Bilde av Kitzmüller, Gabriele
Bilde av Kitzmüller, Gabriele
Institutt for helse- og omsorgsfag gabriele.e.kitzmuller@uit.no +4776966168 91155475 Her finner du meg

Gabriele Kitzmüller


Professor, PhD, ansatt i 1/2 stilling ved Masterutdanning i Sykepleie og i 1/2 stilling ved Masterutdanning og Phd i helsefag, program Aldring og Geriatrisk Helsearbeid

Stillingsbeskrivelse

Professor, PhD


 • Carina Nygård, Anne Mary Gerard Clancy, Gabriele Kitzmüller :
  Balancing on life's ladder: A meta-ethnography of the existential experiences of siblings of children with complex care needs
  Journal of Advanced Nursing 2023 ARKIV / DOI
 • May Britt Bruun, Anne Mary Gerard Clancy, Gabriele Kitzmüller :
  Sykepleieres opplevelser av utfordrende atferd og voldsepisoder hos pasienter med demens i skjermede sykehjemsavdelinger
  Nordisk sygeplejeforskning 2023 ARKIV / DOI
 • Anne Martha Kalhovde, Gabriele Kitzmüller :
  Family Caregivers’ Trajectories of Distress While Caring for a Person With Serious Mental Illness
  Qualitative Health Research 2023 ARKIV / DOI
 • Gabriele Kitzmüller, Lena Wiklund Gustin, Anne Martha Kalhovde :
  Filling the Void: The Role of Adult Siblings Caring for a Brother or Sister With Severe Mental Illness
  Global Qualitative Nursing Research 2023 ARKIV / DOI
 • Gabriele Kitzmüller :
  «Det er trøst i regnbuens farger» – omgivelsenes trøstende funksjon i sykepleien
  Nordisk tidsskrift for helseforskning 2022 ARKIV / DOI
 • Randi Martinsen, Gabriele Kitzmüller, Margrete Mangset, Kari Johanne Kvigne, Anne Svelstad Evju, Berit Arnesveen Bronken m.fl.:
  Nurses’ and occupational therapists’ experiences of conducting a home-based psychosocial intervention following stroke: a qualitative process evaluation
  BMC Health Services Research 11. august 2021 ARKIV / DOI
 • Margrete Mangset, Gabriele Kitzmüller, Anne S. Evju, Sanne Angel, Lena Aadal, Randi Martinsen m.fl.:
  Perceived study-induced influence on the control group in a randomized controlled trial evaluating a complex intervention to promote psychosocial well-being after stroke : a process evaluation
  Trials 2021 ARKIV / FULLTEKST / DOI
 • Line Kildal Bragstad, Ellen Gabrielsen Hjelle, Manuela Zucknick, Unni Sveen, Bente Thommessen, Berit Arnesveen Bronken m.fl.:
  The effects of a dialogue-based intervention to promote psychosocial well-being after stroke: a randomized controlled trial
  Clinical Rehabilitation 10. juni 2020 ARKIV / DOI
 • Gabriele Kitzmüller, Margrete Mangset, Anne Svelstad Evju, Sanne Angel, Lena Aadal, Randi Martinsen m.fl.:
  Finding the way forward : the lived experience of people with stroke after participation in a complex psychosocial intervention
  Qualitative Health Research 2019 ARKIV / FULLTEKST / DOI
 • Line Kildal Bragstad, Berit Arnesveen Bronken, Unni Sveen, Ellen Gabrielsen Hjelle, Gabriele Kitzmüller, Randi Martinsen m.fl.:
  Implementation fidelity in a complex intervention promoting psychosocial well-being following stroke: An explanatory sequential mixed methods study
  BMC Medical Research Methodology 15. mars 2019 ARKIV / DOI
 • Lena Ivarjord, Gabriele Kitzmüller :
  Veiledning av sykepleiestudenter i klinisk praksis – Hva anser sykepleiere som viktig i utøvelsen av veilederrollen?
  Nordisk sygeplejeforskning 2019 ARKIV / DOI
 • Gabriele Kitzmüller :
  Håp og livsmot i sykdomsfortellinger etter hjerneslag
  Nordisk tidsskrift for helseforskning 2019 ARKIV / DOI
 • Ellen Gabrielsen Hjelle, Line Kildal Bragstad, Marit Kirkevold, Manuela Zucknick, Berit Arnesveen Bronken, Randi Martinsen m.fl.:
  Effect of a dialogue-based intervention on psychosocial well-being 6 months after stroke in Norway: A randomized controlled trial
  Journal of Rehabilitation Medicine 2019 ARKIV / DOI
 • Gabriele Kitzmüller, Anne Clancy, Mojtaba Vaismoradi, Charlotte Wegener, Terese Bondas :
  "Trapped in an Empty Waiting Room" - The Existential Human Core of Loneliness in Old Age: A Meta-Synthesis
  Qualitative Health Research 2018 ARKIV / DOI
 • Gabriele Kitzmüller, Kennet Asplund :
  Når livet blir snudd opp ned - familielivet etter hjerneslag sett i langsiktig perspektiv
  Nordisk sygeplejeforskning 2018 DOI
 • Marit Kirkevold, Line Kildal Bragstad, Berit Arnesveen Bronken, Kari Johanne Kvigne, Randi Martinsen, Ellen Gabrielsen Hjelle m.fl.:
  Promoting psychosocial well-being following stroke: study protocol for a randomized, controlled trial
  BMC Psychology 03. april 2018 ARKIV / DATA / DOI
 • Gabriele Kitzmüller :
  Pasienters og pårørendes erfaringer i møte med systemfaktorene i helsevesenet - hva kan vi lære?
  Novus Forlag 2018
 • Tonje Lundeby, Nina Kathrine Aass, Sigve Andersen, Sjur Bjørnar Hanssen, Marianne Jensen Hjermstad, Stein Kaasa m.fl.:
  Family carers' experiences with brain metastases: A longitudinal study
  2023
 • Anne Svelstad Evju, Nina Holm Kaarbø, Gabriele Kitzmüller :
  Vi trenger akuttfunksjon ved UNN Narvik for å utdanne sykepleiere
  nordnorskdebatt.no 2023
 • Gabriele Kitzmüller, Anne Mary Gerard Clancy :
  Leder, Trostens betydning i helsevesenenets rom
  Nordisk tidsskrift for helseforskning 2023 DOI
 • Gabriele Kitzmüller, Åsa Roxberg, Anne Clancy :
  Å skrive om trøst og livsmot
  Nordisk tidsskrift for helseforskning 2023 DOI
 • Bente Hoeck, Charlotte Delmar, Anne Mary Gerard Clancy, Johanne Punsvik, Gabriele Kitzmüller, Tone Glad m.fl.:
  The paucity of nursing theory and philosophy in nursing education curricula - a Nordic perspective
  2022
 • Gabriele Kitzmüller, Karianne Berg, Line Haaland-Johansen, Dafna Olenik :
  Puhetta terveydestä. Kuvatuki terveydenhuollon keskusteluihin. Avuksi henkilöille, joilla on afasia
  2021 PROSJEKT
 • Gabriele Kitzmüller, Karianne Berg, Line Haaland-Johansen, Dafna Olenik :
  Samtal om hälsa. Ett visuellt kommunikationsstöd för personer med afasi i samtal med personal inom hälso- och sjukvården
  2020 PROSJEKT
 • Gabriele Kitzmüller, Karianne Berg, Line Haaland-Johansen, Dafna Olenik :
  Conversations about health. Support for health conversations with people who have aphasia
  2020 PROSJEKT
 • Gabriele Kitzmüller, Johanne Punsvik :
  Nullvisjon for ensomhet. Kronikk i Nordlys, Nord norsk debatt
  2020
 • Line Kildal Bragstad, Berit Arnesveen Bronken, Unni Sveen, Ellen Gabrielsen Hjelle, Gabriele Kitzmüller, Randi Martinsen m.fl.:
  Implementation fidelity in an RCT evaluating psychosocial well-being following stroke: an explanatory sequential mixed methods study
  2019
 • Line Kildal Bragstad, Ellen Gabrielsen Hjelle, Unni Sveen, Berit Arnesveen Bronken, Randi Martinsen, Kari Johanne Kvigne m.fl.:
  Interpreting neutral results in an intervention aimed at promoting psychosocial well-being following stroke: A process evaluation
  2019
 • Randi Martinsen, Gabriele Kitzmüller, Margrete Mangset, Berit Arnesveen Bronken, Anne Svelstad Evju, Kari Johanne Kvigne m.fl.:
  Helsepersonells erfaringer med å gjennomføre psykososial støtte til personer med hjerneslag
  2019
 • Ellen Gabrielsen Hjelle, Line Kildal Bragstad, Marit Kirkevold, Manuela Zucknick, Berit Arnesveen Bronken, Randi Martinsen m.fl.:
  The effect of a psychosocial intervention on well-being 6 months after stroke – a multicentre prospective randomized controlled trial
  2019
 • Ellen Gabrielsen Hjelle Hjelle, Line Kildal Bragstad, Marit Kirkevold, Manuela Zucknick, Berit Arnesveen Bronken, Randi Martinsen m.fl.:
  The complexities of an intervention to promote psychosocial well-being after stroke: Implications for trial outcome
  2019
 • Margrete Mangset, Gabriele Kitzmüller, Anne Svelstad Evju, Sanne Angel, Lena Aadal, Randi Martinsen m.fl.:
  The influence of the assessment interviews on the control group participants in a complex psychosocial intervention study after stroke
  2019
 • Gabriele Kitzmüller, Margrete Mangset, Anne Svelstad Evju, Sanne Angel, Lene Aadal, Randi Martinsen m.fl.:
  To find oneself - The lived experience of persons with stroke after participation in a complex psychosocial intervention
  2018
 • Randi Martinsen, Marit Kirkevold, Margrete Mangset, Gabriele Kitzmüller, Berit Arnesveen Bronken, Line Kildal Bragstad m.fl.:
  Nurses’ and occupational therapists’ experiences of their roles in supporting stroke survivors during rehabilitation
  2018
 • Gabriele Kitzmüller :
  "All the lonely people" Ensomhet, på jakt etter myter og fakta
  2018
 • Gabriele Kitzmüller, Johanne Punsvik :
  Foredrag: All the lonely people - Ensomhet, myter og fakta
  2018
 • Gabriele Kitzmüller :
  Hvordan er det å leve med en partner som lider av medisinsk uforklarte kroniske plager og symptomer?
  2018
 • Line Kildal Bragstad, Berit Arnesveen Bronken, Unni Sveen, Ellen Gabrielsen Hjelle, Gabriele Kitzmüller, Randi Martinsen m.fl.:
  Implementation fidelity in a complex intervention promoting psychosocial well-being following stroke: an explanatory sequential mixed methods study. Part One.
  2018
 • Berit Arnesveen Bronken, Line Kildal Bragstad, Unni Sveen, Ellen Gabrielsen Hjelle, Gabriele Kitzmüller, Randi Martinsen m.fl.:
  Implementation fidelity in a complex intervention promoting psychosocial well-being following stroke: an explanatory sequential mixed methods study. Part Two.
  2018
 • Gabriele Kitzmüller :
  Ikke ta håpet fra meg! Livsmot og håp som viktige elementer i samtalen med pasienter og pårørende
  2017
 • Gabriele Kitzmüller :
  The importance of hope in the context of healing – Narratives on hope after serious brain damage
  2017 ARKIV
 • Gabriele Kitzmüller :
  Samliv og seksualitet ved inkontinensproblematikk
  2017
 • Line Kildal Bragstad, Ellen Gabrielsen Hjelle, Unni Sveen, Berit Arnesveen Bronken, Randi Martinsen, Kari Kvigne m.fl.:
  Guidet egenbeslutning for å fremme psykososial helse etter hjerneslag
  Ergoterapeuten 2017 FULLTEKST
 • Gabriele Kitzmüller :
  Betydningen av livsmot og håp i vårt arbeid med pasienter og pårørende etter hjerneslag
  2017
 • Line Kildal Bragstad, Ellen Gabrielsen Hjelle, Unni Sveen, Berit Arnesveen Bronken, Randi Martinsen, Kari Johanne Kvigne m.fl.:
  Guidet egenbeslutning for å fremme psykososial helse etter hjerneslag. En samtalebasert intervensjon
  2017
 • Randi Martinsen, Gabriele Kitzmüller, Margrete Mangset, Anne Svelstad Evju, Berit Arnesveen Bronken, Line Kildal Bragstad m.fl.:
  Promoting psychosocial wellbeing following stroke: Nurses' and occupational therapists' experiences of delivering an individualized dialogue-based intervention to support stroke survivors the first six months following stroke
  2017
 • Berit Arnesveen Bronken, Line Kildal Bragstad, Randi Martinsen, Gabriele Kitzmüller, Margrete Mangset, Ellen Gabrielsen Hjelle m.fl.:
  Promoting psychosocial well-being following stroke: Facilitating implementation of a complex intervention in primary Healthcare.
  2017
 • Line Kildal Bragstad, Berit Arnesveen Bronken, Ellen Gabrielsen Hjelle, Unni Sveen, Randi Martinsen, Gabriele Kitzmüller m.fl.:
  Promoting psychosocial wellbeing following stroke: Evaluating implementation fidelity in a multi-center RCT – a quantitative study of intervention adherence
  2017
 • Gabriele Kitzmüller :
  Vi må ha større fokus på pårørende
  2017
 • Gabriele Kitzmüller, Margrete Mangset, Anne Svelstad Evju, Sanne Angel, Lena Aadal, Kari Johanne Kvigne m.fl.:
  Promoting psychosocial well-being following stroke: Stroke patients' experiences of participating in a complex psychosocial intervention
  2017

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →

  Publikasjoner utenom Cristin

  Fagartikler 

  Kitzmüller, Gabriele. Helsepersonells kunnskap om afasi - nøkkel til god afasirehabilitering. Afasiposten [Avis] 2008-09-08

  Kitzmüller, G. (2013) Hjerneslag rammer hele familien. Afasiposten 24(3): 6-7.

  Punsvik, J. & Kitzmüller, G. (2020) Tidevannsmodellen i psykisk helsearbeid. Sykepleien, 2020 108 (81497).

  Haaland-Johansen, L.; Kitzmüller, G.; Berg, K. (2017)
  Snakk om det! Nytt bildemateriell kalt "Samtaler om helse". Afasiposten 2017 (2) s. 14-15

   
  Bragstad, L. K.; Hjelle, E. G.; Sveen, U.; Bronken, B. A.; Martinsen, R.; Kvigne, K.; Kitzmüller, G.; Mangset, M. & Kirkevold, M. Guidet egenbeslutning for å fremme psykososial helse etter hjerneslag. Ergoterapeuten 2017; Volum 60.(6) s. 31-3 

  Kitzmüller, G., Roxberg, Å. & Clancy, A. (2023). Å skrive om trøst og livsmot. Nordisk Tidsskrift for Helseforskning 18(23) Spesialutgave «Trøst»

  Kommunikasjonsfolder til hjelp for helsepersonell i samtale med afasipasienter

  Kitzmüller, G., Berg, K., Haaland-Johansen, L. & Olenik, D. (2020). Conversations about health. Support for health conversations with people who have aphasia. (G. Pearl & members at Speakeasy, translation). Oslo: The Aphasia Association in Norway / Dam Foundation. (Original work published 2016 in Norwegian and in 2020 in Swedish)

  Forfatterskap/medforfatterskap av muntlige presentasjoner på internasjonale vitenskapelige konferanser

  Hoeck, Bente., Kvande, Monica. Clancy, Anne., Glad, Tone., Kitzmüller, Gabriele. & Delmar, Charlotte. The paucity of nursing theory and philosophy in nursing education curricula. 25th International Philosophy of Nursing and Nursing Philosophy Conference, University of California, Irving, 2022-08-17- 2022-08-19.

  Hjelle, Ellen Gabrielsen; Bragstad, Line Kildal; Kirkevold, Marit; Zucknick, Manuela; Bronken, Berit Arnesveen; Martinsen, Randi; Kvigne, Kari Johanne; Kitzmüller, Gabriele; Mangset, Margrete; Thommessen, Bente; Sveen, Unni.
  The effect of a psychosocial intervention on well-being 6 months after stroke – a multicenter prospective randomized controlled trial. The 13th World Congress on Brain Injury; 2019-02-13 - 2019-02-15

  Bragstad, Line Kildal; Hjelle, Ellen Gabrielsen; Sveen, Unni; Bronken, Berit Arnesveen; Martinsen, Randi; Kvigne, Kari Johanne; Kitzmüller, Gabriele; Mangset, Margrete; Kirkevold, Marit.
  Interpreting neutral results in an intervention aimed at promoting psychosocial well-being following stroke: A process evaluation. European Stroke Organization Conference (ESOC 2019); 2019-05-22 - 2019-05-24

  Bragstad, Line Kildal; Bronken, Berit Arnesveen; Sveen, Unni; Hjelle, Ellen Gabrielsen; Kitzmüller, Gabriele; Martinsen, Randi; Kvigne, Kari Johanne; Mangset, Margrete; Kirkevold, Marit. Implementation fidelity in an RCT evaluating psychosocial well-being following stroke: an explanatory sequential mixed methods study. THE 13TH WORLD CONGRESS ON BRAIN INJURY; 2019-03-13 - 2019-03-16

  Hjelle, Ellen Gabrielsen Hjelle; Bragstad, Line Kildal; Kirkevold, Marit; Zucknick, Manuela; Bronken, Berit Arnesveen; Martinsen, Randi; Kvigne, Kari Johanne; Kitzmüller, Gabriele; Mangset, Margrete; Thommessen, Bente; Sveen, Unni.
  The complexities of an intervention to promote psychosocial well-being after stroke: Implications for trial outcome. European Stroke Congress; 2019-09-22 - 2019-09-24

  Mangset, Margrete; Kitzmüller, Gabriele; Evju, Anne Svelstad; Angel, Sanne; Aadal, Lena; Martinsen, Randi; Bronken, Berit Arnesveen; Kvigne, Kari Johanne; Bragstad, Line Kildal; Hjelle, Ellen Gabrielsen; Sveen, Unni; Kirkevold, Marit.
  The influence of the assessment interviews on the control group participants in a complex psychosocial intervention study after stroke. Nordic Congress on Cerebrovascular Diseases (Nordic Stroke 2019); 2019-08-21 - 2019-08-23
   
  Bragstad, Line Kildal; Bronken, Berit Arnesveen; Sveen, Unni; Hjelle, Ellen Gabrielsen; Kitzmüller, Gabriele; Martinsen, Randi; Kvigne, Kari Johanne; Mangset, Margrete; Kirkevold, Marit.
  Implementation fidelity in a complex intervention promoting psychosocial well-being following stroke: an explanatory sequential mixed methods study. Part One. Nordic Conference of Nursing Research; 2018-06-13 - 2018-06-15
   

  Bronken, Berit Arnesveen; Bragstad, Line Kildal; Sveen, Unni; Hjelle, Ellen Gabrielsen; Kitzmüller, Gabriele; Martinsen, Randi; Kvigne, Kari Johanne; Mangset, Margrete; Kirkevold, Marit. Implementation fidelity in a complex intervention promoting psychosocial well-being following stroke: an explanatory sequential mixed methods study. Part Two.. Nordic Conference in Nursing Research; 2018-06-13 - 2018-06-15
   

  Kitzmüller, Gabriele; Mangset, Margrete; Evju, Anne Svelstad; Angel, Sanne; Aadal, Lene; Martinsen, Randi; Bronken, Berit Arnesveen; Kvigne, Kari Johanne; Bragstad, Line Kildal; Hjelle, Ellen Gabrielsen; Sveen, Unni; Kirkevold, Marit.
  To find oneself - The lived experience of persons with stroke after participation in a complex psychosocial intervention. European Stroke Conference; 2018-04-11 - 2018-04-13

   

  Hjelle, Ellen Gabrielsen; Bragstad, Line Kildal; Kirkevold, Marit; Bronken, Berit Arnesveen; Martinsen, Randi; Kvigne, Kari Johanne; Kitzmüller, Gabriele; Mangset, Margrete; Thommessen, Bente; Sveen, Unni.
  Promoting Psychosocial well-being following stroke. NORDIC STROKE 2017 - 19TH NORDIC CONGRESS; 2017-08-22 - 2017-08-25
   
  Kitzmüller, Gabriele. The importance of hope in the context of healing – Narratives on hope after serious brain damage. Conference Patient stories in context, Tromsø, 2017-01-23 - 2017-01-24
   
  Martinsen, Randi; Kitzmüller, Gabriele; Mangset, Margrete; Evju, Anne Svelstad; Bronken, Berit Arnesveen; Bragstad, Line Kildal; Kvigne, Kari; Hjelle, Ellen Gabrielsen; Sveen, Unni; Kirkevold, Marit.
  Promoting psychosocial wellbeing following stroke: Nurses' and occupational therapists' experiences of delivering an individualized dialogue-based intervention to support stroke survivors the first six months following stroke. Nordic Stroke 2017; 2017-08-22 - 2017-08-25

  Haaland-Johansen, Line; Berg, Karianne; Olenik, Dafna; Kitzmüller, Gabriele.
  A picture and a thousand words. 17th International Aphasia Rehabilitation Conference (IARC 2016); 2016-12-14

  Hjelle, Ellen Gabrielsen; Bragstad, Line Kildal; Kirkevold, Marit; Bronken, Berit Arnesveen; Martinsen, Randi; Kvigne, Kari; Kitzmüller, Gabriele; Eriksen, Siren; Mangset, Margrete; Sveen, Unni.
  Promoting psychosocial well-being following stroke: A randomized, single blind, controlled trial. The 2nd European Stroke Organization Conference 2016; 2016-05-10 - 2016-05-12

  Bragstad, Line Kildal; Hjelle, Ellen Gabrielsen; Bronken, Berit Arnesveen; Martinsen, Randi; Kvigne, Kari; Kouwenhoven, Siren Eriksen; Mangset, Margrete; Sveen, Unni; Kitzmüller, Gabriele; Kirkevold, Marit.
  Psychosocial wellbeing following stroke: A randomized, single blind, controlled trial. CHARM-international seminar; 2015-11-10

  Kitzmüller, G.
  The stigma of aphasia, communication with vulnerable persons as a moral obligation. The 34th International Human Science Research Conference; 2015-08-11  
   

  Kitzmüller, G.
  The existential challenges of couples living with stroke. International Human Science Research Conference; 2013-08-16

  Kitzmüller, G. (2009) The aphasic patient, the caregivers and the health systems. The patient: probing the boundaries. Austria 2007

   

  Antatte abstrakt til vitenskapelige konferanser, avlyst pga pandemien

  Kitzmüller, G., Kalhovde, AM. The role of adult siblings caring for a brother or sister diagnosed with serious mental illness. Antatt for muntlig presentasjon på 6th Nordic conference on family focused nursing, Stavanger Juni, 2-4. 2020. Konferansen ble utsatt pga coronapandemien.

  Kalhovde, AM., Kitzmüller, G. «Keeping your head cool and your heart warm»- Dealing with the emotional burden of caring for a family member with a serious mental illness. Antatt for muntlig presentasjon på 6th Nordic conference on family focused nursing, Stavanger Juni, 2-4. 2020. Konferansen ble utsatt pga coronapandemien. 

   

  Poster presentasjoner på internasjonale konferanser

  Kitzmüller, Gabriele; Mangset, Margrete; Evju, Anne Svelstad; Angel, Sanne; Aadal, Lena; Kvigne, Kari Johanne; Bronken, Berit Arnesveen; Martinsen, Randi; Bragstad, Line Kildal; Hjelle, Ellen Gabrielsen; Sveen, Unni; Kirkevold, Marit. Promoting psychosocial well-being following stroke: Stroke patients' experiences of participating in a complex psychosocial intervention. Nordic Stroke 2017 - 19th Nordic Congress on Cerebrovascular Disease; 2017-08-23 - 2017-08-25

   

  Bragstad, Line Kildal; Bronken, Berit Arnesveen; Hjelle, Ellen Gabrielsen; Sveen, Unni; Martinsen, Randi; Kitzmüller, Gabriele; Kvigne, Kari; Mangset, Margrete; Kirkevold, Marit. Promoting psychosocial wellbeing following stroke: Evaluating implementation fidelity in a multi-center RCT – a quantitative study of intervention adherence. Nordic Stroke 2017; 2017-08-23 - 2017-08-25

  Bronken, Berit Arnesveen; Bragstad, Line Kildal; Martinsen, Randi; Kitzmüller, Gabriele; Mangset, Margrete; Hjelle, Ellen Gabrielsen; Kvigne, Kari; Kirkevold, Marit.
  Promoting psychosocial well-being following stroke: Facilitating implementation of a complex intervention in primary Healthcare. Nordic Stroke 2017; 2017-08-23 - 2017-08-25

   

  Martinsen, Randi; Kirkevold, Marit; Mangset, Margrete; Kitzmüller, Gabriele; Bronken, Berit Arnesveen; Bragstad, Line Kildal; Hjelle, Ellen Gabrielsen; Sveen, Unni; Evju, Anne Svelstad; Kvigne, Kari Johanne.
  Nurses’ and occupational therapists’ experiences of their roles in supporting stroke survivors during rehabilitation. Eurostroke 2018; 2018-04-11 - 2018-08-13

   

  Muntlige presentasjoner på nasjonale konferanser

  Kitzmüller, G. Bruker og pårørendes opplevelse av tverrfaglig samarbeid rundt afasipasienten. Fagutvikling i praksis; Brukeroppfølging i et tverrfaglig/tverretatlig perspektiv, Høgskolen i Narvik 2006

   

  Kitzmüller, G. Å leve med utfall etter hjerneslag. Temanettverk om klinisk forskning Åsgård sykehus, Tromsø, 2008

  Kitzmüller, G. Oppfølging av afasirammede slagpasienter i et samhandlingsperspektiv. Nord-norske helseløsninger; Narvik, 2009

  Kitzmüller, G. Utfordringer i ekteskapelige relasjoner og i foreldre-barn relasjoner etter hjerneslag. Helsefaglig forskningsdag i regi av Universitetet i Nordland og Nordland Sentralsykehus, Bodø, 2012

  Kitzmüller, G. Å leve sammen som familie etter hjerneslag. Presentasjon på Afasiforbundets konferanse, Oslo, 2013

  Kitzmüller, G. Betydningen av håp og motivasjon i afasirammedes møter med helsepersonell. Afasidagene på Bredtvedt, Oslo, 2014

  Kitzmüller, G. Seksualitet og samliv etter hjerneslag, sett fra perspektivet til kvinnelige ektefeller. Regional Forskningskonferanse i regi av UNN og UiT, Tromsø, 2016

  Kitzmüller, G. Ikke ta håpet fra meg! Livsmot og håp som viktige elementer i samtalen med pasienter og pårørende. Mellom oss sagt - samhandling i helse og omsorgstjenesten. Tromsø, 2017

  Bragstad, Line Kildal; Hjelle, Ellen Gabrielsen; Sveen, Unni; Bronken, Berit Arnesveen; Martinsen, Randi; Kvigne, Kari Johanne; Kitzmüller, Gabriele; Mangset, Margrete; Kirkevold, Marit. Guidet egenbeslutning for å fremme psykososial helse etter hjerneslag. En samtalebasert intervensjon. Fagkongress i ergoterapi; 2017-11-06

  Hjelle, Ellen Gabrielsen; Bragstad, Line Kildal; Kirkevold, Marit; Bronken, Berit Arnesveen; Martinsen, Randi; Kvigne, Kari Johanne; Kitzmüller, Gabriele; Mangset, Margrete; Thommessen, Bente; Sveen, Unni.
  Psykososial helse etter hjerneslag - en kontrollert, randomisert multisenter studie. Fagkongress i ergoterapi; 2017  

