Bjørn-Eirik Johnsen


Professor

Stillingsbeskrivelse

Professor ved Institutt for vernepleie

https://uit.no/enhet/vernepleie 

 

Vitenskapelige arbeidsområder


 • Kwesi Alexander Kassah, Frøydis Andersen, Bjørn-Eirik Johnsen :
  Samarbeid mellom pårørende og tjenesteytere til unge voksne med utviklingshemning
  Gyldendal Akademisk 2017
 • Line Melbøe, Ketil Lenert Hansen, Bjørn-Eirik Johnsen, Gunn Elin Fedreheim, Tone Åshild Dinesen, Gunn-Tove Minde m.fl.:
  Ethical and methodological issues in research with Sami experiencing disability
  International Journal of Circumpolar Health 2016 ARKIV / FULLTEKST / DOI
 • Bjørn Eirik Johnsen :
  Vernepleierfaglig skjønn og praksis i et historisk perspektiv
  Universitetsforlaget 2014
 • Kwesi Alexander Kassah, Bjørn-Eirik Johnsen, Bente Lilljan Lind Kassah :
  Funksjonsnedsettelse, arbeidsdeltagelse og samhandlingsreformen
  Fagbokforlaget 2014
 • Bjørn Eirik Johnsen, Leif S. Lysvik, Terje Thomsen :
  Struggle for self-determination among service users in Norway
  Learning Disability Practice journal 2014 DOI
 • Bjørn Eirik Johnsen, Anna M. Kittelsaa :
  Segregeringstid og integreringstid: om selvforvaltningens kår innenefor HVPU og dagens åpne omsorg
  Fontene forskning 2014
 • Bjørn-Eirik Johnsen :
  Avvikerens stemme og personalets blikk: tilfellet Klara
  Universitetsforlaget 2013
 • Bjørn Eirik Johnsen, Kwesi Alexander Kassah, Leif S. Lysvik :
  Life at Trastad Gård: on the experiences of the former inmates of a large institution for people with learning difficulties in northern Norway
  Disability & Society 2013 DOI
 • Bjørn Eirik Johnsen, Leif S. Lysvik :
  Elämää Trastad Gårdissa : entisten kehitysvammaisten potilaiden kokemuksia Pohjois-Norjassa
  Gaudeamus 2010
 • Bjørn-Eirik Johnsen :
  Utviklingshemning som sosial konstruksjon, Katrines tilfelle
  Universitetsforlaget 2008
 • Rikke Gürgens Gjærum, Ramsdal Gro, Bjørn-Eirik Johnsen :
  Samskapende vitenskapssyn
  Khrono.no 2022 FULLTEKST
 • Bjørn-Eirik Johnsen :
  Slipp vernepleiere til på sykehjemmene
  25. mars 2019
 • Bjørn-Eirik Johnsen :
  Ber Erna om å slutte med begrepet «downsparagrafen»
  12. november 2018
 • Rikke Gürgens Gjærum, Bjørn-Eirik Johnsen, Marit Rustad :
  Vi er alle uLke. Skoledebatt.
  Harstad Tidende 03. desember 2018
 • Bjørn-Eirik Johnsen, Leif Lysvik :
  Current politics and challenges in the field of working with people with learning disability in Norway.
  2018
 • Bjørn-Eirik Johnsen :
  Vil ha bort downsparagrafbegrepet
  12. november 2018
 • Bjørn-Eirik Johnsen :
  Poltical ideals on social work in Norway, research, education, modern practice…??
  2017
 • Bjørn-Eirik Johnsen :
  Arbeidskraft på vent
  25. januar 2017
 • Hege Gjertsen, Bjørn-Eirik Johnsen :
  "Jeg tror aldri vi har hatt et så stort prosjekt her før" Presentasjon av forskningsprosjekt
  29. november 2017 DATA
 • Line Melbøe, Bjørn-Eirik Johnsen, Gunn Elin Fedreheim, Ketil Lenert Hansen :
  Situasjonen til samer med funksjonsnedsettelse(r)
  2016
 • Bjørn-Eirik Johnsen :
  Trives med å bestemme selv
  08. september 2016
 • Bjørn-Eirik Johnsen :
  Trives med å bestemme selv
  08. september 2016
 • Bjørn-Eirik Johnsen, Line Melbøe :
  Sami Diversity The situation of disabled People With Sami background Space Place and Disability
  2015
 • Bjørn-Eirik Johnsen :
  Han er ny professor på høgskolen
  16. september 2015
 • Bjørn-Eirik Johnsen :
  En nybakt professor: Bjørn-Eirik Johnsen
  22. september 2015
 • Bjørn-Eirik Johnsen :
  Utvikling - levekår for mennesker med utviklingshemminger i dag - og hvordan ser fremtiden ut?
  2015
 • Bjørn-Eirik Johnsen :
  Inquiring the situation of disabled people with Sámi background –politics and ethics
  2014
 • Bjørn-Eirik Johnsen :
  Hvordan har det gått med de psykisk utviklingshemmede, har kommunenen klart å følge opp intensjonene- og hvilke utfordringer ser vi i dag?
  2014
 • Rikke Gürgens Gjærum, Line Melbøe Sagen, Bjørn-Eirik Johnsen :
  Samtidskunst for masterstudenter
  Harstad Tidende 13. september 2014
 • Rikke Gürgens Gjærum, Bjørn Eirik Johnsen, Line Melbøe Sagen :
  Ethics and formation in an inclusive everyday life
  2013
 • Terje Øien Thomsen, Leif S. Lysvik, Bjørn Eirik Johnsen :
  I don't need to be angry any more
  2013
 • Bjørn-Eirik Johnsen, Nils Mehren :
  Konferanserapport om sosialt arbeid, fra Istanbul
  19. april 2013
 • Bjørn-Eirik Johnsen :
  Inmate Experiences from a Closed Down Institution Meant for People with Intellectual Disabilities
  2012
 • Bjørn-Eirik Johnsen :
  En oversikt og vurdering av utviklingshemmedes livssituasjon før og etter 1990- tallets HVPU- reform
  2012
 • Bjørn-Eirik Johnsen :
  Om situasjonen etter HVPU- reformen
  Harstad Tidende 30. mars 2012
 • Bjørn-Eirik Johnsen, Nils Mehren :
  Om situasjonen etter HVPU- reformen
  13. mars 2012
 • Bjørn-Eirik Johnsen :
  Situasjonen før og etter 1990- tallets HVPU- reform
  2012
 • Bjørn-Eirik Johnsen :
  En utvikling fra galt til verre eller fra verre til galt? En oversikt og vurdering av utviklingshemmedes situasjon før og etter 1990- tallets HVPU- reform
  2012
 • Bjørn-Eirik Johnsen :
  "{...] men ellers var det jo god mat, men det var jævlig strengt!"
  UiT Norges arktiske universitet 2011
 • Bjørn-Eirik Johnsen :
  Presentasjon om implementering av ICF i utdanningene
  2009
 • Bjørn-Eirik Johnsen, Leif S. Lysvik :
  Kjell- litt om livet som pasient på Trastad Gård
  Universitetsforlaget 2007
 • Bjørn-Eirik Johnsen, Leif S. Lysvik :
  Life at Trastad Gård
  2007
 • Bjørn-Eirik Johnsen, Leif S. Lysvik :
  Strategies for de- institutionalization
  2006
 • Bjørn-Eirik Johnsen :
  Vernepleierutdanningen og sosialt arbeid
  2006
 • Bjørn-Eirik Johnsen, Leif S. Lysvik :
  The personal stories, from living inside a large institution for People With Learning disabilities
  2006
 • Bjørn-Eirik Johnsen :
  Fortellinger fra livet på Trastad Gård
  2006
 • Bjørn-Eirik Johnsen, Leif S. Lysvik :
  Intervju med utviklingshemmede
  2006
 • Bjørn-Eirik Johnsen :
  "Katti e du fødd?" Om metodiske utfordringer ved intervju av utviklingshemmde
  2005
 • Bjørn-Eirik Johnsen, Leif S. Lysvik :
  The personal stories of some of those who lived in a large North Norwegian institution for People With Learning disabilities
  2005
 • Bjørn-Eirik Johnsen :
  Omtale av fagboken "Boligsosialt arbeid", Fagbokforlaget
  Embla 2005

