Bilde av Worum, Kirsten Sivertsen
Foto: Torje Jenssen
Bilde av Worum, Kirsten Sivertsen
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk kirsten.worum@uit.no +4777660481 99167327 Her finner du meg

Kirsten Sivertsen Worum


Førstelektor - Veiledningspedagogikk

Stillingsbeskrivelse

Veiledning for lærere i skole og barnehage  PED-6341

Veiledning for praksislærere i barnehage PED-6327

 

Forskningsgrupper:

Forskningsgruppe i veiledning

Barnehagefaglig forskningsgruppe

 

 

 


 • Kirsten Sivertsen Worum, Inger Merethe Hansen, Rigmor Olsen :
  Omvendt undervisning som talesjanger i veilederutdanningen- Studenters perspektiv på forhold som har betydning for læreprosesser
  NORDVEI: Nordisk tidsskrift i veiledningspedagogikk 2022 ARKIV / DOI
 • Anja Maria Pesch, Kirsten Sivertsen Worum :
  Når vi skal snakke om "Hjulene på bussen". Barns deltakelse og posisjonering i samlingsstund i lys av Bakhtin.
  Universitetsforlaget 2020
 • Kirsten Sivertsen Worum, Cato R. P. Bjørndal :
  Studenters oppfatninger av god og dårlig praksisveiledning i barnehagelærerutdanning
  NORDVEI: Nordisk tidsskrift i veiledningspedagogikk 2018 ARKIV / DOI
 • Sissel Sollied, Kirsten Sivertsen Worum, Siri Sollied Madsen, Ingvild Kamplid :
  Pedagogisk arbeid innefor et relasjonelt perspektiv -Erfaringer med ICDP i skole og barnehage
  Spesialpedagogikk 2017
 • Kirsten Sivertsen Worum :
  Spor av sammenhenger og brudd i kunnskapssyn i veiledning ved lærerutdanningen
  Norsk pedagogisk tidsskrift 2016 DOI
 • Kirsten Sivertsen Worum :
  Veiledning, kunnskapssyn og danning
  Norsk pedagogisk tidsskrift 2014 DOI
 • Kirsten Sivertsen Worum :
  Dialogbasert gruppeveiledning - utvikling av kunnskap og felles læring
  Fagbokforlaget 2014
 • Kirsten Sivertsen Worum, Eli Kari Høihilder, Knut - Rune Olsen :
  Å tegne veiledning
  Pedlex Norsk Skoleinformasjon 2011
 • Kirsten Sivertsen Worum :
  Dialogbasert gruppeveiledning
  Pedlex Norsk Skoleinformasjon 2011
 • Karin Helene Danielsen, Kirsten Sivertsen Worum, Gjertrud Irene Kalseth, Ole Martin Kanck :
  Veiledning for universitetslærerutdannere på barnehagelærerutdanningen
  2024
 • Heidi Østland Vala, Lene Joensen Kjær, Inger Merethe Hansen, Susanne Gunvor Jonsson, Arnhild Blystad, Eva Bjerkholt m.fl.:
  Utvikling til å bli profesjonelle veiledere (UPV). Studentenes perspektiver på bevegelse og vendepunkt i veilederutdanningen
  2024
 • Karin Helene Danielsen, Gjertrud Irene Kalseth, Kirsten Sivertsen Worum :
  Universitetslærerens praksioppfølging
  2024
 • Eva Bjerkholt, Heidi Østland Vala, Lene Joensen Kjær, Susanne Jonsson, Arnhild Blystad, Inger Merethe Hansen m.fl.:
  A Comparative Study on Quality in Mentor Education for Teachers – Developing Professional Mentors
  2022
 • Karin Helene Danielsen, Kirsten Sivertsen Worum, Gjertrud Kalseth :
  Hva vil det si å være lærerutdannere ved universitetet med ansvar for veiledning av studenter i praksis?
  2022
 • Eva Bjerkholt, Susanne Jonsson, Heidi Østland Vala, Arnhild Blystad, Lene Joensen Kjær, Inger Merethe Hansen m.fl.:
  Utvikling av Profesjonelle Veiledere (UPV): Pilotstudium av kvalitet i veilederutdanninger
  2022
 • Karin Helene Danielsen, Kirsten Sivertsen Worum, Gjertrud Kalseth, Vivienne Mackisack :
  What does it mean to be a teacher educator at the university with responsibility for mentoring students in practice?
  2022
 • Kirsten Sivertsen Worum, Inger Merethe Hansen :
  Omvendt undervisning som en kontinuerlig dialog i veilederutdanningen
  2019
 • Kirsten Sivertsen Worum, Rigmor Olsen, Inger Merethe Hansen :
  Studentevalueringer som talesjanger i egen veilederutdanning
  2019
 • Kristin Killie, Annelise Brox Larsen, Kirsten Sivertsen Worum :
  Det er mulig at kontorlandskap passer i enkelte sektorer, men akademia er ikke en slik sektor.
  Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 14. februar 2018 FULLTEKST
 • Kristin Killie, Annelise Brox Larsen, Kirsten Sivertsen Worum :
  Åpne landskap passer ikke ved et universitet
  www.universitetsavisa.no 19. februar 2018 FULLTEKST
 • Kirsten Sivertsen Worum :
  Nettstøttet veilederutdanning og dialogisk arbeidsform
  2018
 • Kirsten Sivertsen Worum :
  Omvendt undervisning og nettstøttet veilederutdanning
  2017
 • Kirsten Sivertsen Worum :
  Omvendt undervisning og nettstøttet veilederutdanning
  2017
 • Kirsten Sivertsen Worum :
  Refleksjoner om utfordringer i veiledning med studenter i barnehagelærerutdanningen
  2017
 • Kirsten Sivertsen Worum :
  Grunnleggende dilemmaer i pedagogisk virksomhet
  2016
 • Kirsten Sivertsen Worum :
  Veiledning, kunnskapssyn og danning - med et intersubjektivt perspektiv som ser utvikling av personlig og faglig kunnskap som et samarbeidsprosjekt
  2016
 • Kirsten Sivertsen Worum, Elin Eriksen Ødegaard :
  Vilkår for kvalitet og forskningsbasering av praksisveiledning i barnehagelærerutdanningen BLU - Følgeforskning
  UiT Norges arktiske universitet 2016
 • Kirsten Sivertsen Worum, elin Eriksen Ødegaard :
  Kunnskapssyn i barnehagelærerutdanningens dokumenter for praksisopplæringen og veilederopplæringen for praksislærere
  2015
 • Toril Sverdrup, Siri Sollied Madsen, Sissel Sollied, Kirsten Sivertsen Worum :
  De utrolige programmene
  Nordlys 25. februar 2014
 • Sissel Sollied, Kirsten Sivertsen Worum, Siri Sollied Madsen, Ingvild Kamplid, Toril Sverdrup :
  Vi trenger reflekterte voksne, ikke en oppskrift i oppdragelse
  Nordlys 14. februar 2014
 • Kirsten Sivertsen Worum, Cato R. P. Bjørndal :
  Studenter og veilederes perspektiver på praksisveiledningens kvalitet i grunnskolelærerutdanning og barnehagelærerutdanning
  2014
 • Kirsten Sivertsen Worum :
  Veilederutdanningen belyst gjennom praksislærernes eksamenstekster
  2014
 • Kirsten Sivertsen Worum, Sissel Sollied :
  Problematiske merkelapper på barnehagebarn
  Nordlys 23. november 2013 ARKIV
 • Kirsten Sivertsen Worum, Liv Carstens Knudsen :
  A two-fold effect - tutoring newly qualified and experienced teachers?
  2013
 • Kirsten Sivertsen Worum, liv carstens Knudsen :
  HVORDAN KAN DIALOGKONFERANSER BIDRA TIL STYRKET SAMARBEID OM PRAKSISOPPLÆRINGEN?
  UiT Norges arktiske universitet 2012
 • Kirsten Sivertsen Worum, Rachel Elise Jakhelln, Liv Carstens Knudsen :
  En grunnlagsdiskusjon om veiledning i det regionale tiiltaket Ny i Nord
  2011
 • Kirsten Sivertsen Worum :
  1)Gi, få eller delta i veiledning 2)Verktøy i veiledning
  2011
 • Kirsten Sivertsen Worum, Liv Carstens Knudsen, Rachel Jakhelln :
  Nettstudie; Veiledning for nyutdannede lærere i skole og barnehage
  2010
 • Kirsten Sivertsen Worum, Trond Lekang, Sjur Wergeland :
  Brukerundersøkelse; "Nettbaserte veiledningsverktøy"
  2010
 • Kirsten Sivertsen Worum :
  Veiledning i barnehage "Gi å ta veiledning"
  2010
 • Kirsten Sivertsen Worum :
  Utfordringer knyttet til veiledning av nyutdannede førskolelærere
  2009
 • Kirsten Sivertsen Worum :
  Basebarnehager - utfordringer i praksis og noen konsekvenser for Førskolelærerutdanningen
  2009
 • Kirsten Sivertsen Worum, Kari Søndenå :
  Dialog om refleksjon i veiledning
  2009
 • Kirsten Sivertsen Worum :
  Ta vare på den nyutdanna førskolelæreren - sikre høy kvalitet i barnehagen
  2009
 • Kirsten Sivertsen Worum, Anne Harriet Berger, Liv Carsten Knudsen, Gulla Jørgensen :
  Veiledning av nyutdannede lærere - strategi for utvikling av skolen?
  Utdanning 29. september 2009
 • Kirsten Sivertsen Worum :
  Fremming av dokumentasjon, vurdering og refleksjon i barnehagen
  UiT Norges arktiske universitet 2006
 • Kirsten Sivertsen :
  Fremming av dokumentasjon, vurdering og refleksjon i barnehagen Et aksjonsforskningsprosjekt
  2006 OMTALE

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →