Torjer Andreas Olsen
Foto: Torje Jenssen
Torjer Andreas Olsen
Senter for samiske studier torjer.olsen@uit.no 77646912 41638224 Tromsø TEO-H2 2.220

Torjer Andreas Olsen


Arbeidstittel

Professor i urfolksstudier

Stillingsbeskrivelse

Undervisningsansvar for teori og metode på Master`s degree program in Indigenous studies. Veiledning for studenter på samme program. Ansvarlig for oppgaveseminar knytta til masteroppgave.

 


 • Keskitalo, Pigga Päivi Kristiina; Olsen, Torjer Andreas. Indigenizing Education: Historical Perspectives and Present Challenges in Sámi Education. The Arctic Yearbook 2021. ISSN 2298-2418.s doi: https://arcticyearbook.com/images/yearbook/2021/Scholarly-Papers/26_AY2021_Olsen_Keskitalo.pdf.
 • Virtanen, Pirjo; Olsen, Torjer Andreas; Keskitalo, Pigga Päivi Kristiina. Contemporary Indigenous Research within Sámi and Global Indigenous Studies Contexts. Brill|Sense 2021 ISBN 978-90-04-46309-7.s 7 - 32.
 • Olsen, Torjer Andreas. Med urfolks- og minoritetsperspektiver på skolen i Norge. (data) 2021 ISBN 978-952-69130-9-4.s 119 - 126.
 • Olsen, Torjer Andreas. Indigenizing education in Sapmi/Norway: Rights, interface and the pedagogies of discomfort and hope. Routledge 2020 ISBN 9780367220396.
 • Andreassen, Bengt-Ove; Olsen, Torjer Andreas. Undervisning om urfolk og nasjonale minoriteter - utfordringer og muligheter. Fagbokforlaget 2020 ISBN 9788245034738.s 141 - 166.
 • Olsen, Torjer Andreas. Samene - urfolk i Norge. Fagbokforlaget 2020 ISBN 9788245034738.s 35 - 62.
 • Andreassen, Bengt-Ove; Olsen, Torjer Andreas. Urfolk og nasjonale minoriteter i skolen. Fagbokforlaget 2020 ISBN 9788245034738.s 9 - 34.
 • Andreassen, Bengt-Ove; Olsen, Torjer Andreas. ‘Sami Religion’ in Sámi Curricula in RE in the Norwegian School System: An Analysis of the Importance of Terms. Religions 2020; Volum 11 (9). ISSN 2077-1444.s 1 - 16.s doi: 10.3390/rel11090448.
 • Olsen, Torjer Andreas; Sollid, Hilde. Samisk nasjonaldag i skolen: Mellom feiring og markering. (fulltekst) DIN - Tidsskrift for religion og kultur 2019 (2). ISSN 1501-9934.s 113 - 138.
 • Sollid, Hilde; Olsen, Torjer Andreas. Indigenising Education: Scales, Interfaces and Acts of Citizenship in Sápmi. Junctures : The Journal for Thematic Dialogue 2019; Volum 20. ISSN 1176-5119.s 29 - 42.s doi: 10.34074/junc.20029.
 • Olsen, Torjer Andreas. Sámi issues in Norwegian curricula: A historical overview. Palgrave Macmillan 2019 ISBN 978-3-030-24111-7.s 125 - 141.s doi: 10.1007/978-3-030-24112-4.
 • Keskitalo, Pigga Päivi Kristiina; Olsen, Torjer Andreas. Historical and political perspectives on Sámi and inclusive school systems in Norway. Lapin Yliopisto 2019 ISBN 978-952-337-135-4.s 109 - 124.
 • Olsen, Torjer Andreas. Kjønn i de kristelige rom. Med lyngenlæstadianismen fra husforsamling til forsamlingshus. Artos & Norma bokförlag 2018 ISBN 978-91-7777-053-4.s 181 - 207.
 • Olsen, Torjer Andreas; Andreassen, Bengt-Ove. "Urfolk" og "mangfold" i skolens læreplaner. FLEKS - Scandinavian Journal of Intercultural Theory and practice 2018; Volum 5 (1). ISSN 1894-5988.s doi: 10.7577/fleks.2248.
 • Olsen, Torjer Andreas. This Word is (Not?) Very Exciting: Considering Intersectionality in Indigenous Studies. NORA - Nordic Journal of Feminist and Gender Research 2018; Volum 26 (3). ISSN 0803-8740.s 182 - 196.s doi: 10.1080/08038740.2018.1493534.
 • Andreassen, Bengt-Ove; Olsen, Torjer Andreas. Samisk innhold i skolen - kunnskap, rettigheter og mangfoldskompetanse. Gyldendal Akademisk 2018 ISBN 9788205512252.s 130 - 146.
 • Hämäläinen, Soile Päivikki; Musial, Frauke; Salamonsen, Anita; Graff, Ola; Olsen, Torjer Andreas. Sami yoik, Sami history, Sami health: a narrative review. International Journal of Circumpolar Health 2018; Volum 77 (1). ISSN 1239-9736.s 1 - 8.s doi: 10.1080/22423982.2018.1454784.
 • Hämäläinen, Soile; Musial, Frauke; Graff, Ola; Olsen, Torjer Andreas; Salamonsen, Anita. Yoik experiences and possible positive health outcomes: An explorative pilot study. (data) (fulltekst) International Journal of Circumpolar Health 2017; Volum 76 (1). ISSN 1239-9736.s 1 - 9.s doi: 10.1080/22423982.2016.1271590.
 • Olsen, Torjer Andreas. Grenser for tro. Læstadiansk ungdom, etnisitet og kjønn. Universitetsforlaget 2017 ISBN 9788215029375.s 69 - 84.
 • Olsen, Torjer Andreas; Sollid, Hilde; Johansen, Åse Mette. Kunnskap om samiske forhold som integrert del av lærerutdanningene. Acta Didactica Norge 2017; Volum 11 (2). ISSN 1504-9922.s 1 - 15.s doi: 10.5617/adno.4353.
 • Olsen, Torjer Andreas. Colonial conflicts: Absence, inclusion and indigenization in textbook presentations of indigenous peoples. Equinox Publishing 2017 ISBN 978-1-78179-258-2.s 71 - 86.
 • Andreassen, Bengt-Ove; Olsen, Torjer Andreas. Hva skal vi med samisk innhold i læreplanene for religionsfagene?. Universitetsforlaget 2017 ISBN 9788215029078.s 70 - 86.
 • Olsen, Torjer Andreas. Privilege, Decentring, and the Challenge of Being (Non-)Indigenous in the Study of Indigenous Issues. The Australian Journal of Indigenous Education 2017; Volum 47 (2). ISSN 1326-0111.s 206 - 215.s doi: 10.1017/jie.2017.16.
 • Olsen, Torjer Andreas; Andreassen, Bengt-Ove. Indigenous issues in Early Childhood Education Curricula in Norway and Aotearoa/New Zealand. New Zealand Journal of Educational Studies 2017; Volum 52 (2). ISSN 0028-8276.s 255 - 270.s doi: 10.1007/s40841-017-0085-0.
 • Olsen, Torjer Andreas; Andreassen, Bengt-Ove. Ansvar, hensyn og forpliktelse. Urfolk og samiske forhold i barnehagens rammeplaner. Portal forlag 2016 ISBN 9788283140941.s 60 - 76.
 • Olsen, Torjer Andreas. Gender and/in indigenous methodologies: On trouble and harmony in indigenous studies. Ethnicities 2016; Volum 17 (4). ISSN 1468-7968.s 509 - 525.s doi: 10.1177/1468796816673089.
 • Olsen, Torjer Andreas. Responsibility, reciprocity and resepct. On the ethics of (self-)representation and advocacy in Indigenous studies. Sámi dutkan - Samiska studier - Sami studies 2016 (7). ISSN 1651-5153.s 25 - 44.
 • Olsen, Torjer Andreas. Kjønn og urfolksmetodologi. Tidsskrift for kjønnsforskning 2016; Volum 40 (2). ISSN 0809-6341.s 87 - 103.s doi: 10.18261/issn.1891-1781-2016-02-02.
 • Olsen, Torjer Andreas. "Masculinities" in Sami Studies. Journal of Northern Studies 2015; Volum 9 (2). ISSN 1654-5915.s 35 - 53.
 • Fonneland, Trude A.; Olsen, Torjer Andreas. "Samisk religion" i dag: Kyrkjeliv, urfolksidentitet og nyreligiøsitet. Religion og livssyn : Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge 2015. ISSN 0802-8214.s 6 - 14.
 • Andreassen, Bengt-Ove; Olsen, Torjer Andreas. Religionsfaget i videregående skole. En læreplanhistorisk gjennomgang 1976-2006. Prismet 2015; Volum 66 (2). ISSN 0032-8847.s 65 - 79.s doi: 10.5617/pri.4664.
 • Olsen, Torjer Andreas. The Exclusive Nature. Sami Christianity in the Age of Eco-Indigenism. Journal of Religion in Europe 2014; Volum 7 (3-4). ISSN 1874-8910.s 177 - 202.s doi: 10.1163/18748929-00704001.
 • Olsen, Torjer Andreas. From Nature to iNature. Articulating a Sami Christian Identity Online. Nordlit 2012 (30). ISSN 0809-1668.s 157 - 170.s doi: 10.7557/13.2381.
 • Olsen, Torjer Andreas. Nordnorsk religiøsitet som begrep og fenomen. Orkana Forlag 2012 ISBN 978-82-8104-218-6.s 169 - 180.
 • Olsen, Torjer Andreas. Samisk kristendom i ny drakt. En analyse av en samisk katekisme. Norsk Teologisk Tidsskrift 2011; Volum 112 (2). ISSN 0029-2176.s 111 - 131.
 • Olsen, Torjer Andreas. Vår vekkelse og de andres vekkelse. En analyse av faglige framstillinger av haugianisme og læstadianisme. Speculum Boreale, Skriftserie Institutt for historie, Universitetet i Tromsø 2010 (13). ISSN 1503-1241.s 138 - 153.
 • Olsen, Torjer Andreas. Kjønn ved navns nevnelse. Likestilling og læstadianisme 1960-1980. Tidsskrift for kjønnsforskning 2010 (2). ISSN 0809-6341.s 128 - 144.
 • Olsen, Torjer Andreas. Juletrestriden på Skjervøy 1970-1972. DIN - Tidsskrift for religion og kultur 2008 (4). ISSN 1501-9934.s 26 - 40.
 • Olsen, Torjer Andreas. Nakne knær, syndige klær - en analyse av klesdiskurser blant læstadiansk ungdom. Tidsskrift for ungdomsforskning 2007 (2). ISSN 1502-7759.s 45 - 62.
 • Olsen, Torjer Andreas. Diskursanalyse i religionsvitenskapen. Pax Forlag 2006 ISBN 82-530-2839-3.
 • Olsen, Torjer Andreas. Læstadianismen - vekkelseskristendom i Sapmi. Religion og livssyn : Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge 2006 (2). ISSN 0802-8214.s 19 - 25.
 • Andreassen, Bengt-Ove; Olsen, Torjer Andreas. Mellom vekkelse og konflikt - læstadianismen i Nord-Troms. 2004 ISBN 82-991454-6-5.s 80 - 89.
 • Olsen, Torjer Andreas; Andreassen, bengt-ove. Mellom vekkelse og konflikt - Læstadianismen i Nord-Troms. 2004 ISBN 82-991454-6-5.s 80 - 89.
 • Olsen, Torjer Andreas. Uanselig, elendig og enfoldig? Læstadianerpredikanten Erik Johnsen. 2004 (32) ISBN 82-91378-37-1. ISSN 0804-4554.
 • Olsen, Torjer Andreas. Læstadianisme og seksualitet - en pietistisk diskurs i endring. Cappelen Damm Høyskoleforlaget 2004.s 125 - 136.
 • Olsen, Torjer Andreas. "Hvor der læres purt og rent": Med Lyngen-læstadianismen fra pietisme til ortodoksi. 2002 (01). ISSN 1502-9093.s 49 - 60.
 • Olsen, Torjer Andreas. "Babyloniin porttin helvitiin" - om en læstadiansk vekkelse, kjønnshår og sex. DIN - Tidsskrift for religion og kultur 2001 (2+3). ISSN 1501-9934.
 • Olsen, Torjer Andreas; Andreassen, Bengt-Ove. "Jeg har kjæmpet" - læstadianarpredikanten Erik Johnsen. 2000 (23) ISBN 82-91378-26-6. ISSN 0804-4554.s 98 - 122.
 • Virtanen, Pirjo Kristiina; Keskitalo, Pigga Päivi Kristiina; Olsen, Torjer Andreas. Indigenous Research Methodologies in Sámi and Global Contexts. Brill|Sense 2021 ISBN 978-90-04-46309-7.s 175 - 200.s doi: 10.1163/9789004463097_008.
 • Andreassen, Bengt-Ove; Olsen, Torjer Andreas. Urfolk og nasjonale minoriteter i skole og lærerutdanning. Fagbokforlaget 2020 ISBN 9788245034738.s 63 - 81.
 • Andreassen, Bengt-Ove; Olsen, Torjer Andreas. Religion, etikk og filosofi i barnehagen. Universitetsforlaget 2014 ISBN 9788215022635.
 • Børhaug, Kjetil; Homme, Anne; Olsen, Torjer Andreas; Ludvigsen, Kari. Barnehageeigarane og rammeplanen. 2021 ISBN 978-82-8408-129-8.s 104 - 140.
 • Olsen, Torjer Andreas. Prioriteringer innafor samisk forskning. Refleksjoner og perspektiver fra UiT Norges arktiske universitet.. Få innblikk i ny samisk forskning 2021-11-25 - 2021.
 • Homme, Anne; Eide, Helene Marie Kjærgård; Olsen, Torjer Andreas. Webinar: Evalueringen av implementeringen av rammeplanen for barnehage. Webinar: Evalueringen av implementeringen av rammeplanen for barnehage (data) 2021-06-02 - 2021-06-02 2021.
 • Olsen, Torjer Andreas. Academic freedom and Norwegian research policy: The place for Indigenous research. Japan Association for North European Studies 2021 2021-11-06 - 2021.
 • Olsen, Torjer Andreas. Gender and sexuality in Indigenous communities: Reflections on research and collaboration. The place of indigenous issues in global projects on sexual and reproductive health 2021-11-17 - 2021.
 • Olsen, Torjer Andreas. Gender in indigenous communities: Reflections on research and perspectives. Indigenizing Queerness 2021-11-17 - 2021.
 • Olsen, Torjer Andreas. Grønn og kjønna nykolonialisme? Perspektiver fra kjønns- og urfolksforskning. Kildens årskonferanse: Likestilling i det grønne skiftet 2021-11-18 - 2021.
 • Olsen, Torjer Andreas. Education and employment Arctic Indigenous Peoples: The case of Sámi languages. Education and employment Arctic Indigenous Peoples 2021-11-16 - 2021.
 • Olsen, Torjer Andreas. Keynote: Indigenous knowledge and perspectives in academic writing. Indigenous Pedagogy in Teacher Education: Writing retreat 2021-11-04 - 2021-11-05 2021.
 • Olsen, Torjer Andreas. The representation of the Sámi in Norwegian textbooks. German-Norwegian school media in a comparative perspective - Deutsch-Norwegischer Schulmedienvergleich in vergleichender Perspektive 2021-10-28 - 2021.
 • Olsen, Torjer Andreas. Hovedforedrag: Metodologier fra mellomrommet. Refleksjoner rundt forskerens roller og posisjoner. Saemien – Noerhtese Noerhtesne, Sáme – Nuorttaj Nuortan, Samisk – for Nord på Nord 2021-10-20 - 2021-10-22 2021.
 • Olsen, Dag Rune; Olsen, Torjer Andreas. UiT i, for og med Sápmi. Khrono.no 2021. ISSN 1894-8995.s doi: https://khrono.no/uit-i-for-og-med-spmi/622784.
 • Olsen, Torjer Andreas; Jannok Nutti, Ylva; Hov, Dagny Kristine Johnson. Samiske språk i ei ny tid. Khrono.no 2021. ISSN 1894-8995.s doi: https://khrono.no/samiske-sprak-i-ei-ny-tid/625133.
 • Olsen, Torjer Andreas; Dietrichson, Susanne Dorthea. Torjer Olsen, en inkluderende veiviser. 2021.
 • Evju, Kristin; Sollid, Hilde; Olsen, Torjer Andreas. Samiske tema i skole og barnehage: Mellom politikk og praksis. Samisk kulturforståelse i skolen 2021-09-27 - 2021-09-28 2021.
 • Olsen, Torjer Andreas. Sted og lokale identiteter som utgangspunkt for praksis i skole og barnehage. Samisk kulturforståelse i skolen 2021-09-27 - 2021-09-28 2021.
 • Olsen, Torjer Andreas. Samisk kulturforståelse i skolen: Sluttbetraktninger. Samisk kulturforståelse 2021-09-28 - 2021-09-29 2021.
 • Olsen, Torjer Andreas; Larsen, Hanne; Kræmer, Morten. Frykter folk ikke tør å stå frem som same. 2021.
 • Olsen, Torjer Andreas; Kræmer, Morten. Helgemorgen: Kommentar Nordkalottfolket. 2021.
 • Olsen, Torjer Andreas. Dekolonisering og urfolkskunnskap i samfunnsforskinga. Sosiologisk teori 2021-09-23 - 2021.
 • Olsen, Torjer Andreas; Lian, Svein Harald. Nervene er i høyspenn før sametingsvalget. 2021.
 • Olsen, Torjer Andreas. Interseksjonalitet, indigenisering og den involverte forskeren. Diversity Studies Center in Oslo: Høstseminar 2021-09-07 - 2021-09-08 2021.
 • Hämäläinen, Soile; Mehus, Grete; Musial, Frauke; Schirmer, Henrik; Olsen, Torjer Andreas; Graff, Ola; Salamonsen, Anita. Kan joik være bra for helsa? En sammenfatning av våre publiserte studier. Salmer, sang og joik. Digitale foredrag 2021-03-23 - 2021-03-24 2021.
 • Olsen, Torjer Andreas; Tønset, Arne Egil. Historisk mange kan stemme ved Sametinget. 2021.
 • Olsen, Torjer Andreas. Linjer på kryss og tvers: Refleksjoner rundt dekolonisering, interseksjonalitet og grensesnitt. Nordiske historiedager 2021: Panel: Erfaring og kunnskap i samisk fortid 2021-09-04 - 2021.
 • Olsen, Torjer Andreas. Om samisk forskning og utdanning ved UiT Norges arktiske universitet. Besøk fra Stortingets komitesekretærer 2021-09-02 - 2021.
 • Aaraas, Elisabeth; Olsen, Torjer Andreas. UiTs nye gamme – et symbolbygg for Sápmi. 2021.
 • Olsen, Torjer Andreas. Vindkraft i samiske områder: Innledning. UiT-seminaret Vindkraft i samiske områder 2021-07-17 - 2021.
 • Olsen, Torjer Andreas. Samisk i barnehagen: Om det (sjø)samiske Tromsø-området, fornorsking og praksis i dag. Sjøsamisk barnehage: Fagdag 2021-08-24 - 2021.
