Personkort bilde

Kristensen, Kjersti Bergum

Stipendiat Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord -psykisk helse og barnevern (RKBU Nord)
Engelsk flaggikon Samisk flaggikon

 

 

 • Kristensen, Kjersti Bergum; Lauritzen, Camilla; Reedtz, Charlotte. Child-focused practice in social services for adults in Norway. Journal of Social Work 2021. ISSN 1468-0173.s doi: 10.1177/14680173211029725.

 • Kristensen, Kjersti Bergum. Når barn har en forelder som er syk i tankene og følelsene. Forskning.no 2020. ISSN 1891-635X.s doi: https://ung.forskning.no/psykiske-lidelser/nar-barn-har-en-forelder-som-er-syk-i-tankene-og-folelsene/1753475.

 • Kristensen, Kjersti Bergum. The BAP project - Children of mentally ill parents. Seminar for internasjonal prosjektgruppe 2018-05-24 - 2018-05-24 2018.

 • Kristensen, Kjersti Bergum. Forskningsdagene 2018 - Oppvekst. Forskningsdagene 2018 2018-09-20 - 2018-09-23 2018.

 • Kristensen, Kjersti Bergum. Implementering av retningslinjer for barn som pårørende – hvilke utfordringer møter vi og hva skal til for å implementere. Presentasjon av studie og noen tips på veien. FAGDAG FOR BARNEANSVARLIGE I PSYKISK HELSE- OG RUSKLINIKKEN 2018-09-11 - 2018-09-11 2018.

 • Kristensen, Kjersti Bergum. Når barn har en forelder som er syk i tankene og følelsene. Forskning.no 2020. ISSN 1891-635X.s doi: https://ung.forskning.no/psykiske-lidelser/nar-barn-har-en-forelder-som-er-syk-i-tankene-og-folelsene/1753475.

 • Kristensen, Kjersti Bergum. The BAP project - Children of mentally ill parents. Seminar for internasjonal prosjektgruppe 2018-05-24 - 2018-05-24 2018.

 • Kristensen, Kjersti Bergum. Forskningsdagene 2018 - Oppvekst. Forskningsdagene 2018 2018-09-20 - 2018-09-23 2018.

 • Kristensen, Kjersti Bergum. Implementering av retningslinjer for barn som pårørende – hvilke utfordringer møter vi og hva skal til for å implementere. Presentasjon av studie og noen tips på veien. FAGDAG FOR BARNEANSVARLIGE I PSYKISK HELSE- OG RUSKLINIKKEN 2018-09-11 - 2018-09-11 2018.

 • [Loading...]

  Medlem i forskergruppe