Bilde av Hansen, Tina
Bilde av Hansen, Tina
Barnevern i Harstad tina.hansen@uit.no +4777058355

Tina Hansen


Assistant professor

Stillingsbeskrivelse

Assistant professor IBS / Researcher in the project "HelseIntro" and "PreppHelse"


 • Tina Hansen :
  The View of Minority Youth on Cultural Continuity When Developing Their Identity in Majority Foster Homes
  Child Care in Practice 2023 ARKIV / DOI
 • Gunn Elin Fedreheim, Tina Hansen, Marit Aure :
  Arbeidsinkludering av flyktninger gjennom praksis – En flernivåstudie av arbeidsgiveres synspunkter på det å tilby praksis
  Søkelys på arbeidslivet 2022 ARKIV / DOI
 • Tina Hansen :
  Sosial kontroll begrenser minoritetsungdommers identitetsutvikling i majoritetsfosterhjem
  Barn – forskning om barn og barndom i Norden 2021 ARKIV / DOI
 • Tina Hansen, Ingvild Flaskerud :
  Familiens betydning for ungdoms religiøse identitetsutvikling Ungdom med muslimsk bakgrunn i fosterhjem
  Nordisk tidsskrift for ungdomsforskning (NTU) 2020 ARKIV / DOI
 • Anne Riise, Agnete Bersvendsen, Tina Hansen, Bodil S Olsvik, Margrethe Amalie Tresselt, Ingrid Nilsen Lie m.fl.:
  Barnevernsloven fyller ett år: Fem satsinger for barnevernet i nord
  Nordnorsk debatt - Nordlys 2024
 • Anne Riise, Agnete Bersvendsen, Tina Hansen, Bodil S Olsvik, Margrethe Amalie Tresselt, Ingrid Nilsen Lie m.fl.:
  Fem viktige satsinger for barnevernet i nord
  Harstad Tidende 2024
 • Gunn Elin Fedreheim, Tina Hansen :
  Morrakaffeprat. Hvordan kan innovative utdanningsmodeller bidra til integrering?
  2023
 • Gunn Elin Fedreheim, Barbara Sophia Stein, Tina Hansen, Stine Dale, Torjar Urdal :
  Forskning MED NAV – en suksesshistorie om et pilotprosjekts bidrag til tjenesteutvikling i NAV
  2023
 • Tina Hansen, Gunn Elin Fedreheim, Marit Aure :
  Flyktninger må få slippe å jobbe kun i barnehager og med renhold
  Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 20. juli 2022 FULLTEKST
 • Gunn Elin Fedreheim, Tina Hansen, Marit Aure :
  Arbeidsinkludering av flyktninger gjennom praksis - En flernivåstudie av arbeidsgiveres synspunkter på det å tilby praksis
  2022
 • Gunn Elin Fedreheim, Tina Hansen :
  Symbolpolitikk spenner bein for økt sysselsetting av flere flyktninger
  Nordlys 2020 ARKIV
 • Tina Hansen, Gunn Elin Fedreheim :
  Hurtigsporordningen, sett fra programrådgivernes ståsted
  2020 DATA / PROSJEKT
 • Marit Aure, Tina Hansen, Ida Martine Pettersen :
  Hvilke barrierer, fordeler og ulemper for arbeidsinkludering innebærer de eksisterende samhandlingsmodeller mellom NAV og kommune
  2019

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →

  Publikasjoner utenom Cristin

  Intervju på NRK P2: Kompass: Da olja kom til bedehuset, Kanye West, fosterbarn og trosfridom. https://radio.nrk.no/serie/kompass/ 


  Forskningsinteresser

  Foster care

  Youth and relgious identity development

  Young people's handling of cocial control

  Inclusion and integration of migrants

  Migration health HelseIntro

  Undervisning

  Bachelor i barnevern 

  Bachelor i sosialt arbeid 

  Master i barnevern 


  Medlem i forskningsgruppe


  Medlem i prosjekt