 • Olsen, Torjer Andreas. Klassevenner ble tvunget til å lage graver for skolekameratene. 2021.
 • Olsen, Torjer Andreas; Tønset, Arne Egil. Lørdagspanelet. 2021.
 • Olsen, Torjer Andreas; Tønset, Arne Egil. Lørdagspanelet. 2021.
 • Olsen, Torjer Andreas; Nylenna, Mathias. Dagens på NRK P1. 2021.
 • Olsen, Torjer Andreas. Rasisme på New Zealand. 2021.
 • Lian, Svein Harald; Olsen, Torjer Andreas. Tett på: Torjer vil samifisere universitetene. 2021.
 • Dankertsen, Astri; Drügge, Anna-Lill; Paulsen, Majken; Mikkelsen, Mikkel Eskil; Olsen, Torjer Andreas. Creating space for gender perspectives in Sámi studies in Norway: Panel conversation. NAISA 2021 Virtual 2021-06-14 - 2021-06-18 2021.
 • Kemi Gjerpe, Kajsa; Olsen, Torjer Andreas. Sápmi i læreplaner og lærebøker: Skolen som arena for arbeid mot gruppebaserte fordommer mot samer. Hvordan kan skolens arbeid med nye læreplaner bidra til å bygge ned fordommer og forebygge mobbing av samer og i samiske miljøer? 2021-06-08 - 2021.
 • Olsen, Torjer Andreas. Skolens rolle gjennom tidene: Fra fornorskning til forsoning. 2021.
 • Olsen, Torjer Andreas. Samiske barnehager og samisk i barnehagen: Refleksjoner rundt funnene fra evalueringa av ny rammeplan. Evaluering av implementeringen av rammeplan for barnehagen 2021-06-02 - 2021.
 • Olsen, Torjer Andreas; Kræmer, Morten. De tapte barna i Canada. 2021.
 • Olsen, Torjer Andreas. Massegrav med urfolksbarn i Canada. 2021.
 • Olsen, Torjer Andreas. Om mangfold og urfolksperspektiv i skolen. ordommer, hatefulle ytringer og forsoning – er skolen klar for samiske tema på timeplanen? 2021-05-25 - 2021.
 • Olsen, Torjer Andreas. The Indigenization and decolonisation of Academia: Reflections on a long process. Indigenous Research Methodologies in Sámi and Global Contexts: Book launch 2021-05-20 - 2021.
 • Kveseth, Magne; Olsen, Torjer Andreas. Tar debatten om urfolksforskning. (data) 2021.
 • Olsen, Torjer Andreas; Keskitalo, Pigga Päivi Kristiina; Virtanen, Pirjo Kristiina. Epilogue. Brill|Sense 2021 ISBN 978-90-04-46309-7.s 254 - 257.
 • Keskitalo, Pigga Päivi Kristiina; Virtanen, Pirjo; Olsen, Torjer Andreas. Introduction. Brill|Sense 2021 ISBN 978-90-04-46309-7.s 1 - 6.
 • Olsen, Torjer Andreas. Samisk historie, språk og samfunn. Med refleksjoner rundt pedagogisk praksis. Teammøte språkfag og samfunnsfag 2021-04-14 - 2021.
 • Olsen, Torjer Andreas. Å rekruttere samiske forskere og studenter – utfordring og forpliktelse. Hva skal til for å rekruttere flere studenter og ansatte med minoritetsbakgrunn inn i akademia? 2021-04-14 - 2021.
 • Olsen, Torjer Andreas. Samisk i fagfornyelsen. Læreplan, didaktikk og litt om historie, religion og samfunn. Fagdag Agder 2021-04-06 - 2021.
 • Sollid, Hilde; Olsen, Torjer Andreas. Samisk I skolen: Fra overordna læreplan til lokal praksis. Fellesseminar for samisk- og norsklærere 2021-03-12 - 2021.
 • andersen, silja; Olsen, Torjer Andreas. Hvordan snakker vi om vårt samiske samfunn?. (data) 2021.
 • Olsen, Torjer Andreas. Samiske verdier mellom enhet og mangfold i skole og barnehage. FOREBYGGENDE HELSETJENESTER I MØTE MED SAMISK KULTUR 2021-03-19 - 2021.
 • Olsen, Torjer Andreas. Samisk innhold i skolen. Rettigheter og kunnskaper. Fellesskulen - fagfornyinga. Digital samling 2021-03-10 - 2021.
 • Olsen, Torjer Andreas. Indigenous languages, topics and perspectives in education: The Sámi case. Forskergruppa "Mangfold, inkludering og utdanning" 2021-02-26 - 2021.
 • Olsen, Torjer Andreas; Hauge, Arne. Ga ut håndbok om urfolk i Arktis. 2021.
 • Olsen, Torjer Andreas. Samisk i barnehagen. Om begreper, fornorsking og det (sjø)samiske Tromsø-området. Samisk i barnehagen 2021-02-16 - 2021.
 • Olsen, Torjer Andreas; Bruun-Solbakk, Dávvet. Ny samisk bibeloversettelse. 2021.
 • Olsen, Torjer Andreas. Samisk innhold i utdanninga. Urfolksperspektiv for alle. Samisk innhold i utdanninga. Urfolksperspektiv for alle 2021-02-09 - 2021.
 • Børhaug, Kjetil; Danielsen, Hilde; Eide, Helene Marie Kjærgård; Homme, Anne; Lotsberg, Dag Øyvind; Ludvigsen, Kari; Nordø, Åsta Dyrnes; Olsen, Torjer Andreas; Sataøen, Svein Ole. Appendiks til Implementeringen av rammeplan for barnehagen. (fulltekst) 2021 ISBN 978-82-8408-129-8.
 • Eide, Helene Marie Kjærgård; Danielsen, Hilde; Sataøen, Svein Ole; Olsen, Torjer Andreas. Barnehagestudien. 2021 ISBN 978-82-8408-129-8.
 • Olsen, Torjer Andreas. Sluttord: Om samenes historie. Samenes historie fra 1751 til 2010: Lanseringsseminar 2021-02-05 - 2021.
 • Olsen, Torjer Andreas. Diversity and indigenous education. Finding space for Sámi education in diverse northern communities. Arctic 5 Inclusive Education 2021-02-01 - 2021.
 • Olsen, Torjer Andreas. Åndelige mødre. Om kvinner og kjønn i læstadianismen. Hvilken plass har samiske kvinner i historisk forskning og formidling? 2021-02-04 - 2021.
 • Olsen, Torjer Andreas. Samer og nasjonale minoriteter i skole og lærerutdanning. OsloMets markering av samisk nasjonaldag 2021-02-05 - 2021.
 • Olsen, Torjer Andreas; Turnage, Veronica. - Vi tåler det så lenge det er gjort med respekt. 2021.
 • Olsen, Torjer Andreas. Samisk lokalhistorie og fornorskingshistorie. Samisk lokalhistorie og fornorskingshistorie 2021-02-08 - 2021.
 • Sollid, Hilde; Olsen, Torjer Andreas; Evju, Kristin. Hvilken plass har den samiske nasjonaldagen i norsk skole?. Lørdagsuniversitetet 2020-02-08 - 2020-02-08 2020.
 • Olsen, Torjer Andreas; Tønset, Arne Egil. Lørdagspanelet. 2020.
 • Olsen, Torjer Andreas; Tønset, Arne Egil. Lørdagspanelet. 2020.
 • Olsen, Torjer Andreas; Martinsen, Alf Harald. Urfolkskultur brukt i produkter. 2020.
 • Brekke, Anja Ariel Tørnes; Olsen, Torjer Andreas. Derfor er det et oppgjør med samehets nå. 2020.
 • Olsen, Torjer Andreas; Andreassen, Bengt-Ove; Lomsdalen, Christian. Om urfolk og minoriteters plass i skolen. (data) 2020.
 • Olsen, Torjer Andreas. Tromsø er også samisk, og ingen skal komme og si at vi ikke hører til eller kan snakke samisk her. iTromsø 2020.s doi: https://www.itromso.no/meninger/2020/12/09/«Tromsø-er-også-samisk-og-ingen-skal-komme-og-si-at-vi-ikke-hører-til-eller-kan-snakke-samisk-her»-23140338.ece#cxrecs_s.
 • Olsen, Torjer Andreas. Sámi Research Ethics - Current Work and Future Prospects: Introduction. Sámi Research Ethics - Current Work and Future Prospects 2020-11-30 - 2020.
 • Broderstad, Else Grete; Olsen, Torjer Andreas. Dekolonisering, samifisering og forsoning. Hva handler det om i en samisk og norsk kontekst?. Samekonferansen 2020: Forskningsfronten i Sápmi – Hva må vi tenke på når vi lager ny planstrategi og ny samarbeidsavtale med Sametinget? 2020-11-27 - 2020.
 • Olsen, Torjer Andreas. Sommerhjem og sjøsamer: Den samiske historien i Tromsøområdet. Forskerpub: Champagne ja čaimmas. Litt om Tromsøs mange ansikter. 2020-09-23 - 2020.
 • Olsen, Torjer Andreas. Participating in public debate on controversial matters. Research dissemination: PhD course 2020-11-18 - 2020.
 • Olsen, Torjer Andreas. "Not good enough for anyone". Finding space for Sámi education in a diverse community. Indigenizing Education: Historical Perspectives and Present Challenges in Sámi Education 2020-11-16 - 2020-11-17 2020.
 • Olsen, Torjer Andreas. Indigenizing education in Sápmi: Introduction to the topic and the workshop. Indigenizing Education: Historical Perspectives and Present Challenges in Sámi Education 2020-11-16 - 2020-11-17 2020.
 • Taubo, Vilma; Olsen, Torjer Andreas; Somby, Hege Merete. Fokus på urfolk og minoriteter i skolen. (data) 2020.
 • Lanes, Laila; Taubo, Vilma; Olsen, Torjer Andreas; Somby, Hege Merete. – Denne har jeg bare gått og ventet på. (data) 2020.
 • Olsen, Torjer Andreas. Racism and equality in Sámi communities. Racism. Equality for all. 2020-08-21 - 2020.
 • Olsen, Torjer Andreas. Mission impossible? Å drive samisk utdanning mellom formelle krav og lokale samfunn. Åpning av nettverk for samiske kommuner 2020-11-12 - 2020.
 • Olsen, Torjer Andreas. Urfolksidentitet, medborgerskap og kjønn i Sápmi. Citizenship and gender 2020-11-10 - 2020-11-11 2020.
 • Olsen, Torjer Andreas. Ny samisk læreplan. Digitalt møte for kommuner i forvaltningsområdet for samisk språk 2020-06-18 - 2020.
 • Olsen, Torjer Andreas. UiT, samiske forhold og samfunnsdebatten. Nordlys 2020. ISSN 0805-5440.s doi: https://nordnorskdebatt.no/article/uit-samiske-forhold.
 • Olsen, Torjer Andreas. Hvordan rammes urfolk av koronaviruset?. Forskning.no 2020.s doi: https://forskersonen.no/meninger-populaervitenskap-urfolk/hvordan-rammes-urfolk-av-koronaviruset/1674416.
 • Olsen, Torjer Andreas. Mangfold og mannfolk i Sápmi. KILDEN : informasjonssenter for kjønnsforskning 2020.s doi: http://kjonnsforskning.no/nb/2020/04/mangfold-og-mannfolk-i-sápmi.
 • Olsen, Torjer Andreas. Indigenous methodologies as a tool in Sámi research. An overview. Methodologies in Indigenous Research at the Arctic Seven universities 2020-05-26 - 2020.
 • Olsen, Torjer Andreas. Kjønn, makt og mangfold i nord. Identitet og kulturell forståelse 2020-02-18 - 2020.
 • Olsen, Torjer Andreas. Læstadianismen i Nord-Troms: En del av det lokale mangfoldet.. Identitet og kulturell forståelse 2020-02-18 - 2020.
 • Olsen, Torjer Andreas. Sjølmord, ungdom og håp i urfolkssamfunn. Innledning til filmen The Grizzlies. Tromsø Internasjonale FIlmfestival: FIlmvisning av The Grizzlies. 2020-01-13 - 2020.
 • Hämäläinen, Soile; Musial, Frauke; Olsen, Torjer Andreas; Graff, Ola; Salamonsen, Anita. Yoik experiences and possible positive health outcomes: an explorative pilot study. Várdduo-seminariet 2020-03-25 - 2020.
 • Olsen, Torjer Andreas; Johansen, Åse Mette. Urfolkstematikk og flerspråklighet i fagfornyelsen. Fagdag for norsk- og samisklærere i videregående skole 2020-02-14 - 2020-02-14 2020.
 • Hämäläinen, Soile Päivikki; Musial, Frauke; Olsen, Torjer Andreas; Graff, Ola; Salamonsen, Anita. Joikens mulige helsefordeler: en utforskende kvalitativ pilotstudie. Seminar for samisk helse og sosialfaglig nettverk 2019-01-25 - 2019-01-25 2019.
 • Olsen, Torjer Andreas. Country update: Sápmi and Norway. Indigenous Citizenship and Education Roundtable 2019-10-23 - 2019.
 • Olsen, Torjer Andreas. Reaidu: Et verktøy for undervisning i samiske temaer. (data) 2019.
 • Olsen, Torjer Andreas. The Ethics of Writing in Indigenous Studies. ANU National Centre for Indigenous Studies Writing retreat 2019-10-28 - 2019-10-31 2019.
 • Olsen, Torjer Andreas. Framing and reflexivity in Indigenous research. A discussant's response. National Centre for Indigenous Studies Higher Degree by Research Conference 2019-10-23 - 2019-10-25 2019.
 • Olsen, Torjer Andreas. Mangfold som ressurs og utfordring i arbeidet med samiske tema i barnehagen. Nettverkskonferanse for samisk i barnehagen 2019-10-09 - 2019.
 • Olsen, Torjer Andreas. Sámi rights to/in education in Norway. 19th Informal ASEM Seminar on Human Rights (ASEMHRS19). Human Rights Education & Training 2019-11-06 - 2019.
 • Olsen, Torjer Andreas. Samisk i fagfornyelsen. Tendenser, spenninger og dilemma. Lektorutdanningskonferansen 2019-11-08 - 2019.
 • Olsen, Torjer Andreas. Urfolk og utdanning. Rettigheter, grensesnitt og ubehagets pedagogikk. Urfolk, skole og utdanning 2019-11-11 - 2019.
 • Olsen, Torjer Andreas. The Grizzlies: A Panel Conversation. Panel Conversation and screening of The Grizzlies 2019-11-22 - 2019.
 • Berg-Nordlie, Mikkel; Olsen, Torjer Andreas. EDL og jakta på «Samelandsbevegelsen». Nordlys 2019. ISSN 0805-5440.
 • Berg-Nordlie, Mikkel; Olsen, Torjer Andreas. Anstendighet i ordskiftet om og med EDL. Nordlys 2019. ISSN 0805-5440.
 • Olsen, Torjer Andreas. Formidling - premisser, tips og triks. Fellessamling i Statped Nord 2019-12-03 - 2019.
 • Olsen, Torjer Andreas. Samiske tema og mangfoldsperspektiver i Fagfornyelsen. Fellessamling i Statped Nord 2019-12-03 - 2019.
 • Olsen, Torjer Andreas. Mangfold i et nordlig perspektiv. Fellessamling i Statped Nord 2019-12-03 - 2019.
 • Olsen, Torjer Andreas; Sollid, Hilde. Indigenizing education: Reflections on theories and concepts. Indigeneity and Education 2019-09-26 - 2019-09-27 2019.
 • Berg-Nordlie, Mikkel; Olsen, Torjer Andreas. Derfor gikk det veldig galt i Selbu. Adresseavisen 2019. ISSN 0805-3804.
 • Hämäläinen, Soile Päivikki; Musial, Frauke; Graff, Ola; Olsen, Torjer Andreas; Salamonsen, Anita. Yoik and possible positive health connection - an explorative qualitative study. Klemetspelet - Jamtjordmartnan 2019-08-23 - 2019-08-25 2019.
 • Olsen, Torjer Andreas. Dekolonisering, mangfold og samisk i rekruttering til vitenskapelige stillinger. Panelsamtale: Mangfold og likestilling i rekruttering til vitenskapelige stillinger 2019-04-02 - 2019-04-03 2019.
 • Olsen, Torjer Andreas. Decolonizing and/or indigenizing education on Sámi issues. Looking back, thinking ahead. Decolonial perspectives on education 2019-04-04 - 2019-04-05 2019.
 • Olsen, Torjer Andreas; Viken, Oda. Læstadianismen og kvinnelige prester. 2019.
 • Olsen, Torjer Andreas; Haug, Otto. Læstadianisme og motstanden mot kvinnelige prester. 2019.
 • Olsen, Torjer Andreas. Urfolk i et lokalt, nasjonalt og internasjonalt perspektiv. Samisk uke 2019-02-04 - 2019-02-06 2019.
 • Olsen, Torjer Andreas; Vaaland, Mattis C. O.. 'Kvinner forkynner på akkurat samme måte som menn'. 2019.
 • Olsen, Torjer Andreas. Samane er blitt «dei andre». VG : Verdens gang 2018. ISSN 0805-5203.
 • Olsen, Torjer Andreas; Løkås, Kristoffer. Samene har tatt stoltheten tilbake. 2018.
 • Olsen, Torjer Andreas. Between national demands and local diversity: Towards a theoretical framework for the analysis of indigenous education. Indigeneity, Citizenship and Education 2018-12-13 - 2018.
 • Olsen, Torjer Andreas; Nordenborg, Ragna. Samisk er hipt igjen. 2018.
 • Hämäläinen, Soile Päivikki; Musial, Frauke; Graff, Ola; Olsen, Torjer Andreas; Salamonsen, Anita. Yoik experiences and possible positive health outcomes: an explorative pilot study. Nordic Arts & Health Research Conference 2018-11-07 - 2018.
 • Olsen, Torjer Andreas. ’Nasjonale minoriteter’ og ‘urfolk’ i Fagfornyelsen: Kvenenes plass i de nye læreplanene. Kvenseminaret 2018 2018-11-15 - 2018.
 • Øgård, Beathe; Olsen, Torjer Andreas. Å snakke til døve ører. Klassekampen 2018. ISSN 0805-3839.
 • Johansen, Åse Mette; Lane, Pia; Olsen, Torjer Andreas. Mangfold i utdanningssystemet – hva er dagens muligheter og utfordringer? Panelsamtale. Seminar: Språklig og kulturelt mangfold i utdanningssystemet 2018-11-14 - 2018-11-15 2018.
 • Olsen, Torjer Andreas; Pettersen, Egil. Samisk innhold i skolen. 2018.
 • Sollid, Hilde; Olsen, Torjer Andreas. Indigenous education in Gáivuotna/Kåfjord/Kaivuono. Scales, interfaces and acts of citizenship. Igniting Knowledge Sharing: ​World Indigenous Research and Education Conference 2018-08-22 - 2018-08-24 2018.
 • Olsen, Torjer Andreas. Samisk innhold i rammeplanen. Mellom nasjonale krav og lokalt mangfold. Nettverksmøte for samiske barnehager og norske barnehager med samiske barn 2018-09-06 - 2018.
 • Olsen, Torjer Andreas; Christensen, Cato. Gjesteredaktørenes innledning. FLEKS - Scandinavian Journal of Intercultural Theory and practice 2018; Volum 5 (1). ISSN 1894-5988.s doi: 10.7577/fleks.2931.
 • Olsen, Torjer Andreas. Indigenous perspective for all. Future indigenous education. Future perspective 2018-04-05 - 2018.
 • Olsen, Torjer Andreas. Urfolksperspektiv i lærerutdanning/Samer i Norge. Minoritetspedagogik i Norden 2018-06-03 - 2018-06-06 2018.
 • Olsen, Torjer Andreas. Gender and intersectionality. Healthcare service research on and with multiethnic populations 2018-05-23 - 2018-05-24 2018.
 • Olsen, Torjer Andreas. Skolen som arena for fornorskning og forsoning. Fornorskningen i fortid og nåtid, med blikk på fremtiden. Forsoning i vår kontekst. 2018-05-31 - 2018.
 • Hansen, Christine Kristoffersen; Olsen, Torjer Andreas. Ung, stolt og samisk. 2018.
 • Maharjan, Resha; Dahl, Eystein; Olsen, Torjer Andreas. The Journey of Nepal Bhasa: From Decline to Revitalization. 2018.
 • Olsen, Torjer Andreas. Urfolk og utdanning. NAFOL-seminar/Ph.d.-kurs 2018-02-07 - 2018.
 • Broderstad, Else Grete; Labba, Niklas; Olsen, Torjer Andreas. Konflikt og forsoning. Nordlys 2018. ISSN 0805-5440.
 • Olsen, Torjer Andreas. Et urfolksperspektiv for alle. MRbloggen 2018.
 • Sollid, Hilde; Olsen, Torjer Andreas. Mangfold og ansvar i prosjektet Indigenous Citizenship and Education. Språk, mangfold og ansvar 2017-09-14 - 2017-09-15 2017.
 • Olsen, Torjer Andreas. Sápmi i Noreg i dag. Syn og Segn 2017 (4). ISSN 0039-7717.
 • Olsen, Torjer Andreas. Urfolk, mangfold og diskriminering. Samfunnsfag 2017-11-14 - 2017-11-14 2017.
 • Keskitalo, Pigga Päivi Kristiina; Olsen, Torjer Andreas; Virtanen, Pirjo. Parallel session> Workshop Indigenous Research Methodologies. Sámi oahpahuskonferánsa - Sámi Education Conference (data) 2017-05-30 - 2017-06-01 2017.
 • Hop-Hansen, Ane-Marthe; Olsen, Torjer Andreas. Klær til besvær. 2017.
 • Olsen, Torjer Andreas. Reindeer herding in Alaska: Introduction to seminar. Riddu Riddu Festival 2017-07-14 - 2017-07-14 2017.
 • Olsen, Torjer Andreas. Blindspots and intersections: Gender in indigenous research. ICASS IX 2017-06-08 - 2017-06-12 2017.
 • Olsen, Torjer Andreas. Class, privilege and power in research on indigenous issues. Sami Education Conference 2017 2017-05-30 - 2017-06-01 2017.
 • Olsen, Torjer Andreas. I ukjent farvann. “Urfolk”, “flerkultur” og “mangfold” i den norske skolens læreplaner. Sami Education Conference 2017 2017-05-30 - 2017-06-01 2017.
 • Olsen, Torjer Andreas; Fonneland, Trude A.. Samisk religion i dag: Nyreligiøsitet, kristendom og mangfold. Religiøst liv i nord 2017-03-24 - 2017-03-25 2017.
 • Olsen, Torjer Andreas; Andreassen, Bengt-Ove. Barnehagen og samene. Nordlys 2017. ISSN 0805-5440.
 • Olsen, Torjer Andreas. Fornorskning, kulturkamp og urfolk: Om samisk historie og samfunnsliv. Samisk temauke 2017-02-03 - 2017.
 • Olsen, Torjer Andreas. Ethics in Indigenous Research: Book launch. Sami national day 2017-02-06 - 2017.
 • Olsen, Torjer Andreas. Samisk nasjonaldag 2017. Samefolkets dag på UNN 2017-02-06 - 2017.
 • Olsen, Torjer Andreas. Fra dekolonisering til indigenisering. Innspill til arbeidsmåter i sosialt arbeid. Internseminar 2017-03-08 - 2017.
 • Olsen, Torjer Andreas. Kjønna trøbbel. Utfordringer ved kjønn i urfolksforskning. Vold i nære relasjoner i samiske områder 2017-03-08 - 2017.
 • Olsen, Torjer Andreas. LO-169, Sameloven og Norges forpliktelser: Samiske forhold i læreplaner og rammeplaner. Samisk foreldrekonferanse 2017-02-10 - 2017.
 • Olsen, Torjer Andreas. Intersectionality in indigenous studies. Master's in indigenous studies 2016-05-04 - 2016.
 • Andreassen, Bengt-Ove; Olsen, Torjer Andreas. The term "World Religions" in Sámi curricula for RE - paving the way for "circumpolar indigenous people's religions"?. The Representation of Religion(s) and the "World Religions Paradigm" 2016-12-13 - 2016-12-14 2016.
 • Chamalagain, Sitaram; Olsen, Torjer Andreas. Educational Status of Santhal Community. A study of a school dropout in Santhal Children of Eastern Nepal. 2016.
 • Olsen, Torjer Andreas. Indigenizing intersectionality - intersectionalizing indigenous studies. Kafastallat: Indigenizing Academia 2016-12-07 - 2016-12-09 2016.
 • Olsen, Torjer Andreas; Graff, Ola. Joikeforbudet i Kautokeino: Bokbad. Desembernatt på Tromsø museum 2016-11-30 - 2016.
 • Olsen, Torjer Andreas. Duality, dichotomy, diversity. A reflection on the study of indigenous issues. Focal Point North 2016-11-21 - 2016-11-23 2016.
 • Olsen, Torjer Andreas. Å formidle utenfor bobla. Utfordringer i arbeidet med forskningskommunikasjon. Arbeidsgruppe i arbeidsmedisin 2016-11-30 - 2016.
 • Kemi Gjerpe, Kajsa; Evju, Kristin; Olsen, Torjer Andreas; Broderstad, Else Grete; Brattland, Camilla; Josefsen, Eva; Afanasyeva, Anna. Ja, samene er et urfolk. Samenes status som urfolk eksisterer uavhengig av DNA-sporing og genforskning.. (fulltekst) Nordlys 2016. ISSN 0805-5440.
 • Olsen, Torjer Andreas. Starter alle forelesninger på samisk. 2016.
 • Olsen, Torjer Andreas. Ollu giitu Aotearoa!. Nordlys 2016. ISSN 0805-5440.
 • Dietrichson, Susanne; Olsen, Torjer Andreas. Kjønnsblind urfolksforskning. 2016.
 • Olsen, Torjer Andreas. Three minutes and the truth. Giving short talks about your research. Postgraduate Provocations 2016-06-01 - 2016.
 • Olsen, Torjer Andreas. Presenting research, telling stories. Research communication for doctoral students. Research communication 2016-05-12 - 2016.
 • Olsen, Torjer Andreas; Kemi Gjerpe, Kajsa. Indigenous issues in national curricula. Te Puna Wananga Research Seminar 2016-04-06 - 2016.
 • Olsen, Torjer Andreas. Intersectional approaches in cultural studies. Culturally Responsive Leadership 2016-04-01 - 2016.
 • Olsen, Torjer Andreas; Barrett, M. J.. A dialogue on indigenous methodologies. A dialogue on indigenous methodologies 2015-03-20 - 2015-03-20 2015.
 • Olsen, Torjer Andreas. Intersectional approaches in the study of indigenous issues. Māori and Pacific Postgraduate Students Wananga Series 2015-09-20 - 2015-09-20 2015.
 • Olsen, Torjer Andreas. Colonial conflicts. Ignorance, Inclusion and Indigenization in Educational Presentations of Indigenous Peoples. Language, Education and Diversity 2015-11-23 - 2015-11-26 2015.
 • Olsen, Torjer Andreas. Responsibility and commitment: Reflections on research communication in research on indigenous issues. Te Puna Wananga - Educational doctorate wananga 2015-08-21 - 2015-08-22 2015.
 • Olsen, Torjer Andreas. Sami and indigenous research and education. Diplomatic excursion to UiT 2015-06-03 - 2015-06-03 2015.
 • Olsen, Torjer Andreas. Samisk internasjonal solidaritet - en innledning. Samisk internasjonal solidaritet 2015-01-14 - 2015-01-14 2015.
 • Olsen, Torjer Andreas; Kemi Gjerpe, Kajsa. Samer og urfolk i skolen i Norge. Samer og urfolk i skolen 2015-05-20 - 2015-05-20 2015.
 • Olsen, Torjer Andreas; Tøhaug, Pia. Juletreet som satte sinnene i kok. 2014.
 • Olsen, Torjer Andreas; Berg, Elisabeth. Sami traditions: Márkomeannu`s contribution to the revitalization of Sami food traditions. 2014.
 • Pedersen, Linn-Marie Lillehaug; Olsen, Torjer Andreas. "Now the work begins". Gender equality in Sami politics. 2014.
 • Olsen, Torjer Andreas. Kjønn i de kristelige rom. Med lyngenlæstadianismen fra husforsamling til forsamlingshus. Kyrka och kön i det nordliga rummet 2014-12-11 - 2014-12-12 2014.
 • Olsen, Torjer Andreas; Kvernmo, Marie. Beaivvas - an institution for Sámi culture management or mainstream entertainment? The Sámi National Theatre's role in the Sámi community of Norway. 2014.
 • Olsen, Torjer Andreas. Hva forskere (ikke) ser. Forskning.no 2014. ISSN 1891-635X.
 • Olsen, Torjer Andreas. The Ethnic/Indigenous Dimension of Conflicts in Northern Europe. The International Autumn School in International Relations 2014-11-21 - 2014-11-25 2014.
 • Olsen, Torjer Andreas. "…listigere enn alle dyr på marken…" Slangen som religiøst symbol. Søndagsforedrag på Tromsø museum 2014-03-16 - 2014.
 • Olsen, Torjer Andreas. Stories at school: Capturing Sami and Indigenous people in educational material. Stories as material semiotic companions 2014-02-12 - 2014-02-13 2014.
 • Olsen, Torjer Andreas. Fra fjord og fjell til FN: Med fugleperspektiv på samisk historie. Samisk uke 2014-02-04 - 2014.
 • Olsen, Torjer Andreas. Ungdom og fundamentalisme. Under lupen: Martyrer 2014-02-08 - 2014.
 • Olsen, Torjer Andreas. Folkereligiøsitet, "tradisjon" og fortellinger i en nordnorsk sammenheng. Under lupen: Fra Kaaven til Åndenes makt 2014-03-14 - 2014.
 • Olsen, Torjer Andreas. Skam: Makt og taushet i samisk nyere historie. Filosofiske samtaler: Skam fra et psykologisk og filosofisk perspektiv 2014-04-26 - 2014.
 • Olsen, Torjer Andreas. Utdanning for alle?. Forum for development cooperation with indigenous peoples - website 2014.
 • Olsen, Torjer Andreas. Læstadianismen på vandring fra lokal til global bevegelse. Fra husforsamling til urfolksreligion? Læstadianismen i lokalsamfunn, offentlig debatt og tider av endring. 2014-07-11 - 2014.
 • Olsen, Torjer Andreas. Indigenous peoples, development cooperation and the UN working groups for business and human rights. Businesses and human rights of indigenous peoples: challenges and protection mechanisms 2014-11-04 - 2014.
 • Olsen, Torjer Andreas. Joik i historie og samtid. Introduksjon til panelsamtale. Joik i kirka - fandens musikk eller gudegave 2014-11-01 - 2014.
 • Olsen, Torjer Andreas. Fra plikt til glede. Om populærvitenskapelig formidling. Publisering og formidling - Seminar for ph.d.-stipendiater og veiledere ved IKL og IS 2014-11-10 - 2014.
 • Olsen, Torjer Andreas. Skeiv i Sápmi. Nordlys 2014. ISSN 0805-5440.
 • Olsen, Torjer Andreas. Slik kan DU formidle. Forskning.no 2014. ISSN 1891-635X.
 • Hays, Jennifer; Bellier, Irene; Olsen, Torjer Andreas. Education, Learning and Indigenous Rights : What knowledge(s), skills and languages for sustainable livelihoods?. Forum for development cooperation with indigenous peoples - website 2014.
 • Djesa, Rachel Issa; Olsen, Torjer Andreas. Studying Indigenous Peoples - On Whose terms?. On Whose Terms - NFU Conference 2014 2014-10-01 - 2014-10-02 2014.
 • Olsen, Torjer Andreas. Lyngenlæstadianisme - vekst, splittelse og utfordrende tider. 2013 ISBN 9 788299 917117.s 8 - 16.
 • Olsen, Torjer Andreas. Rolf Christoffersson, Med tre röster och tusende bil-der. Om den samiska trumman. (fulltekst) Svensk Teologisk Kvartalskrift 2013; Volum 89 (3-4). ISSN 0039-6761.
 • Olsen, Torjer Andreas. Indigenous people and issues in school and education. Education for All? Exploring possibilities for indigenous education in a globalized world. 2013-06-10 - 2013.
 • Olsen, Torjer Andreas. Læstadianismen og kvinnelige prester. 2013.
 • Olsen, Torjer Andreas. Om urfolk og urfolksstudier. 2013.
 • Olsen, Torjer Andreas. Urfolk og urfolksstudier. Forskning.no 2013. ISSN 1891-635X.
 • Olsen, Torjer Andreas. I formidlingens tjeneste. Forskning.no 2013. ISSN 1891-635X.
 • Olsen, Torjer Andreas. Forsker - hvem snakker du til?. Forskning.no 2013. ISSN 1891-635X.
 • Olsen, Torjer Andreas. Kan vi tjene penger på urfolk?. Nordlys 2013. ISSN 0805-5440.s 3 - .
 • Olsen, Torjer Andreas. Ærbødighet – religiøs eller vitenskapelig dyd?. PluRel - en blogg om religion og samfunn (UiO) 2013.
 • Olsen, Torjer Andreas. Urfolk som De Andre? Om møter med og representasjonen av urfolk. Urfolk i møte med kristen bistand 2013-11-19 - 2013.
 • Olsen, Torjer Andreas. Indigenous peoples' rights to land and sea: An introduction. Land and Sea Rights – Protecting the rights of Indigenous Peoples to Land and Sea 2013-10-30 - 2013-10-31 2013.
 • Olsen, Torjer Andreas. Film, language and empowerment. Tromsø International Conference on Language Diversity: Filming language diversity: ethnograpich film as method in sociolinguistic research on multilingualism 2013-11-06 - 2013-11-08 2013.
 • Olsen, Torjer Andreas. Skuvllas: Samiske temaer i skolen. Nasjonal lektorkonferanse 2013-09-26 - 2013-09-27 2013.
 • Olsen, Torjer Andreas. Reflections on ethics and insider/outsider issues in indigenous studies and religious studies. Religionsbegrepet i forskning og undervisning 2013-01-07 - 2013-01-09 2013.
 • Olsen, Torjer Andreas. Methodological reflections on the study of gender and indigenous issues. Climate change adaptation and gender 2013-05-27 - 2013-05-28 2013.
 • Olsen, Torjer Andreas. Fra fjordholl og fjellfinn til FN og folkerett. Samefolkets dag 2013-02-07 - 2013.
 • Olsen, Torjer Andreas. Niqab igjen. Utropia 2012. ISSN 0806-9611.
 • Olsen, Torjer Andreas. Religion og sex - trøbbel i paradis?. Senioruniversitetet i Tromsø 2012-01-25 - 2012.
 • Olsen, Torjer Andreas. Tromsø er en urfolksby. Bladet Tromsø 2012.
 • Olsen, Torjer Andreas. New knowledge in global indigenous issues. Jokkmokk Winter Conference: Transition: from Knowing to Implementing How to cope with (climate) change? 2012-01-30 - 2012-02-02 2012.
 • Olsen, Torjer Andreas. How issues on the Sami and other minorities are treated in Norwegian schools. Minority children's mental health 2012-10-12 - 2012.
 • Olsen, Torjer Andreas. Forskeren som vil inn på det digitale museet. På vei mot en digital strategi 2012-05-31 - 2012.
 • Olsen, Torjer Andreas. Forskningsformidling - noen refleksjoner. Internseminar 2012-10-18 - 2012.
 • Olsen, Torjer Andreas. Kjønnede og mangfoldige møter. En anledning til å reflektere over menneskene vi møter. [Workshop]. I møte med flyktninger: Kjønn og kultur i endring - Vikenkonferansen 2012 2012-10-23 - 2012-10-24 2012.
 • Olsen, Torjer Andreas. Mot-/medkultur og kjønn i nord. I møte med flyktninger: Kjønn og kultur i endring - Vikenkonferansen 2012 2012-10-23 - 2012-10-24 2012.
 • Olsen, Torjer Andreas. Introduction: Reflections on the Indigenous Preparatory meeting for the UN Forum on Business and Human Rights. Indigenous Preparatory meeting for the UN Forum on Business and Human Rights 2012-11-05 - 2012-11-06 2012.
 • Olsen, Torjer Andreas. Samiske maskuliniteter. Menns liv i en samisk kontekst 2012-11-01 - 2012-11-02 2012.
 • Olsen, Torjer Andreas. Samisk innhold i skolen – statusoppdatering. SESAM forskningsseminar 2012 2012-02-04 - 2012.
 • Olsen, Torjer Andreas; Andreassen, Bengt-Ove. Avsluttende utsyn. Samisk innhold i skolen – status og utfordringer 2012-02-03 - 2012.
 • Olsen, Torjer Andreas. På Samefolkets dag. Forskning.no 2012. ISSN 1891-635X.
 • Olsen, Torjer Andreas. Blodige og sexy mytologier 3: Vampyrer og indianere. Forskning.no 2012. ISSN 1891-635X.
 • Olsen, Torjer Andreas. Joda, vi vil leke med dere. Nordlys 2012. ISSN 0805-5440.
 • Olsen, Torjer Andreas. Samisk innhold i skolen. Fra det lokale til det globale - Senter for samiske studier 20 år 2012-10-08 - 2012-10-09 2012.
 • Olsen, Torjer Andreas. Challenges for Development cooperation with Indigenous Peoples. The Forum Conference 2012: Changing Standards and Practices - the Same Rights and Peoples? 2012-10-09 - 2012-10-10 2012.
 • Olsen, Torjer Andreas; Evjen, Bjørg. Fravær av kjønn i urfolksforskningen. Metodologi og kjønn 2012-10-25 - 2012.
 • Olsen, Torjer Andreas. Solidaritet? Eller hei verden. Nordlys 2012. ISSN 0805-5440.
 • Olsen, Torjer Andreas. Indigenous Christianity Online – A Discussion of Concepts and Approaches. Ends and beginnings. Annual conference of the EASR. 2012-08-23 - 2012-08-26 2012.
 • Olsen, Torjer Andreas. TIL: Sápmis største klubb. Nordlys 2012. ISSN 0805-5440.s 3 - 3.
 • Olsen, Torjer Andreas. - Vampyrer har alltid vært en del av populærkulturen. 2012.
 • Olsen, Torjer Andreas. Klimaendringer: Kulturminner forsvinner. 2011.
 • Olsen, Torjer Andreas. Kvinner og svakhet, kjønn og sex. Kuiper 2010 (1-2). ISSN 0809-8212.
 • Olsen, Torjer Andreas. Læstadianismen som global bevegelse. Senioruniversitetet 2009-10-14 - 2009-10-14 2009.
 • Olsen, Torjer Andreas. Samegutten Ante - hvor blei det av religiøsiteten?. Forskning.no 2009-09-18 - 2009.
 • Olsen, Torjer Andreas. Anmeldelse av Dag Øistein Endsjø: Sex og religion. Oslo: Universitetsforlaget. 2009. Tidsskrift for kjønnsforskning 2009 (4). ISSN 0809-6341.s 353 - 356.
 • Olsen, Torjer Andreas. Rus, religion og identitet i samiske sammenhenger. Rus og samfunn 2009; Volum 3 (5).s 26 - 29.
 • Varsi, Leif Erik; Olsen, Torjer Andreas. De levende og de døde. En analyse av saivo og jabmi-aimu-forestillingen i boken Lappisk Mythologi, Eventyr og Folkesagn. 2009.
 • Aanestad, Andreas; Olsen, Torjer Andreas. Ritualteori og det moderne. Magiens forfall og gjenoppståelse i nyere teorier om ritual. 2009.
 • Pitso, Mantsi Teboho; Olsen, Torjer Andreas. Stories of origin of the Sotho people of QwaQwa: The construction and maintenance of society through narratives. 2009.
 • Olsen, Torjer Andreas. Vår vekkelse og de andres vekkelse. Perspektiver på forskningen omkring læstadianisme og haugianisme. Norsk-finske relasjoner. Den 34. nordnorske historieseminaret 2009-09-25 - 2009-09-27 2009.
 • Olsen, Torjer Andreas. Kleskoder, kjønn og seksualitet blant religiøs ungdom. Innvandrerungdom - integrering, mestring og samhandling 2008-10-14 - 2008-10-15 2008.
 • Olsen, Torjer Andreas. Læstadianisme, klær og Framtid i nord. Framtid i nord 2008.
 • Olsen, Torjer Andreas. Veldisponert, dyptpløyende og interessant. Anmeldelse av Thomas Hägg (red.): Kjetterne og kirken. Fra Antikken til i dag. Scandinavian Academic Press, Oslo. DIN - Tidsskrift for religion og kultur 2008 (4). ISSN 1501-9934.
 • Olsen, Torjer Andreas. Kall, skaperordning og makt. En analyse av kjønn i lyngenlæstadianismen. 2008 ISBN 978-82-91636-91-7.
 • Olsen, Torjer Andreas; Stenberg, Espen Bless. - Jentene vekker begjær. 2008.
 • Olsen, Torjer Andreas; Åsali, Sveinung. Likestilling hos læstadianerne. 2008.
 • Olsen, Torjer Andreas; Soot-Ryen, Tron. Skjørtelengde og religion. 2008.
 • Olsen, Torjer Andreas. Scholars, Laestadians and the construction of ethnic identities, or how to write a group into an ethnic narrative. The Academic Study of Indigenous Religions 2008-12-10 - 2008-12-12 2008.
 • Olsen, Torjer Andreas. Hekser og tryllestaver - om formidling av kjønn i Harry Potter-bøkene. Kvinneforskermaraton 2007-09-22 - 2007.
 • Olsen, Torjer Andreas; Kobberstad, Johanne Hansen. Kvinners klær, menns begjær. 2007.
 • Olsen, Torjer Andreas. Læstadianisme og kjønn - nye tider. Nordlys 2006. ISSN 0805-5440.
 • Olsen, Torjer Andreas. The Routledge Companion to the Study of Religion. Edited by John R. Hinnels. Literature & Theology 2006; Volum 20 (4). ISSN 0269-1205.s 478 - 480.
 • Olsen, Torjer Andreas. Understanding Theology and Popular Culture. By Gordon Lynch. Oxford: Blackwell. 2005, xv + 236 pp. Literature & Theology 2006; Volum 20 (3). ISSN 0269-1205.s 334 - 335.
 • Olsen, Torjer Andreas. Interessant, men ikke innovativt om innovasjonsforskning. UNIPED 2006; Volum 29 (3). ISSN 1500-4538.s 48 - 49.
 • Gillman, Katrina Maria; Olsen, Torjer Andreas. The "L" Between Word and World: Ritualized Practices of Border Control. 2006.
 • Sirbu, Maria Gabriela; Olsen, Torjer Andreas. Religion and gender in Orthodox Romania. 2006.
 • Olsen, Torjer Andreas; Dale, Magnus. Læstadianismen - Den store vekkelsen. 2006.
 • Olsen, Torjer Andreas. "Gender, Space and Ethnicity: The story of Mary of Lapland in the Construction of a Revivalist Identity". Sacred Space - 13th Conference of the International Society for Religion, Literature and Culture 2006-10-20 - 2006-10-22 2006.
 • Aase, Elisabet; Olsen, Torjer Andreas. "fegri en sól sýnum... svartari en bik". En relasjonell analyse av alvene i norrøn religion. 2005.
 • Olsen, Torjer Andreas. Ordinær eller gjenstridig? Kirke og religiøsitet i Nord-Norge. Kirkeakademiet i Bodø 2003-11-06 - 2003.
 • Olsen, Torjer Andreas; Kraft, Siv Ellen. Redaktør for temanummer om Nord-Norge. DIN - Tidsskrift for religion og kultur 2003; Volum 4+1. ISSN 1501-9934.
 • Olsen, Torjer Andreas. Sprik og polemikk om religion som disiplin. Om Russell T. McCutcheons The discipline of religion. DIN - Tidsskrift for religion og kultur 2003 (3+4). ISSN 1501-9934.s 86 - 87.
 • Olsen, Torjer Andreas. Krig, fred, religion, politikk og sånt... Om Bruce Lincolns Holy Terrors. DIN - Tidsskrift for religion og kultur 2003 (3+4). ISSN 1501-9934.s 90 - 91.
 • Brun, Elisabeth; Olsen, Torjer Andreas. Hvor smal skal stien være?. 2003.
 • Olsen, Torjer Andreas. Flerstemmighet og (dis)harmoni - utfordringer ved bruk av diskursanalyse i religionsvitenskapen. Metode i religionsvitenskap 2003-09-21 - 2003-09-23 2003.
 • Olsen, Torjer Andreas. Sosialkonstruktivistiske perspektiver på kjønn og kropp. Kjønn, helse og omsorg 2003-02-10 - 2003.
 • Olsen, Torjer Andreas. Læstadianisme og seksualitet - en pietistisk diskurs i endring. Kampen om kroppen 2002-05-10 - 2002-05-11 2002.
 • Olsen, Torjer Andreas. Utsikt fra utkanten. Nærhet og fremmedhet i forståelsen av Nord-Norge. Tro i nord 2002-09-06 - 2002.
 • Olsen, Torjer Andreas. I ærbarhet og med måtehold. Tanker om kjønn i en læstadiansk kontekst. Kampen om kroppen - sluttseminar 2002-09-23 - 2002-09-25 2002.
 • Olsen, Torjer Andreas. Lyngen-læstadianismen og kirka: Fra vekkelse til rett lære. Väckelse utan gränser. Lars Levi Laestadius och den laestadianska rörelsen 2001-01-23 - 2001-01-24 2001.
 • Olsen, Torjer Andreas. Kritisk religionsforskning i små lokalsamfunn. Religionskritikk 2001-11-30 - 2001-12-01 2001.
 • Olsen, Torjer Andreas. Utsikt fra utkanten. Kirkas nærhet og fremmedhet i Nord-Norge. Den norske kirke – fjern eller bare annerledes 2001-11-08 - 2001-11-09 2001.
 • Olsen, Torjer Andreas. Den mangfoldige læstadianismen - vanskelig, uforståelig og hjertevarm. Kurs for nytilsatte i Den norske kirke 2001-10-10 - 2001.
 • Olsen, Torjer Andreas. "Men kirken er de helliges forsamling..." Lyngen-læstadianismens forhold til Den norske kirke 1941-1980. 2000.
 • Se alle arbeider i CRIStin →

  Publikasjoner utenom Cristin

  Alle arbeider


  Forskningsinteresser

  Samiske og urfolksrelaterte temaer i barnehage, skole og utdanning.

  Kjønn, makt og posisjon i urfolksforskning.

  Nordnorsk og samisk religionshistorie.

   

  Undervisning

  Jeg har ansvar for undervisning i teori, metode/metodologi og oppgaveskriving. Dette betyr å stille spørsmål ved og gi grunnlag for kunnskap om hvordan og hvorfor vi driver med forskning. Det handler også om de mest praktiske sidene ved akademisk virksomhet: Hvordan finne kunnskap? Hvordan skrive en tekst? Hvordan formidle det vi vet? Hvordan kan forskninga best være tilknytta samfunnet?  CV

  2001-2003: Universitetslektor i religionsvitenskap, UiT

  2003-2008: Ph.d.-stipendiat i religionsvitenskap, UiT

  2008: Ph.d. i religionsvitenskap, UiT. Avhandling i Munin.

  2009: Førstelektor/prosjektleder i religionsvitenskap, UiT

  2010: Frilanser

  2010/2011: Rådgiver/Webredaktør, HSL-fakultetet, UiT

  2011: Førsteamanuensis i urfolksstudier

  2017: Professor i urfolksstudier

  2019: Instituttleder


  TEO-H2 2.220

  Klikk for større kart