NEONWeb.jpg-Bredde-180px-
NEONWeb.jpg-Bredde-180px-
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk morten.brattvoll@uit.no +4777646481 95830766 Tromsø MV.110 E 104B

Morten Brattvoll


Utdanningsledelse

Stillingsbeskrivelse

Bidrar i utvikling og gjennomføring av utdanninger for ansatte i det norske utdanningssystemet. 


 • Morten Brattvoll, Nils Gjermund Næss:
  Kan rektorutdanningen styres?
  Fagbokforlaget 2020
 • Morten Brattvoll, Lars Aage Rotvold, Åse Slettbakk:
  Når vi ikke kjenner fremtiden; Scenarioer som metode for skoleutvikling?
  Cappelen Damm Akademisk 2020 Ekstern lenke
 • Morten Brattvoll:
  Når politikk og administrasjon bindes sammen i samarbeidets navn - paradokser rundt organiseringen av det politisk-administrative skoleeierskap
  2016
 • Morten Brattvoll:
  Det tvetydige skoleeierskapet Paradokser rundt organiseringen av det politisk-administrative skoleeierskap
  Psykologi i kommunen (PIK) 2016
 • Tatjana Burkow, Lars Kristian Vognild, Geir Østengen, Elin Johnsen, Marijke Jongsma Risberg, Astrid Bratvold, Tord Hagen, Morten Brattvoll, Trine Krogstad, Audhild Hjalmarsen:
  Internet-enabled pulmonary rehabilitation and diabetes education in group settings at home: a preliminary study of patient acceptability
  BMC Medical Informatics and Decision Making 2013 Ekstern lenke
 • Morten Brattvoll:
  Høyere utdanning på og utenfor campus
  Gyldendal Akademisk 2013
 • Morten Brattvoll:
  Aksjeselskap som organisatorisk virkemiddel for lokal utvikling
  2003
 • Ole Johan Andersen, Morten Brattvoll:
  Tilpasning av organisasjonsideer gjennom konflikt og famling : erfaringer fra fristillingen av kommunalt næringsarbeid
  Nordiske organisasjonsstudier 2000
 • Åse Slettbakk, Lars Aage Rotvold, Morten Brattvoll:
  Arbeid med klasseledelse og relasjoner
  2017
 • Morten Brattvoll, Lars Aage Rotvold, Åse Slettbakk:
  Bruk av scenarioer som verktøy i arbeid med skoleutvikling
  2017
 • Åse Slettbakk, Morten Brattvoll, Lars Aage Rotvold:
  Bruk av scenarioer som verktøy i arbeid med skoleutvikling
  2017
 • Lars Aage Rotvold, Åse Slettbakk, Morten Brattvoll:
  Arbeid med skoleutvikling i teori og praksis
  2016
 • Åse Slettbakk, Morten Brattvoll, Lars Aage Rotvold:
  Arbeid med skoleutvikling i teori og praksis
  2016
 • Åse Slettbakk, Morten Brattvoll:
  Klasseledelse
  2016
 • Morten Brattvoll, Lars Aage Rotvold, Åse Slettbakk:
  Arbeid med skoleutvikling i teori og praksis
  2016
 • Morten Brattvoll, Åse Slettbakk:
  Skolebasert kompetanseutvikling
  2015
 • Åse Slettbakk, Morten Brattvoll:
  Skolebasert kompetanseutvikling
  2015
 • Åse Slettbakk, Morten Brattvoll:
  Skolebasert kompetanseutvikling
  2015
 • Morten Brattvoll, Åse Slettbakk:
  Skolebasert kompetanseutvikling
  2015
 • Lars Aage Rotvold, Morten Brattvoll:
  Excellent school owners?
  2013
 • Ådne Danielsen, Morten Brattvoll:
  Framtidas reiseliv i Finnmark. Dialogkonferanserapport
  2013
 • Morten Brattvoll, Ådne Danielsen:
  Dialogseminarer Videregående skolestruktur i Finnmark
 • Stian Røberg, Morten Brattvoll:
  Environmental Waste Management
  2011
 • Morten Brattvoll, eva Klingenberg:
  Interesser og behov for utdanning i Vest-Finnmark. Fortellinger fra fire kommuner
 • Stian Røberg, Morten Brattvoll:
  Northern environmental waste management
  2009
 • stian Røberg, John Barlindhaug, Morten Brattvoll:
  Enwironmental Waste Management -En kompetanseklynge for industriell avfallshåndtering i kaldt klima-
  2009
 • Morten Brattvoll:
  Vesterålen 2020
 • Dag Olaf Torjesen, Morten Brattvoll:
  New Public Management reforms in Healthcare. Lessons from reform experiences in th Nordic countries New Public Management reformer i hesetjenesten. Lærdom fra reform erfaringer i de nordiske land
  2006
 • Gro Kvåle, Morten Brattvoll:
  Organisasjonsform og identitet. Om symbolske effekter av fristilling av kommunal næringsutvikling
  2002
 • Morten Brattvoll:
  Demokratiske idealer og verdier
  Nordlandsposten 07. september 2000
 • Morten Brattvoll:
  Beiarutbygginga - et spørsmål om jus?
  Nordlys 07. september 2000
 • Morten Brattvoll:
  Hvordan forklare utbredelsen av aksjeselskaper innenfor det lokale næringsutviklingsarbeid?
  2000
 • Morten Brattvoll:
  Årets lønnsoppgjør, demokrati og Mussolinis statskorporativisme
  Nordlands framtid 03. november 1998
 • Ole Johan Andersen, Morten Brattvoll, Even Høydahl, Asbjørn Karlsen, Einar Lier Madsen, Åge Mariussen, Jan R. Størkersen:
  Evaluering av arbeidet med omstilling i kommuner/regioner med ensidig næringsgrunnlag
  1997
 • Morten Brattvoll:
  Planlagte effekter og latente defekter? : evaluering av styringsstrukturen ved Meløy videregående skole
  1996
 • Morten Brattvoll:
  Kommunal innovasjon og ekstern påvirkning : en sammenligning av tre kommuners betingelser for endringer i formell struktur i forsøksprosjektet "alternativ organisering av barnevernet"
  1994
 • Se alle arbeider i Cristin →


  Forskningsinteresser

  Offentlig politikk og organisasjonsfaglige tilnærminger på det norske utdanningssystemet
  MV.110 E 104B

  Klikk for større kart