Richard Andre Ingebrigtsen


Forsker


 • Hans Christian Eilertsen, Jo Heming Strømholt, John-Steinar Bergum, Gunilla Kristina Eriksen, Richard Andre Ingebrigtsen :
  Mass Cultivation of Microalgae: II. A Large Species Pulsing Blue Light Concept
  Biotech 2023 DOI
 • Anna-Karin Margareta Andersson, Hans Christian Eilertsen, Ukeje Agwu, Jon Øyvind Stokke, Erik Westad Strømsheim, Richard Andre Ingebrigtsen m.fl.:
  Mass Cultivation of Microalgae III: A Philosophical and Economic Exploration of Carbon Capture and Utilization
  Sustainability 2023 DOI
 • Nerea Johanna Aalto, Hannah Schweitzer, Erlend Grann-Meyer, Stina Krsmanovic, Jon Brage Svenning, Lars Dalheim m.fl.:
  Microbial Community Dynamics during a Harmful Chrysochromulina leadbeateri Bloom in Northern Norway
  Applied and Environmental Microbiology 2023 ARKIV / DOI
 • Hans Christian Eilertsen, Gunilla Eriksen, John-Steinar Bergum, Jo Strømholt, Edel O. Elvevoll, Karl-Erik Eilertsen m.fl.:
  Mass Cultivation of Microalgae: I. Experiences with Vertical Column Airlift Photobioreactors, Diatoms and CO2 Sequestration
  Applied Sciences 2022 ARKIV / DOI
 • Hans Christian Eilertsen, Edel O. Elvevoll, Ingeborg Hulda Giæver, Jon Brage Svenning, Lars Dalheim, Ragnhild Aven Svalheim m.fl.:
  Inclusion of photoautotrophic cultivated diatom biomass in salmon feed can deter lice
  PLOS ONE 29. juli 2021 ARKIV / DOI
 • Renate Døving Osvik, Richard Andre Ingebrigtsen, Fredrika Norrbin, Jeanette Hammer Andersen, Hans Christian Eilertsen, Espen Holst Hansen :
  Adding zooplankton to the OSMAC toolkit: Effect of grazing stress on the metabolic profile and bioactivity of a diatom
  Marine Drugs 2021 ARKIV / DOI
 • Richard Andre Ingebrigtsen, Espen Hansen, Jeanette hammer Andersen, Hans Christian Eilertsen :
  Field sampling marine plankton for biodiscovery
  Scientific Reports 2017 ARKIV / DOI
 • Richard Andre Ingebrigtsen, Espen Hansen, Jeanette hammer Andersen, Hans Christian Eilertsen :
  Light and temperature effects on bioactivity in diatoms
  Journal of Applied Phycology 2015 ARKIV / DOI
 • Hans Christian Eilertsen, Siv Huseby, Maria Degerlund, Gunilla Kristina Eriksen, Richard Andre Ingebrigtsen, Espen Hansen :
  The effect of freeze/thaw cycles on reproducibility of metabolic profiling of Marine microalgal extracts using direct infusion high-resolution mass spectrometry (HR-MS)
  Molecules 2014 ARKIV / DOI
 • Siv Huseby, Maria Degerlund, Gunilla Kristina Eriksen, Richard Andre Ingebrigtsen, Hans Christian Eilertsen, Espen Hansen :
  Chemical Diversity as a Function of Temperature in Six Northern Diatom Species
  Marine Drugs 2013 FULLTEKST / ARKIV / DOI
 • Jon Øyvind Stokke, Hans Christian Eilertsen, Elin Merethe Oftedal, Richard Andre Ingebrigtsen, Anja Striberny, Sten Ivar Siikavuopio m.fl.:
  Making CO2 a Resource The Interplay Between Research, Innovation and Industry
  Routledge 2024
 • Richard Andre Ingebrigtsen :
  Science 4 Impact - Hva har mikroalger og fabrikkrøyk til felles?
  20. november 2022 FULLTEKST
 • Tom Ståle Nordtvedt, Richard Andre Ingebrigtsen :
  CO₂-rik røykgass kan brukes til fiskefôr
  19. mai 2022 FULLTEKST
 • Wolman David, Richard Andre Ingebrigtsen :
  Humanity´s health may rely on what sits on the Arctic seabed
  06. mai 2016 FULLTEKST
 • Hans Christian Eilertsen, Jo Strømholt, Jon Steinar Bergum, Gunilla Kristina Eriksen, Renate Døving Osvik, Jon Brage Svenning m.fl.:
  Forsøk med algedyrking kan gi INDUSTRI-EVENTYR
  22. juni 2016
 • Torgeir Braathen, Hans Christian Eilertsen, Jo Strømholt, Jon Steinar Bergum, Gunilla Kristina Eriksen, Renate Døving Osvik m.fl.:
  Her har de satt en uvanlig rekord - kan bli nytt industrieventyr
  21. juni 2016
 • Maria Holm Simonsen, Hans Christian Eilertsen, Jo Strømholt, Gunilla Kristina Eriksen, Renate Døving Osvik, Jon Brage Svenning m.fl.:
  Det ser kanskje ikke slik ut, men dette er gyldne dråper
  12. juni 2015
 • Gunilla Kristina Eriksen, Richard Andre Ingebrigtsen :
  Hunting for new medicines in arctic water
  22. januar 2014 DATA / FULLTEKST
 • Richard Andre Ingebrigtsen :
  Marine diatoms are a rich source of bioactivity
  2014 ARKIV
 • Ole Magnus Rapp, Hans Christian Eilertsen, Espen Hansen, Richard Andre Ingebrigtsen, Gunilla Kristina Eriksen, Renate Døving Osvik m.fl.:
  Forskere henter opp stoffer fra havet som de håper kan hindre hjertesykdom
  21. februar 2013
 • Richard Andre Ingebrigtsen, Gunilla Kristina Eriksen :
  Planteplanktonbilder brukt til collage trykket på siden av BFE sin varebil
  BFE sin varebil 2013
 • Richard Andre Ingebrigtsen, Gunilla Kristina Eriksen :
  Mikroskopfoto av planteplankton brukt i Svalbard Life boken av Paul Wassmann og Rudi Cayers
  2013
 • Eikeseth Unni, Kruger Sverre, Richard Andre Ingebrigtsen, Gunilla Eriksen, Hans Christian Eilertsen :
  Jaktar på havets superorganismer
  10. mai 2012 FULLTEKST / SAMMENDRAG
 • Ole Magnus Rapp, Hans Christian Eilertsen, Gunilla Eriksen, Richard Andre Ingebrigtsen :
  r ny medisin
  09. juni 2012
 • Richard Andre Ingebrigtsen, Gunilla Eriksen, Hans Christian Eilertsen :
  Jakt på havets superorganismer
  10. mai 2012
 • Richard Andre Ingebrigtsen :
  Tromsø and Microalgae - From Kaldfjorden and back again
  2011
 • Richard Andre Ingebrigtsen :
  UV-jegeren
  Dykking 2011
 • Richard Andre Ingebrigtsen :
  Fytoplankton
  Fridykking & undervannsjakt 2011
 • Sveinulf Hegstad, Hans Christian Eilertsen, Gunilla Eriksen, Richard Andre Ingebrigtsen :
  GLIMT: MIKROGLIMT
  2011
 • Richard Andre Ingebrigtsen :
  Fakta om kveite
  Fridykking & undervannsjakt 2010

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →


  Forskningsinteresser

  Alger!


  Medlem i forskningsgruppe