Bilde av Kitzmüller, Gabriele
Bilde av Kitzmüller, Gabriele
Institutt for helse- og omsorgsfag gabriele.e.kitzmuller@uit.no +4776966168 91155475 Her finner du meg

Gabriele Kitzmüller


Førsteamanuensis, Phd, ansatt ved Masterutdanning i Sykepleie og Masterutdanning i Aldring og Geriatrisk Helsearbeid

Stillingsbeskrivelse

Førsteamanuensis


 • Gabriele Kitzmüller, Lena Wiklund Gustin, Anne Martha Kalhovde :
  Filling the Void: The Role of Adult Siblings Caring for a Brother or Sister With Severe Mental Illness
  Global Qualitative Nursing Research 2023 ARKIV / DOI
 • Anne Martha Kalhovde, Gabriele Kitzmüller :
  Family Caregivers’ Trajectories of Distress While Caring for a Person With Serious Mental Illness
  Qualitative Health Research 2023 DOI
 • Gabriele Kitzmüller :
  «Det er trøst i regnbuens farger» – omgivelsenes trøstende funksjon i sykepleien
  Nordisk tidsskrift for helseforskning 2022 ARKIV / DOI
 • Randi Martinsen, Gabriele Kitzmüller, Margrete Mangset, Kari Johanne Kvigne, Anne Svelstad Evju, Berit Arnesveen Bronken m.fl.:
  Nurses’ and occupational therapists’ experiences of conducting a home-based psychosocial intervention following stroke: a qualitative process evaluation
  BMC Health Services Research 11. august 2021 ARKIV / DOI
 • Margrete Mangset, Gabriele Kitzmüller, Anne S. Evju, Sanne Angel, Lena Aadal, Randi Martinsen m.fl.:
  Perceived study-induced influence on the control group in a randomized controlled trial evaluating a complex intervention to promote psychosocial well-being after stroke : a process evaluation
  Trials 2021 ARKIV / FULLTEKST / DOI
 • Line Kildal Bragstad, Ellen Gabrielsen Hjelle, Manuela Zucknick, Unni Sveen, Bente Thommessen, Berit Arnesveen Bronken m.fl.:
  The effects of a dialogue-based intervention to promote psychosocial well-being after stroke: a randomized controlled trial
  Clinical Rehabilitation 10. juni 2020 ARKIV / DOI
 • Ellen Gabrielsen Hjelle, Line Kildal Bragstad, Marit Kirkevold, Manuela Zucknick, Berit Arnesveen Bronken, Randi Martinsen m.fl.:
  Effect of a dialogue-based intervention on psychosocial well-being 6 months after stroke in Norway: A randomized controlled trial
  Journal of Rehabilitation Medicine 2019 ARKIV / DOI
 • Lena Ivarjord, Gabriele Kitzmüller :
  Veiledning av sykepleiestudenter i klinisk praksis – Hva anser sykepleiere som viktig i utøvelsen av veilederrollen?
  Nordisk sygeplejeforskning 2019 ARKIV / DOI
 • Gabriele Kitzmüller, Margrete Mangset, Anne Svelstad Evju, Sanne Angel, Lena Aadal, Randi Martinsen m.fl.:
  Finding the way forward : the lived experience of people with stroke after participation in a complex psychosocial intervention
  Qualitative Health Research 2019 ARKIV / FULLTEKST / DOI
 • Line Kildal Bragstad, Berit Arnesveen Bronken, Unni Sveen, Ellen Gabrielsen Hjelle, Gabriele Kitzmüller, Randi Martinsen m.fl.:
  Implementation fidelity in a complex intervention promoting psychosocial well-being following stroke: An explanatory sequential mixed methods study
  BMC Medical Research Methodology 15. mars 2019 ARKIV / DOI
 • Gabriele Kitzmüller :
  Håp og livsmot i sykdomsfortellinger etter hjerneslag
  Nordisk tidsskrift for helseforskning 2019 ARKIV / DOI
 • Gabriele Kitzmüller, Anne Clancy, Mojtaba Vaismoradi, Charlotte Wegener, Terese Bondas :
  "Trapped in an Empty Waiting Room" - The Existential Human Core of Loneliness in Old Age: A Meta-Synthesis
  Qualitative Health Research 2018 ARKIV / DOI
 • Gabriele Kitzmüller :
  Pasienters og pårørendes erfaringer i møte med systemfaktorene i helsevesenet - hva kan vi lære?
  Novus Forlag 2018
 • Marit Kirkevold, Line Kildal Bragstad, Berit Arnesveen Bronken, Kari Johanne Kvigne, Randi Martinsen, Ellen Gabrielsen Hjelle m.fl.:
  Promoting psychosocial well-being following stroke: study protocol for a randomized, controlled trial
  BMC Psychology 03. april 2018 ARKIV / DATA / DOI
 • Gabriele Kitzmüller, Kennet Asplund :
  Når livet blir snudd opp ned - familielivet etter hjerneslag sett i langsiktig perspektiv
  Nordisk sygeplejeforskning 2018 DOI
 • Gabriele Kitzmüller, Anne Mary Gerard Clancy :
  Leder, Trostens betydning i helsevesenenets rom
  Nordisk tidsskrift for helseforskning 2023 DOI
 • Gabriele Kitzmüller, Åsa Roxberg, Anne Clancy :
  Å skrive om trøst og livsmot
  Nordisk tidsskrift for helseforskning 2023 DOI
 • Gabriele Kitzmüller, Åsa Roxberg, Anne Mary Gerard Clancy :
  Å skrive om trøst og livsmot
  Nordisk tidsskrift for helseforskning 2023 DOI
 • Bente Hoeck, Charlotte Delmar, Anne Mary Gerard Clancy, Johanne Punsvik, Gabriele Kitzmüller, Tone Glad m.fl.:
  The paucity of nursing theory and philosophy in nursing education curricula - a Nordic perspective
  2022
 • Gabriele Kitzmüller, Karianne Berg, Line Haaland-Johansen, Dafna Olenik :
  Puhetta terveydestä. Kuvatuki terveydenhuollon keskusteluihin. Avuksi henkilöille, joilla on afasia
  2021 PROSJEKT
 • Gabriele Kitzmüller, Karianne Berg, Line Haaland-Johansen, Dafna Olenik :
  Conversations about health. Support for health conversations with people who have aphasia
  2020 PROSJEKT
 • Gabriele Kitzmüller, Johanne Punsvik :
  Nullvisjon for ensomhet. Kronikk i Nordlys, Nord norsk debatt
  2020
 • Gabriele Kitzmüller, Karianne Berg, Line Haaland-Johansen, Dafna Olenik :
  Samtal om hälsa. Ett visuellt kommunikationsstöd för personer med afasi i samtal med personal inom hälso- och sjukvården
  2020 PROSJEKT
 • Line Kildal Bragstad, Berit Arnesveen Bronken, Unni Sveen, Ellen Gabrielsen Hjelle, Gabriele Kitzmüller, Randi Martinsen m.fl.:
  Implementation fidelity in an RCT evaluating psychosocial well-being following stroke: an explanatory sequential mixed methods study
  2019
 • Margrete Mangset, Gabriele Kitzmüller, Anne Svelstad Evju, Sanne Angel, Lena Aadal, Randi Martinsen m.fl.:
  The influence of the assessment interviews on the control group participants in a complex psychosocial intervention study after stroke
  2019
 • Ellen Gabrielsen Hjelle, Line Kildal Bragstad, Marit Kirkevold, Manuela Zucknick, Berit Arnesveen Bronken, Randi Martinsen m.fl.:
  The effect of a psychosocial intervention on well-being 6 months after stroke – a multicentre prospective randomized controlled trial
  2019
 • Ellen Gabrielsen Hjelle Hjelle, Line Kildal Bragstad, Marit Kirkevold, Manuela Zucknick, Berit Arnesveen Bronken, Randi Martinsen m.fl.:
  The complexities of an intervention to promote psychosocial well-being after stroke: Implications for trial outcome
  2019
 • Line Kildal Bragstad, Ellen Gabrielsen Hjelle, Unni Sveen, Berit Arnesveen Bronken, Randi Martinsen, Kari Johanne Kvigne m.fl.:
  Interpreting neutral results in an intervention aimed at promoting psychosocial well-being following stroke: A process evaluation
  2019
 • Randi Martinsen, Gabriele Kitzmüller, Margrete Mangset, Berit Arnesveen Bronken, Anne Svelstad Evju, Kari Johanne Kvigne m.fl.:
  Helsepersonells erfaringer med å gjennomføre psykososial støtte til personer med hjerneslag
  2019
 • Berit Arnesveen Bronken, Line Kildal Bragstad, Unni Sveen, Ellen Gabrielsen Hjelle, Gabriele Kitzmüller, Randi Martinsen m.fl.:
  Implementation fidelity in a complex intervention promoting psychosocial well-being following stroke: an explanatory sequential mixed methods study. Part Two.
  2018
 • Gabriele Kitzmüller :
  "All the lonely people" Ensomhet, på jakt etter myter og fakta
  2018
 • Gabriele Kitzmüller, Johanne Punsvik :
  Foredrag: All the lonely people - Ensomhet, myter og fakta
  2018
 • Gabriele Kitzmüller :
  Hvordan er det å leve med en partner som lider av medisinsk uforklarte kroniske plager og symptomer?
  2018
 • Line Kildal Bragstad, Berit Arnesveen Bronken, Unni Sveen, Ellen Gabrielsen Hjelle, Gabriele Kitzmüller, Randi Martinsen m.fl.:
  Implementation fidelity in a complex intervention promoting psychosocial well-being following stroke: an explanatory sequential mixed methods study. Part One.
  2018
 • Randi Martinsen, Marit Kirkevold, Margrete Mangset, Gabriele Kitzmüller, Berit Arnesveen Bronken, Line Kildal Bragstad m.fl.:
  Nurses’ and occupational therapists’ experiences of their roles in supporting stroke survivors during rehabilitation
  2018
 • Gabriele Kitzmüller, Margrete Mangset, Anne Svelstad Evju, Sanne Angel, Lene Aadal, Randi Martinsen m.fl.:
  To find oneself - The lived experience of persons with stroke after participation in a complex psychosocial intervention
  2018
 • Gabriele Kitzmüller :
  The importance of hope in the context of healing – Narratives on hope after serious brain damage
  2017 ARKIV
 • Gabriele Kitzmüller :
  Vi må ha større fokus på pårørende
  2017
 • Line Haaland-Johansen, Gabriele Kitzmüller, Karianne Berg :
  Snakk om det! Nytt bildemateriell kalt "Samtaler om helse"
  Afasiposten 2017
 • Gabriele Kitzmüller :
  Samliv og seksualitet ved inkontinensproblematikk
  2017
 • Gabriele Kitzmüller :
  Ikke ta håpet fra meg! Livsmot og håp som viktige elementer i samtalen med pasienter og pårørende
  2017
 • Gabriele Kitzmüller, Margrete Mangset, Anne Svelstad Evju, Sanne Angel, Lena Aadal, Kari Johanne Kvigne m.fl.:
  Promoting psychosocial well-being following stroke: Stroke patients' experiences of participating in a complex psychosocial intervention
  2017
 • Gabriele Kitzmüller :
  Betydningen av livsmot og håp i vårt arbeid med pasienter og pårørende etter hjerneslag
  2017
 • Line Kildal Bragstad, Ellen Gabrielsen Hjelle, Unni Sveen, Berit Arnesveen Bronken, Randi Martinsen, Kari Kvigne m.fl.:
  Guidet egenbeslutning for å fremme psykososial helse etter hjerneslag
  Ergoterapeuten 2017 FULLTEKST
 • Line Kildal Bragstad, Ellen Gabrielsen Hjelle, Unni Sveen, Berit Arnesveen Bronken, Randi Martinsen, Kari Johanne Kvigne m.fl.:
  Guidet egenbeslutning for å fremme psykososial helse etter hjerneslag. En samtalebasert intervensjon
  2017
 • Line Kildal Bragstad, Berit Arnesveen Bronken, Ellen Gabrielsen Hjelle, Unni Sveen, Randi Martinsen, Gabriele Kitzmüller m.fl.:
  Promoting psychosocial wellbeing following stroke: Evaluating implementation fidelity in a multi-center RCT – a quantitative study of intervention adherence
  2017
 • Berit Arnesveen Bronken, Line Kildal Bragstad, Randi Martinsen, Gabriele Kitzmüller, Margrete Mangset, Ellen Gabrielsen Hjelle m.fl.:
  Promoting psychosocial well-being following stroke: Facilitating implementation of a complex intervention in primary Healthcare.
  2017
 • Randi Martinsen, Gabriele Kitzmüller, Margrete Mangset, Anne Svelstad Evju, Berit Arnesveen Bronken, Line Kildal Bragstad m.fl.:
  Promoting psychosocial wellbeing following stroke: Nurses' and occupational therapists' experiences of delivering an individualized dialogue-based intervention to support stroke survivors the first six months following stroke
  2017
 • Ellen Gabrielsen Hjelle, Line Kildal Bragstad, Marit Kirkevold, Berit Arnesveen Bronken, Randi Martinsen, Kari Johanne Kvigne m.fl.:
  Promoting Psychosocial well-being following stroke
  2017
 • Ellen Gabrielsen Hjelle, Line Kildal Bragstad, Marit Kirkevold, Berit Arnesveen Bronken, Randi Martinsen, Kari Johanne Kvigne m.fl.:
  Psykososial helse etter hjerneslag - en kontrollert, randomisert multisenter studie
  2017

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →


  CV

  Utdanning:

   Eksamen philosophicum 1978

   Sykepleieskolen i Sør-Trøndelag 1979-1981, Autorisert spl. 1981

  Videreutdanning i veiledningspedagogikk v/ Statens Yrkespedagogiske Institutt, 1994

  Etterutdanning i lindrende behandling og omsorg v/Høgskolen i Bodø, 1995

  Videreutdanning i aldring og eldreomsorg v/Høgskolen i Tromsø, 2003

  Videreutdanning i IT Helse v/HiN 2000

  Mastergrad i praktisk kunnskap v/Høgskolen i Bodø, 2006

  Doktorgrad i helsevitenskap v/UiT, 2012

  Yrkeserfaring:

  Regionssykehuset i Trondheim psykiatrisk avdeling Haukåsen 1976
  Åsgård sykehus, psykiatrisk akuttavdeling 1982-1984
  Regionssykehuset i Tromsø, hjerte/karkirurgisk avdeling 1984 1985
  Regionssykehuset i Tromsø, prematuravdeling/spedbarnsavd. 19851988
  Avdelingssykepleier ved kirurgisk avdeling og 1988-2000
  Høskolelærer v/Høgskolen i Narvik, 2001- 2006
  Høgskolelektor v/Høgskolen i Narvik 2006 - 2012
  Førsteamanuensis v/Høgskolen i Narvik og etter fusjon v/ UiT, IHO 2012-fortsatt