Kirsten Sivertsen Worum
Foto: Torje Jenssen
Kirsten Sivertsen Worum
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk kirsten.worum@uit.no 77660481 99167327 Tromsø ILP 4.072

Worum, Kirsten Sivertsen


Arbeidstittel

Førstelektor - Veiledningspedagogikk

Stillingsbeskrivelse

Veiledning for lærere i skole og barnehage  PED-6341

Veiledning for praksislærere i barnehage PED-6327

 

Forskningsgrupper:

Forskningsgruppe i veiledning

Barnehagefaglig forskningsgruppe

 

 

 


 • Pesch, Anja Maria; Worum, Kirsten Sivertsen. Når vi skal snakke om "Hulene på bussen". Barns deltakelse og posisjonering i samlingsstund i lys av Bakhtin.. Universitetsforlaget 2020 ISBN 978-82-15-03426-3.s 128 - 138.
 • Worum, Kirsten Sivertsen; Bjørndal, Cato R. P.. Studenters oppfatninger av god og dårlig praksisveiledning i barnehagelærerutdanning. NORDVEI- Nordisk tidsskrift i veiledningspedagogikk 2018; Volum 3 (1). ISSN 2535-3047.s 1 - 17.s doi: 10.15845/ntvp.v3i1.1578.
 • Sollied, Sissel; Worum, Kirsten Sivertsen; Madsen, Siri Sollied; Kamplid, Ingvild. Pedagogisk arbeid innefor et relasjonelt perspektiv -Erfaringer med ICDP i skole og barnehage. Spesialpedagogikk 2017 (02). ISSN 0332-8457.s 53 - 66.
 • Worum, Kirsten Sivertsen. Spor av sammenhenger og brudd i kunnskapssyn i veiledning ved lærerutdanningen. Norsk pedagogisk tidsskrift 2016 (2). ISSN 0029-2052.s 103 - 114.s doi: 10.18261/issn.1504-2987-2016-02-04.
 • Worum, Kirsten Sivertsen. Veiledning, kunnskapssyn og danning. Norsk pedagogisk tidsskrift 2014 (1). ISSN 0029-2052.s 26 - 35.s doi: 10.18261/issn.1504-2987-2016-02-04.
 • Worum, Kirsten Sivertsen. Dialogbasert gruppeveiledning - utvikling av kunnskap og felles læring. Fagbokforlaget 2014 ISBN 978-82-450-1392-4.s 161 - 182.
 • Worum, Kirsten Sivertsen; Høihilder, Eli Kari; Olsen, Knut - Rune. Å tegne veiledning. Pedlex Norsk Skoleinformasjon 2011 ISBN 9788278416983.
 • Worum, Kirsten Sivertsen. Dialogbasert gruppeveiledning. Pedlex Norsk Skoleinformasjon 2011 ISBN 978-82-7841-698-3.
 • Worum, Kirsten Sivertsen; Olsen, Rigmor; Hansen, Inger Merethe. Studentevalueringer som talesjanger i egen veilederutdanning. Veiledningskonferansen 2019 2019-02-06 - 2019-02-07 2019.
 • Worum, Kirsten Sivertsen; Hansen, Inger Merethe. Omvendt undervisning som en kontinuerlig dialog i veilederutdanningen. Fyrtårnkonferansen 2019 2019-05-14 - 2019-05-14 2019.
 • Killie, Kristin; Larsen, Annelise Brox; Worum, Kirsten Sivertsen. Det er mulig at kontorlandskap passer i enkelte sektorer, men akademia er ikke en slik sektor.. (fulltekst) Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2018. ISSN 0804-3116.
 • Worum, Kirsten Sivertsen. Nettstøttet veilederutdanning og dialogisk arbeidsform. NORALF- konferansen 2018 2018-05-15 - 2018-05-16 2018.
 • Killie, Kristin; Larsen, Annelise Brox; Worum, Kirsten Sivertsen. Åpne landskap passer ikke ved et universitet. (fulltekst) www.universitetsavisa.no 2018.
 • Worum, Kirsten Sivertsen. Omvendt undervisning og nettstøttet veilederutdanning. Veiledningskonferansen 2017 2017-02-15 - 2017-02-16 2017.
 • Worum, Kirsten Sivertsen. Omvendt undervisning og nettstøttet veilederutdanning. FoU-dag 2017 2017-11-03 - 2017-11-03 2017.
 • Worum, Kirsten Sivertsen. Refleksjoner om utfordringer i veiledning med studenter i barnehagelærerutdanningen. Fagdag for Barnehagelærerutdanningen ved UiT 2017-01-05 - 2017-01-05 2017.
 • Worum, Kirsten Sivertsen. Grunnleggende dilemmaer i pedagogisk virksomhet. Inkudering - forskning og ideologi 2016-03-15 - 2016-03-15 2016.
 • Worum, Kirsten Sivertsen; Ødegaard, Elin Eriksen. Vilkår for kvalitet og forskningsbasering av praksisveiledning i barnehagelærerutdanningen BLU - Følgeforskning. 2016.
