Bilde av Abelsen, Birgit
Bilde av Abelsen, Birgit
Nasjonalt senter for distriktsmedisin NSDM birgit.abelsen@uit.no +4778450412 95870987 Her finner du meg

Birgit Abelsen


Professor i helsetjenesteforskning


 • Anette Fosse, Birgit Abelsen, Margrete Gaski, Hilde Grimstad :
  Educational interventions to ensure provision of doctors in rural areas - a systematic review
  Rural and remote health 2023 ARKIV / DOI
 • Birgit Abelsen, Anette Fosse, Margrete Gaski, Hilde Grimstad :
  Tiltak i grunnutdanningen for å sikre leger til distrikt – en systematisk oversikt
  Tidsskrift for Den norske legeforening 10. januar 2022 ARKIV / DOI
 • Anette Fosse, Anders Svensson, Ingvill Konradsen, Birgit Abelsen :
  Tension between local, regional and national levels in Norway’s handling of COVID-19
  Scandinavian Journal of Public Health 2022 ARKIV / DOI
 • Marie Hella Lindberg, Gang Chen, Jan Abel Olsen, Birgit Abelsen :
  Combining education and income into a socioeconomic position score for use in studies of health inequalities
  BMC Public Health 2022 ARKIV / DOI
 • Åsa Langen Westlie, Margrete Gaski, Birgit Abelsen, Hilde Grimstad, Eirik Hugaas Ofstad :
  Leger utdannet i Bodø – hvem er de og hvor blir de av?
  Tidsskrift for Den norske legeforening 10. januar 2022 ARKIV / DOI
 • Espen Berthung, Nils Gutacker, Birgit Abelsen, Jan Abel Olsen :
  Inequality of opportunity in a land of equal opportunities: The impact of parents' health and wealth on their offspring's quality of life in Norway
  BMC Public Health 2022 ARKIV / DOI
 • Anja Margrete Davis Norbye, Birgit Abelsen, Olav Helge Førde, Unni Ringberg :
  The association between health anxiety, physical disease and cardiovascular risk factors in the general population – a cross-sectional analysis from the Tromsø study: Tromsø 7
  BMC Primary Care 2022 ARKIV / DOI
 • Anja Margrete Davis Norbye, Birgit Abelsen, Olav Helge Førde, Unni Ringberg :
  Health anxiety is an important driver of healthcare use
  BMC Health Services Research 2022 ARKIV / DOI
 • Espen Berthung, Nils Gutacker, Oddgeir Friborg, Birgit Abelsen, Jan Abel Olsen :
  Who keeps on working? The importance of resilience for labour market participation
  PLOS ONE 2021 ARKIV / DOI
 • Marie Hella Lindberg, Gang Chen, Jan Abel Olsen, Birgit Abelsen :
  Explaining subjective social status in two countries: The relative importance of education, occupation, income and childhood circumstances
  SSM - Population Health 2021 ARKIV / DOI
 • Helle Krone-Hjertstrøm, Bente Norbye, Birgit Abelsen, Aud Obstfelder :
  Organizing work in local service implementation: an ethnographic study of nurses’ contributions and competencies in implementing a municipal acute ward
  BMC Health Services Research 2021 ARKIV / DOI
 • Martin Bruusgaard Harbitz, Per Steinar Stensland, Birgit Abelsen :
  Medical malpractice in Norway: frequency and distribution of disciplinary actions for medical doctors 2011–2018
  BMC Health Services Research 2021 ARKIV / DOI
 • Monika Dybdahl Jakobsen, Aud Obstfelder, Tonje Braaten, Birgit Abelsen :
  The self-management work of food hypersensitivity
  PLOS ONE 2021 ARKIV / DOI
 • Margrete Gaski, Birgit Abelsen :
  Å lede eksperter inn i nye arbeidsmåter. Lederatferd ved implementering av primærhelseteam på fastlegekontor
  Tidsskrift for velferdsforskning 2020 ARKIV / DOI
 • Birgit Abelsen, Roger Strasser, David Heaney, Peter Berggren, Sigurdur Sigurdsson, Helen Brandstorp m.fl.:
  Plan, recruit, retain: a framework for local healthcare organizations to achieve a stable remote rural workforce
  Human Resources for Health 03. september 2020 ARKIV / DOI
 • Anja M. Davis Norbye, Birgit Abelsen, Olav Helge Førde, Unni Ringberg :
  Distribution of health anxiety in a general adult population and associations with demographic and social network characteristics
  Psychological Medicine 2020 ARKIV / DOI
 • Monika Dybdahl Jakobsen, Aud Obstfelder, Tonje Braaten, Birgit Abelsen :
  What makes women with food hypersensitivity do self-management work?
  BMC Health Services Research 2019 ARKIV / DOI
 • Emilie Aandahl, Birgit Abelsen, Anette Fosse, Geir Godager, Tor Iversen, Hanna Isabel Løyland m.fl.:
  Evaluering av forsøk med primærhelseteam og alternative finansieringsordninger. Statusrapport V
 • Kine Pedersen, Geir Godager, Johannes Bjørnstad Tyrihjell, Susanne Gerda Værnø, Martine Bergh Gundersen, Tor Iversen m.fl.:
  Evaluering av handlingsplan for allmennlegetjenesten 2020–2024: Evalueringsrapport II.
 • Jon Helgheim Holte, Birgit Abelsen, Anette Fosse, Tom E. Markussen, Terje Olsen :
  Spesialistutdanning i allmennmedisin Nye roller og mer ansvar for kommunene
  Fafo 2023
 • Marie Hella Lindberg, John Wildman, Birgit Abelsen, Jan Abel Olsen :
  The lasting impact of circumstances on health and efforts in adulthood
  2022
 • Marie Hella Lindberg, John Wildman, Birgit Abelsen, Jan Abel Olsen :
  The lasting impact of circumstances on health and efforts in adulthood
  2022
 • Birgit Abelsen, Geir Godager, Ingrid Gaarder Harsheim, Tor Iversen, Ivar Sønbø Kristiansen, Hanna Isabell Løyland m.fl.:
  Evaluering av utprøving av digital hjemmeoppfølging: Sluttrapport.
  2022 FULLTEKST
 • Birgit Abelsen :
  Plan! - Recruit - Retain
  2022
 • Birgit Abelsen :
  Interventions in medical education to develop rural doctors
  2022
 • Birgit Abelsen :
  Følgeforskningen av pilotprosjektet ALIS-Vest
  2022
 • Birgit Abelsen :
  Kan primærhelseteam bidra til en bedre primærhelsetjeneste?
  2022
 • Birgit Abelsen, Margrete Gaski, Geir Godager, Tor Iversen, Hanna Isabel Løyland, Kine Pedersen m.fl.:
  Evaluering av pilotprosjekt med primærhelseteam og alternative finansieringsordninger: Sluttrapport for 2018-2021 (Statusrapport IV).
  Universitetet i Oslo 2022 FULLTEKST / ARKIV
 • Birgit Abelsen, Anette Fosse, Margrete Gaski :
  ALIS i bykommuner.Erfaringer med utdanningselementer og utdanningsløp
  UiT Norges arktiske universitet 2022 DATA
 • Margrete Gaski, Birgit Abelsen, Anette Fosse :
  Hva hemmer og fremmer tilgang til kvalifisert personell til helse- og omsorgstjenesten i distriktskommuner?
  UiT Norges arktiske universitet 2022
 • Kine Pedersen, Kine Pedersen, Geir Godager, Hans David Rognlien, Johannes Bjørnstad Tyrihjell, Susanne Gerda Værnø m.fl.:
  Evaluering av handlingsplan for allmennlegetjenesten 2020–2024: Evalueringsrapport I
 • Margrete Gaski, Per Steinar Stensland, Birgit Abelsen, Martin Bruusgaard Harbitz :
  Exploring patient safety in rural general practice - a mixed-methods approach
  UiT Norges arktiske universitet 2022
 • Birgit Abelsen, Margrete Gaski, Geir Godager, Tor Iversen, Hanna Isabell Løyland, Kine Pedersen m.fl.:
  Evaluering av pilotprosjekt med primærhelseteam og alternative finansieringsordninger: Statusrapport III.
  Universitetet i Oslo 2021 ARKIV
 • Margrete Gaski, Maria Fredriksen Kvamme, Eva MK Nordberg, Birgit Abelsen :
  Utdanningsstillinger i allmennmedisin: ALIS-Vest. Delrapport 4
  UiT Norges arktiske universitet 2021
 • Anette Fosse, Anders Svensson, Ingvill Konradsen, Birgit Abelsen :
  Lokalt smittevern i Norge under koronapandemien
  UiT Norges arktiske universitet 2021
 • Birgit Abelsen :
  Fastlegeordningen under press, hvordan er virkeligheten i Nord-Norge?
  2021
 • Birgit Abelsen :
  Kva løysingar kan bidra til å sikre kompetent helsepersonell til distrikta? Korleis kan utdanninga leggast til rette for å rekruttere til jobbar i distrikta?
  2021
 • Marie Hella Lindberg, Gang Chen, Jan Abel Olsen, Birgit Abelsen :
  A Cross-Country Study of Subjective Social Status: The Relative Importance of Education, Occupation, Income and ‘the Silver Spoon’ 
  2021
 • Margrete Gaski, Maria Fredriksen Kvamme, Eva MK Nordberg, Birgit Abelsen :
  Utdanningsstillinger i allmennmedisin: ALIS-Vest. Delrapport 3
  UiT Norges arktiske universitet 2020
 • Birgit Abelsen, Jon Helgheim Holte :
  Erfaringer fra ALIS-Vest og ALIS-Nord – resultater fra ekstern evaluering
  2020
 • Birgit Abelsen, Margrete Gaski, Anette Fosse :
  Rekruttering og stabilisering av helsepersonell til distrikt
  2020
 • Birgit Abelsen, Margrete Gaski, Anette Fosse, Maria Fredriksen Kvamme, Eilin Ekeland :
  Tilrettelegging for ALIS i by-kommuner. Fokus og status i innledende arbeid
  2020
 • Birgit Abelsen, Anette Fosse, Eva MK Nordberg, Anders Svensson :
  En handlingsplan som overser distriktsperspektivet
  Dagens medisin 09. juni 2020 FULLTEKST
 • Birgit Abelsen, Margrete Gaski :
  Forsøket med primærhelseteam – endring å spore?
  Utposten 2020 FULLTEKST
 • Birgit Abelsen, Margrete Gaski :
  The Norwegian Primary Health Care Team pilot: From reactive regular GPs to proactive inter-professional teams
  2020
 • Marie Hella Lindberg, Jan Abel Olsen, Gang Chen, Birgit Abelsen :
  Towards a composite index for socio-economic position when studying health inequalities
  2019
 • Birgit Abelsen, Margrete Gaski, Geir Godager, Tor Iversen, Hanna Isabel Løyland, Kine Pedersen m.fl.:
  Evaluering av pilotprosjekt med primærhelseteam og alternative finansieringsordninger. Statusrapport 2
  Universitetet i Oslo 2019
 • Birgit Abelsen, Helen Brandstorp :
  Recruit & Retain - Making it Work. Den norske case-studien
  UiT Norges arktiske universitet 2019 FULLTEKST / ARKIV
 • Birgit Abelsen :
  Statistiker med signifikans
  23. oktober 2019 FULLTEKST
 • Birgit Abelsen, Margrete Gaski, Geir Godager, Hanna Isabel Løyland, Kine Pedersen, Øyvind Snilsberg m.fl.:
  Evaluering av pilotprosjekt med primærhelseteam og alternative finansieringsordninger. Statusrapport II.
  2019

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →


  Forskningsinteresser

  Rekruttering og stabilisering av helsepersonell
  Organisering og finansiering av helsetjenester
  Økonomiske incentiver og lønnssystemer
  Reformer i helsevesenet
  Innovasjon

   



  CV

  2021 - dd    Professor NSDM og ISM, UiT
  2013 - 2021 Forskningsleder NSDM, førsteam. II, ISM, UiT
  2011 - 2013 Adm. direktør, Norut Alta
  2009            PhD i helsevitenskap, UiT
  2005 - 2009 Universitetsstipendiat i helsevitenskap, UiT
  2004 - 2011 Seniorforsker, Norut Alta.
  2003            Master of Public health, UiT
  2001 - 2004 Forsker, Norut Alta.
  1992 - 2001 Høgskolelektor, Høgskolen i Finnmark.
  1990 - 1992 Vit.ass., Institutt for matematikk og statistikk, NTNU.
  1990             Cand scient i statistikk, NTNU