsinkludering av flyktninger. Digital fagdag: Sluttkonferanse ALIN 2020-06-04 - 2020-06-04 2020.
 • Aure, Marit; Fedreheim, Gunn Elin. Hvordan arbeidet med å få flykninger inn i arbeidsmarkedet kan organiseres. (data) (prosjekt) 2020.
 • Fedreheim, Gunn Elin; Hansen, Tina. Symbolpolitikk spenner bein for økt sysselsetting av flere flyktninger. Nordlys 2020. ISSN 0805-5440.
 • Gjærum, Rikke Gürgens; Edvardsen, Nanna Kathrine; Fedreheim, Gunn Elin. International day of disability - film. markering på sosiale medier (fulltekst) 2019-12-03 - 2020-12-03 2019.
 • Fedreheim, Gunn Elin. Offentlig innovasjon på ville veier?. Bærekraftsdagen 2019 2019-10-24 - 2019-10-24 2019.
 • Fedreheim, Gunn Elin. Å inkludere flyktninger i ordinært arbeidsliv - en evaluering av samhandlingen mellom stat-kommune og av «Hurtigspor» for flyktninger. Status.. ALINs Midtveisseminar (Arbeidsinkludering, læring og innovasjon i NAV) 2019-02-11 - 2019.
 • Fedreheim, Gunn Elin. Å inkludere flyktninger i ordinært arbeidsliv - en evaluering av samhandlingen mellom stat-kommune og av «Hurtigspor» for flyktninger. Møte 2019-08-26 - 2019.
 • Fedreheim, Gunn Elin. Hvem skal forvalte Norges grønne gull?. Lunsjforedrag 2019-09-25 - 2019.
 • Fedreheim, Gunn Elin; Eilertsen, Svein; Aasen Lundberg, Aase Kristine; Magnussen, Tone; Risvoll, Camilla. Vil friluftslivet få bedre kår med grunneier- og partssammensatte verneområdestyrer?. (fulltekst) 2019.
 • Fedreheim, Gunn Elin. Arbeidsgiveres erfaringer og læring – implikasjoner for NAV og kommune. ALINs Midtveisseminar (Arbeidsinkludering, læring og innovasjon i NAV) 2019-02-11 - 2019-02-13 2019.
 • Kittelsaa, Anna; Lysvik, Leif; Jakobsen, joakim; Skjalmar, Linda; Pettersen, Ida Martine; Fedreheim, Gunn Elin; Gjærum, Rikke Gürgens. Et hjem er en hule - et festepunkt i tilværelsen på et gitt sted. 2019.
 • Aasen Lundberg, Aase Kristine; Eilertsen, Svein; Risvoll, Camilla; Magnussen, Tone; Fedreheim, Gunn Elin. Følgeevaluering av partssammensatte nasjonalpark- og verneområdestyrer. (fulltekst) 2018 ISBN 978-82-7321-743-1.
 • Fedreheim, Gunn Elin; Melbøe, Line; Gjertsen, Hege; Lysvik, Leif; Rustad, Marit; Dinesen, Tone Åshild. Skal menneskerettighetene til mennesker med utviklingshemming bedres må deres kunnskap komme frem!. Avisa Nordland 2017.
 • Fedreheim, Gunn Elin; Holm, Inger Marie; Paulgaard, Gry; Smith-Simonsen, Christine; Soleim, Marianne Neerland; Mæhle, Silje. Vårt felles ansvar - UiTs akademiske dugnad for integrering av migranter og flyktninger.. 2017.
 • Rustad, Marit; Lysvik, Leif; Gjertsen, Hege; Fedreheim, Gunn Elin; Melbøe, Line. Personer med utviklingshemming har dårligere levekår enn andre!. (fulltekst) Nordlys 2017. ISSN 0805-5440.
 • Gjertsen, Hege; Melbøe, Line; Fedreheim, Gunn Elin; Fylling, Ingrid. Kartlegging av levekårene til personer med utviklingshemming i samiske områder. (fulltekst) 2017.
 • Melbøe, Line; Fedreheim, Gunn Elin; Gjærum, Rikke Gürgens. Likeverd: same og funksjonshemmet. Utvikling : kompetanse i utvikling 2016; Volum 3. ISSN 1504-7016.s 12 - 13.
