Askar, Mohsen Gamal Saad

Stipendiat
Klinisk farmasi og farmakoepidemiologi, forskningsgruppe
Det helsevitenskapelige fakultet

Bergmo, Trine Strand

Førsteamanuensis (II)
Klinisk farmasi og farmakoepidemiologi, forskningsgruppe
Det helsevitenskapelige fakultet

Bø, Karl-Erik

Stipendiat ved Institutt for Farmasi
Klinisk farmasi og farmakoepidemiologi, forskningsgruppe
Det helsevitenskapelige fakultet

Elenjord, Renate

Førsteamanuensis
Klinisk farmasi og farmakoepidemiologi, forskningsgruppe
Det helsevitenskapelige fakultet

Garcia, Beate Hennie

Førsteamanuensis / Klinisk farmasi
Klinisk farmasi og farmakoepidemiologi, forskningsgruppe
Det helsevitenskapelige fakultet

Halvorsen, Kjell H.

Førsteamanuensis og praksiskoordinator
Klinisk farmasi og farmakoepidemiologi, forskningsgruppe
Det helsevitenskapelige fakultet

Jakobsen, Ann Helen

Ph.D Student
Klinisk farmasi og farmakoepidemiologi, forskningsgruppe
Det helsevitenskapelige fakultet

Lehnbom, Elin C.

Førsteamanuensis i klinisk faramsi
Klinisk farmasi og farmakoepidemiologi, forskningsgruppe
Det helsevitenskapelige fakultet

Skjold, Frode

Senioringeniør
Klinisk farmasi og farmakoepidemiologi, forskningsgruppe
Det helsevitenskapelige fakultet

Småbrekke, Lars

Professor. Forskningsgruppeleder. Samfunnsfarmasi.
Klinisk farmasi og farmakoepidemiologi, forskningsgruppe
Det helsevitenskapelige fakultet

1-10 av 13 | Siste 3