 • Worum, Kirsten Sivertsen. Veiledning, kunnskapssyn og danning - med et intersubjektivt perspektiv som ser utvikling av personlig og faglig kunnskap som et samarbeidsprosjekt. Fagdag/etterutdanningskurs for veiledere i barnehage og skole 2016-04-19 - 2016-04-19 2016.
 • Worum, Kirsten Sivertsen; Eriksen Ødegaard, elin. Kunnskapssyn i barnehagelærerutdanningens dokumenter for praksisopplæringen og veilederopplæringen for praksislærere. Barnehagefaglig FoU-dag 2015-10-22 - 2015-10-22 2015.
 • Worum, Kirsten Sivertsen. Veilederutdanningen belyst gjennom praksislærernes eksamenstekster. Veilederkonferansen 2014 2014-10-16 - 2014-10-17 2014.
 • Worum, Kirsten Sivertsen; Bjørndal, Cato R. P.. Studenter og veilederes perspektiver på praksisveiledningens kvalitet i grunnskolelærerutdanning og barnehagelærerutdanning. Veilederkonferansen 2014 2014-10-16 - 2014-10-17 2014.
 • Sverdrup, Toril; Madsen, Siri Sollied; Sollied, Sissel; Worum, Kirsten Sivertsen. De utrolige programmene. Nordlys 2014. ISSN 0805-5440.
 • Sollied, Sissel; Worum, Kirsten Sivertsen; Madsen, Siri Sollied; Kamplid, Ingvild; Sverdrup, Toril. Vi trenger reflekterte voksne, ikke en oppskrift i oppdragelse. Nordlys 2014. ISSN 0805-5440.
 • Worum, Kirsten Sivertsen; Knudsen, Liv Carstens. A two-fold effect - tutoring newly qualified and experienced teachers?. The 41st Annual Congress NERA 2013-03-07 - 2013-03-09 2013.
 • Worum, Kirsten Sivertsen; Sollied, Sissel. Problematiske merkelapper på barnehagebarn. Nordlys 2013. ISSN 0805-5440.
 • Worum, Kirsten Sivertsen; Knudsen, liv carstens. HVORDAN KAN DIALOGKONFERANSER BIDRA TIL STYRKET SAMARBEID OM PRAKSISOPPLÆRINGEN?. 2012.
 • Worum, Kirsten Sivertsen. 1)Gi, få eller delta i veiledning 2)Verktøy i veiledning. Kick Off for Sentrumsbarnehagene i Tromsø kommune 2011-09-06 - 2011-09-08 2011.
 • Worum, Kirsten Sivertsen; Jakhelln, Rachel Elise; Knudsen, Liv Carstens. En grunnlagsdiskusjon om veiledning i det regionale tiiltaket Ny i Nord. Internasjonal konferanse: "Fra nyutdannet lærer til profesjonell yrkesutøver i lærende fellesskap" 2011-03-30 - 2011-03-31 2011.
 • Worum, Kirsten Sivertsen; Knudsen, Liv Carstens; Jakhelln, Rachel. Nettstudie; Veiledning for nyutdannede lærere i skole og barnehage. 2010.
 • Worum, Kirsten Sivertsen. Veiledning i barnehage "Gi å ta veiledning". Foredrag for ledere i Tromsø kommune,Tromsøya Vest barnehager 2010-11-15 - 2010-11-15 2010.
 • Worum, Kirsten Sivertsen; Lekang, Trond; Wergeland, Sjur. Brukerundersøkelse; "Nettbaserte veiledningsverktøy". 2010.
 • Worum, Kirsten Sivertsen. Ta vare på den nyutdanna førskolelæreren - sikre høy kvalitet i barnehagen. En god start. St. meld nr 41 (2008-2009) - grunnlaget for kvalitetsarbeid i barnehagen 2009-10-08 - 2009.
 • Worum, Kirsten Sivertsen; Berger, Anne Harriet; Carsten Knudsen, Liv; Jørgensen, Gulla. Veiledning av nyutdannede lærere - strategi for utvikling av skolen?. Utdanning 2009. ISSN 1502-9778.
 • Worum, Kirsten Sivertsen. Utfordringer knyttet til veiledning av nyutdannede førskolelærere. Nettverkssamling 2009-06-10 - 2009-06-11 2009.
 • Worum, Kirsten Sivertsen. Basebarnehager - utfordringer i praksis og noen konsekvenser for Førskolelærerutdanningen. Seminar om barnehageforskning 2009-03-19 - 2009.
 • Worum, Kirsten Sivertsen; Søndenå, Kari. Dialog om refleksjon i veiledning. Når starten er god ...Veiledning av nyutdannede lærere i barnehage, grunnskole og videregående opplæring 2009 2009-11-02 - 2009-11-03 2009.
 • Worum, Kirsten Sivertsen. Fremming av dokumentasjon, vurdering og refleksjon i barnehagen. 2006.
 • Sivertsen, Kirsten. Fremming av dokumentasjon, vurdering og refleksjon i barnehagen Et aksjonsforskningsprosjekt. (omtale) 2006 ISBN 8273891054.
 • Se alle arbeider i CRIStin →