 • Melbøe, Line; Fedreheim, Gunn Elin; Gjærum, Rikke Gürgens; Hansen, Ketil Lenert. Når diagnoseperspektivet overstyrer din samiske bakgrunn. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2016. ISSN 0804-3116.
 • Fedreheim, Gunn Elin; Melbøe, Line; Minde, Gunn-Tove; Hansen, Ketil Lenert. Urfolks- og minoritetsbakgrunn som meningsalibi. Harstad Tidende 2016.
 • Gjærum, Rikke Gürgens; Melbøe, Line; Fedreheim, Gunn Elin; Hansen, Ketil Lenert. Når diagnoseperspektivet overstyrer din samiske bakgrunn. Harstad Tidende 2016.
 • Melbøe, Line; Johnsen, Bjørn-Eirik; Fedreheim, Gunn Elin; Hansen, Ketil Lenert. Situasjonen til samer med funksjonsnedsettelse(r). 2016 ISBN 978-91-88213-05-1.
 • Fedreheim, Gunn Elin. Value creation on Norway’s green gold. An analysis of policy formulation and implementation in the field of nature conservation. 2013 ISBN 978-82-92958-11-7.
 • Gjertsen, Arild; Fedreheim, Gunn Elin. Interkommunalt tilsyn? En utredning om etterlevelse og regionalisering av kommunale tilsynsoppgaver i Salten. 2012.
 • Fedreheim, Gunn Elin. Value creation of Norway's green gold. An analysis of policy formulation and implementation of nature conservation. Seminar Metafort seminar 2012-02-28 - 2012.
 • Fedreheim, Gunn Elin. Norwegian policies for area protection - the growth-conservation dilemma. Vetagrosup (University in Agricultural and Environmental Sciences) ECOPEN (Environmental economics and politics) 2012-02-29 - 2012.
 • Fedreheim, Gunn Elin. Norges grønne gull - å skape verdier av nasjonalparker. Verdiskapingsseminar Midtre Nordland nasjonalparkstyre 2012-03-28 - 2012-03-28 2012.
 • Fedreheim, Gunn Elin; Hagen, Asbjørn; Sætermo, Benny. Vise vei til naturen. En kartlegging av naturveiledere i Norge. 2012 ISBN 978-82-998968-0-1.
 • Fedreheim, Gunn Elin; Magnussen, Tone. Å verdsette utmark. Lofotposten 2012.s 8 - 9.
 • Fedreheim, Gunn Elin; Magnussen, Tone. Å verdsette utmark. Rana Blad 2012.
 • Fedreheim, Gunn Elin; Magnussen, Tone. Å verdsette utmark. Fremover 2012.
 • Fedreheim, Gunn Elin; Magnussen, Tone. Å verdsette utmark. Nationen 2012. ISSN 0805-3782.s 19 - .
 • Fedreheim, Gunn Elin; Magnussen, Tone. Å verdsette utmark. Avisa Nordland 2012.
 • Fedreheim, Gunn Elin. Nasjonalparker. 2012.
 • Fedreheim, Gunn Elin; Magnussen, Tone. Å verdsette utmark. Helgeland Arbeiderblad 2012.
 • Fedreheim, Gunn Elin. Utmarksressurser i Nordland: kartlegging og verdsetting. Forsker banker på 2012-09-20 - 2012.
 • Magnussen, Tone; Fedreheim, Gunn Elin; Bay, Ingrid Agathe. "Forskere banker på". Forskingsdagene 2012 2012-09-20 - 2012-09-20 2012.
 • Bay-Larsen, Ingrid Agathe; Fedreheim, Gunn Elin; Hovelsrud, Grete K.; van Oort, Bob Eric H.; Dannevig, Halvor. Økosystemtjenester i et endret klima. Lunsjseminar 2012-09-12 - 2012.
 • Bay-Larsen, Ingrid Agathe; Fedreheim, Gunn Elin; Magnussen, Tone. Forvaltning i forandring - respons på nye trender i bruk-vern politikken. Avslutningsseminar NATUROGNÆRING 2012-04-19 - 2012.
