#
#
Institutt for vernepleie bjorn.e.johnsen@uit.no +4777058311 94821268 Harstad Smedgata 5 S 310

Bjørn-Eirik Johnsen


Instituttleder

Stillingsbeskrivelse

Instituttleder ved Institutt for vernepleie (IVP).


 • Kassah, Kwesi Alexander; Andersen, Frøydis; Johnsen, Bjørn-Eirik. Samarbeid mellom pårørende og tjenesteytere til unge voksne med utviklingshemning. Gyldendal Akademisk 2017 ISBN 9788205485310.s 169 - 191.
 • Melbøe, Line; Hansen, Ketil Lenert; Johnsen, Bjørn-Eirik; Fedreheim, Gunn Elin; Dinesen, Tone Åshild; Minde, Gunn-Tove; Rustad, Marit. Ethical and methodological issues in research with Sami experiencing disability. (fulltekst) International Journal of Circumpolar Health 2016; Volum 75:31656. ISSN 1239-9736.s doi: 10.3402/ijch.v75.31656.
 • Johnsen, Bjørn Eirik. Vernepleierfaglig skjønn og praksis i et historisk perspektiv. Universitetsforlaget 2014 ISBN 978-82-15-02202-4.s 139 - 160.
 • Johnsen, Bjørn Eirik; Kittelsaa, Anna M.. Segregeringstid og integreringstid: om selvforvaltningens kår innenefor HVPU og dagens åpne omsorg. Fontene forskning 2014; Volum 7 (2). ISSN 1890-9868.s 4 - 17.
 • Johnsen, Bjørn Eirik; Lysvik, Leif S.; Thomsen, Terje. Struggle for self-determination among service users in Norway. Learning Disability Practice journal 2014; Volum 17 (10). ISSN 1465-8712.s 31 - 34.s doi: 10.7748/ldp.17.10.31.e1599.
 • Kassah, Kwesi Alexander; Johnsen, Bjørn-Eirik; Kassah, Bente Lilljan Lind. Funksjonsnedsettelse, arbeidsdeltagelse og samhandlingsreformen. Fagbokforlaget 2014 ISBN 9788245015164.s 153 - 168.
 • Johnsen, Bjørn Eirik; Kassah, Kwesi Alexander; Lysvik, Leif S.. Life at Trastad Gård: on the experiences of the former inmates of a large institution for people with learning difficulties in northern Norway. Disability & Society 2013. ISSN 0968-7599.s doi: 10.1080/09687599.2012.758035.
 • Johnsen, Bjørn-Eirik. Avvikerens stemme og personalets blikk: tilfellet Klara. Universitetsforlaget 2013 ISBN 978-82-15-02257-4.s 63 - 78.
 • Johnsen, Bjørn Eirik; Lysvik, Leif S.. Elämää Trastad Gårdissa : entisten kehitysvammaisten potilaiden kokemuksia Pohjois-Norjassa. Gaudeamus 2010 (68) ISBN 9789515707734. ISSN 1795-8598.s 162 - 179.
 • Johnsen, Bjørn-Eirik. Utviklingshemning som sosial konstruksjon, Katrines tilfelle. Universitetsforlaget 2008 ISBN 978-82-150-1327-5.s 71 - 84.
 • Johnsen, Bjørn-Eirik; Lysvik, Leif. Hvordan har hverdagslivet vært for mennesker med utviklingshemming fra 1950-tallet og fram til i dag?. 2005 (14). ISSN 1399-4786.s 57 - 68.
 • Bollingmo, Leif; Johnsen, Bjørn-Eirik; Høium, Kari. Brukermedvirkning, kunnskap og handling. Universitetsforlaget 2004 ISBN 8215006132.s 25 - 37.
 • Johnsen, Bjørn-Eirik. Normalisering i beste hensikt. Skolepsykologi 2004; Volum 39 (7). ISSN 0333-0389.s 27 - 37.
 • Johnsen, Bjørn-Eirik. Den profesjonelle hjelperen, på talefot med psykisk utviklingshemmede. Spesialpedagogikk 2003; Volum 68 (2). ISSN 0332-8457.s 4 - 12.
 • Bollingmo, Leif; Høium, Kari; Johnsen, Bjørn-Eirik. Det er mitt liv : brukermedvirkning og nye hjelperoller i habilitering og rehabilitering. Universitetsforlaget 2004 ISBN 8215006132.s 25 - 37.
 • Gjærum, Rikke Gürgens; Gro, Ramsdal; Johnsen, Bjørn-Eirik. Samskapende vitenskapssyn. (fulltekst) Khrono.no 2022. ISSN 1894-8995.
 • Johnsen, Bjørn-Eirik. Slipp vernepleiere til på sykehjemmene. 2019.
 • Johnsen, Bjørn-Eirik; Lysvik, Leif. Current politics and challenges in the field of working with people with learning disability in Norway.. Le nuove frontiere delle disabilita intellettive e disturbi del neurosviluppo 2018-11-28 - 2018-11-30 2018.
 • Gjærum, Rikke Gürgens; Johnsen, Bjørn-Eirik; Rustad, Marit. Vi er alle uLke. Skoledebatt.. Harstad Tidende 2018.
 • Johnsen, Bjørn-Eirik. Vil ha bort downsparagrafbegrepet. 2018.
 • Johnsen, Bjørn-Eirik. Ber Erna om å slutte med begrepet «downsparagrafen». 2018.
 • Gjertsen, Hege; Johnsen, Bjørn-Eirik. "Jeg tror aldri vi har hatt et så stort prosjekt her før" Presentasjon av forskningsprosjekt. (data) 2017.
 • Johnsen, Bjørn-Eirik. Poltical ideals on social work in Norway, research, education, modern practice…??. 20-årsjubileet for seksjon for Sosialt arbeid ved NARFU. 2017-11-02 - 2017-11-02 2017.
 • Johnsen, Bjørn-Eirik. Arbeidskraft på vent. 2017.
 • Johnsen, Bjørn-Eirik. Trives med å bestemme selv. 2016.
 • Johnsen, Bjørn-Eirik. Trives med å bestemme selv. 2016.
 • Melbøe, Line; Johnsen, Bjørn-Eirik; Fedreheim, Gunn Elin; Hansen, Ketil Lenert. Situasjonen til samer med funksjonsnedsettelse(r). 2016 ISBN 978-91-88213-05-1.
 • Johnsen, Bjørn-Eirik. En nybakt professor: Bjørn-Eirik Johnsen. 2015.
 • Johnsen, Bjørn-Eirik; Melbøe, Line. Sami Diversity The situation of disabled People With Sami background Space Place and Disability. Nordic Network on Disability Research 2015-05-06 - 2015-05-08 2015.
 • Johnsen, Bjørn-Eirik. Utvikling - levekår for mennesker med utviklingshemminger i dag - og hvordan ser fremtiden ut?. Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Nordland, Studietur 2015-06-25 - 2015-06-25 2015.
 • Johnsen, Bjørn-Eirik. Han er ny professor på høgskolen. 2015.
 • Johnsen, Bjørn-Eirik. Hvordan har det gått med de psykisk utviklingshemmede, har kommunenen klart å følge opp intensjonene- og hvilke utfordringer ser vi i dag?. Fagutviklingseminar 2014-10-30 - 2014-10-30 2014.
 • Johnsen, Bjørn-Eirik. Inquiring the situation of disabled people with Sámi background –politics and ethics. Inclusive society, Poland, Norway, Europe 2014-10-06 - 2014-10-07 2014.
 • Gjærum, Rikke Gürgens; Sagen, Line Melbøe; Johnsen, Bjørn-Eirik. Samtidskunst for masterstudenter. Harstad Tidende 2014.
 • Johnsen, Bjørn-Eirik; Mehren, Nils. Konferanserapport om sosialt arbeid, fra Istanbul. 2013.
 • Gjærum, Rikke Gürgens; Johnsen, Bjørn Eirik; Sagen, Line Melbøe. Ethics and formation in an inclusive everyday life. rd ENSACT Joint European Conference: Social Action in Europe, Towards Inclusive Policies and Practice 2013-04-16 - 2013-04-19 2013.
 • Thomsen, Terje Øien; Lysvik, Leif S.; Johnsen, Bjørn Eirik. I don't need to be angry any more. Social History of Learning Disability Conference (SHLD) 2013-08-08 - 2013.
 • Johnsen, Bjørn-Eirik. En utvikling fra galt til verre eller fra verre til galt? En oversikt og vurdering av utviklingshemmedes situasjon før og etter 1990- tallets HVPU- reform. Forskningsdagene ved HiH 2012-11-25 - 2012-11-25 2012.
 • Johnsen, Bjørn-Eirik. Inmate Experiences from a Closed Down Institution Meant for People with Intellectual Disabilities. US- Nordic International Conference on Intellectual Disabilities 2012-09-16 - 2012-09-19 2012.
 • Johnsen, Bjørn-Eirik. En oversikt og vurdering av utviklingshemmedes livssituasjon før og etter 1990- tallets HVPU- reform. Landskonferanse LVSH 2012-06-04 - 2012-06-05 2012.
 • Johnsen, Bjørn-Eirik. Situasjonen før og etter 1990- tallets HVPU- reform. Fagutvikling 2012-11-22 - 2012-11-22 2012.
 • Johnsen, Bjørn-Eirik. Om situasjonen etter HVPU- reformen. Harstad Tidende 2012.
 • Johnsen, Bjørn-Eirik; Mehren, Nils. Om situasjonen etter HVPU- reformen. 2012.
 • Johnsen, Bjørn-Eirik. "{...] men ellers var det jo god mat, men det var jævlig strengt!". 2011.
 • Johnsen, Bjørn-Eirik. Presentasjon om implementering av ICF i utdanningene. Implementering ac ICF (WHO 2001) 2009-01-14 - 2009-01-14 2009.
 • Johnsen, Bjørn-Eirik; Lysvik, Leif S.. Life at Trastad Gård. Applying Disabilities Studies 2007-02-07 - 2007-02-07 2007.
 • Johnsen, Bjørn-Eirik; Lysvik, Leif S.. Kjell- litt om livet som pasient på Trastad Gård. Universitetsforlaget 2007 ISBN 9788215009223.s 141 - 142.
 • Johnsen, Bjørn-Eirik. Vernepleierutdanningen og sosialt arbeid. 2006.
 • Johnsen, Bjørn-Eirik; Lysvik, Leif S.. Strategies for de- institutionalization. World Confernce 2006-11-07 - 2006-11-10 2006.
 • Johnsen, Bjørn-Eirik. Fortellinger fra livet på Trastad Gård. NFF 2. nasjonale forskningskonferanse 2006-10-30 - 2006-10-31 2006.
 • Johnsen, Bjørn-Eirik; Lysvik, Leif S.. Intervju med utviklingshemmede. Medisinhistorisk museumsnettverk 2006-06-22 - 2006-06-23 2006.
 • Johnsen, Bjørn-Eirik; Lysvik, Leif S.. The personal stories, from living inside a large institution for People With Learning disabilities. Disability studies: Research and Learning 2006-09-18 - 2006-09-20 2006.
 • Johnsen, Bjørn-Eirik. Omtale av fagboken "Boligsosialt arbeid", Fagbokforlaget. Embla 2005 (9). ISSN 0807-0628.
 • Johnsen, Bjørn-Eirik. "Katti e du fødd?" Om metodiske utfordringer ved intervju av utviklingshemmde. Vernepleierkonferansen 2005-09-26 - 2005-09-27 2005.
 • Johnsen, Bjørn-Eirik; Lysvik, Leif S.. The personal stories of some of those who lived in a large North Norwegian institution for People With Learning disabilities. NNDR 8th. research conference 2005-04-14 - 2005-04-16 2005.
 • Johnsen, Bjørn-Eirik. Om normalisering og integrering i Harstadskolene. Harstad Tidende 2004.
 • Johnsen, Bjørn-Eirik. Omsorgspraksis, forståelse og handling. Universitetsforlaget 2004.s 25 - 37.
 • Johnsen, Bjørn-Eirik; Lysvik, Leif S.. Hur har vardagslivet varit før menniskor med utveclingsstørning från 1950- talet fram till i dag?. Vâgen till medborgerliga rättigheter 2004-09-24 - 2004-09-26 2004.
 • Johnsen, Bjørn-Eirik. Bokomtale av fagboken "Fra tilskuer til deltaker", Universitetsforlaget. SP Spesialpedagogikk 2004 (7).
 • Johnsen, Bjørn-Eirik. Anmeldelse av fagboken "Modeller i sosialt arbeid", Universitetsforlaget. Embla 2004 (6). ISSN 0807-0628.
 • Johnsen, Bjørn-Eirik; Lysvik, Leif S.. 3 korte filmer om Trastad Gård. 2004.
 • Johnsen, Bjørn-Eirik; Lysvik, Leif S.. Å komme og bo på Trastad. 2004.
 • Johnsen, Bjørn-Eirik. Bokomtale av fagboken "Sett og forstått", Universitetsforlaget. SP Spesialpedagogikk 2003 (4).
 • Johnsen, Bjørn-Eirik. Den innbilt fremmede. Vernepleierkonferanse 2003-05-06 - 2003-05-07 2003.
 • Johnsen, Bjørn-Eirik. Bokomtale av fagboken "Galskapens hus" i fagbladet "spesialpedagogikk". Spesialpedagogikk 2003 (8). ISSN 0332-8457.
 • Johnsen, Bjørn-Eirik. "Den innbilt fremmede", om omsorgen for psykisk utviklingshemmede. 2002.
 • Thomsen, Terje Øien; Johnsen, Bjørn-Eirik; Sommerbakk, Viktor. Nære studier for fjerne studenter?. 2000 ISBN 8245301515.
 • Johnsen, Bjørn-Eirik. Nære studier for fjerne studenter. 2000.
 • Se alle arbeider i CRIStin →  Medlem i forskningsgruppe


  Medlem i prosjekt  Smedgata 5 S 310