GN bilde.jpg
GN bilde.jpg
Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi gorill.nilsen@uit.no 77644317 (0047) 97024434 Tromsø BRELIA L 117

Gørill Nilsen


Professor i arkeologi

Stillingsbeskrivelse

Stillingen har ansvar for studietilbudet for tema knyttet til kulturminnevern med særlig henblikk på utfordringene som finnes i nordområdene.

Stillingens vitenskapelige kompetanse er rettet mot arkeologisk kulturminnevernforskning i norsk kontekst og tema knyttet til nordlige, maritime kulturminner


 • Farstadvoll, Stein; Nilsen, Gørill. Naturmangfoldloven - vern av løse og "faste" kulturminner fra andre verdenskrig som del av særpreget og karakteren til landskapsvern-områder. (fulltekst) Primitive tider 2020; Volum 22. ISSN 1501-0430.s 119 - 140.s doi: 10.5617/pt.8397.
 • Smith, Michele Hayeur; Smith, Kevin P.; Nilsen, Gørill. Dorset, Norse, or Thule? – Technological Transfers, Marine Mammal Contamination, and AMS dating of Spun Yarn and Textiles from the Eastern Canadian Arctic. (fulltekst) Journal of Archaeological Science 2018; Volum 96. ISSN 0305-4403.s 162 - 174.s doi: 10.1016/j.jas.2018.06.005.
 • Nilsen, Gørill. Surplus Production and Marine Resource Use in the North Norwegian Iron Age.. International Journal of Nautical Archaeology 2017; Volum 46 (2). ISSN 1057-2414.s 231 - 252.s doi: 10.1111/1095-9270.12237.
 • Nilsen, Gørill. Marine Mammal Train Oil Production Methods: Experimental Reconstructions of Norwegian Iron Age Slab-Lined Pits. Journal of Maritime Archaeology 2016; Volum 11 (2). ISSN 1557-2285.s 197 - 217.s doi: 10.1007/s11457-016-9153-8.
 • Nilsen, Gørill. The Use of Marine Mammal Blubber:Parameters for defining fat-rendering structures. Fennoscandia Archaeologica 2016; Volum XXXIII. ISSN 0781-7126.s 141 - 155.
 • Nilsen, Gørill. Kvalitetsreformens konsekvenser – endringer av arkeologiutdanningen?. Primitive tider 2015; Volum 17. ISSN 1501-0430.s 35 - 49.
 • Wickler, Stephen; Nilsen, Gørill. Pre-Modern Boathouses: a maritime perspective from northern Norway. International Journal of Nautical Archaeology 2012; Volum 41 (1). ISSN 1057-2414.s 106 - 119.s doi: 10.1111/j.1095-9270.2011.00338.x.
 • Nilsen, Gørill. Cultural heritage tourism in the North: Making information about vulnerable Sámi heritage sites accessible to the public or not?. Archaeopress 2012 (2399) ISBN 978 1 4073 0994 1. ISSN 0143-3032.s 137 - 143.
 • Nilsen, Gørill; Wickler, Stephen. Boathouses as Indicators of Ethnic Interaction?. Acta Borealia 2011; Volum 28 (1). ISSN 0800-3831.s 55 - 88.s doi: 10.1080/08003831.2011.575660.
 • Nilsen, Gørill. Doing Archaeological Experiments in an Ethnic context: Experimental archaeology or experiential activities?. 2011 (62) ISBN 978-91-89578-42-5. ISSN 0065-0994.s 257 - 277.
 • Nilsen, Gørill; Wickler, Stephen. Boathouse Excavation at Skonsvika. Novus Forlag 2011; Volum CXXXIX (139) ISBN 978-82-7099-651-3. ISSN 0332-6217.s 121 - 129.
 • Nilsen, Gørill. Med blikket vendt mot havet - om jernalderens samfunn i Nord-Norge. 2010 ISBN 978-82-7746-011-6.s 23 - 36.
 • Heron, Carl; Nilsen, Gørill; Stern, Ben; Craig, Oliver; Nordby, Camilla Celine. Application of lipid biomarker analysis to evaluate the function of 'slab-lined pits' in Arctic Norway. (data) Journal of Archaeological Science 2010; Volum 37 (9). ISSN 0305-4403.s 2188 - 2197.s doi: 10.1016/j.jas.2010.03.016.
 • Nilsen, Gørill. Det problematiske mangfold. Nordisk Museologi 2008 (1-2). ISSN 1103-8152.s 139 - 156.
 • Nilsen, Gørill. En lokalhistorisk refleksjon: Om behandlingen av samer og kvinneliv i lokalhistorisk litteratur i Nord-Troms. Heimen - Lokal og regional historie 2006 (43). ISSN 0017-9841.s 181 - 202.
 • Nilsen, Gørill. Museums, gender and knowledge. 2005.s 149 - 166.
 • Nilsen, Gørill. Nord-Troms Museum 25 år. 2004 ISBN 82-991454-6-5.s 6 - 17.
 • Nilsen, Gørill. Akademisk og lokal presentasjon av fortiden - eksemplifisert ved kulturstier. 2004 ISBN 82-92201-07-6. ISSN 1503-1241.s 33 - 46.
 • Nilsen, Gørill. Local and Academic Knowledge. Conflict or Dialogue?. 2003; Volum 1 (1). ISSN 1503-4089.s 234 - 246.
 • Nilsen, Gørill. Fortidens spor i landskapet - veier til stedets identitet. 2003 (27) ISBN 82-7634-395-3. ISSN 1904-5352.s 103 - 126.
 • Nilsen, Gørill. Fremtidsutsikter på det arkeologiske arbeidsmarkedet. Primitive tider 2001. ISSN 1501-0430.s 91 - 100.
 • Nilsen, Gørill. «De som kom først» – Et eksempel på bruk og misbruk av arkeologi i offentlig debatt. Digitalt museumsmøte «I grenseland». 2021-04-27 - 2021-05-29 2021.
 • Lanes, Laila; Nilsen, Gørill; Nordkild, Torgeir. Lærer feltarbeid og historien om «tre stammers møte». (fulltekst) 2021.
 • Ekero Eriksson, Kristina; Nilsen, Gørill. Vikingatidens vagga - i vedeltidens vãrld. 2021.
 • Nilsen, Gørill. Bilde i artikkelen Norges arktiske universitet har flest midlertidige i Norge: FIKK FAST JOBB. 2021.
 • Nilsen, Gørill; Arntzen, Johan Eilertsen. Arkeologiske utgravinger av den eldste markedsplassen i Skibotn. Kulturminnedagene i Nord-Troms 2021-09-06 - 2021-09-07 2021.
 • Nilsen, Gørill; Farstadvoll, Stein. Forefar mot Nord – Sett i et 20 års perspektiv med forskningsblikk. Fotefar mot nord-workshop 2021-09-02 - 2021-09-02 2021.
 • Lanes, Laila; Nilsen, Gørill; Nordkild, Torgeir. Intervju om utgravinger Skibotn markedsplass. 2021.
 • Lanes, Laila; Nilsen, Gørill. Her ble det solgt tobakk tilsvarende 500 000 pakker. (fulltekst) 2021.
 • Arntzen, Johan Eilertsen; Nilsen, Gørill. Arkeologiske undersøkelser av den gamle markedsplassen i Skibotn. Årsrapport for de arkeologiske utgravningene ved Nálluvuohppi, Storfjord kommune, sommeren 2020. 2021.
 • Nilsen, Gørill; Arntzen, Johan Eilertsen. Skibotn markedsplass: foredrag og omvisning utgravingsfelt. Åpning av skilting Skibotn markedsplass 2021-06-24 - 2021-06-24 2021.
 • Nilsen, Gørill. Røviks "Wake-Up Call" - en alarm jeg velger å "snooze". (fulltekst) Nordlys 2020. ISSN 0805-5440.
 • Nilsen, Gørill. Bilde i artikkelen Etter 13 år ved universitetet, fikk Johan fast jobb. 2020.
 • Nilsen, Gørill. Kulturarv som grunnlag for en nordvendt framtid. Råd for samarbeid med arbeidslivet 2020-10-01 - 2020-10-01 2020.
 • Arntzen, Johan Eilertsen; Nilsen, Gørill. Arkeologiske undersøkelser av den gamle markedsplassen i Skibotn - Årsrapport for de arkeologiske utgravningene ved Nálluvuohppi, Storfjord kommune, sommeren 2019. 2020.
 • Haug, Isabell; Nilsen, Gørill. Arkeologer og studenter skal undersøke den eldste markedsplassen i Skibotn. 2019.
 • Nilsen, Gørill. Den offentlige samtalen om samiske spørsmål - Forskere og media. «Saklig inntil det knusktørre”…?. Den offentlige samtalen om samiske spørsmål - Forskere og media 2019-11-28 - 2019-11-28 2019.
 • Nilsen, Gørill. Einar Niemi og debatten. (fulltekst) 2019.
 • Nilsen, Gørill. Nordlys sitt redaksjonelle ansvar: Hvor mange ganger kan saker repeteres?. (fulltekst) 2019.
 • Nilsen, Gørill. Assessment of Learning: Why, how and is there a "best practice"?. GeoLearning Forum 2019-10-28 - 2019-10-29 2019.
 • Niemi, Anja Roth; Nilsen, Gørill. Store ord - små båter, og eksempelet Hillesøybåtene. Tradisjonsbåter på Nordkalotten - mangfold og variasjon 2019-10-23 - 2019-10-24 2019.
 • Nilsen, Gørill. STORE ORD - små båter. Tradisjonsbåter på Nordkalotten: mangfold og variasjon 2019-10-23 - 2019-10-24 2019.
 • Hauge, Arne; Nilsen, Gørill. Grov frem kvensk og samisk fortid. 2019.
 • Haug, Isabell; Nilsen, Gørill. Vi håper stedet kan bli en permanent utgraving, så man får innblikk i hele historien. (data) 2019.