 • Fedreheim, Gunn Elin. Protected areas as common-pool resources. Women's group 2011-04-13 - 2011.
 • Fedreheim, Gunn Elin. Vern og lokalt demokrati. Rana Blad 2011.
 • Fedreheim, Gunn Elin. Vern og lokalt demokrati. Avisa Nordland 2011.
 • Fedreheim, Gunn Elin; Magnussen, Tone; Sandberg, Audun; Andreassen, Irene. Veien videre. Nordland nasjonalparksenters muligheter for utvikling innenfor naturbasert turisme og reiselivet. (prosjekt) 2011 (2-2011) ISBN 978-82-7321-609-0. ISSN 0805-4460.
 • Fedreheim, Gunn Elin; Sandberg, Audun. Designing new natural resource management institutions – an approach to devolution of the rights to manage protected area resources. IASC European Meeting, Institutional Design and the role of social-ecological settings for collective action 2011-09-14 - 2011-09-17 2011.
 • Blanco, Ester; Fedreheim, Gunn Elin. National parks in Norway as socio-ecological system: Wildlife, conflict in use, and community-based management. 13th IASC international conference. Sustaining Commons: Sustaining our future 2011-01-10 - 2011-01-14 2011.
 • Fedreheim, Gunn Elin; Godø, Camilla Risvoll; Sandberg, Audun. National Parks as Regional Socio-Ecological Systems, a multi-level governance challenge. Resilience 2011. Resilience, Innovation, and Sustainability: Navigating the Complexities of Global Change 2011-03-11 - 2011-03-16 2011.
 • Fedreheim, Gunn Elin. NATIONAL PARKS IN NORWAY AS SOCIO-ECOLOGICAL SYSTEM: WILDLIFE, CONFLICT IN USE, AND COMMUNITY-BASED MANAGEMENT. Colloquium at the Workshop in political theory and policy analysis 2011-04-06 - 2011.
 • Ansreassen, Irene; Fedreheim, Gunn Elin; Magnussen, Tone; Sandberg, Audun. Nasjonalparksentrenes funksjoner som naturveileder, reiselivsaktør og nasjonalparkinformatør. 2010 (1004/2010). ISSN 0804-1873.
 • Petrov, V; Isaeva, L; Fedreheim, Gunn Elin; Bay-Larsen, Ingrid Agathe. Structure of creation of protected area in north-west Russia and northern Norway. Ecological problems of the northern regions and ways for their solution 2010-10-04 - 2010-10-08 2010.
 • Fedreheim, Gunn Elin. Nordland nasjonalparksenter - fra etablering til drift av nasjonalpark- og informasjonssentra. Presentasjon på styremøtet for Nordland nasjonalparksenter 2010-06-24 - 2010.
 • Fedreheim, Gunn Elin. Forvaltning av nasjonalparker i en ny tid. Forskning.no 2010. ISSN 1891-635X.
 • Fedreheim, Gunn Elin. I takt eller utakt med folk?. Avisa Nordland 2010.
 • Fedreheim, Gunn Elin. Nasjonalparker i en ny tid. Nationen 2010. ISSN 0805-3782.
 • Andreassen, Irene; Fedreheim, Gunn Elin; Magnussen, Tone; Sandberg, Audun. Nasjonalparksentrenes funksjoner som naturveileder, reiselivsaktør og nasjonalparkinformatør. (prosjekt) 2010 (1004). ISSN 0804-1873.
 • Fedreheim, Gunn Elin; Sandberg, Audun. National parks – from public playgrounds to regional commons. The 4th Workshop on the Workshop 2009-06-03 - 2009-06-06 2009.
 • Fedreheim, Gunn Elin; Sandberg, Audun. En styrking av allemannsretten?. Bladet Vesterålen 2009. ISSN 1891-6147.
