Anita Røreng


Seniorrådgiver ved Enhet for legeutdanning med kontorsted i Tromsø

Stillingsbeskrivelse

 • 5.-årspraksis
 • Studentsaker
 • Skikkethetssaker

Arbeidsområder

Studieveiledning

 • Jorunn Hetland, Anita Røreng :
  Basisabfolge und alternative Abfolge der Objekte im deutschen Mittelfeld
  2007
 • Anita Røreng, Marit Westergaard, Jorunn Hetland :
  Die deutsche Doppelobjektkonstruktion: Eine korpusbasierte Untersuchung zur relativen Abfolge nominaler Akkusativ- und Dativobjekte im geschriebenen Deutsch
  UiT Norges arktiske universitet 2011
 • Anita Røreng, Marit Westergaard :
  Word order in double object constructions in German: The effect of animacy and information structure
  2011
 • Anita Røreng, Marit Westergaard :
  Word Order and Information Structure in Double Object Constructions
  2011

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →