Bilde av Dreyer Fredriksen, Sven Tore
Bilde av Dreyer Fredriksen, Sven Tore
Institutt for helse- og omsorgsfag sfr028@post.uit.no +4777058387 Harstad Campus Harstad

Dreyer Fredriksen, Sven Tore • Abder Rahim Akroute, Berit Støre Brinchmann, Anders Wilhelm Hovland, Sven Tore Dreyer Fredriksen :
  Registered nurses’ experience of care for adult patients with a temporary tracheostomy at general hospital wards. A phenomenological-hermeneutic explorative study
  Intensive & Critical Care Nursing 2023 DOI
 • Abder Rahim Akroute, Berit Støre Brinchmann, Anders Wilhelm Hovland, sven-tore fredriksen :
  ICU nurses´ lived experience of caring for adult patients with a tracheostomy in ICU: a phenomenological-hermeneutic study
  BMC Nursing 2022 ARKIV / DOI
 • Sven Tore Dreyer Fredriksen, Regina Aba :
  Kvinnelige pårørende som omsorgsytere for sine eldre kreftsyke menn
  Geriatrisk sykepleie 2022 FULLTEKST
 • Sven-Tore Dreyer Fredriksen, Bente Lind Kassah, Wivi-Ann Tingvoll :
  Utfordringer i tverrfaglig samarbeid. Kommunal helse- og omsorgstjeneste samt kommunalt barnevern
  Cappelen Damm Akademisk 2021 DOI
 • Sven-Tore Dreyer Fredriksen :
  Intensivpasienters eksistensielle bevegelser under kritisk sykdom
  Cappelen Damm Akademisk 2016
 • Wivi-Ann Tingvoll, Sven-Tore Dreyer Fredriksen, Ruth Marie Stensland Donovan, Torill Margaret Sæterstrand :
  Sykepleie - en uforløst ressurs i psykisk helsearbeid
  Gyldendal Akademisk 2016
 • Maria Strandås, Sven-Tore Dreyer Fredriksen :
  Ethical challenges in neonatal intensive care nursing
  Nursing Ethics 2015 DOI
 • Sven-Tore Dreyer Fredriksen, Reidun Rognsaa :
  Helsesøstres etiske praksisutfordringer i møte med ungdommer i ungdomsskolen : en fenomenologisk-hermeneutisk studie
  Vård i Norden 2014
 • Bente lilljan lind Kassah, Wivi-Ann Tingvoll, Sven-Tore Dreyer Fredriksen :
  Samhandlingen med bestiller- og utførerenheten
  Geriatrisk sykepleie 2014
 • Ingrid Synnøve Berthinussen, Sven-Tore Dreyer Fredriksen :
  Det krevende spennet mellom arbeid, hjemmet og gamle hjelpetrengende foreldre
  Nordisk tidsskrift for helseforskning 2014 ARKIV / FULLTEKST / DOI
 • Anette Häggblom, Sven-Tore Dreyer Fredriksen :
  "Der bliver ofte stille" - sygeplejerskers møde med kvinder, som har været udsat for vold
  Klinisk Sygepleje 2011
 • Reidun Rognsaa, Sven-Tore Dreyer Fredriksen :
  15-åringers opplevelser av overvekt hos jevnaldrende : en fenomenologisk-hermeneutisk studie
  Nordisk tidsskrift for helseforskning 2011 ARKIV / DOI
 • Sven-Tore Dreyer Fredriksen, Bente Lind Kassah, Wivi-Ann Tingvoll :
  Undervisning i kvalitative forskningsmetoder - utfordringer i videreutdanninger i helsefag
  UNIPED 2011 DOI
 • Wivi-Ann Tingvoll, Sven-Tore Dreyer Fredriksen :
  Individuell tilretteleggelse for eldre pasienter etter sykehusopphold : en fenomenologisk-hermeneutisk studie basert på erfaringer fra sykepleieledere i kommunen
  Vård i Norden 2011 FULLTEKST
 • Wivi-Ann Tingvoll, Torill Margaret Sæterstrand, Sven-Tore Dreyer Fredriksen :
  Kompetanse i tiltakskjeden - avdelingslederes erfaringer om utskrivninger av eldre pasienter fra sykehus
  Vård i Norden 2010 FULLTEKST
 • Sven-Tore Dreyer Fredriksen, Tommy Svensson :
  The bodily presence of significant others: Intensive care patients' experiences in a situation of critical illness
  International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being 2010 DOI
 • Sven-Tore Dreyer Fredriksen, Tommy Svensson :
  Fra "lært kropp" til "ulært kropp" : om overføring av erfart kunnskap fra intensivsykepleier til student i kliniske veildeningssituasjoner
  Nordisk tidsskrift for helseforskning 2009
 • Sven-Tore Dreyer Fredriksen, Anne-Grethe Talseth, Tommy Svensson :
  Body, stength and movement - intensive care patients`experience of body
  International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being 2008 OMTALE
 • Sven-Tore Dreyer Fredriksen, Karin C. Ringsberg :
  Living the situation stress-experiences among intensive care patients
  Intensive & Critical Care Nursing 2006
 • Sven-Tore Dreyer Fredriksen, Kristin Halvorsen :
  Fenomener i intensivsykepleie
  Cappelen Damm Akademisk 2017 DATA
 • Sven-Tore Dreyer Fredriksen, Kristin Halvorsen :
  Fenomener i intensivsykepleie
  Cappelen Damm Akademisk 2016 DATA
 • Sven-Tore Dreyer Fredriksen, Kristin Halvorsen :
  Innledning i Fenomener i intensivsykepleie
  Cappelen Damm Akademisk 2016
 • Sven-Tore Dreyer Fredriksen, Kristin Halvorsen :
  Avslutning i antologien "Fenomener i intensivsykepleie"
  Cappelen Damm Akademisk 2016
 • Wivi-Ann Tingvoll, Torill Margaret Sæterstrand, Sven-Tore Dreyer Fredriksen :
  Competence in the chain of interactions. Experience from the head of departements regarding discharge for elderly patients from hospitals
  2010

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →  Campus Harstad