 • Fedreheim, Gunn Elin; Sandberg, Audun. En styrking av allemannsretten?. Nordlys 2009. ISSN 0805-5440.
 • Fedreheim, Gunn Elin; Sandberg, Audun. En styrking av allemannsretten?. Helgeland Arbeiderblad 2009.
 • Fedreheim, Gunn Elin; Sandberg, Audun. Styrking av allemannsretten?. Nordlys 2009. ISSN 0805-5440.
 • Fedreheim, Gunn Elin; Isaeva, Ludmila; Petrov, V; Bay-Larsen, Ingrid Agathe. Nature protection in Northern Norway and North-west Russia. 2009 (2009-1004). ISSN 0804-1873.
 • Bay-Larsen, Ingrid Agathe; Fedreheim, Gunn Elin. Kartlegging av konflikter i vernede områder i Nordland. 2008 (2008-1005). ISSN 0804-1873.
 • Fedreheim, Gunn Elin; Bay-Larsen, Ingrid Agathe; Ojala, Irene. Aktiviteter i vernet natur i Nord-Norge. 2008 (2008-1017). ISSN 0804-1873.
 • Fedreheim, Gunn Elin. The public right of access’ role in providing strong trust relationships and norm conformity on private property – why is it legitimate for land owners to give up their owner rights?. Governing shared resources: connecting local experience to global challenges, The 12th Biennial Conference of the International Association for the Study of Commons 2008-07-14 - 2008-07-18 2008.
 • Fedreheim, Gunn Elin; Skogvold, Anne Sofie. Å åpne ei dør. Utviklingsmuligheter for Nordland nasjonalparksenter. 2007 (08-2007). ISSN 0804-1873.
 • Fedreheim, Gunn Elin; Sandberg, Audun. Friluftsloven må oppdateres. Dagbladet 2007. ISSN 0805-3766.
 • Fedreheim, Gunn Elin; Gjertsen, Arild; Magnussen, Tone. Evaluering av Nordland fylkeskommunes ungdomssatsing. 2007 (14-2007). ISSN 0804-1873.
 • Fedreheim, Gunn Elin; Hagen, Asbjørn. Rapport fra brukerundersøkelsen ved Nordland Nasjonalparksenter - "Jeg lærte noe nytt i dag". 2007 (2007-1014). ISSN 0804-1873.
 • Fedreheim, Gunn Elin; Hagen, Asbjørn; Hoff, Marianne. Rapport fra brukerundersøkelsen ved Nordland nasjonalparksenter 2006. 2007 (1001/2007). ISSN 0804-1873.
 • Fedreheim, Gunn Elin. Vern og næringsutvikling. Nationen 2006. ISSN 0805-3782.
 • Bay-Larsen, Ingrid Agathe; Bjøru, Ronald; Eilertsen, S. M.; Fedreheim, Gunn Elin. Integrated Conservation Processes – A Tool for Reducing Conflicts in Area Conservation Processes. Monitoring and Management of Visitor Flows in Recreational and Protected Areas 2006-09-13 - 2006-09-17 2006.
 • Fedreheim, Gunn Elin. Lokal deltakelse og konflikter i verneplanprosessen for Forollhogna nasjonalpark og tilgrensende landskapsvernområder. 2003.
 • Se alle arbeider i CRIStin →


  Forskningsinteresser

  Faglige interesser:

  • Politikkutvikling og implementering av politiske beslutninger
  • Medvirkning og deltakelse i politikkutvikling
  • Flernivåstyring


  Empirisk er jeg interessert i naturressursforvaltning, og da særlig bruk og forvaltning av verneområder og vannressurser. Jeg er studert hvordan ulike befolkningsgrupper deltar i samfunnet og i politikkutformingen: personer med funksjonsnedsettelser, personer med samisk bakgrunn, personer med bruksinteresser i verneområder med mer.


  Medlem i forskningsgruppe


  Medlem i prosjekt



  Campus Harstad