 • Wersland, Elin Margrethe; Nilsen, Gørill; Arntzen, Johan Eilertsen. Har aldri vært utført arkeologiske utgravinger her. 2019.
 • Antonsen, Øystein; Nilsen, Gørill; Arntzen, Johan Eilertsen. Utgravinger Skibotn. (data) 2019.
 • Lanes, Laila; Antonsen, Øystein; Nilsen, Gørill; Arntzen, Johan Eilertsen. Her foregikk nordkalotthandel allerede i 1608. (fulltekst) 2019.
 • Figenshau, Tore; Nilsen, Gørill; Arntzen, Johan Eilertsen. Graver fram historia. 2019.
 • Nilsen, Gørill. Samernas tid. 2018.
 • Kiley, Gillian; Nilsen, Gørill. Nope, Vikings didn’t teach Inuit ancestors to weave. 2018.
 • Kiley, Gillian; Nilsen, Gørill. Brown study shows indigenous Canadian Arctic people’s textiles predated European contact. 2018.
 • Nilsen, Gørill. Arkeologi, naturbasert reiseliv og bærekraftig bruk av ressurser. Rektors reiselivsseminar 2018-11-05 - 2018-11-06 2018.
 • Jarus, Owen; Nilsen, Gørill. Do Canadian Carvings Depict Vikings? Removing Mammal Fat May Tell. 2018.
 • Nilsen, Gørill; Torbjørn O., Karlsen. Leter etter hval i eldgamle groper. (fulltekst) 2018.
 • Nilsen, Gørill. New Dates on Arctic Fibres. (fulltekst) 2018.
 • Desjardins, Lynn; Nilsen, Gørill. Ancient arctic people spun yarn before Vikings. (fulltekst) 2018.
 • Nilsen, Gørill. Spin yarn unspun: Research upends theory that Vikings taught Inuit fibre skills. (fulltekst) 2018.
 • Nilsen, Gørill. New analysis spins intriguing Inuit yarn. (fulltekst) 2018.
 • Nilsen, Gørill. New evidence indicates that Inuit knew yarn knowledge well before Viking contact. (fulltekst) 2018.
 • Nilsen, Gørill. New evidence suggests Inuit knew yarn skills long before Viking contact. (fulltekst) 2018.
 • Nilsen, Gørill. New research spins intriguing Inuit yarn. (fulltekst) 2018.
 • Nilsen, Gørill. Did the Vikings really teach ancient Inuit how to spin yarn? New research upends old assumptions. (fulltekst) 2018.
 • Graham, Karen; Nilsen, Gørill. Arctic people were spinning yarn before the Vikings arrived. (fulltekst) 2018.
 • Weber, Bob; Nilsen, Gørill. Ancient Arctic people may have known how to spin yarn long before Vikings arrived. (fulltekst) 2018.
 • Weber, Bob; Nilsen, Gørill. Research unpends theory that Vikings taught Inuit how to spin yarn. (fulltekst) 2018.
 • Weber, Bob; Nilsen, Gørill. Spin yarn unspun: Research upends theory that Vikings taught Inuit fibre skills. (fulltekst) 2018.
 • Weber, Bob; Nilsen, Gørill. Did the Vikings really teach ancient Inuit how to spin yarn? New research upends old assumptions. (fulltekst) 2018.
 • Nilsen, Gørill. De første som kom til Norge. (fulltekst) Nordlys 2018. ISSN 0805-5440.
 • Inger, Utsi; Nilsen, Gørill. UiT-forskere bidrar sterkt i stor TV-produksjon om samene. 2018.
 • Nilsen, Gørill. Samenes tid. 2018.
 • Nilsen, Gørill. Treffer forskningen og forvaltningspolitikken samfunnsutfordringene og befolkningens behov? Når minoriteter utfordres av marginale grupperinger. Årsmøte The Association of Critical Heritage Studies – the Norwegian Chapter 2018-04-04 - 2018-04-04 2018.
 • Nilsen, Gørill; Henriksen, Jørn Erik. Samernas tid 1: Allianser i Sápmi. (data) 2018.
 • Nilsen, Gørill. One unrelated question – and an update on a work in progress on the marine reservoir effect. Joint Proxies Workshop 2017-03-06 - 2017-03-07 2017.
 • Nilsen, Gørill. Arkeologi og samfunnsnytte: Om prosessene rundt det nye BA-programmet i arkeologi ved UiT-Norges arktiske universitet. Det norsk arkeologimøte 2017-11-02 - 2017-11-04 2017.
 • Nilsen, Gørill. Masseproduksjon i tida før penger: OM hellegroper og nausttufter. Forskningsdagene i Nord-Troms 2017-09-30 - 2017-09-30 2017.
 • Nilsen, Gørill. 1000-2000 år gammel bruk av sel- og hvalspekk i Nord-Troms og Finnmark: Om oljeproduksjon, bruksområder og fangst. Gjesteforelesning 2017-05-31 - 2017-05-31 2017.
 • Sjöström, Magnus; Nilsen, Gørill. Tilretteleffing og gjennomføring av rekonstruksjon av hellegrop samt intervju i forbindelse med serien Samernas tid.. 2017.
 • Nilsen, Gørill. Hellegropene på Arnøya. 2017.
 • Nilsen, Gørill. Å lage sel- og hvalolje på jernaldervis. Ottar 2017 (2). ISSN 0030-6703.s 11 - 18.
 • Nilsen, Gørill. Hvorfor en The Association of Critical Heritage Studies – the Norwegian Chapter fra et nordlig, etniske ståsted?. Årsmøte/seminar - The The Association of Critical Heritage Studies – the Norwegian Chapter 2017-04-20 - 2017-04-20 2017.
 • Nilsen, Gørill. Faglig ressursperson utnevnt av Tromsø kommune i Fagforum Tromsø, ressursgruppe for innspill til ny kulturminneplan i Tromsø kommune.. Seminar 2017-02-01 - 2017-02-01 2017.
 • Nilsen, Gørill. UiT-bordvert ved Peter F. Hjorsteminaret, del: Humaniora i endring.. Konferanse 2017-03-15 - 2017-03-15 2017.
 • Nilsen, Gørill. Kunnskapsrike koblinger. (fulltekst) 2016.
 • Nilsen, Gørill. Fra selspekk til Bæivve-Alggo: Om hva vi vet og kunnskapshull knytta til samisk båtbruk. Tradisjonsbåtbyggings som universitetsfag 2016-10-17 - 2016-10-18 2016.
 • Nilsen, Gørill. Forskningsstatus: Satsningsområder og ny forskning på vikingtidstema.. Strategiseminar Lofotr Vikingmuseum 2016-06-03 - 2016-06-04 2016.
 • Nilsen, Gørill. Produksjon av olje fra marine pattedyr: Et sveip over Bottenviken og Nord-Atlanteren fra tidlig metalltid/bronsealder til høymiddelalder. Forskningsseminar Insitutt for arkeologi og sosialantropologi 2015-03-06 - 2015-03-06 2015.
 • Chruichank, Marit; Nilsen, Gørill. Riksantikvarens bevaringsprogram for utvalgte arkeologiske kulturminner. Skilt kulturminner Lyngstuva 2015-12-01 - 2019-12-01 2015.
 • Nilsen, Gørill. Review: Suzie Thomas & Joanne Lea (eds.): Public Participation in Archaeology. Heritage Matters 15. Boydell & Brewer, Woodbrige 2014-. Fennoscandia Archaeologica 2015; Volum XXXII. ISSN 0781-7126.s 161 - 162.
 • Nilsen, Gørill. Marine mammal blubber: Traces of fat rendering. Joint Proxies Research Group workshop 2015-09-15 - 2015-09-17 2015.
 • Nilsen, Gørill. Hvordan engasjere lokalbefolkningen?. Riksantikvarens Utviklingsnett 2014-03-18 - 2014-03-18 2014.
 • Nilsen, Gørill. Produksjon av olje fra marine pattedyr i møte mellom øst og vest: Eksempler fra Norge, Sverige, Finland, Åland og Island. Skandinavia: Ett, tre eller mange? 2014-12-03 - 2014-12-05 2014.
 • Nilsen, Gørill. Kvalitetsreformens konsekvenser – adjektivsyke eller gjennomgripende endringer av arkeologiutdanningen?. Norsk Arkeologmøte (data) 2014-11-06 - 2014-11-08 2014.
 • Magdalena, Budinova; Nilsen, Gørill. Getting our Activities down to a Level that We Can Afford. (fulltekst) 2013.
 • Nilsen, Gørill. Nord-Norges første oljealder. Forskningsdagene 2013-09-22 - 2013-09-22 2013.
 • Østring Larsen, Jostein; Nilsen, Gørill. Fire års splittelse. 2013.
 • Nordfjærn, Torleif; Nilsen, Gørill. Hva ble hellegropene brukt til?. (data) 2013.
 • Nilsen, Gørill. Kommentar til Tor Vadset om nedleggelse av VKS. Nordlys 2013. ISSN 0805-5440.s 33 - 33.
 • Nilsen, Gørill. Mer enn bare visuelle kulturstudier. Nordlys 2013. ISSN 0805-5440.s 33 - 33.
 • Nordgård Næss, Per; Nilsen, Gørill. Protester mot nedleggingen av Visuelle kulturstudier. Forslaget om å legge ned Visuelles kulturstudier ved UiT vekker stort engasjement. (data) 2013.
 • Nilsen, Gørill; Taylor-Smith Larsen, Rodmire. Intervju Nordnytt radio P1 om omstillingsarbeidet ved instituttet. 2013.
 • Beddari Høyer, Andreas; Nilsen, Gørill. - Må forholde oss til bestillingen. 2013.
