Personkort bilde

Gørill Nilsen

Professor i arkeologi Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi
Flag icon Flag icon

 • kulturminnevern
 • museum
 • eksperimentell arkeologi
 • jernalder
 • middelalder

I jobben som førsteamanuensis og professor ved UiT har jeg i perioden H-2007 til H-2019 hatt undervisning og ansvar for disse emnene:

ARK-8002: Forskningsprosessen i arkeologi. Utviklet og faglig ansvarlig, gjennomført 1 gang

 

ARK-3021: Jernalder i nord: Håløygene og deres forbindelser. Videreutvikling, gjennomført 1 gang

 

ARK-2016/2023: Museologi/ Museum: Mellom forskning, forvaltning og formidling. Utviklet og faglig ansvarlig, gjennomført 6 ganger

 

ARK-2019: Kulturminnekunnskap i et arkeologisk perspektiv. Videreutviklet og faglig ansvarlig, gjennomført 1 gang

 

ARK-2017/2027:Prosjektkurs i arkeologi/Bacheloroppgave i arkeologi. Videreutviklet og faglig ansvarlig, gjennomført 5 ganger

 

ARK-2015: Introduksjon til kulturminneforvaltning/ Kulturminnevern: Mellom offentlige og private strategier. Videreutviklet og faglig ansvarlig, gjennomført 5 ganger

 

ARK-2002: Problemløsning i arkeologi. Fagansvarlig, gjennomført 1 gang

 

ARK-1021: Arkeologisk utgraing. Fagansvarlig sammen med Johan E. Arntzen, gjennomført 1 gang

 

ARK-1019: Ex. Fac. arkeologivarianten: Del III: Arkeologiens tekster. Utviklet og gjennomført 2 ganger

 

ARK-1018: Museumspraksis. Fagansvarlig, gjennomført 1 gang

 

ARK/SOA-1000: Skrivekurs. Utviklet og faglig ansvarlig, gjennomført 3 ganger

 

ARK-1000: Arkeologi: Fortolkning av fortiden. Faglig ansvarlig, gjennomført 1 gang

Jeg har i tillegg veiledet og veileder fortsatt mange studenter fra første semester på Bachelor til ph.d. nivå. 

Jeg har også hatt forelesninger og seminarer på en rekke andre emner jeg ikke har hatt ansvar for.

 

 

 

 

Stillingen har ansvar for studietilbudet for tema knyttet til kulturminnevern med særlig henblikk på utfordringene som finnes i nordområdene.

Stillingens vitenskapelige kompetanse er rettet mot arkeologisk kulturminnevernforskning i norsk kontekst og tema knyttet til nordlige, maritime kulturminner

 • Wickler, Stephen; Nilsen, Gørill. Pre-Modern Boathouses: a maritime perspective from northern Norway. International Journal of Nautical Archaeology 2012; Volum 41 (1). ISSN 1057-2414.s 106 - 119.s doi: 10.1111/j.1095-9270.2011.00338.x.
 • Nilsen, Gørill; Wickler, Stephen. Boathouses as Indicators of Ethnic Interaction?. Acta Borealia 2011; Volum 28 (1). ISSN 0800-3831.s 55 - 88.s doi: 10.1080/08003831.2011.575660.
 • Smith, Michele Hayeur; Smith, Kevin P.; Nilsen, Gørill. Dorset, Norse, or Thule? – Technological Transfers, Marine Mammal Contamination, and AMS dating of Spun Yarn and Textiles from the Eastern Canadian Arctic. (fulltekst) Journal of Archaeological Science 2018; Volum 96. ISSN 0305-4403.s 162 - 174.s doi: 10.1016/j.jas.2018.06.005.

 • Nilsen, Gørill. Surplus Production and Marine Resource Use in the North Norwegian Iron Age.. International Journal of Nautical Archaeology 2017; Volum 46 (2). ISSN 1057-2414.s 231 - 252.s doi: 10.1111/1095-9270.12237.

 • Nilsen, Gørill. Marine Mammal Train Oil Production Methods: Experimental Reconstructions of Norwegian Iron Age Slab-Lined Pits. Journal of Maritime Archaeology 2016; Volum 11 (2). ISSN 1557-2285.s 197 - 217.s doi: 10.1007/s11457-016-9153-8.

 • Nilsen, Gørill. The Use of Marine Mammal Blubber:Parameters for defining fat-rendering structures. Fennoscandia Archaeologica 2016; Volum XXXIII. ISSN 0781-7126.s 141 - 155.

 • Nilsen, Gørill. Kvalitetsreformens konsekvenser – endringer av arkeologiutdanningen?. Primitive tider 2015; Volum 17. ISSN 1501-0430.s 35 - 49.

 • Wickler, Stephen; Nilsen, Gørill. Pre-Modern Boathouses: a maritime perspective from northern Norway. International Journal of Nautical Archaeology 2012; Volum 41 (1). ISSN 1057-2414.s 106 - 119.s doi: 10.1111/j.1095-9270.2011.00338.x.

 • Nilsen, Gørill. Cultural heritage tourism in the North: Making information about vulnerable Sámi heritage sites accessible to the public or not?. Archaeopress 2012 (2399) ISBN 978 1 4073 0994 1. ISSN 0143-3032.s 137 - 143.

 • Nilsen, Gørill; Wickler, Stephen. Boathouses as Indicators of Ethnic Interaction?. Acta Borealia 2011; Volum 28 (1). ISSN 0800-3831.s 55 - 88.s doi: 10.1080/08003831.2011.575660.

 • Nilsen, Gørill. Doing Archaeological Experiments in an Ethnic context: Experimental archaeology or experiential activities?. 2011 (62) ISBN 978-91-89578-42-5. ISSN 0065-0994.s 257 - 277.

 • Nilsen, Gørill; Wickler, Stephen. Boathouse Excavation at Skonsvika. Novus Forlag 2011; Volum CXXXIX (139) ISBN 978-82-7099-651-3. ISSN 0332-6217.s 121 - 129.

 • Nilsen, Gørill. Med blikket vendt mot havet - om jernalderens samfunn i Nord-Norge. 2010 ISBN 978-82-7746-011-6.s 23 - 36.

 • Heron, Carl; Nilsen, Gørill; Stern, Ben; Craig, Oliver; Nordby, Camilla Celine. Application of lipid biomarker analysis to evaluate the function of 'slab-lined pits' in Arctic Norway. (data) Journal of Archaeological Science 2010; Volum 37 (9). ISSN 0305-4403.s 2188 - 2197.s doi: 10.1016/j.jas.2010.03.016.

 • Nilsen, Gørill. Det problematiske mangfold. Nordisk Museologi 2008 (1-2). ISSN 1103-8152.s 139 - 156.

 • Nilsen, Gørill. En lokalhistorisk refleksjon: Om behandlingen av samer og kvinneliv i lokalhistorisk litteratur i Nord-Troms. Heimen - Lokal og regional historie 2006 (43). ISSN 0017-9841.s 181 - 202.

 • Nilsen, Gørill. Museums, gender and knowledge. 2005.s 149 - 166.

 • Nilsen, Gørill. Nord-Troms Museum 25 år. 2004 ISBN 82-991454-6-5.s 6 - 17.

 • Nilsen, Gørill. Akademisk og lokal presentasjon av fortiden - eksemplifisert ved kulturstier. 2004 ISBN 82-92201-07-6. ISSN 1503-1241.s 33 - 46.

 • Nilsen, Gørill. Local and Academic Knowledge. Conflict or Dialogue?. 2003; Volum 1 (1). ISSN 1503-4089.s 234 - 246.

 • Nilsen, Gørill. Fortidens spor i landskapet - veier til stedets identitet. 2003 (27) ISBN 82-7634-395-3. ISSN 1904-5352.s 103 - 126.

 • Nilsen, Gørill. Fremtidsutsikter på det arkeologiske arbeidsmarkedet. Primitive tider 2001. ISSN 1501-0430.s 91 - 100.

 • Nilsen, Gørill. Røviks "Wake-Up Call" - en alarm jeg velger å "snooze". (fulltekst) Nordlys 2020. ISSN 0805-5440.

 • Arntzen, Johan Eilertsen; Nilsen, Gørill. Arkeologiske undersøkelser av den gamle markedsplassen i Skibotn - Årsrapport for de arkeologiske utgravningene ved Nálluvuohppi, Storfjord kommune, sommeren 2019. 2020.

 • Haug, Isabell; Nilsen, Gørill. Arkeologer og studenter skal undersøke den eldste markedsplassen i Skibotn. 2019.

 • Nilsen, Gørill. Den offentlige samtalen om samiske spørsmål - Forskere og media. «Saklig inntil det knusktørre”…?. Den offentlige samtalen om samiske spørsmål - Forskere og media 2019-11-28 - 2019-11-28 2019.

 • Nilsen, Gørill. Einar Niemi og debatten. (fulltekst) 2019.

 • Nilsen, Gørill. https://nordnorskdebatt.no/article/nordlys-sitt-redaksjonelle. 2019.

 • Nilsen, Gørill. Assessment of Learning: Why, how and is there a "best practice"?. GeoLearning Forum 2019-10-28 - 2019-10-29 2019.

 • Niemi, Anja Roth; Nilsen, Gørill. Store ord - små båter, og eksempelet Hillesøybåtene. Tradisjonsbåter på Nordkalotten - mangfold og variasjon 2019-10-23 - 2019-10-24 2019.

 • Nilsen, Gørill. STORE ORD - små båter. Tradisjonsbåter på Nordkalotten: mangfold og variasjon 2019-10-23 - 2019-10-24 2019.

 • Hauge, Arne; Nilsen, Gørill. Grov frem kvensk og samisk fortid. 2019.

 • Haug, Isabell; Nilsen, Gørill. Vi håper stedet kan bli en permanent utgraving, så man får innblikk i hele historien. (data) 2019.

 • Wersland, Elin Margrethe; Nilsen, Gørill; Arntzen, Johan Eilertsen. Har aldri vært utført arkeologiske utgravinger her. 2019.

 • Antonsen, Øystein; Nilsen, Gørill; Arntzen, Johan Eilertsen. Utgravinger Skibotn. (data) 2019.

 • Lanes, Laila; Antonsen, Øystein; Nilsen, Gørill; Arntzen, Johan Eilertsen. Her foregikk nordkalotthandel allerede i 1608. (fulltekst) 2019.

 • Figenshau, Tore; Nilsen, Gørill; Arntzen, Johan Eilertsen. Graver fram historia. 2019.

 • Nilsen, Gørill. Samernas tid. 2018.

 • Kiley, Gillian; Nilsen, Gørill. Nope, Vikings didn’t teach Inuit ancestors to weave. 2018.

 • Kiley, Gillian; Nilsen, Gørill. Brown study shows indigenous Canadian Arctic people’s textiles predated European contact. 2018.

 • Nilsen, Gørill. Arkeologi, naturbasert reiseliv og bærekraftig bruk av ressurser. Rektors reiselivsseminar 2018-11-05 - 2018-11-06 2018.

 • Jarus, Owen; Nilsen, Gørill. Do Canadian Carvings Depict Vikings? Removing Mammal Fat May Tell. 2018.

 • Nilsen, Gørill; Torbjørn O., Karlsen. Leter etter hval i eldgamle groper. (fulltekst) 2018.

 • Nilsen, Gørill. New Dates on Arctic Fibres. (fulltekst) 2018.

 • Desjardins, Lynn; Nilsen, Gørill. Ancient arctic people spun yarn before Vikings. (fulltekst) 2018.

 • Nilsen, Gørill. Spin yarn unspun: Research upends theory that Vikings taught Inuit fibre skills. (fulltekst) 2018.

 • Nilsen, Gørill. New analysis spins intriguing Inuit yarn. (fulltekst) 2018.

 • Nilsen, Gørill. New evidence indicates that Inuit knew yarn knowledge well before Viking contact. (fulltekst) 2018.

 • Nilsen, Gørill. New evidence suggests Inuit knew yarn skills long before Viking contact. (fulltekst) 2018.

 • Nilsen, Gørill. New research spins intriguing Inuit yarn. (fulltekst) 2018.

 • Nilsen, Gørill. Did the Vikings really teach ancient Inuit how to spin yarn? New research upends old assumptions. (fulltekst) 2018.

 • Graham, Karen; Nilsen, Gørill. Arctic people were spinning yarn before the Vikings arrived. (fulltekst) 2018.

 • Weber, Bob; Nilsen, Gørill. Ancient Arctic people may have known how to spin yarn long before Vikings arrived. (fulltekst) 2018.

 • Weber, Bob; Nilsen, Gørill. Research unpends theory that Vikings taught Inuit how to spin yarn. (fulltekst) 2018.

 • Weber, Bob; Nilsen, Gørill. Spin yarn unspun: Research upends theory that Vikings taught Inuit fibre skills. (fulltekst) 2018.

 • Weber, Bob; Nilsen, Gørill. Did the Vikings really teach ancient Inuit how to spin yarn? New research upends old assumptions. (fulltekst) 2018.

 • Nilsen, Gørill. De første som kom til Norge. (fulltekst) Nordlys 2018. ISSN 0805-5440.

 • Inger, Utsi; Nilsen, Gørill. UiT-forskere bidrar sterkt i stor TV-produksjon om samene. 2018.

 • Nilsen, Gørill. Samenes tid. 2018.

 • Nilsen, Gørill. Treffer forskningen og forvaltningspolitikken samfunnsutfordringene og befolkningens behov? Når minoriteter utfordres av marginale grupperinger. Årsmøte The Association of Critical Heritage Studies – the Norwegian Chapter 2018-04-04 - 2018-04-04 2018.

 • Nilsen, Gørill; Henriksen, Jørn Erik. Samernas tid 1: Allianser i Sápmi. (data) 2018.

 • Nilsen, Gørill. One unrelated question – and an update on a work in progress on the marine reservoir effect. Joint Proxies Workshop 2017-03-06 - 2017-03-07 2017.

 • Nilsen, Gørill. Arkeologi og samfunnsnytte: Om prosessene rundt det nye BA-programmet i arkeologi ved UiT-Norges arktiske universitet. Det norsk arkeologimøte 2017-11-02 - 2017-11-04 2017.

 • Nilsen, Gørill. Masseproduksjon i tida før penger: OM hellegroper og nausttufter. Forskningsdagene i Nord-Troms 2017-09-30 - 2017-09-30 2017.

 • Nilsen, Gørill. 1000-2000 år gammel bruk av sel- og hvalspekk i Nord-Troms og Finnmark: Om oljeproduksjon, bruksområder og fangst. Gjesteforelesning 2017-05-31 - 2017-05-31 2017.

 • Sjöström, Magnus; Nilsen, Gørill. Tilretteleffing og gjennomføring av rekonstruksjon av hellegrop samt intervju i forbindelse med serien Samernas tid.. 2017.

 • Nilsen, Gørill. Hellegropene på Arnøya. 2017.

 • Nilsen, Gørill. Å lage sel- og hvalolje på jernaldervis. Ottar 2017 (2). ISSN 0030-6703.s 11 - 18.

 • Nilsen, Gørill. Hvorfor en The Association of Critical Heritage Studies – the Norwegian Chapter fra et nordlig, etniske ståsted?. Årsmøte/seminar - The The Association of Critical Heritage Studies – the Norwegian Chapter 2017-04-20 - 2017-04-20 2017.

 • Nilsen, Gørill. Faglig ressursperson utnevnt av Tromsø kommune i Fagforum Tromsø, ressursgruppe for innspill til ny kulturminneplan i Tromsø kommune.. Seminar 2017-02-01 - 2017-02-01 2017.

 • Nilsen, Gørill. UiT-bordvert ved Peter F. Hjorsteminaret, del: Humaniora i endring.. Konferanse 2017-03-15 - 2017-03-15 2017.

 • Nilsen, Gørill. Kunnskapsrike koblinger. (fulltekst) 2016.

 • Nilsen, Gørill. Fra selspekk til Bæivve-Alggo: Om hva vi vet og kunnskapshull knytta til samisk båtbruk. Tradisjonsbåtbyggings som universitetsfag 2016-10-17 - 2016-10-18 2016.

 • Nilsen, Gørill. Forskningsstatus: Satsningsområder og ny forskning på vikingtidstema.. Strategiseminar Lofotr Vikingmuseum 2016-06-03 - 2016-06-04 2016.

 • Nilsen, Gørill. Produksjon av olje fra marine pattedyr: Et sveip over Bottenviken og Nord-Atlanteren fra tidlig metalltid/bronsealder til høymiddelalder. Forskningsseminar Insitutt for arkeologi og sosialantropologi 2015-03-06 - 2015-03-06 2015.

 • Chruichank, Marit; Nilsen, Gørill. Riksantikvarens bevaringsprogram for utvalgte arkeologiske kulturminner. Skilt kulturminner Lyngstuva 2015-12-01 - 2019-12-01 2015.

 • Nilsen, Gørill. Review: Suzie Thomas & Joanne Lea (eds.): Public Participation in Archaeology. Heritage Matters 15. Boydell & Brewer, Woodbrige 2014-. Fennoscandia Archaeologica 2015; Volum XXXII. ISSN 0781-7126.s 161 - 162.

 • Nilsen, Gørill. Marine mammal blubber: Traces of fat rendering. Joint Proxies Research Group workshop 2015-09-15 - 2015-09-17 2015.

 • Nilsen, Gørill. Hvordan engasjere lokalbefolkningen?. Riksantikvarens Utviklingsnett 2014-03-18 - 2014-03-18 2014.

 • Nilsen, Gørill. Produksjon av olje fra marine pattedyr i møte mellom øst og vest: Eksempler fra Norge, Sverige, Finland, Åland og Island. Skandinavia: Ett, tre eller mange? 2014-12-03 - 2014-12-05 2014.

 • Nilsen, Gørill. Kvalitetsreformens konsekvenser – adjektivsyke eller gjennomgripende endringer av arkeologiutdanningen?. Norsk Arkeologmøte (data) 2014-11-06 - 2014-11-08 2014.

 • Magdalena, Budinova; Nilsen, Gørill. Getting our Activities down to a Level that We Can Afford. (fulltekst) 2013.

 • Nilsen, Gørill. Nord-Norges første oljealder. Forskningsdagene 2013-09-22 - 2013-09-22 2013.

 • Østring Larsen, Jostein; Nilsen, Gørill. Fire års splittelse. 2013.

 • Nordfjærn, Torleif; Nilsen, Gørill. Hva ble hellegropene brukt til?. (data) 2013.

 • Nilsen, Gørill. Kommentar til Tor Vadset om nedleggelse av VKS. Nordlys 2013. ISSN 0805-5440.s 33 - 33.

 • Nilsen, Gørill. Mer enn bare visuelle kulturstudier. Nordlys 2013. ISSN 0805-5440.s 33 - 33.

 • Nordgård Næss, Per; Nilsen, Gørill. Protester mot nedleggingen av Visuelle kulturstudier. Forslaget om å legge ned Visuelles kulturstudier ved UiT vekker stort engasjement. (data) 2013.

 • Nilsen, Gørill; Taylor-Smith Larsen, Rodmire. Intervju Nordnytt radio P1 om omstillingsarbeidet ved instituttet. 2013.

 • Beddari Høyer, Andreas; Nilsen, Gørill. - Må forholde oss til bestillingen. 2013.

 • Nilsen, Gørill. Follow up: Visual Culture Studies, what are you not telling us?. Utropia 2012 (12). ISSN 0806-9611.s 15 - 15.

 • Nilsen, Gørill. Å skrive og lese akademiske tekster: Erfaringer fra gjennomføringer av tre skrivekurs. Kurs for skrivekurslærere 2012-08-14 - 2012-08-14 2012.

 • Nilsen, Gørill. Evaluering av undervisning og læring. Instituttlederseminar 2012-01-24 - 2012-01-24 2012.

 • Nilsen, Gørill. Production of seal and whale oil in North Norway. Viking Age Economy 2011-01-06 - 2011-01-07 2011.

 • Nilsen, Gørill. Akademikerne skapte nye fortellinger – og avstand til de folkelige fortellingene; Art lik 2336 hellegrop. Og/Eller historier om russegraver, samisk forskningshistorie og lett bedervet spekk. Riksantikravens landssamling 2011-11-07 - 2011-11-08 2011.

 • Nilsen, Gørill. Å skrive og lese akademiske tekster: Erfaringer fra tre gjennomføringer av skruvekurs. Seminar for skrivekurslærere 2011-08-18 - 2011-08-18 2011.

 • Nilsen, Gørill. The first oil age. recreating Norway's Iron Age Industry. 2011.

 • Nilsen, Gørill. Museologi og museumspolitikk. Seminar 2011-05-16 - 2011-05-16 2011.

 • Nilsen, Gørill. Bruk av olje fra torsk, sel og hval i belysning i langhus fra jernalder. Eksperimentell arkeologi/demonstrasjon for publikum 2010-05-27 - 2010-05-27 2010.

 • Nilsen, Gørill. Bruk av olje fra sel, hval og torsk og tjære som impregnering av ullduk/seil og treverk. Eksperimentell arkeologi/demonstrasjon for publikum 2010-05-28 - 2010-05-28 2010.

 • Nilsen, Gørill. Just another hole in the ground? Stories of slab lined pits through 2000 years. Forskningseminar Komparativ urfolksforskning 2010-10-08 - 2011-08-08 2010.

 • Nilsen, Gørill. Oljeproduksjon på jernaldervis: Nye spørsmål og mulige løsninger på bruken av hellegroper. Forskningsseminar 2010-02-05 - 2010-02-05 2010.

 • Nilsen, Gørill. Oljeproduksjon på jernaldervis. Nye spørsmål og mulige løsninger på bruken av hellegroper. Lukket foredrag 2010-06-15 - 2010-06-15 2010.

 • Nilsen, Gørill. Hvordan lage olje av marine pattedyr på jernaldervis. En oppskrift basert på arkeologiske funn , skriftlige kilder og prøving og feiling. Forberedelser til forsøk/eksperimentell arkeologi 2010-08-10 - 2010-08-13 2010.

 • Nilsen, Gørill. Hellegroper i Nord-Troms: Spor etter oljeproduksjon på jernaldervis. Årsmøte Nord-Troms historielag 2010-03-20 - 2010-03-20 2010.

 • Nilsen, Gørill. Kvænangen og Norges første oljealder. Forskningsdagene i Nord-Troms 2009-10-26 - 2009-10-26 2009.

 • Nilsen, Gørill. Havets helter. Museumsutstilling 2009-08-01 - 2010-12-31 2009.

 • Nilsen, Gørill. Arti' førr ongan. Utstilling av leketøy fra fra Nord-Troms de siste 100 år. Prosjektleder: Marit Reiersen, Nord-Troms Museum. Museumsutstilling 2009-06-10 - 2009-09-30 2009.

