Gry Skogheim


Undervisning

Stillingsbeskrivelse

Vitenskapelig ansatt ved jordmorutdanningen


 • Gry Skogheim, Ingela Marie Lundgren :
  Forbedringspotensial i den norske fødselsomsorgen
  Nordisk tidsskrift for helseforskning 2021 ARKIV / DOI
 • Gry Skogheim, Tove Aminda Hanssen :
  Midwives' experiences of labour care in midwifery units. A qualitative interview study in a Norwegian setting
  Sexual & Reproductive HealthCare 2015 ARKIV / DOI
 • Rannveig Dahle, Gry Skogheim :
  Free riders in a fluid system: gender traps in agency nursing
  Policy Press 2008
 • Gry Skogheim, Ingela Marie Lundgren :
  Potensial for improvement in Norwegian labour care
  2023
 • Gry Skogheim, Ingela Marie Lundgren :
  POTENTIAL FOR IMPROVEMENT IN NORWEGIAN LABOUR CARE
  2022
 • Gry Skogheim, Ingela Marie Lundgren :
  Potential for improvement in Norwegian birth care
  2022
 • Gry Skogheim, Sigrun Kongslien, Tove Hanssen :
  Undervisning til jordmorstudenter i kunnskapsbasert praksis
  Sykepleien 07. desember 2019 ARKIV / DOI
 • Gry Skogheim, Sigrun Kongslien :
  Undervisning til jordmorstudenter i kunnskapsbasert praksis
  2017
 • Gry Skogheim, Sigrun Kongslien, Tove Aminda Hanssen :
  Teaching students evidence-based midwifery
  2016
 • Gry Skogheim :
  Change in work setting; from hospital to birth center - midwives experiences
  2011
 • Gry Skogheim :
  Jordmødre som bytter arbeidssted fra sykehus til fødestue
  2011

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →


  Forskningsinteresser

  Profesjonsutøvelse

  Undervisning

  Hovedområder undervisning:

  - Jordmorfaglig grunnlagstenkning

  - Forskningsmetode

  - Veiledningsgrupper

  - Praksisoppfølging av studenter


  Medlem i forskningsgruppe