 • Nilsen, Gørill. Evaluering av undervisning og læring. Instituttlederseminar 2012-01-24 - 2012-01-24 2012.
 • Nilsen, Gørill. Follow up: Visual Culture Studies, what are you not telling us?. Utropia 2012 (12). ISSN 0806-9611.s 15 - 15.
 • Nilsen, Gørill. Å skrive og lese akademiske tekster: Erfaringer fra gjennomføringer av tre skrivekurs. Kurs for skrivekurslærere 2012-08-14 - 2012-08-14 2012.
 • Nilsen, Gørill. Production of seal and whale oil in North Norway. Viking Age Economy 2011-01-06 - 2011-01-07 2011.
 • Nilsen, Gørill. The first oil age. recreating Norway's Iron Age Industry. 2011.
 • Nilsen, Gørill. Akademikerne skapte nye fortellinger – og avstand til de folkelige fortellingene; Art lik 2336 hellegrop. Og/Eller historier om russegraver, samisk forskningshistorie og lett bedervet spekk. Riksantikravens landssamling 2011-11-07 - 2011-11-08 2011.
 • Nilsen, Gørill. Å skrive og lese akademiske tekster: Erfaringer fra tre gjennomføringer av skruvekurs. Seminar for skrivekurslærere 2011-08-18 - 2011-08-18 2011.
 • Nilsen, Gørill. Museologi og museumspolitikk. Seminar 2011-05-16 - 2011-05-16 2011.
 • Nilsen, Gørill. Bruk av olje fra torsk, sel og hval i belysning i langhus fra jernalder. Eksperimentell arkeologi/demonstrasjon for publikum 2010-05-27 - 2010-05-27 2010.
 • Nilsen, Gørill. Bruk av olje fra sel, hval og torsk og tjære som impregnering av ullduk/seil og treverk. Eksperimentell arkeologi/demonstrasjon for publikum 2010-05-28 - 2010-05-28 2010.
 • Nilsen, Gørill. Just another hole in the ground? Stories of slab lined pits through 2000 years. Forskningseminar Komparativ urfolksforskning 2010-10-08 - 2011-08-08 2010.
 • Nilsen, Gørill. Oljeproduksjon på jernaldervis: Nye spørsmål og mulige løsninger på bruken av hellegroper. Forskningsseminar 2010-02-05 - 2010-02-05 2010.
 • Nilsen, Gørill. Oljeproduksjon på jernaldervis. Nye spørsmål og mulige løsninger på bruken av hellegroper. Lukket foredrag 2010-06-15 - 2010-06-15 2010.
 • Nilsen, Gørill. Hvordan lage olje av marine pattedyr på jernaldervis. En oppskrift basert på arkeologiske funn , skriftlige kilder og prøving og feiling. Forberedelser til forsøk/eksperimentell arkeologi 2010-08-10 - 2010-08-13 2010.
 • Nilsen, Gørill. Hellegroper i Nord-Troms: Spor etter oljeproduksjon på jernaldervis. Årsmøte Nord-Troms historielag 2010-03-20 - 2010-03-20 2010.
 • Nilsen, Gørill. Kvænangen og Norges første oljealder. Forskningsdagene i Nord-Troms 2009-10-26 - 2009-10-26 2009.
 • Nilsen, Gørill. Havets helter. Museumsutstilling 2009-08-01 - 2010-12-31 2009.
 • Nilsen, Gørill. Arti' førr ongan. Utstilling av leketøy fra fra Nord-Troms de siste 100 år. Prosjektleder: Marit Reiersen, Nord-Troms Museum. Museumsutstilling 2009-06-10 - 2009-09-30 2009.
 • Nilsen, Gørill. Eksperimentell arkeologi: Rekonstruksjon av hellegrop fra jernalder. Produksjon av olje fra hval og selspekk. Arkeologisk eksperiment 2009-06-24 - 2009-06-26 2009.
 • Heron, Carl; Nilsen, Gørill; Stern, Ben; Craig, O. E.; Nordby, Camilla celine. Norway's first exploitation of oil? The processing of marine mammal blubber in slab-lined pits. Geochimica et Cosmochimica Acta 2009; Volum 73 (13). ISSN 0016-7037.s A525 - A525.
 • Nilsen, Gørill. Utvinner jernalderolje. 2009.
 • Narmo, Lars Erik; Nilsen, Gørill. Experimental archaeology - example of cooperation on distant locations. LiveArch 2009-10-08 - 2009-10-11 2009.
 • Heron, Carl; Nilsen, Gørill; Stern, B; Craig, O. E.; Nordby, Camilla celine. Norway’s first exploitation of oil? The processing of marine mammal blubber in slab-lined pits. Foredrag og deltakelse av Carl Heron for presentasjon av felles forskningsresultater. Goldschmidt Conference 2009 (prosjekt) 2009-06-21 - 2009-06-26 2009.
 • Nilsen, Gørill. Cultural heritage tourism: Challenges in the High North. Nordic TAG 2009-05-27 - 2009-05-29 2009.
 • Nilsen, Gørill. Hellegroper: Hvordan laget de olje i jernalderen?. Åpen dag for Kjækan skole 2008-08-21 - 2008-08-21 2008.
 • Nilsen, Gørill. Skal gjenskape Nord-Norges første oljealder. 2008.
 • Nilsen, Gørill. Første hellegropbrenning på 800 år. 2008.
 • Nilsen, Gørill. Oljeutvinning på jernaldervis. 2008.
 • Nilsen, Gørill. Experimental archaeology – Extracting oil from sea mammals. Sami History and Prehistory: Archaeological Perspectives from late Neolithic to Present Time 2008-11-20 - 2008-11-22 2008.
 • Nilsen, Gørill. Den eksperimentelle arkeologiens målgruppe: Forsker, turist, lokalbefolkning?. Experimentell arkeologi som kommuikation i ett regionalt perspektiv 2008-10-29 - 2008-10-31 2008.
 • Nilsen, Gørill. Akademikerne skapte nye fortellinger - og avstand til de folkelige fortellingene. Riksantikvarens Utviklingsnett 2008-10-28 - 2008-10-28 2008.
 • Nilsen, Gørill. Nord-Norges første oljelader: resultater fra første hellegropbrenning på 800 år. Forskningsseminar 2008-09-26 - 2008-09-26 2008.
 • Nilsen, Gørill. Arkeologi på Spildra. Åpent foredrag 2007-07-20 - 2007-07-28 2007.
 • Nilsen, Gørill; Salen Nyheim, Håvard. NORCE Boat dictionary: Norway: Northern Troms: Sea Sami Area: Four oars boat. NORCE 2007-06-01 - 2007.
 • Nilsen, Gørill. 70 000 til Nord-Troms Museum. 2007.
 • Nilsen, Gørill; Wickler, Stephen. Naustet i Skonsvika, Berlevåg. Naust og mangeromstufter. 2007.
 • Nilsen, Gørill. Forvaltning og formidling: perspektiver for årene som kommer. Forskningsseminar 2007-11-26 - 2007-11-26 2007.
 • Nilsen, Gørill. Hva er god formidling?. Norsk arkeologmøte 2007-11-08 - 2007-11-10 2007.
 • Nilsen, Gørill. Nord-Troms Museum som et multietnisk museum: Noen gode eksempler og medaljens bakside. Nord-norsk museumsseminar 2007-10-25 - 2007-10-26 2007.
 • Nilsen, Gørill. Naust som kilde til etnisitet og utnytting av marine ressurser i jernalderen. Samisk båtbygging og båtbruk 2007-03-14 - 2007-03-16 2007.
 • Nilsen, Gørill. Fra rollespill til gjenstander: Litt om det å jobbe på museum. Åpent foredrag 2007-01-27 - 2007-01-27 2007.
 • Nilsen, Gørill. Løsfunn fra Storfjord. Åpent foredrag 2007-01-08 - 2007-01-08 2007.
 • Nilsen, Gørill. Nord-Troms Museum: Virksomhet og oppfyllelse av strategiske målsettinger. Lukket seminar 2007-03-06 - 2007-03-06 2007.
 • Nilsen, Gørill. Nord-Troms Museums virksomhet. Lukket seminar 2007-06-12 - 2007-06-12 2007.
 • Nilsen, Gørill. Nord-Troms Museums virksomhet. Lukket seminar 2007-06-19 - 2007-06-19 2007.
 • Nilsen, Gørill. Arkeologi på Spildra. Lukket seminar 2007-06-22 - 2007-06-22 2007.
 • Nilsen, Gørill. Arkeologi på Arnøya. Åpent foredrag 2007-06-23 - 2007-06-23 2007.
 • Nilsen, Gørill. Arkeologi i Nord-Troms, med vekt på Nordreisa. Åpent foredrag 2006-11-30 - 2006-11-30 2006.
 • Nilsen, Gørill. Løsfunn fra Storfjord. Løsfunn fra Storfjord (fulltekst) 2006-12-01 - 2007-01-31 2006.
 • Nilsen, Gørill; Matisen, Mariann. Nordlandsbåten og det samiske. Nordlys 2006. ISSN 0805-5440.s 3 - 3.
 • Nilsen, Gørill. Skattejakt i Pollen. 2006.
 • Nilsen, Gørill. Har avdekket unike funn. 2006.
 • Nilsen, Gørill; Wickler, Stephen. Ny arkeologisk utgraving. 2006.
 • Nilsen, Gørill; Mikalsen, Tor. Tufter fra 1600-tallet: Dokumenterer den gamle markedsplassen. 2006.
 • Nilsen, Gørill; Mikalsen, Tor. Kárteba boares márkansaji. 2006.
 • Nilsen, Gørill; Wickler, Stephen. Ni år og med på feltarbeid i Lyngen. Juniorarkeolog. 2006.
 • Nilsen, Gørill; Wickler, Stephen. Kort rapport fra sommerens utgraving i nausttuft i Skonsvika. 2006.