 • Nilsen, Gørill. Eksperimentell arkeologi: Rekonstruksjon av hellegrop fra jernalder. Produksjon av olje fra hval og selspekk. Arkeologisk eksperiment 2009-06-24 - 2009-06-26 2009.

 • Heron, Carl; Nilsen, Gørill; Stern, Ben; Craig, O. E.; Nordby, Camilla celine. Norway's first exploitation of oil? The processing of marine mammal blubber in slab-lined pits. Geochimica et Cosmochimica Acta 2009; Volum 73 (13). ISSN 0016-7037.s A525 - A525.

 • Nilsen, Gørill. Utvinner jernalderolje. 2009.

 • Narmo, Lars Erik; Nilsen, Gørill. Experimental archaeology - example of cooperation on distant locations. LiveArch 2009-10-08 - 2009-10-11 2009.

 • Heron, Carl; Nilsen, Gørill; Stern, B; Craig, O. E.; Nordby, Camilla celine. Norway’s first exploitation of oil? The processing of marine mammal blubber in slab-lined pits. Foredrag og deltakelse av Carl Heron for presentasjon av felles forskningsresultater. Goldschmidt Conference 2009 (prosjekt) 2009-06-21 - 2009-06-26 2009.

 • Nilsen, Gørill. Cultural heritage tourism: Challenges in the High North. Nordic TAG 2009-05-27 - 2009-05-29 2009.

 • Nilsen, Gørill. Hellegroper: Hvordan laget de olje i jernalderen?. Åpen dag for Kjækan skole 2008-08-21 - 2008-08-21 2008.

 • Nilsen, Gørill. Skal gjenskape Nord-Norges første oljealder. 2008.

 • Nilsen, Gørill. Første hellegropbrenning på 800 år. 2008.

 • Nilsen, Gørill. Oljeutvinning på jernaldervis. 2008.

 • Nilsen, Gørill. Experimental archaeology – Extracting oil from sea mammals. Sami History and Prehistory: Archaeological Perspectives from late Neolithic to Present Time 2008-11-20 - 2008-11-22 2008.

 • Nilsen, Gørill. Den eksperimentelle arkeologiens målgruppe: Forsker, turist, lokalbefolkning?. Experimentell arkeologi som kommuikation i ett regionalt perspektiv 2008-10-29 - 2008-10-31 2008.

 • Nilsen, Gørill. Akademikerne skapte nye fortellinger - og avstand til de folkelige fortellingene. Riksantikvarens Utviklingsnett 2008-10-28 - 2008-10-28 2008.

 • Nilsen, Gørill. Nord-Norges første oljelader: resultater fra første hellegropbrenning på 800 år. Forskningsseminar 2008-09-26 - 2008-09-26 2008.

 • Nilsen, Gørill. Arkeologi på Spildra. Åpent foredrag 2007-07-20 - 2007-07-28 2007.

 • Nilsen, Gørill; Salen Nyheim, Håvard. NORCE Boat dictionary: Norway: Northern Troms: Sea Sami Area: Four oars boat. NORCE 2007-06-01 - 2007.

 • Nilsen, Gørill. 70 000 til Nord-Troms Museum. 2007.

 • Nilsen, Gørill; Wickler, Stephen. Naustet i Skonsvika, Berlevåg. Naust og mangeromstufter. 2007.

 • Nilsen, Gørill. Forvaltning og formidling: perspektiver for årene som kommer. Forskningsseminar 2007-11-26 - 2007-11-26 2007.

 • Nilsen, Gørill. Hva er god formidling?. Norsk arkeologmøte 2007-11-08 - 2007-11-10 2007.

 • Nilsen, Gørill. Nord-Troms Museum som et multietnisk museum: Noen gode eksempler og medaljens bakside. Nord-norsk museumsseminar 2007-10-25 - 2007-10-26 2007.

 • Nilsen, Gørill. Naust som kilde til etnisitet og utnytting av marine ressurser i jernalderen. Samisk båtbygging og båtbruk 2007-03-14 - 2007-03-16 2007.

 • Nilsen, Gørill. Fra rollespill til gjenstander: Litt om det å jobbe på museum. Åpent foredrag 2007-01-27 - 2007-01-27 2007.

 • Nilsen, Gørill. Løsfunn fra Storfjord. Åpent foredrag 2007-01-08 - 2007-01-08 2007.

 • Nilsen, Gørill. Nord-Troms Museum: Virksomhet og oppfyllelse av strategiske målsettinger. Lukket seminar 2007-03-06 - 2007-03-06 2007.

 • Nilsen, Gørill. Nord-Troms Museums virksomhet. Lukket seminar 2007-06-12 - 2007-06-12 2007.

 • Nilsen, Gørill. Nord-Troms Museums virksomhet. Lukket seminar 2007-06-19 - 2007-06-19 2007.

 • Nilsen, Gørill. Arkeologi på Spildra. Lukket seminar 2007-06-22 - 2007-06-22 2007.

 • Nilsen, Gørill. Arkeologi på Arnøya. Åpent foredrag 2007-06-23 - 2007-06-23 2007.

 • Nilsen, Gørill. Arkeologi i Nord-Troms, med vekt på Nordreisa. Åpent foredrag 2006-11-30 - 2006-11-30 2006.

 • Nilsen, Gørill. Løsfunn fra Storfjord. Løsfunn fra Storfjord (fulltekst) 2006-12-01 - 2007-01-31 2006.

 • Nilsen, Gørill; Matisen, Mariann. Nordlandsbåten og det samiske. Nordlys 2006. ISSN 0805-5440.s 3 - 3.

 • Nilsen, Gørill. Skattejakt i Pollen. 2006.

 • Nilsen, Gørill. Har avdekket unike funn. 2006.

 • Nilsen, Gørill; Wickler, Stephen. Ny arkeologisk utgraving. 2006.

 • Nilsen, Gørill; Mikalsen, Tor. Tufter fra 1600-tallet: Dokumenterer den gamle markedsplassen. 2006.

 • Nilsen, Gørill; Mikalsen, Tor. Kárteba boares márkansaji. 2006.

 • Nilsen, Gørill; Wickler, Stephen. Ni år og med på feltarbeid i Lyngen. Juniorarkeolog. 2006.

 • Nilsen, Gørill; Wickler, Stephen. Kort rapport fra sommerens utgraving i nausttuft i Skonsvika. 2006.

 • Nilsen, Gørill. Naustet på Spildra: Norrøn gård eller ”norsk” manifestasjon i samisk område i middelalder?. Forskningsseminar 2006-11-11 - 2006-11-11 2006.

 • Nilsen, Gørill. Fra norrønt kjerneområde til ”utpost”: Hva nausttufter kan fortelle om folk og ressursutnyttelse i området mellom Lofoten og Finnmark. Åpent foredrag 2006-08-26 - 2006-08-26 2006.

 • Nilsen, Gørill. Fra årets feltarbeid: Nausttuftene i Berlevåg og Lyngen. Åpent foredrag 2006-11-10 - 2006-11-10 2006.

 • Nilsen, Gørill. Løsfunn fra Kåfjord. Løsfunn fra Kåfjord (fulltekst) 2005-05-01 - 2005-07-01 2005.

 • Nilsen, Gørill. Funnet i Kåfjord: Stiller ut gamle gjenstander. 2005.

 • Nilsen, Gørill. Museet ut til folket: Drømmer om å få sølvskattene. 2005.

 • Nilsen, Gørill. Fra steinøkser til aluminiumsmedaljer: Hva gjenstandsfunn forteller om fortida langs østsiden av Storfjorden. Åpent foredrag 2005-10-06 - 2005-10-06 2005.

 • Nilsen, Gørill. Løsfunn fra Kåfjord. Åpent foredrag 2005-10-13 - 2005-10-13 2005.

