Bilde av Lie, Svein Anders Noer
Bilde av Lie, Svein Anders Noer
Institutt for filosofi og førstesemesterstudier svein.a.lie@uit.no +4777645691 Her finner du meg

Svein Anders Noer Lie


Førsteamanuensis


 • Svein Anders Noer Lie :
  A Critique of Steven Vogel's Social Constructionist Attempt to Overcome the Human/nature Dichotomy
  Environmental Values 2021 DOI
 • Svein Anders Noer Lie, Fern Elisabeth Wickson :
  Trans-ecology and Post-sustainability
  2018
 • Rani Lill Anjum, Stephen D Mumford, Svein Anders Noer Lie :
  Value: Dispositions and ethics
  Routledge 2018
 • Roger Kerry, Thor Eirik Eriksen, Svein Anders Noer Lie, Stephen Mumford, Rani Lill Anjum :
  Causation in Evidence-Based Medicine: In reply to Strand and Parkkinen
  Journal of Evaluation In Clinical Practice 2014 PROSJEKT / ARKIV / DOI
 • Thor Eirik Eriksen, Roger Kerry, Svein Anders Noer Lie, Stephen Mumford, Rani Lill Anjum :
  At the borders of medical reasoning - aetiological and ontological challenges of medically unexplained symptoms
  Philosophy Ethics and Humanities in Medicine 2013 PROSJEKT / FULLTEKST / DOI
 • Roger Kerry, Thor Eirik Eriksen, Svein Anders Noer Lie, Stephen Mumford, Rani Lill Anjum :
  Causation and evidence-based practice: an ontological review
  Journal of Evaluation In Clinical Practice 2012 ARKIV / DOI
 • Rani Lill Anjum, Svein Anders Noer Lie, Stephen Mumford :
  Dispositions and Ethics
  Routledge 2012 PROSJEKT / ARKIV
 • Svein Anders Noer Lie, Fern Elisabeth Wickson :
  The Relational Ontology of Deep Ecology: A Dispositional Alternative to Intrinsic Value?
  Hermes Text 2011
 • Svein Anders Noer Lie :
  Philosophy of Nature: Rethinking Naturalness
  Routledge 2016
 • Troms NRK, Svein Anders Noer Lie :
  Intervju ang. formidling av tiltak i forb. med Korona.
  05. januar 2022
 • Tidsskrift Bioteknologirådet GENialt, Svein Anders Noer Lie :
  Med naturen som etisk rettesnor
  15. oktober 2021
 • Ekko NRK, Svein Anders Noer Lie :
  Genmodifisering, en velsignelse eller en forbannelse
  05. juni 2020
 • Svein Anders Noer Lie :
  Generasjonene, som ikke finner hverandre.
  2019
 • Svein Anders Noer Lie :
  Er kommersielle interesser en trussel mot kunnskapssamfunnet
  2018
 • Svein Anders Noer Lie :
  Sigurd Hverven, Naturfilosofi. Anmeldt av Svein Anders Noer Lie
  Agora 2018 ARKIV
 • Svein Anders Noer Lie :
  “Can dispositions be relational and real at the same time?”)
  2018
 • Svein Anders Noer Lie :
  Naturalness in environmental philosophy
  2018
 • Svein Anders Noer Lie :
  Humanvitenskapens Naturfientlighet
  Bøygen: Organ for nordisk språk og litteratur 2017
 • Svein Anders Noer Lie :
  Hvis vi skal være Guder så.......
  2017
 • Svein Anders Noer Lie :
  Naturalness in Restoration Ecology
  2017
 • Svein Anders Noer Lie :
  Developement and De-developement
  2017
 • Svein Anders Noer Lie :
  Teknologiens Tyranni
  2016
 • Svein Anders Noer Lie :
  Naturalness in the Anthropocene. Ethical perspectives
  2015
 • Karine Nigar Aarskog, Svein Anders Noer Lie :
  Et liv i friluft
  11. november 2015
 • Svein Anders Noer Lie :
  Identitet er menneskets naturkraft
  Harvest : Mennesket & naturen 22. januar 2015
 • Svein Anders Noer Lie :
  "Human- og naturvitenskapenes ontologiske sammensvergelse"
  2014
 • Svein Anders Noer Lie :
  Arne Næss
  2014
 • Svein Anders Noer Lie :
  Arne Næss - Fra logikkens overflate til økologiens dybder. Presentasjon og samtale med Jakop Meløe og Thomas Hylland Eriksen
  2012
 • Rani Lill Anjum, Svein Anders Noer Lie, Stephen Mumford :
  Dispositions and Ethics
  2012 PROSJEKT
 • Rani Lill Anjum, Svein Anders Noer Lie, Stephen Mumford :
  Dispositions and Ethics
  2012 PROSJEKT
 • Svein Anders Noer Lie :
  Miljødebatten. I lyset fra En folkefiende
  2011
 • Svein Anders Noer Lie :
  Juss og begrepet naturlighet
  2011
 • Svein Anders Noer Lie :
  Økonomiske systemer og forbruk
  2011
 • Svein Anders Noer Lie :
  Environmental Ethics and Ontology
  2011
 • Svein Anders Noer Lie :
  Grønn ideologi, en filosofisk bakgrunn
  2011
 • Svein Anders Noer Lie :
  Naturlig genteknologi?
  2011
 • Svein Anders Noer Lie :
  Natural intrusions. Small steps changing urban areas from within?
  2011
 • Svein Anders Noer Lie :
  The Combinatorial Puzzle
  2011
 • Svein Anders Noer Lie :
  Rasjonalitet i miljøkampen
  Klassekampen 23. desember 2011
 • Svein Anders Noer Lie :
  Teknologi minus flyt = utvikling
  15. september 2010
 • Svein Anders Noer Lie :
  Ny teknologi - mulighetenes tyranni?
  30. juli 2010
 • Svein Anders Noer Lie :
  "Lykkeprat med filosof Svein Anders Lie"
  15. november 2010
 • Svein Anders Noer Lie :
  Naturalness Reconsidered. Ontology, Ethics and Dispositions
  UiT Norges arktiske universitet 2010
 • Svein Anders Noer Lie :
  Med naturen - mot naturen? Et foredrag om naturlighet
  2010
 • Svein Anders Noer Lie :
  Age of Pamparius
  Virkelig Tromsø magasin 2010
 • Svein Anders Noer Lie :
  Kunsten
  Virkelig Tromsø magasin 2010
 • Svein Anders Noer Lie :
  Nedbrytermakt
  Virkelig Tromsø magasin 2010
 • Svein Anders Noer Lie :
  Reduksjonisme
  2009
 • Svein Anders Noer Lie :
  Miljøetikk og disposisjonsfilosofi
  2009
 • Svein Anders Noer Lie :
  Hva skal vi med valg, når teknologien allerede har valgt?
  Virkelig Tromsø magasin 2009

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →