Personkort bilde
Foto: Torbein Kvil Gamst

Grethe Karlsen

Faggruppe for studieadministrative systemer Seksjon for studieadministrasjon
Engelsk flaggikon Samisk flaggikon

  • Seniorrådgiver i faggruppe for studieadministrative system
  • Superbruker EpN
  • Jobber med studiekatalogen på nett
  • Jobber med semesterregistrering, inkludert dispensasjon fra registreringsfristen
  • Prosessveileder - forbedringsprosessen
  • Nettansvarlig
  • Superbruker TOPdesk
  • FS-arbeid
  • Generell saksbehandling

[Loading...]