Bilde av Nilssen, Trude Nergård
Bilde av Nilssen, Trude Nergård
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk trude.nergard.nilssen@uit.no +4777646324 Her finner du meg

Trude Nergård Nilssen


Professor i spesialpedagogikk

Stillingsbeskrivelse

Emnekursene mine dekker en rekke områder, blant annet utviklingsmessig dysleksi, utviklingsmessige språkvansker (DLD), leseforståelsesvansker, samt tiltak for lese- og språkvansker. Jeg er opptatt av å gi studentene mine en omfattende forståelse av disse områdene, slik at de blir bedre rustet til å gjøre en forskningsbasert innsats i undervisningssituasjoner.

Mine forskningsinteresser er dypt forankret i utforskningen av utviklingsmessige språkvansker og dysleksi. Jeg er opptatt av å finne ut hva som ligger bak disse språklig-kognitive tilstandene ved å utforske deres egenart og opprinnelse. En viktig del av arbeidet mitt består i å undersøke leserelaterte kognitive forstyrrelser, og det komplekse samspillet mellom språkferdigheter og leseferdigheter.

Jeg er stolt av å ha utviklet innovative verktøy for screening og diagnostisering av dysleksi som gjør det mulig å identifisere og vurdere denne tilstanden i et bredt aldersspekter, fra små barn på 5 år til voksne opptil 90 år.

For tiden leder jeg en større randomisert kontrollert studie. Denne forskningen er en hjørnestein i min evidensbaserte tilnærming til utdanning og gjenspeiler mitt engasjement for å forbedre tiltakene for barn og unge som strever.

Gjennom min forskning og undervisning ønsker jeg å bidra med verdifull innsikt til fagfeltene pedagogisk psykologi og spesialpedagogikk. Målet mitt er å gi fremtidige spesialpedagoger, logopeder, psykologer og pedagoger den kunnskapen og de verktøyene de trenger for å kunne gi effektiv støtte til personer med språkvansker og dysleksi.

Merk: Mitt forfatternavn er Trude Nergård-Nilssen (med bindestrek).


