Personkort bilde

Nyhus, Hanne Charlotte Fronth

Universitetslektor Sykepleie Bsc og videreutd. i Narvik
Engelsk flaggikon Samisk flaggikon

helsefremming/forebygging, psykisk helse, migrasjonshelse, veiledning

 

Grunnleggende sykepleie

Forebyggende sykepleie-somatikk og psykiatri

Psykisk helse

Kommunikasjonsfag

Sykepleiens historie

Flerkulturelle perspektiver innen helse-migrasjonshelse

Ferdighetslab

Veiledning av studenter i praksis

Veileder bacheloroppgaver

  • Nyhus, Charlotte. Du ser det er et eller annet : en kvalitativ studie av helsesøstres erfaringer i arbeidet overfor unge med psykiske plager. 2010.

  • Nyhus, Charlotte. Du ser det er et eller annet : en kvalitativ studie av helsesøstres erfaringer i arbeidet overfor unge med psykiske plager. 2010.

  • [Loading...]