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →


  Forskningsinteresser

  Hverdagsliv og utviklingshemming

  Migrasjon

  Funksonshemming i en Samisk kontekst

  Undervisning

  Ulike emner på master og bahelornivå


  Medlem i forskningsgruppe  CV

  CURRICULUM VITAE

   

  Bjørn-Eirik Johnsen, born 11. dec. 1961

  Professor

  UiT The arctic university of Norway

  Phone Work: 77 05 83 11

  Mobile: 94 82 12 68

  e-mail: bjorn.e.johnsen@uit.no

   

  Professor (2015), Ph.d (Dr.) 2012, Acossiated professor 2006, Assistant professor (Can. Polit) 2002, Lecturer 1995, Social educator 1989.

                         

  Work
   

  2024- dd.: Professor

  2016 -   2023:    Head of department of Social education (Vernepleie) at UiT, Harstad.

  2015- 2016:    Professor Program of social education at Harstad University College.

  2012- 2015:    Associated Professor (Ph.D.) in Program of social education at Harstad University College.

  2006- 2011:    Associated Professor Program of social education at Harstad University College.

  2002- 2006:    Assistant professor of social education at Harstad University College.

  1995- 2002:    Lecturer in program of social education at Harstad University College

  1991 - 1995:   Caretaker and head of departement for healt- and social services at Borkenes municipality, Norway.

  1986 - 1990:   Assistant caretaker and later head of departement at an institution for intellectual learning disabeled people, Trastad Gård, at Borkenes municipality.

                         

  Projects

  2015- 2016:    Collaboration between next of kin and the public health- and social care system.

  2014- 2017:    Divercity and tolerence. A project on disabeled people from different culture and their experiences in a multicultural society.  

  2012- 2017:    The history of an institution. From housing, to school and work. A collaborational work between Harstad university college and the museum og Southern Troms in Norway.

   

  2012- 2013:    Ethics and formation in an inclusive everyday life- in a Norwegian context. A local project on disability in the past, present and future.

   

  2004- 2012:    Everyday life at Trastad Gård, in collaboration with the Trastad Gård museum.

   

   

  Assignments

   

  2011- 2023     Board member in Arna, Sigvor og Oddvar Riksheims legacy to support projects working to the benefit of learning disabled people in Northern- Norway

  2012- 2015     Deputy board member in department of health- and social services at Harstad University College

  1997- 2000     Board member in the department of health- and social services at Harstad University College.

  1998- 2002     Provisional guardian to five learning disabled people

  1996- 1998     Head of labor union (Social educators, social work and childcare protectors) at Harstad University College.

   

  2005- 2007:    Member of a reference group focusing on developing a decentralized module in master of social work at Bodø University College.

   

  2003- 2005:    10%-position at the master program in social work at Bodø University College.

   

  2003- 2005:    Member of a reference group focusing on the use of internet to facilitate a master program in social work at Bodø University College.

   

  1998- 2000:    Project member exploring the use of IKT in the bachelor program of Social educators at Harstad University College.

   

  Publications
   

   

  2017:   Kassah, K. A, Andersen, F., Johnsen, B-E. (2017): «Samarbeid mellom pårørende og tjenesteytere til unge voksne med utviklingshemning» (s. 169-191). I: Pårørende i kommunale helse- og omsorgstjenester: forpliktelser og ansvar i et utydelig landskap. Oslo. Gyldendal Norsk Forlag 

   

  2016:   Melbøe, L., Hansen, K., Johnsen, B-E, Fedreheim, G. E, Dinesen, T. Å., Minde, G-T., Rustad, M. (2016): Ethical and methodological issues in research with Sami experiencing disability. International Journal of Circumpolar Health 2016 ;Volum 75.

   

  Melbøe, L., Johnsen, B-E., Fedreheim, G. E., Hansen, K. L. (2016): Situasjonen til samer med funksjonsnedsettelse(r). Stockholm, Helsinki: Nordens Välfärdscenter.    

   

  2014:  Johnsen, B-E, Lysvik, L. S., Thomsen, T. (2014): "Struggle for Self- determination among service users in Norway." I Learning Disability Practice. Vol 17 (10). RCN Publishing Co.

   

  Johnsen, B-E., Kittelsaa, A. (2014): "Segregeringstid og integreringstid. Om selvforvaltningens kår innenfor HVPU og dagens åpne omsorg". I Fontene forskning 02/14.

  Kassah, A. K., Johnsen, B-E, Kassah, B. L. L., (2014): "Funksjonsnedsettelse, arbeidsdeltakelse og samhandlingsreformen". I B. L. L. Kassah, W-A Tingvoll, A. K. Kassah (red.): Samhandlingsreformen under lupen. Kvalitet, organisering og makt i helse- og omsorgstjenestene. Bergen: Fagbokforlaget.

  Johnsen, B-E (2014): "Vernepleierfaglig skjønn og praksis i et historisk perspektiv". I K. E. Ellingsen (red.): Vernepleierfaglig kompetanse og faglig skjønn. Oslo: Universitetsforlaget.

  2013:  Johnsen, B-E (2013): "Avvikerens stemme og personalets blikk: tilfellet Klara". I E. Edwardsen og H. Holte (red.): Klientens stemme-hjelperens blikk. Oslo: Universitetsforlaget

  Johnsen, B-E., Kassah, K., Lysvik, L. (2013): "Life at Trastad Gård: on the experiences of the former inmates of a large institution for people with learning difficulties in northern Norway". I Disability & Society. Publisert online 21. februar 2013. http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/09687599.2012.758035

  2012:   Johnsen, B-E (2012): ”[…] men eller var jo maten god, men det var jævlig strengt”. En kvalitativ kasus-studie med fokus på fortellingene til tidligere pasienter ved Trastad Gård, Nord-Norges åndssvakehjem. Doktorgradsavhandling ved fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning. Institutt for lærerutdanning og pedagogikk, Universitetet i Tromsø.

              Johnsen, B-E., (2012): "Inmate Experiences from a Closed Down Institution Meant for People with Intellectual Disabilities". I Brent A. Askvig and Jan Meyer (eds.): Proceedings of the US- Nordic International Conference on Intellectual Disabilities. ND Center for persons with Disabilities, Minot State University. Minot, ND.

  2010:   Johnsen, B-E., Lysvik, L. (2010): Elâmââ Trastad Gårdissa (Hverdagsliv på Trastad Gård). I: Antti Teittinen (red) (2010) Pois Laitoksista! Vammaiset ja hoivan politiikka.
  Helsinki. Palmina Helsinki University Press

  2008:   Johnsen, B-E (2008): Utviklingshemming som sosial konstruksjon, Katrines tilfelle. I: Bjørnerå, T., Sommerbakk, V., Gunneriussen, W. (red.) (2008): Utviklingshemming, autonomi og avhengighet. Oslo: Universitetsforlaget.

  2007:   Johnsen, B-E, Lysvik, L. (2007): Kjell - litt om livet som pasient på Trastad Gård. I: Ellingsen, K-E: Selvbestemmelse, Egne og andres valg og verdier. Oslo: Universitetsforlaget.

  2006:   Johnsen, B-E (2006): Vernepleierutdanningen og sosialt arbeid. Høgskolen i Harstad. Skriftserien 2006/01.

  2005:   Johnsen, B-E (2005): Hvordan har hverdagslivet vært for mennesker med utviklingshemming fra 1950-tallet og fram til i dag? I: ATT FINNAS OCH SYNAS NÄR HISTORIE SKRIVS. Handicaphistorisk tidskrift nr.14 2005. Dansk psykologisk forlag.

  Johnsen, B-E., Lysvik, L. (2005): Hverdagsliv på Trastad Gård. DVD der utviklingshemmede forteller om livene sine inne på Trastad Gård. Til bruk for Trastad Museum, HiH oa.

  2004:   Bollingmo, L., Høium, K., Johnsen, B-E. (red.) (2004): Det er mitt liv - om brukermedvirkning og nye hjelperoller. Oslo: Universitetsforlaget.

             

  Bollingmo, L., Høium, K., Johnsen, B-E. (2004): Brukermedvirkning, kunnskap og handling. I: Det er mitt liv - om brukermedvirkning og nye hjelperoller. Oslo: Universitetsforlaget.

   

  Johnsen, B-E (2004): Omsorgspraksis- forståelse og handling. I: Det er mitt liv - om brukermedvirkning og nye hjelperoller. Oslo: Universitetsforlaget.

             

  Johnsen, B-E (2004): Normalisering i beste hensikt. I: Skolepsykologi nr 7, 2004.

   

  2003:   Johnsen, B-E., (2003): "Omsorg på ville veier", i Embla nr.1, 2003.  


  Johnsen, B-E., (2003) "Den profesjonelle hjelperen; På talefot med psykisk utviklingshemmede", i Spesialpedagogikk nr.2 2003.

   

  2002:   Johnsen, B-E., (2002): Den innbilt fremmede om omsorgen for psykisk utviklingshemmede.  Hovedfagsoppgave ved universitetet i Tromsø, institutt for  pedagogikk.

  2000:   Johnsen, B-E., Thomsen, T., Sommerbakk, V. (2000): Nære studier for fjerne studenter. HiH Skriftserien 2000/12.

   

  Scientific papers  

   

  2015:  Sami Diversity - The situation of disabled people with Sámi background:Space, place and disability. NNDR- konference in Norway, Bergen 6- 8 may.

   

   

  2014:   Inquiring the situation of disabled people with Sámi background – ethics and politics. Inclusive society: Poland, Warsaw 6-7 October.

  2013:   I don`t need to be angry anymore, because now I can decide for my self. Social History of Learning Disability (SHLD) Conference, The open University, Milton Keynes, 8-9 July.

  Ethics and formation in an inclusive everyday life- in a Norwegian context. Poster at Joint European Conference Social Action (3rd ENSACT). Istanbul, 16- 19 april 2013.

  2012:   Inmate experiences from a closed down institution meant for people with intellectual disabilities. Disability, Poverty and Neo- Liberalism, 11- 13 September 2012, Lancaster University.

  2011:   Living Conditions of people with disabilities at Trastad Gard. US- Nordic International Conference on Intellectual Disibilities, Minot 2- 4 okt.

  2006:   The personal stories of some of those who lived in a large North Norwegian institution for people with learning disabilities. Research and learning, 18. 20 September 2006, Lancaster University.

   

  Re-modelling disability, perspectives from Norway Paper: University of Sheffield 7-8 februar 2006, Centre of Applied Disability Studies.

  Strategies for Deinstitutonalization/Building Inclusive Communities. Inclution Internationals XIV World Congress in Acapulco, Mexico 7-10. november 2006.

  Personal stories from lifa at Trastad Gård. NFF 2.nd nasjonal Scientific conferense in Trondheim 30-31. oktober 2006. 

  2005:   LIFE AT TRASTAD GÅRD: the personal stories of some former inmates of a nothern Norwegian institution for people with learning disabilities. NNDR (Nordic Network of Disability Research) April 2005 i Oslo.

  Goals, Outcomes and Challenges for People with Intellectual Disabilities in a Noninstitutional Society: The Norwegian Experience. Harstad University College - Midnight Sun Summer Course 2005.