Bilde av Lindgren, Sari Johanna
Bilde av Lindgren, Sari Johanna
Sykepleie Bsc og videreutd. i Narvik sari.j.lindgren@uit.no +4776966105 Her finner du meg

Sari Johanna Lindgren


Sykepleie Bachelor i Narvik

Stillingsbeskrivelse

Universitetslektor

Senter for omsorgsforskning Nord - 20 % stilling som veileder for USHT Nordland (Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester)


 • Sari Johanna Lindgren, Mona Lahm Høgbakk, Anne Svelstad Evju, Lena Wiklund Gustin :
  Å skape handlingsrom for pasientsikkerhet i sykehjem. Sykepleieres erfaringer med å delta i simulering in situ på sykehjem
  Cappelen Damm Akademisk 2021 ARKIV
 • Anne Svelstad Evju, Mona Lahm Høgbakk, Sari Johanna Lindgren, Lena Wiklund Gustin :
  “Balancing between challenges and trust: Nursing students’ experiences of participating in a course in wilderness medicine”
  Nurse Education in Practice 2020
 • Anne Svelstad Evju, Mona Lahm Høgbakk, Sari Johanna Lindgren, Lena Wiklund Gustin :
  Balancing between challenges and trust: Nursing students’ experiences of participating in a course in wilderness medicine
  Nurse Education in Practice 2020 ARKIV / DATA / DOI
 • Sari Johanna Lindgren, Sissel Lisa Storli, Lena Wiklund Gustin :
  Å leve i forhandlinger - pasienterfaringer av å være i den diagnostiske prosessen med å få diagnosen KOLS
  Geriatrisk sykepleie 2016 FULLTEKST
 • Sari Johanna Lindgren, Sissel Lisa Storli, Lena Wiklund Gustin :
  Å leve i forhandlinger - pasienterfaringer av å være i den diagnostiske prosessen med å få diagnosen KOLS
  Best Practice 2015
 • Sari Johanna Lindgren, Sissel Lisa Storli, Lena Wiklund Gustin :
  Living in negotiation: Patients' experiences of being in the diagnostic process of COPD
  The International Journal of Chronic Obstructive Pulmonary Disease 2014 ARKIV / DOI
 • Sari Johanna Lindgren :
  «Å få kjenne på den virkelige verden og samtidig ha kontaktsykepleier i ryggen»
  Fagnytt i Nord - fagtidsskrift for Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Troms 2020
 • Mona Lahm Høgbakk, Sari Johanna Lindgren :
  AHLR Algoritme - Stabilisering etter vellykket AHLR Kommunikasjon ved bruk av ISBAR Simulering som pedagogisk metode Scenarietrening; Simulering - Brystsmerter Simulering - Bevistløs pasient.
  2018
 • Mona Lahm Høgbakk, Sari Johanna Lindgren :
  «Å ha kunnskap er ikke det samme som å være i stand til å bruke den» Simulering i Praksisstudier - kirurgisk sykepleie
  2018
 • Mona Lahm Høgbakk, Sari Johanna Lindgren :
  "Å ha kunnskap er ikke det samme som å være i stand til å bruke den"
  2018
 • Anne Svelstad Evju, Mona Lahm Høgbakk, Sari Johanna Lindgren :
  Villmarksmedisin i sykepleie En studie om sykepleiestudenters erfaringer om Villmarksmedsin som pedagogisk tilnærming
  2018
 • Anne Svelstad Evju, Sari Johanna Lindgren, Wivi-Ann Tingvoll :
  Fysisk aktivitet hos eldre
  Fremover 08. november 2017
 • Randi Nymo, Anne Svelstad Evju, Mona Lahm Høgbakk, Sari Johanna Lindgren, Karin Ravn Pedersen, Wivi-Ann Tingvoll :
  Nursing knowledge in action
  2017
 • Sari Johanna Lindgren, Anne Svelstad Evju :
  Hvorfor svikter ernæringsoppfølgingen?
  Geriatrisk sykepleie 2017
 • Mona Lahm Høgbakk, Sari Johanna Lindgren :
  Læreplan Simulering
  2017
 • Mona Lahm Høgbakk, Sari Johanna Lindgren :
  Akuttmedisinkurs i Narvik 2017 AHLR Algoritme - Stabilisering etter vellykket AHLR Kommunikasjon ved bruk av ISBAR Simulering som pedagogisk metode Scenarietrening; Simulering - Brystsmerter Simulering - Bevistløs pasient
  2017
 • Mona Lahm Høgbakk, Sari Johanna Lindgren :
  Simulering som pedagogisk metode
  2017
 • Sari Johanna Lindgren :
  Living with Obstructive Pulmonary Disease (COPD) in Northern Norway- A lifeworld perspective
  2010
 • Sari Lindgren :
  "Veien blir jo så smal etter kvært" : en studie av levd erfaring med alvorlig kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) : [power-point til forelesning]
  2009
 • Sari Lindgren :
  Å leve med kols - et livsverdenperspektiv
  2009
 • Sari Lindgren :
  Veien blir jo så smal etter kvært : en studie av levd erfaring av å leve med alvorlig kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS)
  UiT Norges arktiske universitet 2008 OMTALE
 • Sari Lindgren :
  Livsstil - hva kan jeg gjøre selv?
  2008
 • Sari Lindgren :
  Pårørende - hva med dem?
  2008
 • Sari Lindgren :
  Basal hjerte-lungeredning (BHLR)
  2008

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →


  Forskningsinteresser

  Pasienterfaringer av å leve med kronisk obstruktiv lungesykdom

  Simulering som metode

  Eldreomsorg og de kommunale helse-og omsorgstjenestene

  Medlem av forskningsgruppe Liv og livsmot

   

  Undervisning

  Grunnleggende sykepleie

  Sykepleie ved akutt- og kritisk sykdom

  Pre- og postoperativ sykepleie

  Sykepleie ved smerter

  Geriatrisk sykepleie; Akutt syke eldre og smerter hos eldre

  Personsentrert omsorg og Omsorg til pårørende

  Sykepleie ved revmatiske lidelser

  Ferdighetstrening i ferdighetslaboratorium

  Simulering 

  Bacheloroppgave - Litteraturstudie som metode og veiledning

  Emneansvarlig i SYP-2630 Bacheloroppgave

  Emneansvarlig i SYP-2620 Sykepleiefaglig ledelse, samfunns, teknologi

  Emneansvarlig i SYP-2690 Praksisstudier i sykepleiefaglig ledelse

  Pensumkommisjonen - leder