 • Nilsen, Gørill. Naustet på Spildra: Norrøn gård eller ”norsk” manifestasjon i samisk område i middelalder?. Forskningsseminar 2006-11-11 - 2006-11-11 2006.
 • Nilsen, Gørill. Fra norrønt kjerneområde til ”utpost”: Hva nausttufter kan fortelle om folk og ressursutnyttelse i området mellom Lofoten og Finnmark. Åpent foredrag 2006-08-26 - 2006-08-26 2006.
 • Nilsen, Gørill. Fra årets feltarbeid: Nausttuftene i Berlevåg og Lyngen. Åpent foredrag 2006-11-10 - 2006-11-10 2006.
 • Nilsen, Gørill. Løsfunn fra Kåfjord. Løsfunn fra Kåfjord (fulltekst) 2005-05-01 - 2005-07-01 2005.
 • Nilsen, Gørill. Funnet i Kåfjord: Stiller ut gamle gjenstander. 2005.
 • Nilsen, Gørill. Museet ut til folket: Drømmer om å få sølvskattene. 2005.
 • Nilsen, Gørill. Fra steinøkser til aluminiumsmedaljer: Hva gjenstandsfunn forteller om fortida langs østsiden av Storfjorden. Åpent foredrag 2005-10-06 - 2005-10-06 2005.
 • Nilsen, Gørill. Løsfunn fra Kåfjord. Åpent foredrag 2005-10-13 - 2005-10-13 2005.
 • Nilsen, Gørill. Vitalisering og nye møteplasser: Nord-Troms i det 21. århundre. 2004 ISBN 82-991454-6-5.s 154 - 155.
 • Nilsen, Gørill. Mellom lokalt og statlig initiativ: Det moderne Nord-Troms blir til. 2004 ISBN 82-991454-6-5.s 104 - 105.
 • Nilsen, Gørill. Stat og kirke i møte med Nord-Troms. 2004 ISBN 82-991454-6-5.s 62 - 63.
 • Nilsen, Gørill. Kulturmøter i førkristen tid. 2004 ISBN 82-991454-6-5.s 20 - 21.
 • Nilsen, Gørill. Reviews: Reflexiv fältarkeologi? Återsken av ett seminarium. Norwegian Archaeological Review 2004; Volum 1 (37). ISSN 0029-3652.s 59 - 60.
 • Nilsen, Gørill. Nord-Troms Museum 25 år. 2004.
 • Nilsen, Gørill. Brytninger mellom lokal og akademiske kulturminnekunnskap. En analyse av fortidsforestillinger i Nord-Troms og Lofoten. (fulltekst) 2003.
 • Nilsen, Gørill. Blant bein og tufter på Spildra. 2003.
 • Nilsen, Gørill. Brytninger mellom lokal og akademisk kulturminnekunnskap. 2003.
 • Nilsen, Gørill. På 1970-tallet kom akademikerne: Skapte nye fortellinger om Nord-Norge. 2003.
 • Nilsen, Gørill. Frykter for lokalhistorie. 2003.
 • Nilsen, Gørill. Museums, artefacts and the positioning of knowledge. Womens World 2003-02-21 - 2003-02-23 2003.
 • Nilsen, Gørill. Tingenes tale. Åpent foredrag 2003-07-16 - 2003-07-16 2003.
 • Nilsen, Gørill. Kulturstier i Nord-Troms. Åpent foredrag 2003-10-11 - 2003-10-11 2003.
 • Nilsen, Gørill. Kulturstier i Nord-Troms. Åpent foredrag 2002-06-22 - 2002-06-22 2002.
 • Nilsen, Gørill. Akademisk og lokal presentasjon av fortida i Nord-Troms og Lofoten. Det 27. nordnorske historieseminar 2002-09-27 - 2002-09-29 2002.
 • Nilsen, Gørill. Kulturstier i Nord-Troms. Åpent foredrag 2002-03-01 - 2002-03-01 2002.
 • Nilsen, Gørill. Lokal og akademisk kunnskap. Betraktninger rundt en forskningsprosess. Nordic Theoretical Archaeological Group 2001-03-29 - 2001-04-01 2001.
 • Nilsen, Gørill. Erfaringer fra stipendiatlivet. Veilederseminar 2000-05-28 - 2000-05-28 2000.
 • Nilsen, Gørill. Fremstillinger av forhistorie i Norges land og folk, Nordland og Troms amt. Menneske og miljø i Nord-Troms : Årbok 2000.s 30 - 36.
 • Nilsen, Gørill. Krise på arbeidsmarkedet? Merkevarebygging av arkeologen. Forskningsseminar 2000-10-06 - 2000-10-06 2000.
 • Nilsen, Gørill. Lokal og akademisk kunnskap. En komparativ analyse av Nord- Troms og Lofoten. Forskningsseminar 2000-09-10 - 2000-09-10 2000.
 • Nilsen, Gørill. Tilbake på gamle tomter. Et møte med en arkeolog. 1999.
 • Nilsen, Gørill. Naust og båt på vestvågøy i jernalderen. Lofotr. årbok for Vestvågøy historielag 1999.s 20 - 28.
 • Nilsen, Gørill. Naustenes historie forsømt av forskere. 1997.
 • Nilsen, Gørill. Jernaldernaust på Vestvågøy i Lofoten. (fulltekst) 1997.
 • Nilsen, Gørill. Finnes ikke maken til naust-tufter. 1995.
 • Se alle arbeider i CRIStin →

  Publikasjoner utenom Cristin

  Hovedfagsoppgave publisert på Munin


  Forskningsinteresser

  • kulturminnevern
  • museum
  • eksperimentell arkeologi
  • jernalder
  • middelalder
  • markedshandel

  Undervisning

   ARK-3010: Populær faglig formidling

   ARK-2023: Museum: Mellom forskning, forvaltning og formidling

  ARK-2015: Kulturminnevern: Mellom offentlige og private strategier

  ARK-1021: Arkeologisk utgraiving

  ARK-1019: Ex. Fac. arkeologivarianten: Del III: Arkeologiens tekster

  ARK-1018: Museumspraksis

   

  TIDLIGERE UNDERVISNING

  ARK-8002: Forskningsprosessen i arkeologi

  ARK-3021: Jernalder i nord: Håløygene og deres forbindelser

  ARK-2027: Bacheloroppgave i arkeologi

  ARK-2019: Kulturminnekunnskap i et arkeologisk perspektiv

  ARK-2017: Prosjektkurs i arkeologi

  ARK-2016: Museologi

  ARK-2015: Introduksjon til kulturminneforvaltning

  ARK-2002: Problemløsning i arkeologi

  ARK-1016: Fra utgraving til museum

  ARK-1000: Arkeologi: Fortolkning av fortiden

   ARK/SOA-1000: Skrivekurs 

   

   

   

   

   

     BRELIA L 117

  Klikk for større kart