Søraas, Øyvind

Universitetslektor Institutt for industriell teknologi
Flag icon Flag icon

  • Søraas, Øyvind; Sørensen, Bjørn Reidar. Sluttrapport : Kunstig tining av jordsmonn for fundamentering av bygg og anlegg. 2007.

  • Søraas, Øyvind; Sørensen, Bjørn Reidar; Hareide, Svein Ove. Kalde tester. (omtale) 2007.

  • Søraas, Øyvind; Sørensen, Bjørn Reidar. Sluttrapport : Kunstig tining av jordsmonn for fundamentering av bygg og anlegg. 2007.

  • Søraas, Øyvind; Sørensen, Bjørn Reidar; Hareide, Svein Ove. Kalde tester. (omtale) 2007.

  • [Loading...]