Bilde av Markussen, Rolf Andreas
Bilde av Markussen, Rolf Andreas
Institutt for helse- og omsorgsfag rolf.a.markussen@uit.no +4776966151 Her finner du meg

Rolf Andreas Markussen


Førsteamanuensis


 • Ger Wackers, Rolf Andreas Markussen :
  Guidelines in the play of governance: epistemic issues
  Evidence & Policy 2015 DOI
 • Rolf Andreas Markussen, Ger Wackers :
  On recursive policy envelopes and exposure management: the mysterious survival of a governmental guideline
  Evidence & Policy 2015 DOI
 • Rolf Andreas Markussen :
  Nederlag for rusreformen? – en leseverdig ruspolitisk konfliktanalyse
  Forebygging.no 12. juni 2023 DOI
 • Rolf Andreas Markussen :
  Hva er galt med å drikke en morgenpils?
  Morgenbladet 14. august 2019 FULLTEKST
 • Rolf Andreas Markussen :
  Bokomtale: "Meningen med Rus" av Øystein Skjælaaen
  Forebygging.no 2019 FULLTEKST
 • Rolf Andreas Markussen, Ger Wackers :
  Peer review at the Research Council of Norway: Quality assurance or border control?
  Tidsskrift for Den norske legeforening 2018 DOI
 • Rolf Andreas Markussen, Ger Wackers :
  Forskningsrådets fagfellevurderinger: Kvalitetssikring eller grensekontroll?
  Tidsskrift for Den norske legeforening 08. januar 2018 DOI
 • Rolf Andreas Markussen, Ger Wackers :
  Metodedebatt eller grensepatruljering?
  Morgenbladet 09. februar 2017
 • Rolf Andreas Markussen, Ger Wackers :
  Critical perspectives on public health interventions and NRC peer review: one grant application, two widely different assessments
  2017
 • Rolf Andreas Markussen :
  Ungdata, Mental Health and Gender Differences. A Study of Gendered Mental Health Re-enactments in Ungdata’s dLTC Yourth Surveys.
  UiT Norges arktiske universitet 2017
 • Rolf Andreas Markussen :
  Forskjellsbehandling i Forskningsrådet
  17. februar 2017
 • Rolf Andreas Markussen, Ger Wackers :
  Document Agency
  2015
 • Rolf Andreas Markussen :
  Skjult makt gjennom styringsdokumenter
  12. august 2015
 • Rolf Andreas Markussen :
  Knowledge Logistics - An Epistemography of the Genesis of a Governmental Guideline
  2014
 • Rolf Andreas Markussen :
  The mysterious success of a governmental guideline
  2014
 • Rolf Andreas Markussen :
  Den statlige dokumentstyringens relative suksess
  Rus & samfunn 2014
 • Rolf Andreas Markussen :
  Doktoren svarer: En loop av statlig styring
  24. oktober 2014
 • Rolf Andreas Markussen :
  The Mysterious Success of Governmental Guidelines?
  2013
 • Rolf Andreas Markussen :
  Hva gjør politikk ? Et kritisk blikk på kunnskapsbasert praksis i rusfeltet.
  Kommunetorget.no 2012
 • Rolf Andreas Markussen :
  Et kritisk blikk på kunnskapsbasert praksis
  Tidsskriftet sykepleien 2012
 • Rolf Andreas Markussen :
  Governmental guidelines – Inside the Jurassic Park of governmental policy tools
  2012
 • Rolf A. Markussen :
  Deletion undone : reappraisal of the knowledge base of governmental policy tools for the prevention of alcohol- and drug related problems in Norway
  2010
 • Rolf A. Markussen :
  Tilblivelse av en statlig veileder i et diskursanalytisk perspektiv : essay til PhD-kurs
  2010
 • Rolf A. Markussen :
  Råd og vink om skriving av fagtekster
  2004 OMTALE
 • Øystein Gravrok, Kari Fauchald, Vegard A. Schanke, Rolf A. Markussen :
  Unge og rus : et forebyggingsprogram til bruk i skolen : Nettversjon av undervisningsopplegg
  2004

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →