Bilde av Nilsen, Gørill
Bilde av Nilsen, Gørill
Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi gorill.nilsen@uit.no +4777644317 Her finner du meg

Gørill Nilsen


Professor i arkeologi Merittert underviser

Stillingsbeskrivelse

Stillingen har ansvar for studietilbudet for tema knyttet til kulturminnevern med særlig henblikk på utfordringene som finnes i nordområdene.

Stillingens vitenskapelige kompetanse er rettet mot arkeologisk kulturminnevernforskning i norsk kontekst og tema knyttet til nordlige, maritime kulturminner


 • Stein Farstadvoll, Gørill Nilsen :
  Naturmangfoldloven - vern av løse og "faste" kulturminner fra andre verdenskrig som del av særpreget og karakteren til landskapsvern-områder
  Primitive tider 2020 ARKIV / FULLTEKST / DOI
 • Gørill Nilsen :
  Fornøyd toppledelse - frustrasjon på bunn
  Forskerforum.no 07. februar 2024 FULLTEKST
 • Johan Eilertsen Arntzen, Gørill Nilsen :
  Arkeologer: T-skjekjærring, eventyrer eller dronepilot?
  2024
 • Gørill Nilsen :
  Arkeologi, reparasjonstiltak og Eallju
  Nordnorsk debatt - Nordlys 2024 FULLTEKST
 • Gørill Nilsen :
  En porsjon hverdagsgrøt: Arkeologi, reparasjonstiltak og Eallju
  Forskerforum.no 2024 FULLTEKST
 • Gørill Nilsen :
  Historia om Sverige. Vikingtida
  20. mai 2024 FULLTEKST
 • Gørill Nilsen :
  Når nedskalering kalles kvalitetsutvikling
  Khrono 15. mars 2023 FULLTEKST
 • Johan Eilertsen Arntzen, Gørill Nilsen :
  Kulturarv som grunnlag for en nordvendt framtid - Sluttrapport
  UiT Norges arktiske universitet 2023 FULLTEKST / ARKIV
 • Johan Arntzen, Gørill Nilsen :
  Med nytt blikk på Skibotns gamle markedsplass: Resultater fra fire års utgravinger av Nálluvuouhoppi og årringdatgeringer av det gamle posthuset
  2023
 • Johan Arntzen, Gørill Nilsen :
  Arkeologen: Teskjekjerring, eventyrer eller dronepilot?
  2023
 • Gørill Nilsen :
  Historien om Sverige. Episode 3: Vikinganas tid, 500-talet till slutet av 1000-talet
  19. november 2023 DATA
 • Gørill Nilsen, Johan Eilertsen Arntzen, Bjørnar Julius Olsen, Stein Farstadvoll, Charlotte Brysting Damm, Asgeir Svestad :
  Samisk ordpynt eller vilje til å satse strategisk?
  Khrono.no 2023 FULLTEKST
 • Gørill Nilsen, Johan Eilertsen Arntzen, Stein Farstadvoll, Bjørnar Julius Olsen, Charlotte Brysting Damm, Asgeir Svestad :
  Eallju: Samisk ordpynt i UiTs strategi - eller forpliktelse til å satse på arkeologiutdanninga?
  Nordnorsk debatt - Nordlys 15. desember 2023 FULLTEKST
 • Gørill Nilsen, Johan Eilertsen Arntzen, Bjørnar Julius Olsen, Stein Farstadvoll, Charlotte Brysting Damm, Asgeir Svestad :
  Eallju: Samisk ordpynt i UiTs strategi, eller forpliktelse?
  Ságat Samisk avis AS 2023 FULLTEKST
 • Hege Larsen, Gørill Nilsen :
  560 har signert opprop mot kutt på arkeologi ved UiT
  18. desember 2023
 • Hege Larsen, Gørill Nilsen :
  UiT innfører ny studiemodell basert på byggeklosser
  19. desember 2023 FULLTEKST
 • Gørill Nilsen :
  Arbeidslivsrelevans og studentaktiv undervisning i det humanistiske disiplinfaget arkeologi.
  2023 FULLTEKST
 • Gørill Nilsen :
  Arkeologi, naturvitenskap og DNA: Ei amma historie enn Sturla Ellingvåg sin
  Nordnorsk debatt - Nordlys 2022 DATA
 • Johan Eilertsen Arntzen, Gørill Nilsen :
  Arkeologi og arbeidslivsrelevans: Erfaringer suksesser og fallgruver etter et RESULT-prosjekt.
  2022
 • Johan Eilertsen Arntzen, Gørill Nilsen :
  Arkeologiske undersøkelser av den gamle markedsplassen i Skibotn - Årsrapport for de arkeologiske utgravningene ved Nálluvuohppi, Storfjord kommune, sommeren 2021
  UiT Norges arktiske universitet 2022
 • Torbjørn O. Karlsen, Gørill Nilsen :
  Utgravninger i Storfjord: Kan ha gjort funn fra 1500-tallet
  29. juni 2022 FULLTEKST
 • Johan Eilertsen Arntzen, Gørill Nilsen :
  Arkeologiske undersøkelser av den gamle markedsplassen i Skibotn. Årsrapport for de arkeologiske utgravningene ved Nálluvuohppi, Storfjord kommune, sommeren 2020
  UiT Norges arktiske universitet 2021
 • Gørill Nilsen, Stein Farstadvoll :
  Forefar mot Nord – Sett i et 20 års perspektiv med forskningsblikk
  2021
 • Laila Lanes, Gørill Nilsen, Torgeir Nordkild :
  Lærer feltarbeid og historien om «tre stammers møte»
  03. juli 2021 FULLTEKST
 • Laila Lanes, Gørill Nilsen, Torgeir Nordkild :
  Intervju om utgravinger Skibotn markedsplass
  02. juli 2021
 • Gørill Nilsen, Johan Eilertsen Arntzen :
  Arkeologiske utgravinger av den eldste markedsplassen i Skibotn
  2021
 • Gørill Nilsen :
  Bilde i artikkelen Norges arktiske universitet har flest midlertidige i Norge: FIKK FAST JOBB
  2021
 • Gørill Nilsen :
  «De som kom først» – Et eksempel på bruk og misbruk av arkeologi i offentlig debatt
  2021
 • Kristina Ekero Eriksson, Gørill Nilsen :
  Vikingatidens vagga - i vedeltidens vãrld
  15. september 2021
 • Gørill Nilsen, Johan Eilertsen Arntzen :
  Skibotn markedsplass: foredrag og omvisning utgravingsfelt
  2021
 • Laila Lanes, Gørill Nilsen :
  Her ble det solgt tobakk tilsvarende 500 000 pakker
  25. juni 2021 FULLTEKST
 • Gørill Nilsen :
  Bilde i artikkelen Etter 13 år ved universitetet, fikk Johan fast jobb
  2020
 • Gørill Nilsen :
  Kulturarv som grunnlag for en nordvendt framtid
  2020
 • Gørill Nilsen :
  Røviks "Wake-Up Call" - en alarm jeg velger å "snooze"
  Nordlys 2020 FULLTEKST
 • Johan Eilertsen Arntzen, Gørill Nilsen :
  Arkeologiske undersøkelser av den gamle markedsplassen i Skibotn - Årsrapport for de arkeologiske utgravningene ved Nálluvuohppi, Storfjord kommune, sommeren 2019
  UiT Norges arktiske universitet 2020
 • Elin Margrethe Wersland, Gørill Nilsen, Johan Eilertsen Arntzen :
  Har aldri vært utført arkeologiske utgravinger her
  21. juni 2019
 • Øystein Antonsen, Gørill Nilsen, Johan Eilertsen Arntzen :
  Utgravinger Skibotn
  17. juni 2019 DATA
 • Laila Lanes, Øystein Antonsen, Gørill Nilsen, Johan Eilertsen Arntzen :
  Her foregikk nordkalotthandel allerede i 1608
  19. juni 2019 FULLTEKST
 • Tore Figenshau, Gørill Nilsen, Johan Eilertsen Arntzen :
  Graver fram historia
  14. juni 2019
 • Arne Hauge, Gørill Nilsen :
  Grov frem kvensk og samisk fortid
  02. juli 2019
 • Gørill Nilsen :
  Den offentlige samtalen om samiske spørsmål - Forskere og media. «Saklig inntil det knusktørre”…?
  2019
 • Isabell Haug, Gørill Nilsen :
  Arkeologer og studenter skal undersøke den eldste markedsplassen i Skibotn
  11. juni 2019
 • Isabell Haug, Gørill Nilsen :
  Vi håper stedet kan bli en permanent utgraving, så man får innblikk i hele historien
  14. juni 2019 DATA
 • Gørill Nilsen :
  STORE ORD - små båter
  2019
 • Anja Roth Niemi, Gørill Nilsen :
  Store ord - små båter, og eksempelet Hillesøybåtene
  2019
 • Gørill Nilsen :
  Assessment of Learning: Why, how and is there a "best practice"?
  2019
 • Gørill Nilsen :
  Einar Niemi og debatten
  13. november 2019 FULLTEKST
 • Gørill Nilsen :
  Nordlys sitt redaksjonelle ansvar: Hvor mange ganger kan saker repeteres?
  06. november 2019 FULLTEKST
 • Gørill Nilsen :
  Samernas tid
  01. januar 2018
 • Gørill Nilsen :
  New Dates on Arctic Fibres
  23. august 2018 FULLTEKST

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →

  Publikasjoner utenom Cristin

  Hovedfagsoppgave publisert på Munin


  Forskningsinteresser

  • kulturminnevern
  • museum
  • eksperimentell arkeologi
  • jernalder
  • middelalder
  • markedshandel

  Undervisning


  ARK-8002: Forskningsprosessen i arkeologi: Utviklet og faglig ansvarlig, gjennomført 1 gang

  ARK-3021 Jernalder i nord: Håløygene og deres forbindelser: Enmeansvarlig, gjennomført 1 gang


  ARK-3010: Populær faglig formidling: Utviklet og faglig ansvarlig, gjennomført 1 gang


  ARK 2016/2023: Museologi/ Museum: Mellom forskning, forvaltning og formidling: Utviklet og faglig ansvarlig, gjennomført 7 gang


  ARK-2019: Kulturminnekunnskap i et arkeologisk perspektiv: Videreutviklet og faglig ansvarlig, gjennomført 1 gang


  ARK-2017/2027: Prosjektkurs i arkeologi/Bacheloroppgave i arkeologi: Videreutviklet og faglig ansvarlig, gjennomført 5 ganger


  ARK-2015: Introduksjon til kulturminneforvaltning/ Kulturminnevern: Mellom offentlige og private strategier: Videreutviklet og faglig ansvarlig, gjennomført 7 ganger


  ARK-2002: Problemløsning i arkeologi: Fagansvarlig, gjennomført 1 gang


  ARK-1036: Fra kunnskap og ferdigheter til jobb: Utviklet og gjennomført 1 gang   

         
  ARK-1021: Arkeologisk utgraving: Arkeologisk faglig medansvarlig, 4 ganger


  ARK-1019: Ex. Fac. arkeologivarianten: Del III: Arkeologiens tekster: Utviklet og gjennomført 2 gang


  ARK-1018: Museumspraksis: Utviklet og gjennomført 4 gang


  ARK-1016: Fra utgraving til museum: Underviser 1 gang


  ARK-1000: Skrivekurs – del 2: Utviklet og faglig ansvarlig, gjennomført 3 ganger, også for sosialantropologi og religionsvitenskapstudenter


  ARK-1000: Arkeologi: Fortolkning av fortiden: Faglig ansvarlig, gjennomført 1 gang