 • Nilsen, Gørill. Vitalisering og nye møteplasser: Nord-Troms i det 21. århundre. 2004 ISBN 82-991454-6-5.s 154 - 155.

 • Nilsen, Gørill. Mellom lokalt og statlig initiativ: Det moderne Nord-Troms blir til. 2004 ISBN 82-991454-6-5.s 104 - 105.

 • Nilsen, Gørill. Stat og kirke i møte med Nord-Troms. 2004 ISBN 82-991454-6-5.s 62 - 63.

 • Nilsen, Gørill. Kulturmøter i førkristen tid. 2004 ISBN 82-991454-6-5.s 20 - 21.

 • Nilsen, Gørill. Reviews: Reflexiv fältarkeologi? Återsken av ett seminarium. Norwegian Archaeological Review 2004; Volum 1 (37). ISSN 0029-3652.s 59 - 60.

 • Nilsen, Gørill. Nord-Troms Museum 25 år. 2004.

 • Nilsen, Gørill. Brytninger mellom lokal og akademiske kulturminnekunnskap. En analyse av fortidsforestillinger i Nord-Troms og Lofoten. (fulltekst) 2003.

 • Nilsen, Gørill. Blant bein og tufter på Spildra. 2003.

 • Nilsen, Gørill. Brytninger mellom lokal og akademisk kulturminnekunnskap. 2003.

 • Nilsen, Gørill. På 1970-tallet kom akademikerne: Skapte nye fortellinger om Nord-Norge. 2003.

 • Nilsen, Gørill. Frykter for lokalhistorie. 2003.

 • Nilsen, Gørill. Museums, artefacts and the positioning of knowledge. Womens World 2003-02-21 - 2003-02-23 2003.

 • Nilsen, Gørill. Tingenes tale. Åpent foredrag 2003-07-16 - 2003-07-16 2003.

 • Nilsen, Gørill. Kulturstier i Nord-Troms. Åpent foredrag 2003-10-11 - 2003-10-11 2003.

 • Nilsen, Gørill. Kulturstier i Nord-Troms. Åpent foredrag 2002-06-22 - 2002-06-22 2002.

 • Nilsen, Gørill. Akademisk og lokal presentasjon av fortida i Nord-Troms og Lofoten. Det 27. nordnorske historieseminar 2002-09-27 - 2002-09-29 2002.

 • Nilsen, Gørill. Kulturstier i Nord-Troms. Åpent foredrag 2002-03-01 - 2002-03-01 2002.

 • Nilsen, Gørill. Lokal og akademisk kunnskap. Betraktninger rundt en forskningsprosess. Nordic Theoretical Archaeological Group 2001-03-29 - 2001-04-01 2001.

 • Nilsen, Gørill. Erfaringer fra stipendiatlivet. Veilederseminar 2000-05-28 - 2000-05-28 2000.

 • Nilsen, Gørill. Fremstillinger av forhistorie i Norges land og folk, Nordland og Troms amt. Menneske og miljø i Nord-Troms : Årbok 2000.s 30 - 36.

 • Nilsen, Gørill. Krise på arbeidsmarkedet? Merkevarebygging av arkeologen. Forskningsseminar 2000-10-06 - 2000-10-06 2000.

 • Nilsen, Gørill. Lokal og akademisk kunnskap. En komparativ analyse av Nord- Troms og Lofoten. Forskningsseminar 2000-09-10 - 2000-09-10 2000.

 • Nilsen, Gørill. Tilbake på gamle tomter. Et møte med en arkeolog. 1999.

 • Nilsen, Gørill. Naust og båt på vestvågøy i jernalderen. Lofotr. årbok for Vestvågøy historielag 1999.s 20 - 28.

 • Nilsen, Gørill. Naustenes historie forsømt av forskere. 1997.

 • Nilsen, Gørill. Jernaldernaust på Vestvågøy i Lofoten. (fulltekst) 1997.

 • Nilsen, Gørill. Finnes ikke maken til naust-tufter. 1995.

 • Nilsen, Gørill. Røviks "Wake-Up Call" - en alarm jeg velger å "snooze". (fulltekst) Nordlys 2020. ISSN 0805-5440.

 • Arntzen, Johan Eilertsen; Nilsen, Gørill. Arkeologiske undersøkelser av den gamle markedsplassen i Skibotn - Årsrapport for de arkeologiske utgravningene ved Nálluvuohppi, Storfjord kommune, sommeren 2019. 2020.

 • Haug, Isabell; Nilsen, Gørill. Arkeologer og studenter skal undersøke den eldste markedsplassen i Skibotn. 2019.

 • Nilsen, Gørill. Den offentlige samtalen om samiske spørsmål - Forskere og media. «Saklig inntil det knusktørre”…?. Den offentlige samtalen om samiske spørsmål - Forskere og media 2019-11-28 - 2019-11-28 2019.

 • Nilsen, Gørill. Einar Niemi og debatten. (fulltekst) 2019.

 • Nilsen, Gørill. https://nordnorskdebatt.no/article/nordlys-sitt-redaksjonelle. 2019.

 • Nilsen, Gørill. Assessment of Learning: Why, how and is there a "best practice"?. GeoLearning Forum 2019-10-28 - 2019-10-29 2019.

 • Niemi, Anja Roth; Nilsen, Gørill. Store ord - små båter, og eksempelet Hillesøybåtene. Tradisjonsbåter på Nordkalotten - mangfold og variasjon 2019-10-23 - 2019-10-24 2019.

 • Nilsen, Gørill. STORE ORD - små båter. Tradisjonsbåter på Nordkalotten: mangfold og variasjon 2019-10-23 - 2019-10-24 2019.

 • Hauge, Arne; Nilsen, Gørill. Grov frem kvensk og samisk fortid. 2019.

 • Haug, Isabell; Nilsen, Gørill. Vi håper stedet kan bli en permanent utgraving, så man får innblikk i hele historien. (data) 2019.

 • Wersland, Elin Margrethe; Nilsen, Gørill; Arntzen, Johan Eilertsen. Har aldri vært utført arkeologiske utgravinger her. 2019.

 • Antonsen, Øystein; Nilsen, Gørill; Arntzen, Johan Eilertsen. Utgravinger Skibotn. (data) 2019.

 • Lanes, Laila; Antonsen, Øystein; Nilsen, Gørill; Arntzen, Johan Eilertsen. Her foregikk nordkalotthandel allerede i 1608. (fulltekst) 2019.

 • Figenshau, Tore; Nilsen, Gørill; Arntzen, Johan Eilertsen. Graver fram historia. 2019.

 • Nilsen, Gørill. Samernas tid. 2018.

 • Kiley, Gillian; Nilsen, Gørill. Nope, Vikings didn’t teach Inuit ancestors to weave. 2018.

 • Kiley, Gillian; Nilsen, Gørill. Brown study shows indigenous Canadian Arctic people’s textiles predated European contact. 2018.

 • Nilsen, Gørill. Arkeologi, naturbasert reiseliv og bærekraftig bruk av ressurser. Rektors reiselivsseminar 2018-11-05 - 2018-11-06 2018.

 • Jarus, Owen; Nilsen, Gørill. Do Canadian Carvings Depict Vikings? Removing Mammal Fat May Tell. 2018.

 • Nilsen, Gørill; Torbjørn O., Karlsen. Leter etter hval i eldgamle groper. (fulltekst) 2018.

 • Nilsen, Gørill. New Dates on Arctic Fibres. (fulltekst) 2018.

 • Desjardins, Lynn; Nilsen, Gørill. Ancient arctic people spun yarn before Vikings. (fulltekst) 2018.

 • Nilsen, Gørill. Spin yarn unspun: Research upends theory that Vikings taught Inuit fibre skills. (fulltekst) 2018.

 • Nilsen, Gørill. New analysis spins intriguing Inuit yarn. (fulltekst) 2018.

 • Nilsen, Gørill. New evidence indicates that Inuit knew yarn knowledge well before Viking contact. (fulltekst) 2018.

 • Nilsen, Gørill. New evidence suggests Inuit knew yarn skills long before Viking contact. (fulltekst) 2018.

 • Nilsen, Gørill. New research spins intriguing Inuit yarn. (fulltekst) 2018.

 • Nilsen, Gørill. Did the Vikings really teach ancient Inuit how to spin yarn? New research upends old assumptions. (fulltekst) 2018.

 • Graham, Karen; Nilsen, Gørill. Arctic people were spinning yarn before the Vikings arrived. (fulltekst) 2018.

 • Weber, Bob; Nilsen, Gørill. Ancient Arctic people may have known how to spin yarn long before Vikings arrived. (fulltekst) 2018.

 • Weber, Bob; Nilsen, Gørill. Research unpends theory that Vikings taught Inuit how to spin yarn. (fulltekst) 2018.

 • Weber, Bob; Nilsen, Gørill. Spin yarn unspun: Research upends theory that Vikings taught Inuit fibre skills. (fulltekst) 2018.

 • Weber, Bob; Nilsen, Gørill. Did the Vikings really teach ancient Inuit how to spin yarn? New research upends old assumptions. (fulltekst) 2018.

 • Nilsen, Gørill. De første som kom til Norge. (fulltekst) Nordlys 2018. ISSN 0805-5440.

 • Inger, Utsi; Nilsen, Gørill. UiT-forskere bidrar sterkt i stor TV-produksjon om samene. 2018.

 • Nilsen, Gørill. Samenes tid. 2018.

 • Nilsen, Gørill. Treffer forskningen og forvaltningspolitikken samfunnsutfordringene og befolkningens behov? Når minoriteter utfordres av marginale grupperinger. Årsmøte The Association of Critical Heritage Studies – the Norwegian Chapter 2018-04-04 - 2018-04-04 2018.

 • Nilsen, Gørill; Henriksen, Jørn Erik. Samernas tid 1: Allianser i Sápmi. (data) 2018.

 • Nilsen, Gørill. One unrelated question – and an update on a work in progress on the marine reservoir effect. Joint Proxies Workshop 2017-03-06 - 2017-03-07 2017.

 • Nilsen, Gørill. Arkeologi og samfunnsnytte: Om prosessene rundt det nye BA-programmet i arkeologi ved UiT-Norges arktiske universitet. Det norsk arkeologimøte 2017-11-02 - 2017-11-04 2017.

 • Nilsen, Gørill. Masseproduksjon i tida før penger: OM hellegroper og nausttufter. Forskningsdagene i Nord-Troms 2017-09-30 - 2017-09-30 2017.

 • Nilsen, Gørill. 1000-2000 år gammel bruk av sel- og hvalspekk i Nord-Troms og Finnmark: Om oljeproduksjon, bruksområder og fangst. Gjesteforelesning 2017-05-31 - 2017-05-31 2017.

 • Sjöström, Magnus; Nilsen, Gørill. Tilretteleffing og gjennomføring av rekonstruksjon av hellegrop samt intervju i forbindelse med serien Samernas tid.. 2017.

 • Nilsen, Gørill. Hellegropene på Arnøya. 2017.

 • Nilsen, Gørill. Å lage sel- og hvalolje på jernaldervis. Ottar 2017 (2). ISSN 0030-6703.s 11 - 18.

 • Nilsen, Gørill. Hvorfor en The Association of Critical Heritage Studies – the Norwegian Chapter fra et nordlig, etniske ståsted?. Årsmøte/seminar - The The Association of Critical Heritage Studies – the Norwegian Chapter 2017-04-20 - 2017-04-20 2017.

 • Nilsen, Gørill. Faglig ressursperson utnevnt av Tromsø kommune i Fagforum Tromsø, ressursgruppe for innspill til ny kulturminneplan i Tromsø kommune.. Seminar 2017-02-01 - 2017-02-01 2017.

 • Nilsen, Gørill. UiT-bordvert ved Peter F. Hjorsteminaret, del: Humaniora i endring.. Konferanse 2017-03-15 - 2017-03-15 2017.

 • Nilsen, Gørill. Kunnskapsrike koblinger. (fulltekst) 2016.

 • Nilsen, Gørill. Fra selspekk til Bæivve-Alggo: Om hva vi vet og kunnskapshull knytta til samisk båtbruk. Tradisjonsbåtbyggings som universitetsfag 2016-10-17 - 2016-10-18 2016.

 • Nilsen, Gørill. Forskningsstatus: Satsningsområder og ny forskning på vikingtidstema.. Strategiseminar Lofotr Vikingmuseum 2016-06-03 - 2016-06-04 2016.

 • Nilsen, Gørill. Produksjon av olje fra marine pattedyr: Et sveip over Bottenviken og Nord-Atlanteren fra tidlig metalltid/bronsealder til høymiddelalder. Forskningsseminar Insitutt for arkeologi og sosialantropologi 2015-03-06 - 2015-03-06 2015.

 • Chruichank, Marit; Nilsen, Gørill. Riksantikvarens bevaringsprogram for utvalgte arkeologiske kulturminner. Skilt kulturminner Lyngstuva 2015-12-01 - 2019-12-01 2015.

 • Nilsen, Gørill. Review: Suzie Thomas & Joanne Lea (eds.): Public Participation in Archaeology. Heritage Matters 15. Boydell & Brewer, Woodbrige 2014-. Fennoscandia Archaeologica 2015; Volum XXXII. ISSN 0781-7126.s 161 - 162.

 • Nilsen, Gørill. Marine mammal blubber: Traces of fat rendering. Joint Proxies Research Group workshop 2015-09-15 - 2015-09-17 2015.

 • Nilsen, Gørill. Hvordan engasjere lokalbefolkningen?. Riksantikvarens Utviklingsnett 2014-03-18 - 2014-03-18 2014.

 • Nilsen, Gørill. Produksjon av olje fra marine pattedyr i møte mellom øst og vest: Eksempler fra Norge, Sverige, Finland, Åland og Island. Skandinavia: Ett, tre eller mange? 2014-12-03 - 2014-12-05 2014.

 • Nilsen, Gørill. Kvalitetsreformens konsekvenser – adjektivsyke eller gjennomgripende endringer av arkeologiutdanningen?. Norsk Arkeologmøte (data) 2014-11-06 - 2014-11-08 2014.

 • Magdalena, Budinova; Nilsen, Gørill. Getting our Activities down to a Level that We Can Afford. (fulltekst) 2013.

 • Nilsen, Gørill. Nord-Norges første oljealder. Forskningsdagene 2013-09-22 - 2013-09-22 2013.

 • Østring Larsen, Jostein; Nilsen, Gørill. Fire års splittelse. 2013.

 • Nordfjærn, Torleif; Nilsen, Gørill. Hva ble hellegropene brukt til?. (data) 2013.

 • Nilsen, Gørill. Kommentar til Tor Vadset om nedleggelse av VKS. Nordlys 2013. ISSN 0805-5440.s 33 - 33.

 • Nilsen, Gørill. Mer enn bare visuelle kulturstudier. Nordlys 2013. ISSN 0805-5440.s 33 - 33.

 • Nordgård Næss, Per; Nilsen, Gørill. Protester mot nedleggingen av Visuelle kulturstudier. Forslaget om å legge ned Visuelles kulturstudier ved UiT vekker stort engasjement. (data) 2013.

 • Nilsen, Gørill; Taylor-Smith Larsen, Rodmire. Intervju Nordnytt radio P1 om omstillingsarbeidet ved instituttet. 2013.

