Bilde av Mæhre, Kjersti Sunde
Bilde av Mæhre, Kjersti Sunde
Msc i sykepleie og videreutd. ABIKO kjersti.s.mahre@uit.no +4777058353 Her finner du meg

Kjersti Sunde Mæhre


Førsteamanuensis master i sykepleie, ABIOK og sykepleiefaglig fordypning, Institutt for helse og omsorgsfag UiT Tromsø


 • Kristin Synnøve Voie, Janine Wiles, Kjersti Sunde Mæhre, Margrethe Kristiansen, Ann Karin Helgesen, Bodil Hansen Blix :
  The timescapes of older adults living alone and receiving home care: An interview study
  Journal of Aging Studies 2024 ARKIV / DOI
 • Kristin Synnøve Voie, Janine Wiles, Bodil Hansen Blix, Margrethe Kristiansen, Ann Karin Helgesen, Kjersti Sunde Mæhre :
  Older people enacting resilience in stories about living alone and receiving home care
  Ageing & Society 2024 ARKIV / DOI
 • Kjersti Sunde Mæhre, Mireille Jacques, Henriette Sandnes Willumsen :
  Overgangen fra intensivsykepleierstudent til kompetent intensivsykepleier- intensivsykepleieres erfaringer
  Sykepleien Forskning 2024
 • Kjersti Sunde Mæhre, Bente Isabell Borthne Hvidsten, Catrine Torbjørnsen Halås :
  Cause for concern? The value of practical knowledge in professional education
  Policy Futures in Education 2023 ARKIV / DOI
 • Kristin Synnøve Voie, Bodil Hansen Blix, Ann Karin Helgesen, Toril Agnete Larsen, Kjersti Sunde Mæhre :
  Professional home care providers' conceptualisations of frailty in the context of home care: A focus group study
  International Journal of Older People Nursing 2022 ARKIV / DOI
 • Kjersti Sunde Mæhre, Elsa Solstad :
  Institutional Work in a Palliative Unit: “There is Less Time for Patient Contact”
  Professions and Professionalism 2022 ARKIV / DOI
 • Kjersti Sunde Mæhre, Elisabeth Bergdahl, Jessica Hemberg :
  Patients', relatives' and nurses' experiences of palliative care on an advanced care ward in a nursing home setting in Norway
  Nursing Open 2022 ARKIV / DOI
 • Lena Jakobsen, Kjersti Sunde Mæhre :
  Can a structured model of ethical reflection be used to teach ethics to nursing students? An approach to teaching nursing students a tool for systematic ethical reflection
  Nursing Open 2022 ARKIV / DOI
 • Kjersti Sunde Mæhre, Catrine Torbjørnsen Halås :
  Trøst som oppmerksomt nærvær i mellommenneskelig profesjonell praksis
  Nordisk tidsskrift for helseforskning 2022 ARKIV / DOI
 • Kjersti Sunde Mæhre :
  Fortellingens betydning for å fremme livsmotet i møte med alvorlig sykdom
  Nordisk tidsskrift for helseforskning 2019 ARKIV / DOI
 • Kjersti Sunde Mæhre, Rikke Gürgens Gjærum :
  Det er selve livet vi har satt på spill: om iscenesatt praksisforberedende pedagogikk
  DRAMA : Nordisk dramapedagogisk tidsskrift 2013
 • Kjersti Sunde Mæhre :
  I rommet mellom det å leve og det å la dø
  Fagbokforlaget 2012
 • Kjersti Sunde Mæhre, Synnøve Vestly :
  Om å være i bevegelse mot en profesjonell fagutøvelse
  UNIPED 2012 ARKIV / DOI
 • Kjersti Sunde Mæhre, Sissel Lisa Storli :
  Refleksjonsgrupper for sykepleierstudenter i klinisk praksis : en læringsarena for dannelse mellom teori - og praksisfelt
  Nordisk tidsskrift for helseforskning 2011 ARKIV / DOI
 • Kjersti Sunde Mæhre :
  Faglig skjønn, risikokunnskap i klinisk praksis
  Klinisk Sygepleje 2009
 • Kjersti Sunde Mæhre :
  [Bok] «Vi må ha hjelp!» Pasienter, pårørende og sykepleiere sine erfaringer fra en forsterket sykehjemsavdeling etter Samhandlingsreformen Ph.d. arbeid
  2017
 • Rolf Thorsen, Kjersti Sunde Mæhre, Kari Marie Martinsen :
  Fortellinger om etikk
  Fagbokforlaget 2012
 • Kjersti Sunde Mæhre, Mireille Jacques, Henriette Sandnes Willumsen :
  Overrasket over ansavaret nyutdannede intensivsykepleiere må ta
  2024
 • Kristin Synnøve Voie, Bodil Hansen Blix, Kjersti Sunde Mæhre, Ann Karin Helgesen, Toril Agnete Larsen :
  Frailty, an introduction
  2024
 • Kristin Synnøve Voie, Bodil Hansen Blix, Margrethe Kristiansen, Toril Agnete Larsen, Kjersti Sunde Mæhre, Ann Karin Helgesen m.fl.:
  Skrøpelighet og skrøpelighetsvurdering, innspill på vegne av Senter for omsorgsforskning
  2024
 • Bodil Hansen Blix, Kjersti Sunde Mæhre, Margrethe Kristiansen, Ann Karin Helgesen, Janine Wiles :
  Resiliens i eldre menneskers fortellinger om å bo alene og motta hjemmetjenester
  2023
 • Kristin Synnøve Voie, Janine Wiles, Bodil Hansen Blix, Margrethe Kristiansen, Ann Karin Helgesen, Kjersti Sunde Mæhre :
  Resiliense i eldre menneskers fortellinger om å bo alene og motta hjemmetjenster
  2023
 • Kjersti Sunde Mæhre :
  Bemanning,kompetanse og kvalitet. Omsorg
  Harstad Tidende 13. mars 2019
 • Kjersti Sunde Mæhre :
  Vinterkurs for leger i Harstad 02022018 "Samhandlingsreformen- utfordringer"
  2018
 • Kjersti Sunde Mæhre :
  Samhandlingsreformen og utfordringer for spesialist og kommunehelsetjenesten
  2018
 • Kjersti Sunde Mæhre :
  Field work with observation and qualitative interviews with patients,relatives and nurses in an Advanced nursing home following the Coordination Reform Godkjent abstract /Poster til Nordic Conference in Nursing Research in Oslo 13-15 juni 2018.
  2018
 • Kjersti Sunde Mæhre :
  Å være alvorlig syk i sykehjem
  2017
 • Kjersti Sunde Mæhre :
  Vi må ha hjelp! Om erfaringer fra en forsterket sykehjemsavdeling etter Samhandlingsreformen
  2017
 • Kjersti Sunde Mæhre :
  Vi må ha hjelp! Pasienter, pårørende og sykepleiere sine erfaringer av å være i en forsterket sykehjemsavdeling etter Samhandlingsreformen. ( Phd arbeid, avsluttet mai 2017)
  06. juli 2017
 • Kjersti Sunde Mæhre :
  Vi må ha hjelp! Pasienter, pårørende og sykepleiere sine erfaringer av å være i en forsterket sykehjemsavdeling etter Samhandlingsreformen ( Phd studie avsluttet mai 2015)
  06. juli 2017
 • Kjersti Sunde Mæhre :
  "Vi må ha Hjelp!"
  2016
 • Kjersti Sunde Mæhre :
  Kunnskapsbasert praksis - den beste? : forfatter stiller spørsmålstegn ved at erfaringen som kilde til kunnskap fratas sin verdi
  Tidsskriftet sykepleien 2008
 • Kjersti Sunde Mæhre, Vera Johnsen :
  Veiledet praksis
  Tidsskriftet sykepleien 2007

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →