Lehnbom, Elin

Førsteamanuensis
Klinisk farmasi og farmakoepidemiologi, forskningsgruppe
Det helsevitenskapelige fakultet
Farmasibygget
+4777645889

Waaseth, Marit

Førsteamanuensis i farmakoepidemiologi og samfunnsfarmasi
Klinisk farmasi og farmakoepidemiologi, forskningsgruppe
Det helsevitenskapelige fakultet

Bergmo, Trine Strand

Førsteamanuensis
Klinisk farmasi og farmakoepidemiologi, forskningsgruppe
Det helsevitenskapelige fakultet

Elenjord, Renate

Førsteamanuensis
Klinisk farmasi og farmakoepidemiologi, forskningsgruppe
Det helsevitenskapelige fakultet

Bø, Karl-Erik

Stipendiat
Klinisk farmasi og farmakoepidemiologi, forskningsgruppe
Det helsevitenskapelige fakultet

Småbrekke, Lars

Førsteamanuensis. Samfunnsfarmasi.
Klinisk farmasi og farmakoepidemiologi, forskningsgruppe
Det helsevitenskapelige fakultet
FARM f 4.206
+4777645792

Hadi, Marwa Ahmad

Universitetslektor
Klinisk farmasi og farmakoepidemiologi, forskningsgruppe
Det helsevitenskapelige fakultet

Askar, Mohsen

Stipendiat
Klinisk farmasi og farmakoepidemiologi, forskningsgruppe
Det helsevitenskapelige fakultet

Skjold, Frode

Senioringeniør
Klinisk farmasi og farmakoepidemiologi, forskningsgruppe
Det helsevitenskapelige fakultet
FARM F4. 213
+4777646552

Halvorsen, Kjell H.

Førsteamanuensis og praksiskoordinator
Klinisk farmasi og farmakoepidemiologi, forskningsgruppe
Det helsevitenskapelige fakultet
FARM F4. 220
+4777646168

1-10 av 14 | Siste 4