 • Beddari Høyer, Andreas; Nilsen, Gørill. - Må forholde oss til bestillingen. 2013.

 • Nilsen, Gørill. Follow up: Visual Culture Studies, what are you not telling us?. Utropia 2012 (12). ISSN 0806-9611.s 15 - 15.

 • Nilsen, Gørill. Å skrive og lese akademiske tekster: Erfaringer fra gjennomføringer av tre skrivekurs. Kurs for skrivekurslærere 2012-08-14 - 2012-08-14 2012.

 • Nilsen, Gørill. Evaluering av undervisning og læring. Instituttlederseminar 2012-01-24 - 2012-01-24 2012.

 • Nilsen, Gørill. Production of seal and whale oil in North Norway. Viking Age Economy 2011-01-06 - 2011-01-07 2011.

 • Nilsen, Gørill. Akademikerne skapte nye fortellinger – og avstand til de folkelige fortellingene; Art lik 2336 hellegrop. Og/Eller historier om russegraver, samisk forskningshistorie og lett bedervet spekk. Riksantikravens landssamling 2011-11-07 - 2011-11-08 2011.

 • Nilsen, Gørill. Å skrive og lese akademiske tekster: Erfaringer fra tre gjennomføringer av skruvekurs. Seminar for skrivekurslærere 2011-08-18 - 2011-08-18 2011.

 • Nilsen, Gørill. The first oil age. recreating Norway's Iron Age Industry. 2011.

 • Nilsen, Gørill. Museologi og museumspolitikk. Seminar 2011-05-16 - 2011-05-16 2011.

 • Nilsen, Gørill. Bruk av olje fra torsk, sel og hval i belysning i langhus fra jernalder. Eksperimentell arkeologi/demonstrasjon for publikum 2010-05-27 - 2010-05-27 2010.

 • Nilsen, Gørill. Bruk av olje fra sel, hval og torsk og tjære som impregnering av ullduk/seil og treverk. Eksperimentell arkeologi/demonstrasjon for publikum 2010-05-28 - 2010-05-28 2010.

 • Nilsen, Gørill. Just another hole in the ground? Stories of slab lined pits through 2000 years. Forskningseminar Komparativ urfolksforskning 2010-10-08 - 2011-08-08 2010.

 • Nilsen, Gørill. Oljeproduksjon på jernaldervis: Nye spørsmål og mulige løsninger på bruken av hellegroper. Forskningsseminar 2010-02-05 - 2010-02-05 2010.

 • Nilsen, Gørill. Oljeproduksjon på jernaldervis. Nye spørsmål og mulige løsninger på bruken av hellegroper. Lukket foredrag 2010-06-15 - 2010-06-15 2010.

 • Nilsen, Gørill. Hvordan lage olje av marine pattedyr på jernaldervis. En oppskrift basert på arkeologiske funn , skriftlige kilder og prøving og feiling. Forberedelser til forsøk/eksperimentell arkeologi 2010-08-10 - 2010-08-13 2010.

 • Nilsen, Gørill. Hellegroper i Nord-Troms: Spor etter oljeproduksjon på jernaldervis. Årsmøte Nord-Troms historielag 2010-03-20 - 2010-03-20 2010.

 • Nilsen, Gørill. Kvænangen og Norges første oljealder. Forskningsdagene i Nord-Troms 2009-10-26 - 2009-10-26 2009.

 • Nilsen, Gørill. Havets helter. Museumsutstilling 2009-08-01 - 2010-12-31 2009.

 • Nilsen, Gørill. Arti' førr ongan. Utstilling av leketøy fra fra Nord-Troms de siste 100 år. Prosjektleder: Marit Reiersen, Nord-Troms Museum. Museumsutstilling 2009-06-10 - 2009-09-30 2009.

 • Nilsen, Gørill. Eksperimentell arkeologi: Rekonstruksjon av hellegrop fra jernalder. Produksjon av olje fra hval og selspekk. Arkeologisk eksperiment 2009-06-24 - 2009-06-26 2009.

 • Heron, Carl; Nilsen, Gørill; Stern, Ben; Craig, O. E.; Nordby, Camilla celine. Norway's first exploitation of oil? The processing of marine mammal blubber in slab-lined pits. Geochimica et Cosmochimica Acta 2009; Volum 73 (13). ISSN 0016-7037.s A525 - A525.

 • Nilsen, Gørill. Utvinner jernalderolje. 2009.

 • Narmo, Lars Erik; Nilsen, Gørill. Experimental archaeology - example of cooperation on distant locations. LiveArch 2009-10-08 - 2009-10-11 2009.

 • Heron, Carl; Nilsen, Gørill; Stern, B; Craig, O. E.; Nordby, Camilla celine. Norway’s first exploitation of oil? The processing of marine mammal blubber in slab-lined pits. Foredrag og deltakelse av Carl Heron for presentasjon av felles forskningsresultater. Goldschmidt Conference 2009 (prosjekt) 2009-06-21 - 2009-06-26 2009.

 • Nilsen, Gørill. Cultural heritage tourism: Challenges in the High North. Nordic TAG 2009-05-27 - 2009-05-29 2009.

 • Nilsen, Gørill. Hellegroper: Hvordan laget de olje i jernalderen?. Åpen dag for Kjækan skole 2008-08-21 - 2008-08-21 2008.

 • Nilsen, Gørill. Skal gjenskape Nord-Norges første oljealder. 2008.

 • Nilsen, Gørill. Første hellegropbrenning på 800 år. 2008.

 • Nilsen, Gørill. Oljeutvinning på jernaldervis. 2008.

 • Nilsen, Gørill. Experimental archaeology – Extracting oil from sea mammals. Sami History and Prehistory: Archaeological Perspectives from late Neolithic to Present Time 2008-11-20 - 2008-11-22 2008.

 • Nilsen, Gørill. Den eksperimentelle arkeologiens målgruppe: Forsker, turist, lokalbefolkning?. Experimentell arkeologi som kommuikation i ett regionalt perspektiv 2008-10-29 - 2008-10-31 2008.

 • Nilsen, Gørill. Akademikerne skapte nye fortellinger - og avstand til de folkelige fortellingene. Riksantikvarens Utviklingsnett 2008-10-28 - 2008-10-28 2008.

 • Nilsen, Gørill. Nord-Norges første oljelader: resultater fra første hellegropbrenning på 800 år. Forskningsseminar 2008-09-26 - 2008-09-26 2008.

 • Nilsen, Gørill. Arkeologi på Spildra. Åpent foredrag 2007-07-20 - 2007-07-28 2007.

 • Nilsen, Gørill; Salen Nyheim, Håvard. NORCE Boat dictionary: Norway: Northern Troms: Sea Sami Area: Four oars boat. NORCE 2007-06-01 - 2007.

 • Nilsen, Gørill. 70 000 til Nord-Troms Museum. 2007.

 • Nilsen, Gørill; Wickler, Stephen. Naustet i Skonsvika, Berlevåg. Naust og mangeromstufter. 2007.

 • Nilsen, Gørill. Forvaltning og formidling: perspektiver for årene som kommer. Forskningsseminar 2007-11-26 - 2007-11-26 2007.

 • Nilsen, Gørill. Hva er god formidling?. Norsk arkeologmøte 2007-11-08 - 2007-11-10 2007.

 • Nilsen, Gørill. Nord-Troms Museum som et multietnisk museum: Noen gode eksempler og medaljens bakside. Nord-norsk museumsseminar 2007-10-25 - 2007-10-26 2007.

 • Nilsen, Gørill. Naust som kilde til etnisitet og utnytting av marine ressurser i jernalderen. Samisk båtbygging og båtbruk 2007-03-14 - 2007-03-16 2007.

 • Nilsen, Gørill. Fra rollespill til gjenstander: Litt om det å jobbe på museum. Åpent foredrag 2007-01-27 - 2007-01-27 2007.