 • Bjarte Reidar Furnes, Trude Nergård-Nilssen :
  Risiko for svake skriveferdigheter i tidlig skolealder: En retrospektiv studie
  Cappelen Damm Akademisk 2022
 • Trude Nergård-Nilssen, Oddgeir Friborg :
  The Dyslexia Marker Test for Children: Development and Validation of a New Test
  Assessment for Effective Intervention (AEI) 2021 ARKIV / DOI
 • Ømur Caglar-Ryeng, Kenneth Eklund, Trude Nergård-Nilssen :
  The effects of book exposure and reading interest on oral language skills of children with and without a familial risk of dyslexia
  Dyslexia 2020 FULLTEKST / ARKIV / DOI
 • Ømur Caglar-Ryeng, Kenneth Eklund, Trude Nergård-Nilssen :
  School‐entry language outcomes in late talkers with and without a family risk of dyslexia
  Dyslexia 2020 FULLTEKST / ARKIV / DOI
 • Ømur Caglar-Ryeng, Kenneth Eklund, Trude Nergård-Nilssen :
  Lexical and grammatical development in children at family risk of dyslexia from early childhood to school entry: a cross-lagged analysis
  Journal of Child Language 2019 ARKIV / FULLTEKST / DOI
 • Trude Nergård-Nilssen, Kenneth Eklund :
  Evaluation of the psychometric properties of “the Norwegian screening test for dyslexia”
  Dyslexia 2017 DOI
 • Rannveig Grøm Sæle, Tore Sørlie, Trude Nergård-Nilssen, Karl-Ottar Ottosen, Charlotte Goll, Oddgeir Friborg :
  Demographic and psychological predictors of Grade Point Average (GPA) in North-Norway: A particular analysis of cognitive/school-related and literacy problems
  Educational Psychology 2016 ARKIV / DOI
 • Astrid Unhjem, Kenneth Eklund, Trude Nergård-Nilssen :
  Early markers of language delay in children with and without family risk for dyslexia
  First language 2015 ARKIV / DOI
 • Trude Nergård-Nilssen, Charles Hulme :
  Developmental Dyslexia in Adults: Behavioural Manifestations and Cognitive Correlates
  Dyslexia 19. mai 2014 DOI
 • Ingrid C. Nordli, Trude Nergård-Nilssen :
  Fonetisk gestuell analyse av tidlig ordproduksjon
  Norsk tidsskrift for logopedi 2014
 • Astrid Unhjem, Kenneth Eklund, Trude Nergård-Nilssen :
  Early communicative gestures and play as predictors of language development in children born with and without family risk for dyslexia
  Scandinavian Journal of Psychology 2014 DOI
 • Trude Nergård Nilssen :
  Lærevansker relatert til skriftspråket
  Cappelen Damm Høyskoleforlaget 2010
 • Trude Nergård-Nilssen :
  Word-decoding deficits in Norwegian: The impact of psycholinguistic marker effects
  Reading and writing 2006 DOI
 • Trude Nergård-Nilssen :
  Longitudinal case-studies of Developmental Dyslexia in Norwegian
  Dyslexia 2006 DOI
 • Trude Nergård-Nilssen :
  Developmental Dyslexia in Norwegian: Evidence from Single-case Studies
  Dyslexia 2006
 • Trude Nergård Nilssen :
  Developmental Dyslexia in Norwegian:Evidence from Single -case Studies
  Dyslexia 2006 DOI
 • Trude Nergård-Nilssen :
  Dysmate Håndbok for sertifiserte brukere
  2024
 • Trude Nergård-Nilssen :
  Da elevene skulle skrive ned drømmene sine, hadde Johanne (15) en drøm som skilte seg klart ut i bunken
  25. april 2023
 • Trude Nergård-Nilssen, Ømur Caglar-Ryeng :
  Ny test kan fastslå dysleksi før barna begynner på skolen
  24. april 2020 FULLTEKST
 • Trude Nergård-Nilssen :
  Ny test kan fastslå risiko for dysleksi – før barna begynner på skolen
  24. april 2020
 • Trude Nergård-Nilssen :
  Utvikler dysleksitest - ønsker hjelp fra flere barnehager
  29. mai 2020
 • Trude Nergård-Nilssen :
  Tromsø-utviklet test skal hjelpe med å identifisere dysleksi allerede før barna starter på skolen
  05. mai 2020
 • Trude Nergård-Nilssen :
  Milliondryss til Tromsø-gründere: Kan hjelpe titusener med 40-minutters test
  22. desember 2019
 • Trude Nergård-Nilssen, Monica Melby-Lervåg, Minna Torppa :
  Parental reading comprehension predicts children’s outcomes: A longitudinal family-risk study
  2018
 • Trude Nergård-Nilssen :
  Nytt fra Dysleksistudien i Tromsø
  2017
 • Trude Nergård-Nilssen :
  Ny test kan avdekke dysleksi hos flere
  24. august 2017
 • Trude Nergård-Nilssen :
  Ny test kan avdekke dysleksi hos flere
  24. august 2017
 • Trude Nergård-Nilssen :
  Dysleksistudien i Tromsø
  2016
 • Trude Nergård-Nilssen :
  Screening dyslexia in young adults
  2016
 • Astrid Unhjem, Trude Nergård-Nilssen :
  Tidlig språkutvikling hos barn med familiær risiko for dysleksi
  UiT Norges arktiske universitet 2016
 • Trude Nergård-Nilssen :
  Dysleksi og psykisk helse
  2015
 • Rannveig Grøm Sæle, Tore Sørlie, Oddgeir Friborg, Charlotte Goll, Karl-Ottar Ottosen, Trude Nergård-Nilssen :
  Forskningsresultater fra Ung vilje
  2014
 • Trude Nergård Nilssen :
  De gjenstridige ordene
  Nordlys 04. juli 2013
 • Trude Nergård Nilssen :
  The Tromsø Longitudinal study of Dyslexia (TLD)
  2012
 • Trude Nergård Nilssen :
  Skal studere dysleksi hos 1-åringer
  22. september 2010
 • Trude Nergård Nilssen :
  NRK Nordnytt morgensending
  20. august 2010
 • Trude Nergård-Nilssen :
  "Dysleksiekspreter til Tromsø"
  20. juni 2008
 • Trude Nergård-Nilssen :
  "Slik kan man oppdage dysleksi i barnehagen"
  24. oktober 2008
 • Trude Nergård-Nilssen :
  "Dysleksirisiko i treårsalderen"
  31. oktober 2008
 • Trude Nergård-Nilssen :
  "Bruker feil metoder"
  20. november 2008 DATA
 • Trude Nergård Nilssen :
  Developmental Dyslexia in Norwegian: A Study of Key Manifestations and Language Skills in Children born at Familial Risk
  2006
 • Trude Nergård Nilssen, Bente Eriksen Hagtvet :
  "Reading Problems in a Sample of Norwegian 11-Year-Old Children of Dyslexic Parents"
  2003

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →

  Publikasjoner utenom Cristin

  Literate dysleksitester for barn, ungdom og voksne

   


  Forskningsinteresser

  • Utviklingsmessige språkforstyrrelser hos barn
  • Dysleksi hos barn, unge og voksne
  • Språkrelaterte lærevansker

  Undervisning

  Underviser på masterprogrammet i spesialpedagogikk 

  Underviser på masterprogrammet i logopedi