Personkort bilde

Lindgren, Sari Johanna

Universitetslektor Sykepleie Bsc og videreutd. i Narvik
Engelsk flaggikon Samisk flaggikon

 • Evju, Anne Svelstad; Høgbakk, Mona Lahm; Lindgren, Sari Johanna; Wiklund Gustin, Lena. Balancing between challenges and trust: Nursing students’ experiences of participating in a course in wilderness medicine. (data) Nurse Education in Practice 2020; Volum 48. ISSN 1471-5953.s doi: 10.1016/j.nepr.2020.102863.

 • Evju, Anne Svelstad; Høgbakk, Mona Lahm; Lindgren, Sari Johanna. “Balancing between challenges and trust: Nursing students’ experiences of participating in a course in wilderness medicine”. Nurse Education in Practice 2020. ISSN 1471-5953.

 • Lindgren, Sari Johanna; Høgbakk, Mona Lahm; Evju, Anne Svelstad; Wiklund Gustin, Lena. Å skape handlingsrom for pasientsikkerhet i sykehjem. Sykepleieres erfaringer med å delta i simulering in situ på sykehjem. Cappelen Damm Akademisk 2020 ISBN 978-82-02-70671-5.s 177 - 198.

 • Lindgren, Sari Johanna; Storli, Sissel Lisa; Wiklund Gustin, Lena. Å leve i forhandlinger - pasienterfaringer av å være i den diagnostiske prosessen med å få diagnosen KOLS. (fulltekst) Geriatrisk sykepleie 2016; Volum 8 (1). ISSN 1891-1889.s 26 - 35.

 • Lindgren, Sari Johanna; Storli, Sissel Lisa; Wiklund Gustin, Lena. Å leve i forhandlinger - pasienterfaringer av å være i den diagnostiske prosessen med å få diagnosen KOLS. Best Practice 2015 (16). ISSN 1329-1874.s 23 - 26.

 • Lindgren, Sari Johanna; Storli, Sissel Lisa; Wiklund Gustin, Lena. Living in negotiation: Patients' experiences of being in the diagnostic process of COPD. The International Journal of Chronic Obstructive Pulmonary Disease 2014; Volum 9. ISSN 1176-9106.s 441 - 451.s doi: 10.2147/COPD.S60182.

 • Lindgren, Sari Johanna. «Å få kjenne på den virkelige verden og samtidig ha kontaktsykepleier i ryggen». Fagnytt i Nord - fagtidsskrift for Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Troms 2020.

 • Høgbakk, Mona Lahm; Lindgren, Sari Johanna. AHLR Algoritme - Stabilisering etter vellykket AHLR Kommunikasjon ved bruk av ISBAR Simulering som pedagogisk metode Scenarietrening; Simulering - Brystsmerter Simulering - Bevistløs pasient.. Akuttmedisinkurs i Narvik 2018-02-12 - 2018-02-13 2018.

 • Evju, Anne Svelstad; Høgbakk, Mona Lahm; Lindgren, Sari Johanna. Villmarksmedisin i sykepleie En studie om sykepleiestudenters erfaringer om Villmarksmedsin som pedagogisk tilnærming. Læring for livet - i praksis og akademia. NSFs utdanning- og forskningskonferanse 2018-10-18 - 2018-10-19 2018.

 • Høgbakk, Mona Lahm; Lindgren, Sari Johanna. "Å ha kunnskap er ikke det samme som å være i stand til å bruke den". Læring for livet - I praksis og akademia 2018-10-18 - 2018-10-19 2018.

 • Høgbakk, Mona Lahm; Lindgren, Sari Johanna. «Å ha kunnskap er ikke det samme som å være i stand til å bruke den» Simulering i Praksisstudier - kirurgisk sykepleie. Nasjona Nettverkskonferanse for simulering. 2018-04-09 - 2018-04-10 2018.

 • Nymo, Randi; Evju, Anne Svelstad; Høgbakk, Mona Lahm; Lindgren, Sari Johanna; Pedersen, Karin Ravn; Tingvoll, Wivi-Ann. Nursing knowledge in action. 4th International Indigenous Voices in Social Work Conference 2017-06-11 - 2017-06-14 2017.

 • Høgbakk, Mona Lahm; Lindgren, Sari Johanna. Simulering som pedagogisk metode. Fagdag 2017-04-05 - 2017-04-05 2017.

 • Evju, Anne Svelstad; Lindgren, Sari Johanna; Tingvoll, Wivi-Ann. Fysisk aktivitet hos eldre. Fremover 2017.

 • Høgbakk, Mona Lahm; Lindgren, Sari Johanna. Akuttmedisinkurs i Narvik 2017 AHLR Algoritme - Stabilisering etter vellykket AHLR Kommunikasjon ved bruk av ISBAR Simulering som pedagogisk metode Scenarietrening; Simulering - Brystsmerter Simulering - Bevistløs pasient. Akuttmedisinkurs i Narvik 2017-02-06 - 2017-02-08 2017.

 • Høgbakk, Mona Lahm; Lindgren, Sari Johanna. Læreplan Simulering. 2017.

 • Lindgren, Sari Johanna; Evju, Anne Svelstad. Hvorfor svikter ernæringsoppfølgingen?. Geriatrisk sykepleie 2017 (01). ISSN 1891-1889.s 26 - 29.

 • Lindgren, Sari Johanna. Living with Obstructive Pulmonary Disease (COPD) in Northern Norway- A lifeworld perspective. ERS Barcelona 2010 - annual congress 2010-09-18 - 2010-09-22 2010.