  Kitzmüller, G. Hvordan er det å leve med en partner som lider av medisinsk uforklarte kroniske plager og symptomer? Pårørendenettwerk-konferanse, Universitetet i Stavanger, 2018

  Martinsen, Randi; Kitzmüller, Gabriele; Mangset, Margrete; Bronken, Berit Arnesveen; Evju, Anne Svelstad; Kvigne, Kari Johanne; Bragstad, Line Kildal; Hjelle, Ellen Gabrielsen; Sveen, Unni; Kirkevold, Marit. Helsepersonells erfaringer med å gjennomføre psykososial støtte til personer med hjerneslag. Innlandets forskningskonferanse; 2019

  Kunnskapsformidling

  Kitzmüller, G. "All the lonely people" Ensomhet, på jakt etter myter og fakta. Populærvitenskapelige foredrag; 2018-12-06 - 2018-12-06 UiT, campus Harstad

  Kitzmüller, G.; Punsvik, J. Foredrag: All the lonely people - Ensomhet, myter og fakta. Lørdagsuniversitet campus Narvik; 2018-12-08

  Kitzmüller G. Erfaringer fra RCT studien Psykososial helse etter hjerneslag, UNN Narvik, 2018

   

  Evju, A.S. & Kitzmüller, G. Erfaringer fra RCT studien med kvalitativ evaluering for interventører og kartleggere v/ UiT, campus Narvik 2018

   

  Kitzmüller, G. Betydningen av livsmot og håp i vårt arbeid med pasienter og pårørende etter hjerneslag. Ergoterapeututdanningen campus Tromsø; 2017-10-12

  Kitzmüller, G. Samliv og seksualitet ved inkontinensproblematikk. Mestringskurs Sakralnervemodulering; 2017-10-04 - 2019-10-05 (årlig)
   

  Kitzmüller, G. Vi må ha større fokus på pårørende. Opplyst Narvik bibliotek; 2017-03-09
   
  Kitzmüller, G. Seksualitet og funksjonshemming. Foredrag på Forskningsdagene UiT, campus Narvik; 2016-09-27
   
  Kitzmüller, G. Demens og seksualitet. Lærings- og mestringskurs for pårørende, UNN Narvik 2016-02-10
   

  Kitzmüller, G. Psykososial helse etter hjerneslag. Fagdag om hjerneslag; 2016-12-09 v/UiT
   

  Kitzmüller, G. & Evju, A. S. Forelesninger på «Åpen fagdag om hjerneslag».  2016-12-09 v/UiT, ansvarlig for arrangementet Kitzmüller & Svelstad Evju
   

  Bronken, Berit Arnesveen; Kirkevold, Marit; Sveen, Unni; Martinsen, Randi; Kvigne, Kari; Kouwenhoven, Siren Eriksen; Bragstad, Line Kildal; Kitzmüller, Gabriele.
  Promoting psychosocial well-being following stroke. A randomized, single blind, controlled trial. Fag- og forskningsdag; 2014-11-11 v/Høgskolen i Innlandet

  Kitzmüller, G. Hjerneslag rammer hele familien. Nettverkskonferanse for ambulerende rehabiliteringsteam i Helse Nord; 2013-11-24
   
  Kitzmüller, G. Å leve sammen som familie etter hjerneslag. Afasiforeningens landsmøte; 2013-05-24
  Kitzmüller, G. I gode og vonde dager – hjerneslag rammer hele familien. Foredrag under forskningsdagene, 24.09.10 Høgskolen i Narvik

  Kitzmüller, G. Terminalpleie i hjemmet med pasient og pårørende i fokus. Hjemmesykepleien i Narvik; 2008-11-13

  Kitzmüller, G. Å leve med utfall etter hjerneslag. Temanettverk om klinisk forskning; 2008-09-17

  Kitzmüller, G. Å leve med utfall etter hjerneslag. Forskerkurs; 2008-12-11 (foredrag)

  Kitzmüller, G. Å leve med utfall etter hjerneslag. Presentasjon på kurs i forskningsetikk; Tromsø 2008-10-23  

  Kitzmüller, G. Omsorg for og kommunikasjon med aldersdemente. Forelesning for hjemmesykepleien i Narvik, 2007-10-26

  Kitzmüller, G. Omsorg for og kommunikasjon med aldersdemente. Forelesning for hjemmesykepleien i Narvik; 2007-10-26

  Kitzmüller, G. Å være pårørende til en person som har demens. Forelesning for hjemmesykepleien i Narvik; 2007-11-07  

  Kitzmüller, G. Psychosocial well-being after stroke - A randomized controlled trial with a qualitative process evaluation. Presentasjon på forskningsseminar i regi av Erasmus Global Cooperation Tromsø Lebanon, Tromsø, 2021.

  Kitzmüller, G. Rehabilitering etter hjerneslag med vekt på afasi og dysfagi, foredrag ved Narvik REO, 2015.

  Kitzmüller, G. Sykepleie ved livets slutt. Foredrag på Narvik sykehjem; 2005-02-24.

   Kronikker

  Evju, A.S, Holm, N. K. & Kitzmüller, G. Vi trenger akuttfunksjon ved UNN Narvik for å utdanne sykepleiere kronikk i Nord Norsk Debatt [Aviser] 23-11-28

  Kitzmüller, G. Jeg konstaterer at kommuneoverlegen stigmatiserer en stor gruppe mennesker (Debattinnlegg i forbindelse med pandemien]. Fremover [Avis] 20-03-30

  Kitzmüller, G. & Punsvik, J. Nullvisjon for ensomhet. Kronikk i Nordlys, Nord norsk debatt.  2020-02-04

  Kitzmüller, G. Et velfungerende seksualliv har stor betydning for trivsel og velvære. Kronikk i Nordlys, Nord Norsk debatt. 15-12.07

  Kitzmüller, G. & Berg, H. O. Sykepleierutdanningen i fare? Fremover [Avis] 2014-10-08.

  Kitzmüller, G. Utgjør en trussel for utdanninga. Fremover [Avis] 2013-06-25.

  Kitzmüller, G.; Jenssen, GM & Arntsen, B. Gamle mennesker har dårlig "stykkpris"! Fremover [Avis] 2006-11-28.

   


  Forskningsinteresser

  Kitzmüller, G. (2007). Hvordan kan afasipasienters positive erfaringer i møte med helsepersonell påvirke mestring? [How can positive encounters with health care staff promote coping in patients with aphasia?]. Nordisk Tidsskrift for Helseforskning [Nordic Journal of Health Research], 6(2), 42-55.

  Thesis

  Kitzmüller, G. (2012). Long-term experiences of living with stroke in a family context. A dissertation for the degree of Philosophiae Doctor, University of Tromsø UIT, Faculty of Health Sciences, June 2012.

  Included in thesis:

  Kitzmüller, G., Häggström, T., & Asplund, K. (2013). Living an unfamiliar body: the Significance of the long-term influence of bodily changes on the perception of self after

  stroke. Medicine, Health care & Philosophy, 16(1), 19-29.

  Kitzmüller, G., Asplund, K., & Häggström, T. (2012). The long-term experience of family life after stroke. Journal of Neuroscience Nursing, 44(1), E1-13.

  Kitzmüller, G., Häggström, T., Asplund, K., & Gilje, F. L. (2012). The existential meaning of couples' long-term experiences of living with stroke. Illness, Crisis & Loss, 20(4), 339-362.

  Scientific publications after Phd:

  Kitzmüller, G., Ervik, B. (2015). Female spouses’ perceptions of the sexual relationship with stroke-affected partners. Sexuality & Disability, 33(4): 499-512.

  Kitzmüller, G.; Clancy, A.; Vaismoradi, M.; Wegener, C. & Bondas, T. (2018). “Trapped in an empty waiting room” – The existential human core of loneliness in old age: A meta-synthesis. Qualitative Health Research 28(2): 213-230.

  Kitzmüller, G.; Asplund, K. (2018). Når livet blir snudd opp ned – familielivet etter hjerneslag sett i langsiktig perspektiv. Nordisk Sygeplejeforskning, 8(1), 6-21.

  Kitzmüller, G. (2019) Håp og livsmot i sykdomsfortellinger etter hjerneslag. [Hope and life courage in illness narratives after stroke]. Nordisk tidsskrift for helseforskning [Nordic Journal of Health Research], 15.(2): 1-16.
  Kirkevold, M. Kildal L. B., Bronken, B.A., Kvigne, K. J., Martinsen, R., Hjelle, E. G. Kitzmüller, G., Mangset, M.; Angel, S., Aadal, L., Eriksen, S., Wyller T.B. & Sveen, U. (2018). "Promoting psychosocial well-being following stroke: study protocol for a randomized, controlled trial." BMC Psychol 6(1): 12.

  Kitzmüller, G.; Mangset, M.; Evju, A. S.; Angel, S.; Aadal, L.; Martinsen, R.; Bronken, B. A.; Kvigne, K. J.; Bragstad, L. K.; Hjelle, E. G.; Sveen, U. & Kirkevold, M. (2019) Finding the way forward: the lived experience of people with stroke after participation in a complex psychosocial intervention. Qualitative Health Research, 29(12):1711-1724

  Bragstad, L. K.; Bronken, B. A.; Sveen, U.; Hjelle, E. G.; Kitzmüller, G.; Martinsen, R.; Kvigne, K. J.; Mangset, M. & Kirkevold, M. (2019). Implementation fidelity in a complex intervention promoting psychosocial well-being following stroke: An explanatory sequential mixed methods study. BMC Medical Research Methodology 2019; 19(59).

  Hjelle, E. G.; Bragstad, L. K.; Kirkevold, M.; Zucknick, M.; Bronken, B. A.; Martinsen, R.; Kvigne, K. J.; Kitzmüller, G.; Mangset, M.; Thommessen, B. & Sveen, U. (2019). Effect of a dialogue-based intervention on psychosocial well-being 6 months after stroke in Norway: A randomized controlled trial. Journal of Rehabilitation Medicine, 51(8) s. 557-565.

  Ivarjord, L. & Kitzmüller, G. (2019) Veiledning av sykepleiestudenter i klinisk praksis – Hva anser sykepleiere som viktig i utøvelsen av veilederrollen? [Mentoring of nursing students in clinical practice - What mentors consider important filling their role?] i Nordisk Sygeplejeforskning [Nordic Journal of Nursing Research] 9.(1) s. 6-19.

  Bragstad, L. K.; Hjelle, E. G.; Zucknick, M.; Sveen, U.; Thommessen, B.; Bronken, B. A.; Martinsen, R.; Kitzmüller, G.; Mangset, M., Kvigne, K. J. Hilari, K.; Lightbody, E. & Kirkevold, M. (2020). The effects of a dialogue-based intervention to promote psychosocial well-being after stroke: A randomized controlled trial. Clinical Rehabilitation, 34(8), 1056-1071.

  Martinsen, R.; Kitzmüller, G.; Mangset, M.; Evju, A. S.; Bronken, B. A.; Kvigne, K. J.; Bragstad, L. K.; Hjelle, E. G.; Sveen, U. & Kirkevold, M. Nurses’, and occupational therapists’ experiences of conducting a home-based psychosocial intervention following stroke: a qualitative process evaluation. BMC Health Services Research, (2021) 21:791.

  Mangset, M.; Kitzmüller, G.; Evju, A. S.; Angel, S.; Aadal, L.; Martinsen, R.; Bronken, B. A.; Kvigne, K. J.; Bragstad, L. K.; Hjelle, E. G.; Sveen, U.& Kirkevold, M. (2021). Perceived study-induced influence on the control group in a randomized controlled trial evaluating a complex intervention to promote psychosocial well-being after stroke: a process evaluation. Trials, (2021) 22:850.

  Kitzmüller, G. 2022 Det er trøst i regnbuens farger – omgivelsens trøstende funksjon i sykepleien (vitenskapelig essay) [There is comfort in the colours of the rainbow -the comforting function of the environment in nursing care]. Nordisk Tidsskrift for Helseforskning [Nordic Journal of Health Research], 18(23) Spesialutgave «Trøst» (Special issue - About comfort]

  Kitzmüller, G., Gustin, L. W. & Kalhovde, AM. Filling the void- The role of adult siblings caring for a brother or sister with severe mental illness. Global Qualitative Nursing Research. 2023,10:1-15.

  Kalhovde, AM. & Kitzmüller, G. (2022). Family caregivers’ trajectories of distress while caring for a person with serious mental illness. Accepted for publication in Qualitative Health Research, 2023: 1-12

  Scientific articles accepted for publication:

  Nygård, Clancy & Kitzmüller (2023). “Balancing on life’s ladder”: A meta-ethnography of the existential experiences of siblings of children with complex care needs”, accepted in Journal of Advanced Nursing November 2023

  Bruun, M. B., Clancy, A. & Kitzmüller, G. (2022). Sykepleieres opplevelser av utfordrende atferd og voldsepisoder hos personer med demens i skjermede sykehjemsavdelinger. Accepted in Nordisk Sygeplejeforskning [Nordic Nursing Research], November 2023.

  Scientific article resubmitted:

  Hoeck, B., Delmar, C; Clancy, A., Glad, T., Kitzmüller, G. & Kvande, M. "The paucity of nursing theory in nursing curricula-the impact of a neoliberal approach to nursing education in Norway and Denmark” resubmitted after revision to Nursing Philosophy, June 2023.

  Book chapters in scientific antologies:

  Kitzmüller, G. (2009) The aphasic patient, the caregivers and the health systems in A. Bartoszko, A. & M. Vaccarella (red.) (2009) The patient: probing the boundaries: a person’s project. (e-book, published after the international multidisciplinary conference “The patient” in Salzburg, Austria 2008).

  Kitzmüller, G. (2018) Pasienter og pårørendes erfaringer i møte med helsevesenet – hva kan vi lære? [Patients’ and next of kins’ experiences with the health care system – what can vi learn?] i I.J.Danielsen & J. Alteren (red) Erfaring som kunnskapskilde i profesjonspraksis [Experience as a source of knowledge in professional practice]. Oslo: Novus forlag.

  Leader articles in scientific journals:

  Kitzmüller, G. (2015). Medforfatterskap i vitenskapelige publikasjoner – regelverk og praksis. [Authorship in scientific publikations - rules and practice]. Nordisk Tidsskrift for Helseforskning [Nordic Journal of Health Research], 10(2). doi:10.7557/14.3318

  Kitzmüller, G. & Clancy, A. (2023) Leder – Trøstens betydning i helsevesenets rom. [The meaning of comfort in healthcare]. Nordisk Tidsskrift for Helseforskning [Nordic Journal of Health Research], 18(23) Spesialutgave «Trøst» [Special Issue, Comfort]

   

   

  Undervisning

  Kvalitativ metode

  Systematiske litteraturstudier

  Vitenskapsteori

  Hermeneutikk

  Eldre og aldring

  Sykepleieteorier

  Sykepleiefenomener

  Psykososial og åndelig omsorg

   

   

   

  Forskningsetikk

  Hjerneslag

  Pårørende

  Veiledning og sensur i flere faglige emner på masterprogram i helsefag og i vitenskapsteori- og metodeemnet på masterutdanningen i sykepleie ABIKO.

  Veiledning og sensur på prosjektskisser og masteroppgaver


  Medlem i forskningsgruppe  CV

  Utdanning:

   Eksamen philosophicum 1978

   Sykepleieskolen i Sør-Trøndelag 1979-1981, Autorisert spl. 1981

  Videreutdanning i veiledningspedagogikk v/ Statens Yrkespedagogiske Institutt, 1994

  Etterutdanning i lindrende behandling og omsorg v/Høgskolen i Bodø, 1995

  Videreutdanning i aldring og eldreomsorg v/Høgskolen i Tromsø, 2003

  Videreutdanning i IT Helse v/HiN 2000

  Mastergrad i praktisk kunnskap v/Høgskolen i Bodø, 2006

  Doktorgrad i helsevitenskap v/UiT, 2012

  Yrkeserfaring:

  Regionssykehuset i Trondheim psykiatrisk avdeling Haukåsen 1976
  Åsgård sykehus, psykiatrisk akuttavdeling 1982-1984
  Regionssykehuset i Tromsø, hjerte/karkirurgisk avdeling 1984 1985
  Regionssykehuset i Tromsø, prematuravdeling/spedbarnsavd. 19851988
  Avdelingssykepleier ved kirurgisk avdeling og 1988-2000
  Høskolelærer v/Høgskolen i Narvik, 2001- 2006
  Høgskolelektor v/Høgskolen i Narvik 2006 - 2012
  Førsteamanuensis v/Høgskolen i Narvik og etter fusjon v/ UiT, IHO 2012-fortsatt