Bilde av Waaseth, Marit
Bilde av Waaseth, Marit
Klinisk farmasi og farmakoepidemiologi, forskningsgruppe marit.waaseth@uit.no +4777646192 +47 48296047 Her finner du meg

Marit Waaseth


Professor i farmakoepidemiologi og samfunnsfarmasi

Stillingsbeskrivelse

Marit Waaseth er tilknyttet Forskningsgruppe i klinisk farmasi og farmakoepidemiologi (IPSUM). IPSUM står for “Identify and Prevent Suboptimal Use of Medication”, se IPSUM research group.

IPSUM består av seks personer i fast vitenskapelig stilling (førsteamanuensis), en person i teknisk stilling (statistiker) og seks stipendiater. I tillegg er det til enhver tid en rekke masterstudenter tilknyttet gruppens forskningsprosjekter. Gruppen har et nært samarbeid med ulike aktører innen primær- og spesialisthelsetjenesten, andre læresteder og etater. Ved å kombinere klinisk farmasi og farmakoepidemiologi, fokuserer forskningsgruppen på å utvikle metoder og kunnskap som kan fremme riktig legemiddelbruk, både på individ- og samfunnsnivå. Gruppen har særlig fokus på følgende områder:

 • Forskrivning og bruk av legemidler
 • Legemiddelinformasjon til pasienter
 • Tverrfaglig samarbeid om legemiddelbehandling

Forskningen omfatter farmakoepidemiologiske og statistiske analyser av befolkningsdata, f.eks. spørreundersøkelser og helseregistre. Informasjon fra spørreskjema, resepter, kliniske undersøkelser/tester, blodverdier etc. brukes til å analysere sammenhenger mellom legemiddelbruk og ulike endepunkter, f.eks. ved kobling til helseregistre. Stillingen innebærer målbevisst arbeid for å initiere, videreutvikle og støtte opp om IPSUMs forskningsprosjekter.

Undervisningen omfatter samfunnsfarmasi, inkludert farmakoepidemiologi, statistikk, enkelte tema relatert til farmasøytisk yrkespraksis, samt veiledning av masterstudenter og PhD-studenter innen fagfeltet. Dette innebærer deltakelse i instituttets undervisnings- og veiledningsoppgaver på alle nivåer innenfor fagfeltet, men også deltakelse i undervisning av alle studenter ved Det helsevitenskaplige fakultet ved behov. Med undervisning menes planlegging, organisering, gjennomføring, eksaminering, evaluering og utvikling av undervisning i hele emner og/eller delemner. Det anvendes et bredt utvalg av undervisningsmetoder, fra tradisjonell forelesning til web-baserte teknikker.

Marit Waaseth er engasjert i utviklingsarbeid både innen eget fagfelt og for universitetet.


 • Hilde Monica Risvoll, Torstein Risør, Kjell Hermann Halvorsen, Marit Waaseth, Trine Stub, Frauke Musial :
  General practitioners' role in safeguarding patients with dementia in their use of dietary supplements. A qualitative study
  Scandinavian Journal of Primary Health Care 2024 ARKIV
 • Tine Johnsgård, Renate Elenjord, Renata Vesela Holis, Marit Waaseth, Birgitte Zahl-Holmstad, Marie Fagerli m.fl.:
  How much time do emergency department physicians spend on medication-related tasks? A time- and-motion study
  BMC Emergency Medicine 2024 DOI
 • Trine Strand Bergmo, Vilde Sandsdalen, Unn Sollid Manskow, Lars Småbrekke, Marit Waaseth :
  Internet Use for Obtaining Medicine Information: Cross-sectional Survey
  JMIR Formative Research 2023 ARKIV / DOI
 • Hilde Monica Risvoll, Torsten Risør, Kjell Hermann Halvorsen, Marit Waaseth, Trine Stub, Trude Giverhaug m.fl.:
  General practitioners’ role in safeguarding patients with dementia in their use of dietary supplements. A qualitative study
  Scandinavian Journal of Primary Health Care 08. november 2023 ARKIV / DOI
 • Mari Johannessen Walquist, Kristian Svendsen, Beate Hennie Garcia, Trine Strand Bergmo, Anne Elise Eggen, Kjell H. Halvorsen m.fl.:
  Self-reported medication information needs among medication users in a general population aged 40 years and above – the Tromsø study
  BMC Public Health 2022 ARKIV / DOI
 • Marit Waaseth, Martina Havelkova, Guro Forsdahl, Eiliv Lund, Tomas Log :
  Use of Selective Serotonin Reuptake Inhibitors – Validity of Self-Report versus Plasma Concentrations and Pharmacy Dispensations – A Cross-Sectional Analysis of the Norwegian Women and Cancer Study
  Clinical Epidemiology 2022 ARKIV / DOI
 • Marit Waaseth, Silje Brækkan Rønning, Guri Skeie :
  Potential Safety Issues With Combined Use of Dietary Supplements and Medication – Focus on Interactions
  Cappelen Damm Akademisk 2022 ARKIV / DOI
 • Elisabeth Pedersen, Raul Primicerio, Kjell H. Halvorsen, Anne Elise Eggen, Beate Hennie Garcia, Henrik Schirmer m.fl.:
  Medication adherence among persons with coronary heart disease and associations with blood pressure and low-density-lipoprotein-cholesterol
  European Journal of Clinical Pharmacology 2022 ARKIV / DOI
 • Veerle Dam, N. Charlotte Onland-Moret, Stephen Burgess, Maria Dolores Chirlaque, Sanne A.E. Peters, Ewoud Schuit m.fl.:
  Genetically Determined Reproductive Aging and Coronary Heart Disease: A Bidirectional 2-sample Mendelian Randomization
  Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism (JCEM) 2022 ARKIV / DOI
 • Nagisa Mori, Pekka Keski-Rahkonen, Audrey Gicquiau, Sabina Rinaldi, Niki Dimou, Sophia Harlid m.fl.:
  Endogenous Circulating Sex Hormone Concentrations and Colon Cancer Risk in Postmenopausal Women: A Prospective Study and Meta-Analysis
  JNCI Cancer Spectrum 2021 ARKIV / DOI
 • Elisabeth Pedersen, Beate Hennie Garcia, Kjell H. Halvorsen, Anne Elise Eggen, Henrik Schirmer, Marit Waaseth :
  Adherence to prescription guidelines and achievement of treatment goals among persons with coronary heart disease in Tromsø 7
  BMC Cardiovascular Disorders 2021 ARKIV / DOI
 • Sofia Kälvemark Sporrong, Susanne Kaae, Lotte Stig Nørgaard, Mathias Møllebæk, Marit Waaseth, Lourdes Cantarero-Arévalo m.fl.:
  Challenges in qualitative social pharmacy research: Reflections based on a conference workshop
  Research in Social and Administrative Pharmacy 2021 DOI
 • Elisabeth Pedersen, Kieu Nhi Lise Truong, Beate Hennie Garcia, Kjell H. Halvorsen, Kristian Svendsen, Anne Elise Eggen m.fl.:
  Self-reported medication use among coronary heart disease patients showed high validity compared with dispensing data.
  Journal of Clinical Epidemiology 2021 ARKIV / DOI
 • Marit Waaseth, Siri Forsdahl, Kjell H. Halvorsen :
  Influensavaksine, en spørreundersøkelse blant apotekkunder
  Norsk Farmaceutisk Tidsskrift 2021 ARKIV
 • Hilde Risvoll, Frauke Musial, Marit Waaseth, Trude Giverhaug, Kjell H. Halvorsen :
  Home care service employees' contribution to patient safety in clients with dementia who use dietary supplements: a Norwegian survey
  Scandinavian Journal of Primary Health Care 2021 ARKIV / DOI
 • Leila Lujan-Barroso, Edoardo Botteri, Saverio Caini, Börje Ljungberg, Nina Roswall, Anne Tjønneland m.fl.:
  Menstrual factors, reproductive history, hormone use, and urothelial carcinoma risk: A prospective study in the EPIC cohort
  Cancer Epidemiology, Biomarkers and Prevention 2020 ARKIV / DOI
 • Marit Waaseth, Abdifatah Bashi Adan, Ingrid Landfald Røen, Karoline Eriksen, Tijana Stanojevic, Kjell H. Halvorsen m.fl.:
  Knowledge of antibiotics and antibiotic resistance among Norwegian pharmacy customers – a cross-sectional study
  BMC Public Health 2019 ARKIV / DOI
 • Hilde Risvoll, Frauke Musial, Kjell H. Halvorsen, Trude Giverhaug, Marit Waaseth :
  Pharmacy employees' involvement in safeguarding persons with dementia who use dietary supplements: Results from a survey of Norwegian pharmacies.
  BMC Complementary Medicine and Therapies 2019 ARKIV / DOI
 • Marit Waaseth, Adelina Ademi, Mette Fredheim, Margaret Aarag Antonsen, Nina M Bjæring Brox, Elin Lehnbom :
  Medication Errors and Safety Culture in a Norwegian Hospital
  Studies in Health Technology and Informatics 2019 ARKIV / DOI
 • Marit Waaseth, Hanne Næsvold Larsen, May-Britt Storø Thoresen, Guri Skeie :
  Bruk av kosttilskudd blant middelaldrende norske kvinner
  Norsk tidsskrift for ernæring (NTFE) 2019 ARKIV / FULLTEKST
 • Anne Gerd Granås, Marit Waaseth, Lone Holst, Camilla Foss, Marianne Kollerøs Nilsen, Lavin Dlshad Kadir m.fl.:
  Farmasihistorier, presentasjon av et farmasihistorisk prosjekt
  2023
 • Wiphawee Bunmeepom, Janne erikke Mjelle, Kjell Hermann Halvorsen, marthe gaarder, Abdullahi Bishar Omar, Marit Waaseth :
  Norwegian Pharmacists´ Perceptions of the Phenomenon Professional Discretion
  2023
 • Wiphawee Bunmeepom, Janne erikke Mjelle, Kjell Hermann Halvorsen, marthe gaarder, Abdullahi Bishar Omar, Marit Waaseth :
  Norske farmasøyters erfaring med, og syn på, farmasøytisk skjønn
  2023
 • Malin Standal, Marit Waaseth, Unn Sollid Manskow, Trine Strand Bergmo :
  Hvordan holder legemiddelbrukere oversikt over sine faste legemidler?
  2023
 • Lavin Kadir, Camilla Foss, Marit Waaseth, Lone Holst, Marianne Kollerøs Nilsen, Marthe Rambøl Bjørknes m.fl.:
  Farmasihistorier - digitale opptak og formidling av nyere norsk farmasihistorie
  2023
 • Marit Waaseth :
  Kosttilskudd og legemidler – er det ‘fali’?
  2023
 • Marianne Kollerøs Nilsen, Lone Holst, Lavin Kadir, Marit Waaseth, Camilla Foss, Marthe Rambøl Bjørknes m.fl.:
  Farmasihistorier
  2023
 • Marit Waaseth, Tomas Log :
  Selective serotonin reuptake inhibitors, SSRI and risk of breast cancer – The Norwegian Women and Cancer study, NOWAC
  2022
 • Tript Kaur, Jeanette Schultz Johansen, Marit Waaseth, Kjell H. Halvorsen, Beate Hennie Garcia :
  Komorbiditet blant eldre, sykehusinnlagte pasienter vurdert ved ulike tilnærminger – IMMENSE-studien
  2022
 • Tript Kaur, Jeanette Schultz Johansen, Marit Waaseth, Kjell H. Halvorsen, Beate Hennie Garcia :
  Comorbidity among elderly hospitalized patients assessed by different approaches – the IMMENSE study
  2022
 • Renata Vesela, Tine Johnsgård, Marie Fagerli, Kristian Svendsen, Birgitte Zahl-Holmstad, Renate Elenjord m.fl.:
  Identifying how nurses spend their time in three Norwegian emergency departments: a time-and-motion study
  2022
 • Tine Johnsgård, Renata Vesela, Marie Fagerli, Kristian Svendsen, Marit Waaseth, Beate Hennie Garcia m.fl.:
  How much time do emergency department physicians spend on drug-related tasks?
  2022
 • Marit Waaseth, Tomas Log :
  Selective serotonin reuptake inhibitors (SSRI) and risk of breast cancer – The Norwegian Women and Cancer study
  2022
 • Marit Waaseth :
  Kosttilskudd og legemidler – er det ‘fali’?
  2022 OMTALE
 • Sofia Kälvemark Sporrong, Susanne Kaae, Lotte Stig Nørgaard, Mathias Møllebæk, Marit Waaseth, Lourdes Cantarero Arevalo m.fl.:
  Methodological and disciplinary competence and insecurity in qualitative research
  Academic Press 2022
 • Angela Lupattelli, Øystein Karlstad, Anders Engeland, Lars Småbrekke, Kristine Olsen, Aina Øvrebust m.fl.:
  The Norwegian Society for Pharmacoepidemiology
  Norsk Epidemiologi 2021 ARKIV / DOI
 • Marit Waaseth, Eva Cecilie Mo Skreiberg :
  Norske apotekkunder er svært positive til influensavaksine
  19. oktober 2021 FULLTEKST
 • Ingebjørg Buajorde, Helle Wallach Kildemoes, Randi Selmer, Marit Waaseth :
  Farmakoepidemiologi – et fagfelt i stadig utvikling
  Norsk Epidemiologi 2021 DOI
 • Trond Peder Flaten, Ingebjørg Buajordet, Helle Wallach Kildemoes, Randi Marie Selmer, Marit Waaseth :
  Farmakoepidemiologi. Temanummer av tidsskriftet Norsk Epidemiologi, 2021, Vol. 29, No. 1-2
  2021
 • Elisabeth Pedersen, Beate Hennie Garcia, Kjell H. Halvorsen, Anne Elise Eggen, Henrik Schirmer, Marit Waaseth :
  Correction to: Adherence to prescription guidelines and achievement of treatment goals among persons with coronary heart disease in Tromsø 7 (BMC Cardiovascular Disorders, (2021), 21, 1, (44), 10.1186/s12872-021-01866-1)
  BMC Cardiovascular Disorders 2021 DOI
 • Marit Waaseth, Martina Havelkova, Guro Forsdahl, Eiliv Lund, Tomas Log :
  Validity of self-reported antidepressants use – The Norwegian Women and Cancer study
  2020
 • Vera S. Knutsen, Oda Oland, Karoline Eriksen, Lone Holst, Beate Hennie Garcia, Marit Waaseth :
  Knowledge and need for information about non-prescription analgesics - A cross-sectional study among pharmacy customers
  2019
 • Vera S. Knutsen, Oda Oland, Karoline Eriksen, Lone Holst, Beate Hennie Garcia, Marit Waaseth :
  Knowledge and need for information about non-prescription analgesics - A cross-sectional study among pharmacy customers
  2019 ARKIV
 • Hilde Risvoll, Marit Waaseth, Kjell H. Halvorsen, Trude Giverhaug, Frauke Musial :
  Use of dietary supplements by persons with dementia
  2019
 • Hilde Risvoll, Marit Waaseth, Kjell H. Halvorsen, Trude Giverhaug, Frauke Musial :
  Use of dietary supplements by persons with dementia
  European Journal of Neurology 27. juni 2019 DOI
 • Elisabeth Pedersen, Marit Waaseth :
  Hjertepasienters oppnåelse av behandlingsmål
  2019
 • Elisabeth Pedersen, Beate Hennie Garcia, Anne Elise Eggen, Kjell H. Halvorsen, Henrik Schirmer, Marit Waaseth :
  Adherence to prescription guidelines and achievement of treatment goals among persons with coronary heart disease - a cross-sectional study
  2019
 • Hilde Risvoll, Frauke Musial, Kjell H. Halvorsen, Trude Giverhaug, Marit Waaseth :
  Employees in homecare services’ professional conduct related to persons with dementia who use dietary supplements: Results from a Norwegian survey.
  2018
 • Elisabeth Pedersen, Beate Hennie Garcia, Kjell H. Halvorsen, Anne Elise Eggen, Marit Waaseth :
  Medication information received from General Practitioners and Pharmacies – a cross-sectional questionnaire study
  2018
 • Adelina Ademi, Elin Lehnbom, Mette Fredheim, Margaret Aarag Antonsen, Nina M Bjæring Brox, Marit Waaseth :
  Legemiddelhåndtering i sykehus - avvik og meldekultur
  2018

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →


  Forskningsinteresser

  Farmakoepidemiologi:

  Legemiddeletterlevelse generelt og blant personer med hjertesykdom spesielt

  Bruk av hormontilskudd i overgangsalderen

  Bruk av naturmidler og kosttilskudd

  Bruk av SSRI og kreft (SSRI er selektive serotoninreopptakshemmere, antidepressive legemidler)

  Undervisning

  Farmakoepidemiologi og samfunnsfarmasi, statistikk

  Farmasøytisk praksis