 • Lindgren, Sari. Å leve med kols - et livsverdenperspektiv. Nord-norske helseløsninger 2009-11-26 - 2009-11-27 2009.

 • Lindgren, Sari. "Veien blir jo så smal etter kvært" : en studie av levd erfaring med alvorlig kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) : [power-point til forelesning]. Videreutdanning i klinisk sykepleie, Universitetet i Tomsø 2009-08-29 - 2009-08-29 2009.

 • Lindgren, Sari. Veien blir jo så smal etter kvært : en studie av levd erfaring av å leve med alvorlig kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS). (omtale) 2008.

 • Lindgren, Sari. Livsstil - hva kan jeg gjøre selv?. Opplæringstilbud for personer som lever med KOLS og deres nærmeste 2008-11-05 - 2008-11-07 2008.

 • Lindgren, Sari. Pårørende - hva med dem?. Opplæringstilbud for personer som lever med KOLS og deres nærmeste 2008-11-05 - 2008-11-07 2008.

 • Lindgren, Sari. Basal hjerte-lungeredning (BHLR). "Faglunsj" i hjemmesykepleien 2008-11-20 - 2008-11-20 2008.

 • Lindgren, Sari Johanna. «Å få kjenne på den virkelige verden og samtidig ha kontaktsykepleier i ryggen». Fagnytt i Nord - fagtidsskrift for Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Troms 2020.

 • Høgbakk, Mona Lahm; Lindgren, Sari Johanna. AHLR Algoritme - Stabilisering etter vellykket AHLR Kommunikasjon ved bruk av ISBAR Simulering som pedagogisk metode Scenarietrening; Simulering - Brystsmerter Simulering - Bevistløs pasient.. Akuttmedisinkurs i Narvik 2018-02-12 - 2018-02-13 2018.

 • Evju, Anne Svelstad; Høgbakk, Mona Lahm; Lindgren, Sari Johanna. Villmarksmedisin i sykepleie En studie om sykepleiestudenters erfaringer om Villmarksmedsin som pedagogisk tilnærming. Læring for livet - i praksis og akademia. NSFs utdanning- og forskningskonferanse 2018-10-18 - 2018-10-19 2018.

 • Høgbakk, Mona Lahm; Lindgren, Sari Johanna. "Å ha kunnskap er ikke det samme som å være i stand til å bruke den". Læring for livet - I praksis og akademia 2018-10-18 - 2018-10-19 2018.

 • Høgbakk, Mona Lahm; Lindgren, Sari Johanna. «Å ha kunnskap er ikke det samme som å være i stand til å bruke den» Simulering i Praksisstudier - kirurgisk sykepleie. Nasjona Nettverkskonferanse for simulering. 2018-04-09 - 2018-04-10 2018.

 • Nymo, Randi; Evju, Anne Svelstad; Høgbakk, Mona Lahm; Lindgren, Sari Johanna; Pedersen, Karin Ravn; Tingvoll, Wivi-Ann. Nursing knowledge in action. 4th International Indigenous Voices in Social Work Conference 2017-06-11 - 2017-06-14 2017.

 • Høgbakk, Mona Lahm; Lindgren, Sari Johanna. Simulering som pedagogisk metode. Fagdag 2017-04-05 - 2017-04-05 2017.

 • Evju, Anne Svelstad; Lindgren, Sari Johanna; Tingvoll, Wivi-Ann. Fysisk aktivitet hos eldre. Fremover 2017.

 • Høgbakk, Mona Lahm; Lindgren, Sari Johanna. Akuttmedisinkurs i Narvik 2017 AHLR Algoritme - Stabilisering etter vellykket AHLR Kommunikasjon ved bruk av ISBAR Simulering som pedagogisk metode Scenarietrening; Simulering - Brystsmerter Simulering - Bevistløs pasient. Akuttmedisinkurs i Narvik 2017-02-06 - 2017-02-08 2017.

 • Høgbakk, Mona Lahm; Lindgren, Sari Johanna. Læreplan Simulering. 2017.

 • Lindgren, Sari Johanna; Evju, Anne Svelstad. Hvorfor svikter ernæringsoppfølgingen?. Geriatrisk sykepleie 2017 (01). ISSN 1891-1889.s 26 - 29.

 • Lindgren, Sari Johanna. Living with Obstructive Pulmonary Disease (COPD) in Northern Norway- A lifeworld perspective. ERS Barcelona 2010 - annual congress 2010-09-18 - 2010-09-22 2010.

 • Lindgren, Sari. Å leve med kols - et livsverdenperspektiv. Nord-norske helseløsninger 2009-11-26 - 2009-11-27 2009.

 • Lindgren, Sari. "Veien blir jo så smal etter kvært" : en studie av levd erfaring med alvorlig kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) : [power-point til forelesning]. Videreutdanning i klinisk sykepleie, Universitetet i Tomsø 2009-08-29 - 2009-08-29 2009.

 • Lindgren, Sari. Veien blir jo så smal etter kvært : en studie av levd erfaring av å leve med alvorlig kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS). (omtale) 2008.

 • Lindgren, Sari. Livsstil - hva kan jeg gjøre selv?. Opplæringstilbud for personer som lever med KOLS og deres nærmeste 2008-11-05 - 2008-11-07 2008.

 • Lindgren, Sari. Pårørende - hva med dem?. Opplæringstilbud for personer som lever med KOLS og deres nærmeste 2008-11-05 - 2008-11-07 2008.

 • Lindgren, Sari. Basal hjerte-lungeredning (BHLR). "Faglunsj" i hjemmesykepleien 2008-11-20 - 2008-11-20 2008.

 • [Loading...]