Waaseth, Marit

Førsteamanuensis i farmakoepidemiologi og samfunnsfarmasi Klinisk farmasi og farmakoepidemiologi, forskningsgruppe
Flag icon Flag icon

Farmakoepidemiologi:

Bruk av hormontilskudd i overgangsalderen

Bruk av naturmidler og kosttilskudd

Bruk av SSRI og kreft (SSRI er selektive serotoninreopptakshemmere, antidepressive legemidler)

Farmakoepidemiologi og samfunnsfarmasi, statistikk

Farmasøytisk praksis

Stillingen omfatter 50 % undervisning og 50 % forskning etter fradrag av 5 % til administrative oppgaver, og er tilknyttet Forskningsgruppe i klinisk farmasi og farmakoepidemiologi (IPSUM). IPSUM står for “Identify and Prevent Suboptimal Use of Medication”.

IPSUM ble formelt etablert i januar 2015 og består i dag av seks personer i fast vitenskapelig stilling (førsteamanuensis), en person i teknisk stilling (statistiker) og seks stipendiater. I tillegg er det til enhver tid en rekke masterstudenter tilknyttet gruppens forskningsprosjekter. Gruppen har et nært samarbeid med ulike aktører innen primær- og spesialisthelsetjenesten, andre læresteder og etater. Ved å kombinere klinisk farmasi og farmakoepidemiologi, fokuserer forskningsgruppen på å utvikle metoder og kunnskap som kan fremme riktig legemiddelbruk, både på individ- og samfunnsnivå. Gruppen har særlig fokus på følgende områder:

 • Forskrivning og bruk av legemidler
 • Legemiddelinformasjon til pasienter
 • Tverrfaglig samarbeid om legemiddelbehandling (Integrated Medicines Management)

Forskningen omfatter farmakoepidemiologiske og statistiske analyser av befolkningsdata, f.eks. spørreundersøkelser og helseregistre. Informasjon fra spørreskjema, resepter, kliniske undersøkelser/tester, blodverdier etc. brukes til å analysere sammenhenger mellom legemiddelbruk og ulike endepunkter, f.eks. ved kobling til helseregistre. Stillingen innebærer målbevisst arbeid for å initiere, videreutvikle og støtte opp om produktive forskningsprosjekter. Dette inkluderer å skrive konkurransedyktige søknader om ekstern finansiering og å bygge sterke faglige nettverk.

Undervisningen omfatter samfunnsfarmasi, inkludert farmakoepidemiologi, statistikk, enkelte tema relatert til farmasøytisk yrkespraksis, samt veiledning av masterstudenter og PhD-studenter innen fagfeltet. Den som innehar stillingen deltar i instituttets undervisnings- og veiledningsoppgaver på alle nivåer innenfor sitt fagfelt, og har plikt til å delta i undervisning av alle studenter ved Det helsevitenskaplige fakultet ved behov. Med undervisning menes planlegging, organisering, gjennomføring, eksaminering, evaluering og utvikling av undervisning i hele emner og/eller delemner. Det anvendes et bredt utvalg av undervisningsmetoder, fra tradisjonell forelesning til web-baserte teknikker.

Stillingen krever engasjement i utviklingsarbeid både innen eget fag og for universitetet, og at man ønsker å bidra til oppbyggingen og videreutviklingen av Institutt for farmasi som helhet.

 • Waaseth, Marit; Adan, Abdifatah Bashi; Røen, Ingrid Landfald; Eriksen, Karoline; Stanojevic, Tijana; Halvorsen, Kjell H.; Garcia, Beate Hennie; Holst, Lone; Ulshagen, Karen Marie; Blix, Hege Salvesen; Ariansen, Hilde Louise; Nordeng, Hedvig Marie Egeland. Knowledge of antibiotics and antibiotic resistance among Norwegian pharmacy customers – a cross-sectional study. BMC Public Health 2019; Volum 19. ISSN 1471-2458.s 1 - 12.s doi: 10.1186/s12889-019-6409-x.

 • Risvoll, Hilde; Musial, Frauke; Halvorsen, Kjell H.; Giverhaug, Trude; Waaseth, Marit. Pharmacy employees' involvement in safeguarding persons with dementia who use dietary supplements: Results from a survey of Norwegian pharmacies.. BMC Complementary and Alternative Medicine 2019; Volum 19:179. ISSN 1472-6882.s 1 - 13.s doi: 10.1186/s12906-019-2587-4.

 • Waaseth, Marit; Ademi, Adelina; Fredheim, Mette; Antonsen, Margaret Aarag; Brox, Nina M Bjæring; Lehnbom, Elin. Medication Errors and Safety Culture in a Norwegian Hospital. Studies in Health Technology and Informatics 2019. ISSN 0926-9630.s 107 - 112.s doi: 10.3233/shti190147.

 • Waaseth, Marit; Larsen, Hanne Næsvold; Thoresen, May-Britt Storø; Skeie, Guri. Bruk av kosttilskudd blant middelaldrende norske kvinner. (fulltekst) Norsk Tidsskrift for Ernæring 2019; Volum 17 (1). ISSN 1503-5034.s 8 - 16.

 • Busund, Marit Katinka; Stensland-Bugge, Nora; Braaten, Tonje; Waaseth, Marit; Rylander, Charlotta; Lund, Eiliv. Progestin-only and combined oral contraceptives and receptor-defined premenopausal breast cancer risk: The Norwegian Women and Cancer Study. International Journal of Cancer 2018; Volum 142 (11). ISSN 0020-7136.s 2293 - 2302.s doi: 10.1002/ijc.31266.

 • Risvoll, Hilde; Giverhaug, Trude; Halvorsen, Kjell H.; Waaseth, Marit; Musial, Frauke. Direct and indirect risk associated with the use of dietary supplements among persons with dementia in a Norwegian memory clinic. BMC Complementary and Alternative Medicine 2017; Volum 17:261. ISSN 1472-6882.s 1 - 12.s doi: 10.1186/s12906-017-1765-5.

 • Waaseth, Marit; Nilsen, Terje; Kjome, Reidun Lisbet Skeide; Halvorsen, Kjell H.. Apotekkunder med diabetes: Egenmåling av blodglukose og behov for farmasøytisk rådgivning. (fulltekst) Norsk Farmaceutisk Tidsskrift 2017; Volum 125 (9). ISSN 0029-1935.s 45 - 50.

 • Waaseth, Marit; Bakken, Kjersti. Kvinner og kreft. Norsk Farmaceutisk Tidsskrift 2015; Volum 122 (4). ISSN 0029-1935.s 14 - 17.

 • Staven, Vigdis; Waaseth, Marit; Wang, Siri; Grønlie, Ingrid; Tho, Ingunn. Utilization of the Tyndall effect for enhanced visual detection of particles in compatibility testing of intravenous fluids: Validity and reliability. PDA journal of pharmaceutical science and technology 2014; Volum 69 (2). ISSN 1079-7440.s 270 - 283.s doi: 10.5731/pdajpst.2015.01020.

 • Tikk, Kaja; Sookthai, Disorn; Johnson, Theron; Dossus, Laure; Clavel-Chapelon, Françoise; Tjønneland, Anne; Olsen, Anja; Overvad, Kim; Baglietto, Laura; Rinaldi, Sabina; Romieu, Isabelle; Boeing, Heiner; Trichopoulou, Antonia; Lagiou, Pagona; Trichopoulos, Dimitrios; Masala, Giovanna; Agnoli, Claudia; Tumino, Rosario; Sacerdote, Carlotta; Mattiello, Amalia; Buckland, Genevieve; Sanchez, Soledad; Molina-Montes, Esther; Amiano, Pilar; Castaño, José María Huerta; Barricarte, Aurelio; Bueno-de-Mesquita, H. Bas; Monninkhof, Evelyn; Onland-Moret, Charlotte; Idahl, Annika; Lundin, Eva; Weiderpass, Elisabete; Lund, Eiliv; Waaseth, Marit; Khaw, Kay-Tee; Key, Timothy J; Travis, Ruth C.; Gunter, Marc J; Riboli, Eilo; Kaaks, Rudolf. Prolactin determinants in healthy women: a large cross-sectional study within the EPIC cohort. Cancer Epidemiology, Biomarkers and Prevention 2014; Volum 23 (11). ISSN 1055-9965.s 2532 - 2542.s doi: 10.1158/1055-9965.EPI-14-0613.

 • Olsen, Anne Helene; Lynge, Elsebeth; Njor, Sisse H.; Kumle, Merethe; Waaseth, Marit; Braaten, Tonje; Lund, Eiliv. Breast cancer mortality in Norway after the introduction of mammography screening. (fulltekst) International Journal of Cancer 2013; Volum 132 (1). ISSN 0020-7136.s 208 - 214.s doi: 10.1002/ijc.27609.

 • Lund, Eiliv; Mode, Nicolle; Waaseth, Marit; Thalabard, Jean-Christophe. Overdiagnosis of breast cancer in the Norwegian Breast Cancer Screening Program estimated by the Norwegian Women and Cancer cohort study. BMC Cancer 2013; Volum 13. ISSN 1471-2407.s doi: 10.1186/1471-2407-13-614.

 • Olsen, Karina Standahl; Fenton, Christopher Graham; Frøyland, Livar; Waaseth, Marit; Paulssen, Ruth H; Lund, Eiliv. Plasma Fatty Acid Ratios Affect Blood Gene Expression Profiles - A Cross-Sectional Study of the Norwegian Women and Cancer Post-Genome Cohort. PLOS ONE 2013; Volum 8 (6). ISSN 1932-6203.s doi: 10.1371/journal.pone.0067270.

 • Bakken, Kjersti; Fournier, Agnes; Lund, Eiliv; Waaseth, Marit; Dumeaux, Vanessa; Clavel-Chapelon, Francoise; Fabre, Alban; Hemon, Bertrand; Rinaldi, Sabina; Chajès, Véronique; Slimani, Nadia; Allen, Naomi E.; Reeves, Gillian K.; Bingham, Sheila; Khaw, Kay-Tee; Olsen, Anja; Tjonneland, Anne; Rodriguez, Laudina; Sanchez, Maria Jose; Etxezarreta, Pilar Amiano; Ardanaz, Eva; Tormo, Maria-José; Peeters, Petra H.; Van Gils, Carla H; Steffen, Annika; Schulz, Mandy; Chang-Claude, Jenny; Kaaks, Rudolf; Tumino, Rosario; Gallo, Valentina; Norat, Teresa; Riboli, Elio; Panico, Salvatore; Masala, Giovanna; Gonzalez, Carlos A.; Berrino, Franco. Menopausal hormone therapy and breast cancer risk: impact of different treatments. The European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition. International Journal of Cancer 2011; Volum 128 (1). ISSN 0020-7136.s 144 - 156.s doi: 10.1002/ijc.25314.

 • Rylander, Charlotta; Dumeaux, Vanessa; Olsen, Karina Standahl; Waaseth, Marit; Sandanger, Torkjel Manning; Lund, Eiliv. Using blood gene signatures for assessing effects of exposure to perfluoroalkyl acids (PFAAs) in humans: the NOWAC postgenome study. (fulltekst) International Journal of Molecular Epidemiology and Genetics 2011; Volum 2 (3). ISSN 1948-1756.s 207 - 216.

 • Lynge, Elsebeth; Braaten, Tonje; Njor, Sisse H.; Olsen, Anne Helene; Kumle, Merethe; Waaseth, Marit; Lund, Eiliv. Mammography activity in Norway 1983 to 2008. Acta Oncologica 2011; Volum 50 (7). ISSN 0284-186X.s 1062 - 1067.s doi: 10.3109/0284186X.2011.599339.

 • Waaseth, Marit; Olsen, Karina Standahl; Rylander, Charlotta; Lund, Eiliv; Dumeaux, Vanessa. Sex hormones and gene expression signatures in peripheral blood from postmenopausal women - the NOWAC postgenome study. BMC Medical Genomics 2011; Volum 4. ISSN 1755-8794.s doi: 10.1186/1755-8794-4-29.

 • Waaseth, Marit; Nakling, Marie; Bakken, Kjersti; Grimsgaard, Sameline. Use of dietary supplements and medication among postmenopausal women with vasomotor symptoms. Climacteric 2010; Volum 13 (6). ISSN 1369-7137.s 585 - 593.s doi: 10.3109/13697130903480714.

 • Waaseth, Marit. Alternative (lege)midler. Fagbokforlaget 2010 ISBN 978-82-450-0798-5.s 110 - 118.

 • Olsen, Anja; Halkjaer, J; van Gils, CH; Buijsse, B; Verhagen, H; Jenab, M; Boutron-Ruault, MC; Ericson, U; Ocke, MC; Peeters, PHM; Touvier, M; Niravong, M; Waaseth, Marit; Skeie, Guri; Khaw, KT; Travis, R; Ferrari, P; Sanchez, MJ; Agudo, A; Overvad, K; Linseisen, J; Weikert, C; Sacerdote, C; Evangelista, A; Zylis, D; Tsiotas, K; Manjer, J; Van Guelpen, B; Riboli, E; Slimani, N; Bingham, SA. Dietary intake of the water-soluble vitamins B1, B2, B6, B12 and C in 10 countries in the European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition. European Journal of Clinical Nutrition 2009; Volum 63. ISSN 0954-3007.s S122 - S149.s doi: 10.1038/ejcn.2009.78.

 • Jenab, M; Salvini, S; van Gils, CH; Brustad, Magritt; Shakya-Shrestha, S; Buijsse, B; Verhagen, H; Touvier, M; Biessy, C; Wallström, P; Bouckaert, K; Lund, Eiliv; Waaseth, Marit; Roswall, N; Joensen, AM; Linseisen, J; Boeing, H; Vasilopoulou, E; Dilis, V; Sieri, S; Sacerdote, C; Ferrari, P; Manjer, J; Nilsson, S; Welch, A; Travis, R; Boutron-Ruault, MC; Niravong, M; Bueno-de-Mesquita, HB; van der Schouw, YT; Tormo, MJ; Barricarte, A; Riboli, E; Bingham, S; Slimani, N. Dietary intakes of retinol, beta-carotene, vitamin D and vitamin E in the European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition cohort. European Journal of Clinical Nutrition 2009; Volum 63. ISSN 0954-3007.s S150 - S178.s doi: 10.1038/ejcn.2009.79.

 • Waaseth, Marit; Bakken, Kjersti; Lund, Eiliv. Patterns of hormone therapy use in the Norwegian Women and Cancer study (NOWAC) 1996-2005. Maturitas 2009; Volum 63 (3). ISSN 0378-5122.s 220 - 226.s doi: 10.1016/j.maturitas.2009.03.017.

 • Waaseth, Marit; Bakken, Kjersti; Dumeaux, vanessa; Olsen, Karina Standahl; Rylander, Charlotta; Figenschau, Yngve; Lund, Eiliv. Hormone replacement therapy use and plasma levels of sex hormones in the Norwegian Women and Cancer Postgenome Cohort - a cross-sectional analysis. BMC Women's Health 2008; Volum 8. ISSN 1472-6874.s doi: 10.1186/1472-6874-8-1.

 • Waaseth, Marit; Eggen, Anne Elise; Grimsgaard, sameline. Natural remedies in Scandinavia - authorization and sales. Pharmacy World & Science (PWS) 2007; Volum 29 (3). ISSN 0928-1231.s 137 - 146.s doi: 10.1007/s11096-006-9033-7.

 • Knutsen, Vera S.; Oland, Oda; Eriksen, Karoline; Holst, Lone; Garcia, Beate Hennie; Waaseth, Marit. Knowledge and need for information about non-prescription analgesics - A cross-sectional study among pharmacy customers. Farmasidagene 2019 2019-11-07 - 2019-11-08 2019.

 • Pedersen, Elisabeth; Garcia, Beate Hennie; Eggen, Anne Elise; Halvorsen, Kjell H.; Schirmer, Henrik; Waaseth, Marit. Adherence to prescription guidelines and achievement of treatment goals among persons with coronary heart disease - a cross-sectional study. 35th International Conference on Pharmacoepidemiology & Therapeutic Risk Management 2019-08-24 - 2019-08-28 2019.

 • Pedersen, Elisabeth; Waaseth, Marit. Hjertepasienters oppnåelse av behandlingsmål. Møte for Landsforeningen for hjerte- og lungesyke 2019-10-06 - 2019-10-06 2019.

 • Knutsen, Vera S.; Oland, Oda; Eriksen, Karoline; Holst, Lone; Garcia, Beate Hennie; Waaseth, Marit. Knowledge and need for information about non-prescription analgesics - A cross-sectional study among pharmacy customers. 9th Nordic Social Pharmacy and Health Services Research Conference 2019 2019-06-12 - 2019-06-14 2019.

 • Risvoll, Hilde; Waaseth, Marit; Halvorsen, Kjell H.; Giverhaug, Trude; Musial, Frauke. Use of dietary supplements by persons with dementia. European Journal of Neurology 2019; Volum 26 (S1). ISSN 1351-5101.s 347 - 935.s doi: 10.1111/ene.14019.

 • Risvoll, Hilde; Waaseth, Marit; Halvorsen, Kjell H.; Giverhaug, Trude; Musial, Frauke. Use of dietary supplements by persons with dementia. EAN-5th Congress of the European Academy of Neurology 2019-06-29 - 2019-07-02 2019.

 • Waaseth, Marit; Nilsen, Terje; Kjome, Reidun Lisbet Skeide; Halvorsen, Kjell H.. Apotekkunder med diabetes: Egenmåling av blodglukose og behov for farmasøytisk rådgivning. Diabetesforum 2018 (1). ISSN 1503-9609.s 44 - 46.

 • Pedersen, Elisabeth; Garcia, Beate Hennie; Halvorsen, Kjell H.; Eggen, Anne Elise; Waaseth, Marit. Medication information received from General Practitioners and Pharmacies – a cross-sectional questionnaire study. FIP Pharmacy Practice Research Conference 2018-06-25 - 2018-06-27 2018.

 • Ademi, Adelina; Lehnbom, Elin; Fredheim, Mette; Antonsen, Margaret Aarag; Brox, Nina M Bjæring; Waaseth, Marit. Legemiddelhåndtering i sykehus - avvik og meldekultur. Farmasidagene 2018 2018-11-08 - 2018-11-09 2018.

 • Risvoll, Hilde; Musial, Frauke; Halvorsen, Kjell H.; Giverhaug, Trude; Waaseth, Marit. Employees in homecare services’ professional conduct related to persons with dementia who use dietary supplements: Results from a Norwegian survey.. EAN-4th Congress of the European Academy of Neurology 2018-06-16 - 2018.

 • Ntiamoah, Frank; Bjørnerem, Åshild; Eggen, Anne Elise; Emaus, Nina; Waaseth, Marit. The use of bisphosphonates for treatment of osteoporosis in a general population – The Tromsø study 2007-8. Nordic Social Pharmacy Conference NSPC 2017-06-07 - 2017-06-09 2017.

 • Waaseth, Marit; Nilsen, Terje; Kjome, Reidun Lisbet Skeide; Halvorsen, Kjell H.. Self-care among diabetes patients interviewed at Norwegian pharmacies. Research in Social and Administrative Pharmacy 2017; Volum 13 (3). ISSN 1551-7411.s e12 - e12.

 • Fouad, Mahmood; Bjørnerem, Åshild; Eggen, Anne Elise; Emaus, Nina; Waaseth, Marit. Association between anti-osteoporotic drug use and quality of life (QoL) in women and men with osteoporosis - a cross-sectional analysis within the Tromsø study. Research in Social and Administrative Pharmacy 2017; Volum 13 (3). ISSN 1551-7411.s e8 - e8.

 • Waaseth, Marit; Nilsen, Terje; Kjome, Reidun Lisbet Skeide; Halvorsen, Kjell H.. Self-care among diabetes patients interviewed at Norwegian pharmacies. European Society of Clinical Pharmacy (ESCP) Symposium 2016-10-05 - 2016-10-07 2016.

 • Risvoll, Hilde; Musial, Frauke; Waaseth, Marit; Halvorsen, Kjell H.; Giverhaug, Trude. Direct and indirect risks associated with the use of dietary supplements in patients with dementia. Regional helseforskningskonferanse 2016-11-02 - 2016-11-03 2016.

 • Risvoll, Hilde; Movahedih, Hamideh; Waaseth, Marit; Halvorsen, Kjell H.; Musial, Frauke; Giverhaug, Trude. Apotekansattes bidrag til trygg bruk av urter og kosttilskudd. Fokus på kunder med demens. Landskonferansen i alderspsykiatri 2016 2016-04-18 - 2016-04-20 2016.

 • Ntiamoah, Frank; Bjørnerem, Åshild; Eggen, Anne Elise; Emaus, Nina; Waaseth, Marit. Bruk av bisfosfonater for behandling av osteoporose i befolkningen – behandler vi dem som trenger det mest? Tromsøundersøkelsen 2007-8. Farmasidagene 2016 2016-10-03 - 2016-10-04 2016.

 • Engen, Tone Ruud; Garcia, Beate Hennie; Halvorsen, Kjell H.; Waaseth, Marit; Småbrekke, Lars; Ljones Wetting, Hilde. Er det trygt å velge billigere resept-medisiner?. (data) 2015.

 • Risvoll, Hilde; Mohavedi, Hamideh; Waaseth, Marit; Halvorsen, Kjell H.; Musial, Frauke; Giverhaug, Trude. Do pharmacy employees contribute to dementia patients' safe use of dietary supplements/herbs?. IPA International psychogeriatric Association International Congress 2015-10-14 - 2015-10-14 2015.

 • Rønning, Silje Brækkan; Waaseth, Marit. Legemiddel-naturmiddel-interaksjoner - et potensielt helseproblem?. Farmasidagene 2015 2015-11-05 - 2015-11-06 2015.

 • Karlsen, Eirin; Bakken, Kjersti; Waaseth, Marit. Use of non-hormonal therapies for menopausal symptoms - The Norwegian Women and Cancer study (NOWAC). Nordic Social Pharmacy Conference & The Nordic Networking Group for Clinical Pharmacy 2015-06-03 - 2015-06-05 2015.

 • Waaseth, Marit; Tytlandsvik, Vibeke; Skeie, Guri. Vitamin A, D and E intake among middle aged women in Norway. Nordic Social Pharmacy Conference & The Nordic Networking Group for Clinical Pharmacy 2015-06-03 - 2015-06-05 2015.

 • Waaseth, Marit; Nordbye-Antonsen, Ingrid. Økt risiko for brystkreft ved bruk av hormonpreparater. (fulltekst) 2015.

 • Staven, Vigdis; Waaseth, Marit; Wang, Siri; Grønlie, Ingrid; Tho, Ingunn. Visual examination for compatibility testing of parenterals: experiences with two different light sources. 19th congress of European Association of Hospital Pharmacists 2014-03-26 - 2014-03-28 2014.

 • Halvorsen, Kjell H.; Garcia, Beate Hennie; Waaseth, Marit. Farmasi på torget. Forskningsdagene 2014 2014-09-19 - 2014-09-20 2014.

 • Halvorsen, Kjell H.; Garcia, Beate Hennie; Waaseth, Marit. 1 av 4 låner medisiner av andre. 2014.

 • Waaseth, Marit; Thoresen, May-Britt Storø; Larsen, Hanne Næsvold; Skeie, Guri. Characteristics of dietary supplement users. The 22nd NOFE conference 2014 2014-10-29 - 2014-10-30 2014.

 • Waaseth, Marit; Tytlandsvik, Vibeke; Skeie, Guri. Inntak av vitamin A, D og E blant middelaldrende norske kvinner. Farmasidagene 2014 2014-11-06 - 2014-11-07 2014.

 • Waaseth, Marit; Kulagin, Ilya. Plantebaserte legemidler - utrydningstruet?. Farmasidagene 2013 2013-10-30 - 2013-11-01 2013.

 • Waaseth, Marit; Hovden, Kai. Hvem, hvor mye og hvor? Farmasøyt Marit Waaseth ved Universitetet i Tromsø har forsket på forbruket av naturmidler. Vi tok en prat med henne for å lære mer om folks vaner knyttet til disse preparatene. 2013.

 • Waaseth, Marit. Medication against HIV, malaria and tuberculosis. Skoleprosjekt i forbindelse med Endgame/Tromsø 2013 2013-06-18 - 2013-06-18 2013.

 • Lynge, Elsebeth; Njor, Sisse H.; Olsen, Anne Helene; Waaseth, Marit; Braaten, Tonje; Lund, Eiliv; Kumle, Merethe. Author's reply: Breast cancer mortality in Norway after the introduction of mammography screening. International Journal of Cancer 2013; Volum 132 (7). ISSN 0020-7136.s 1727 - 1727.s doi: 10.1002/ijc.27809.

 • Amlie, Stefan; Waaseth, Marit; Staven, Vigdis; Jensen, Thomas Clemens. Kampen mot det usynlige. 2012.

 • Mathisen, Ellenor; Waaseth, Marit. Kort periode er OK. Farmasiliv 2012 (6). ISSN 1891-6864.s 36 - 36.

 • Lynge, Elsebeth; Njor, Sisse H.; Olsen, Anne Helene; Waaseth, Marit; Braaten, Tonje; Lund, Eiliv; Kumle, Merethe. Breast cancer mortality in Norway after the introduction of mammography screening. International Journal of Cancer 2012. ISSN 0020-7136.s doi: 10.1002/ijc.27809.

 • Thoresen, May-Britt Storø; Larsen, Hanne Næsvold; Waaseth, Marit. Kosttilskudd, legemiddelbruk og sosioøkonomisk status blant middelaldrende norske kvinner. Farmasidagene 2012 2012-11-07 - 2012-11-09 2012.

 • Waaseth, Marit; Staven, Vigdis; Jensen, Thomas Clemens. Antibiotikaforbruk og antibiotikaresistens. Forskningstorget 2012 2012-09-21 - 2012-09-22 2012.

 • Waaseth, Marit; Øvreberg, Elisabeth. Skremt bort fra hormonbruk. 2011.

 • Waaseth, Marit. Mammografiens verdi. Nordlys 2011. ISSN 0805-5440.s 58 - 58.

 • Waaseth, Marit. Hormoner i overgangsalderen – forbruk, plasmakonsentrasjon og genuttrykk - Doktoravhandling. Norsk Farmaceutisk Tidsskrift 2011; Volum 119 (5). ISSN 0029-1935.s 24 - 25.

 • Waaseth, Marit. Hormone therapy use, sex hormone concentrations and gene expression. The Norwegian Woman and Cancer Study (NOWAC). 2010 (109) ISBN 978-82-90263-23-7.

 • Knutsen, Vera S.; Oland, Oda; Eriksen, Karoline; Holst, Lone; Garcia, Beate Hennie; Waaseth, Marit. Knowledge and need for information about non-prescription analgesics - A cross-sectional study among pharmacy customers. Farmasidagene 2019 2019-11-07 - 2019-11-08 2019.

 • Pedersen, Elisabeth; Garcia, Beate Hennie; Eggen, Anne Elise; Halvorsen, Kjell H.; Schirmer, Henrik; Waaseth, Marit. Adherence to prescription guidelines and achievement of treatment goals among persons with coronary heart disease - a cross-sectional study. 35th International Conference on Pharmacoepidemiology & Therapeutic Risk Management 2019-08-24 - 2019-08-28 2019.

 • Pedersen, Elisabeth; Waaseth, Marit. Hjertepasienters oppnåelse av behandlingsmål. Møte for Landsforeningen for hjerte- og lungesyke 2019-10-06 - 2019-10-06 2019.

 • Knutsen, Vera S.; Oland, Oda; Eriksen, Karoline; Holst, Lone; Garcia, Beate Hennie; Waaseth, Marit. Knowledge and need for information about non-prescription analgesics - A cross-sectional study among pharmacy customers. 9th Nordic Social Pharmacy and Health Services Research Conference 2019 2019-06-12 - 2019-06-14 2019.

 • Risvoll, Hilde; Waaseth, Marit; Halvorsen, Kjell H.; Giverhaug, Trude; Musial, Frauke. Use of dietary supplements by persons with dementia. European Journal of Neurology 2019; Volum 26 (S1). ISSN 1351-5101.s 347 - 935.s doi: 10.1111/ene.14019.

 • Risvoll, Hilde; Waaseth, Marit; Halvorsen, Kjell H.; Giverhaug, Trude; Musial, Frauke. Use of dietary supplements by persons with dementia. EAN-5th Congress of the European Academy of Neurology 2019-06-29 - 2019-07-02 2019.

 • Waaseth, Marit; Nilsen, Terje; Kjome, Reidun Lisbet Skeide; Halvorsen, Kjell H.. Apotekkunder med diabetes: Egenmåling av blodglukose og behov for farmasøytisk rådgivning. Diabetesforum 2018 (1). ISSN 1503-9609.s 44 - 46.

 • Pedersen, Elisabeth; Garcia, Beate Hennie; Halvorsen, Kjell H.; Eggen, Anne Elise; Waaseth, Marit. Medication information received from General Practitioners and Pharmacies – a cross-sectional questionnaire study. FIP Pharmacy Practice Research Conference 2018-06-25 - 2018-06-27 2018.

 • Ademi, Adelina; Lehnbom, Elin; Fredheim, Mette; Antonsen, Margaret Aarag; Brox, Nina M Bjæring; Waaseth, Marit. Legemiddelhåndtering i sykehus - avvik og meldekultur. Farmasidagene 2018 2018-11-08 - 2018-11-09 2018.

 • Risvoll, Hilde; Musial, Frauke; Halvorsen, Kjell H.; Giverhaug, Trude; Waaseth, Marit. Employees in homecare services’ professional conduct related to persons with dementia who use dietary supplements: Results from a Norwegian survey.. EAN-4th Congress of the European Academy of Neurology 2018-06-16 - 2018.

 • Ntiamoah, Frank; Bjørnerem, Åshild; Eggen, Anne Elise; Emaus, Nina; Waaseth, Marit. The use of bisphosphonates for treatment of osteoporosis in a general population – The Tromsø study 2007-8. Nordic Social Pharmacy Conference NSPC 2017-06-07 - 2017-06-09 2017.

 • Waaseth, Marit; Nilsen, Terje; Kjome, Reidun Lisbet Skeide; Halvorsen, Kjell H.. Self-care among diabetes patients interviewed at Norwegian pharmacies. Research in Social and Administrative Pharmacy 2017; Volum 13 (3). ISSN 1551-7411.s e12 - e12.

 • Fouad, Mahmood; Bjørnerem, Åshild; Eggen, Anne Elise; Emaus, Nina; Waaseth, Marit. Association between anti-osteoporotic drug use and quality of life (QoL) in women and men with osteoporosis - a cross-sectional analysis within the Tromsø study. Research in Social and Administrative Pharmacy 2017; Volum 13 (3). ISSN 1551-7411.s e8 - e8.

 • Waaseth, Marit; Nilsen, Terje; Kjome, Reidun Lisbet Skeide; Halvorsen, Kjell H.. Self-care among diabetes patients interviewed at Norwegian pharmacies. European Society of Clinical Pharmacy (ESCP) Symposium 2016-10-05 - 2016-10-07 2016.

 • Risvoll, Hilde; Musial, Frauke; Waaseth, Marit; Halvorsen, Kjell H.; Giverhaug, Trude. Direct and indirect risks associated with the use of dietary supplements in patients with dementia. Regional helseforskningskonferanse 2016-11-02 - 2016-11-03 2016.

 • Risvoll, Hilde; Movahedih, Hamideh; Waaseth, Marit; Halvorsen, Kjell H.; Musial, Frauke; Giverhaug, Trude. Apotekansattes bidrag til trygg bruk av urter og kosttilskudd. Fokus på kunder med demens. Landskonferansen i alderspsykiatri 2016 2016-04-18 - 2016-04-20 2016.

 • Ntiamoah, Frank; Bjørnerem, Åshild; Eggen, Anne Elise; Emaus, Nina; Waaseth, Marit. Bruk av bisfosfonater for behandling av osteoporose i befolkningen – behandler vi dem som trenger det mest? Tromsøundersøkelsen 2007-8. Farmasidagene 2016 2016-10-03 - 2016-10-04 2016.

 • Engen, Tone Ruud; Garcia, Beate Hennie; Halvorsen, Kjell H.; Waaseth, Marit; Småbrekke, Lars; Ljones Wetting, Hilde. Er det trygt å velge billigere resept-medisiner?. (data) 2015.

 • Risvoll, Hilde; Mohavedi, Hamideh; Waaseth, Marit; Halvorsen, Kjell H.; Musial, Frauke; Giverhaug, Trude. Do pharmacy employees contribute to dementia patients' safe use of dietary supplements/herbs?. IPA International psychogeriatric Association International Congress 2015-10-14 - 2015-10-14 2015.

 • Rønning, Silje Brækkan; Waaseth, Marit. Legemiddel-naturmiddel-interaksjoner - et potensielt helseproblem?. Farmasidagene 2015 2015-11-05 - 2015-11-06 2015.

 • Karlsen, Eirin; Bakken, Kjersti; Waaseth, Marit. Use of non-hormonal therapies for menopausal symptoms - The Norwegian Women and Cancer study (NOWAC). Nordic Social Pharmacy Conference & The Nordic Networking Group for Clinical Pharmacy 2015-06-03 - 2015-06-05 2015.

 • Waaseth, Marit; Tytlandsvik, Vibeke; Skeie, Guri. Vitamin A, D and E intake among middle aged women in Norway. Nordic Social Pharmacy Conference & The Nordic Networking Group for Clinical Pharmacy 2015-06-03 - 2015-06-05 2015.

 • Waaseth, Marit; Nordbye-Antonsen, Ingrid. Økt risiko for brystkreft ved bruk av hormonpreparater. (fulltekst) 2015.

 • Staven, Vigdis; Waaseth, Marit; Wang, Siri; Grønlie, Ingrid; Tho, Ingunn. Visual examination for compatibility testing of parenterals: experiences with two different light sources. 19th congress of European Association of Hospital Pharmacists 2014-03-26 - 2014-03-28 2014.

 • Halvorsen, Kjell H.; Garcia, Beate Hennie; Waaseth, Marit. Farmasi på torget. Forskningsdagene 2014 2014-09-19 - 2014-09-20 2014.

 • Halvorsen, Kjell H.; Garcia, Beate Hennie; Waaseth, Marit. 1 av 4 låner medisiner av andre. 2014.

 • Waaseth, Marit; Thoresen, May-Britt Storø; Larsen, Hanne Næsvold; Skeie, Guri. Characteristics of dietary supplement users. The 22nd NOFE conference 2014 2014-10-29 - 2014-10-30 2014.

 • Waaseth, Marit; Tytlandsvik, Vibeke; Skeie, Guri. Inntak av vitamin A, D og E blant middelaldrende norske kvinner. Farmasidagene 2014 2014-11-06 - 2014-11-07 2014.

 • Waaseth, Marit; Kulagin, Ilya. Plantebaserte legemidler - utrydningstruet?. Farmasidagene 2013 2013-10-30 - 2013-11-01 2013.

 • Waaseth, Marit; Hovden, Kai. Hvem, hvor mye og hvor? Farmasøyt Marit Waaseth ved Universitetet i Tromsø har forsket på forbruket av naturmidler. Vi tok en prat med henne for å lære mer om folks vaner knyttet til disse preparatene. 2013.

 • Waaseth, Marit. Medication against HIV, malaria and tuberculosis. Skoleprosjekt i forbindelse med Endgame/Tromsø 2013 2013-06-18 - 2013-06-18 2013.

 • Lynge, Elsebeth; Njor, Sisse H.; Olsen, Anne Helene; Waaseth, Marit; Braaten, Tonje; Lund, Eiliv; Kumle, Merethe. Author's reply: Breast cancer mortality in Norway after the introduction of mammography screening. International Journal of Cancer 2013; Volum 132 (7). ISSN 0020-7136.s 1727 - 1727.s doi: 10.1002/ijc.27809.

 • Amlie, Stefan; Waaseth, Marit; Staven, Vigdis; Jensen, Thomas Clemens. Kampen mot det usynlige. 2012.

 • Mathisen, Ellenor; Waaseth, Marit. Kort periode er OK. Farmasiliv 2012 (6). ISSN 1891-6864.s 36 - 36.

 • Lynge, Elsebeth; Njor, Sisse H.; Olsen, Anne Helene; Waaseth, Marit; Braaten, Tonje; Lund, Eiliv; Kumle, Merethe. Breast cancer mortality in Norway after the introduction of mammography screening. International Journal of Cancer 2012. ISSN 0020-7136.s doi: 10.1002/ijc.27809.

 • Thoresen, May-Britt Storø; Larsen, Hanne Næsvold; Waaseth, Marit. Kosttilskudd, legemiddelbruk og sosioøkonomisk status blant middelaldrende norske kvinner. Farmasidagene 2012 2012-11-07 - 2012-11-09 2012.

 • Waaseth, Marit; Staven, Vigdis; Jensen, Thomas Clemens. Antibiotikaforbruk og antibiotikaresistens. Forskningstorget 2012 2012-09-21 - 2012-09-22 2012.

 • Waaseth, Marit; Øvreberg, Elisabeth. Skremt bort fra hormonbruk. 2011.

 • Waaseth, Marit. Mammografiens verdi. Nordlys 2011. ISSN 0805-5440.s 58 - 58.

 • Waaseth, Marit. Hormoner i overgangsalderen – forbruk, plasmakonsentrasjon og genuttrykk - Doktoravhandling. Norsk Farmaceutisk Tidsskrift 2011; Volum 119 (5). ISSN 0029-1935.s 24 - 25.

 • Waaseth, Marit. Hormone therapy use, sex hormone concentrations and gene expression. The Norwegian Woman and Cancer Study (NOWAC). 2010 (109) ISBN 978-82-90263-23-7.

 • [Loading...]