 • Nilsen, Gørill. Løsfunn fra Storfjord. Åpent foredrag 2007-01-08 - 2007-01-08 2007.

 • Nilsen, Gørill. Nord-Troms Museum: Virksomhet og oppfyllelse av strategiske målsettinger. Lukket seminar 2007-03-06 - 2007-03-06 2007.

 • Nilsen, Gørill. Nord-Troms Museums virksomhet. Lukket seminar 2007-06-12 - 2007-06-12 2007.

 • Nilsen, Gørill. Nord-Troms Museums virksomhet. Lukket seminar 2007-06-19 - 2007-06-19 2007.

 • Nilsen, Gørill. Arkeologi på Spildra. Lukket seminar 2007-06-22 - 2007-06-22 2007.

 • Nilsen, Gørill. Arkeologi på Arnøya. Åpent foredrag 2007-06-23 - 2007-06-23 2007.

 • Nilsen, Gørill. Arkeologi i Nord-Troms, med vekt på Nordreisa. Åpent foredrag 2006-11-30 - 2006-11-30 2006.

 • Nilsen, Gørill. Løsfunn fra Storfjord. Løsfunn fra Storfjord (fulltekst) 2006-12-01 - 2007-01-31 2006.

 • Nilsen, Gørill; Matisen, Mariann. Nordlandsbåten og det samiske. Nordlys 2006. ISSN 0805-5440.s 3 - 3.

 • Nilsen, Gørill. Skattejakt i Pollen. 2006.

 • Nilsen, Gørill. Har avdekket unike funn. 2006.

 • Nilsen, Gørill; Wickler, Stephen. Ny arkeologisk utgraving. 2006.

 • Nilsen, Gørill; Mikalsen, Tor. Tufter fra 1600-tallet: Dokumenterer den gamle markedsplassen. 2006.

 • Nilsen, Gørill; Mikalsen, Tor. Kárteba boares márkansaji. 2006.

 • Nilsen, Gørill; Wickler, Stephen. Ni år og med på feltarbeid i Lyngen. Juniorarkeolog. 2006.

 • Nilsen, Gørill; Wickler, Stephen. Kort rapport fra sommerens utgraving i nausttuft i Skonsvika. 2006.

 • Nilsen, Gørill. Naustet på Spildra: Norrøn gård eller ”norsk” manifestasjon i samisk område i middelalder?. Forskningsseminar 2006-11-11 - 2006-11-11 2006.

 • Nilsen, Gørill. Fra norrønt kjerneområde til ”utpost”: Hva nausttufter kan fortelle om folk og ressursutnyttelse i området mellom Lofoten og Finnmark. Åpent foredrag 2006-08-26 - 2006-08-26 2006.

 • Nilsen, Gørill. Fra årets feltarbeid: Nausttuftene i Berlevåg og Lyngen. Åpent foredrag 2006-11-10 - 2006-11-10 2006.

 • Nilsen, Gørill. Løsfunn fra Kåfjord. Løsfunn fra Kåfjord (fulltekst) 2005-05-01 - 2005-07-01 2005.

 • Nilsen, Gørill. Funnet i Kåfjord: Stiller ut gamle gjenstander. 2005.

 • Nilsen, Gørill. Museet ut til folket: Drømmer om å få sølvskattene. 2005.

 • Nilsen, Gørill. Fra steinøkser til aluminiumsmedaljer: Hva gjenstandsfunn forteller om fortida langs østsiden av Storfjorden. Åpent foredrag 2005-10-06 - 2005-10-06 2005.

 • Nilsen, Gørill. Løsfunn fra Kåfjord. Åpent foredrag 2005-10-13 - 2005-10-13 2005.

 • Nilsen, Gørill. Vitalisering og nye møteplasser: Nord-Troms i det 21. århundre. 2004 ISBN 82-991454-6-5.s 154 - 155.

 • Nilsen, Gørill. Mellom lokalt og statlig initiativ: Det moderne Nord-Troms blir til. 2004 ISBN 82-991454-6-5.s 104 - 105.

 • Nilsen, Gørill. Stat og kirke i møte med Nord-Troms. 2004 ISBN 82-991454-6-5.s 62 - 63.

 • Nilsen, Gørill. Kulturmøter i førkristen tid. 2004 ISBN 82-991454-6-5.s 20 - 21.

 • Nilsen, Gørill. Reviews: Reflexiv fältarkeologi? Återsken av ett seminarium. Norwegian Archaeological Review 2004; Volum 1 (37). ISSN 0029-3652.s 59 - 60.

 • Nilsen, Gørill. Nord-Troms Museum 25 år. 2004.

 • Nilsen, Gørill. Brytninger mellom lokal og akademiske kulturminnekunnskap. En analyse av fortidsforestillinger i Nord-Troms og Lofoten. (fulltekst) 2003.

 • Nilsen, Gørill. Blant bein og tufter på Spildra. 2003.

 • Nilsen, Gørill. Brytninger mellom lokal og akademisk kulturminnekunnskap. 2003.

 • Nilsen, Gørill. På 1970-tallet kom akademikerne: Skapte nye fortellinger om Nord-Norge. 2003.

 • Nilsen, Gørill. Frykter for lokalhistorie. 2003.

 • Nilsen, Gørill. Museums, artefacts and the positioning of knowledge. Womens World 2003-02-21 - 2003-02-23 2003.

 • Nilsen, Gørill. Tingenes tale. Åpent foredrag 2003-07-16 - 2003-07-16 2003.

 • Nilsen, Gørill. Kulturstier i Nord-Troms. Åpent foredrag 2003-10-11 - 2003-10-11 2003.

 • Nilsen, Gørill. Kulturstier i Nord-Troms. Åpent foredrag 2002-06-22 - 2002-06-22 2002.

 • Nilsen, Gørill. Akademisk og lokal presentasjon av fortida i Nord-Troms og Lofoten. Det 27. nordnorske historieseminar 2002-09-27 - 2002-09-29 2002.

 • Nilsen, Gørill. Kulturstier i Nord-Troms. Åpent foredrag 2002-03-01 - 2002-03-01 2002.

 • Nilsen, Gørill. Lokal og akademisk kunnskap. Betraktninger rundt en forskningsprosess. Nordic Theoretical Archaeological Group 2001-03-29 - 2001-04-01 2001.

 • Nilsen, Gørill. Erfaringer fra stipendiatlivet. Veilederseminar 2000-05-28 - 2000-05-28 2000.

 • Nilsen, Gørill. Fremstillinger av forhistorie i Norges land og folk, Nordland og Troms amt. Menneske og miljø i Nord-Troms : Årbok 2000.s 30 - 36.

 • Nilsen, Gørill. Krise på arbeidsmarkedet? Merkevarebygging av arkeologen. Forskningsseminar 2000-10-06 - 2000-10-06 2000.

 • Nilsen, Gørill. Lokal og akademisk kunnskap. En komparativ analyse av Nord- Troms og Lofoten. Forskningsseminar 2000-09-10 - 2000-09-10 2000.

 • Nilsen, Gørill. Tilbake på gamle tomter. Et møte med en arkeolog. 1999.

 • Nilsen, Gørill. Naust og båt på vestvågøy i jernalderen. Lofotr. årbok for Vestvågøy historielag 1999.s 20 - 28.

 • Nilsen, Gørill. Naustenes historie forsømt av forskere. 1997.

 • Nilsen, Gørill. Jernaldernaust på Vestvågøy i Lofoten. (fulltekst) 1997.

 • Nilsen, Gørill. Finnes ikke maken til naust-tufter. 1995.

 • Hovedfagsoppgave publisert på Munin

  [Loading...]

  Medlem i forskergruppe
  Vedlegg: