Elise Johansen

Førsteamanuensis Norsk senter for havrett
Flag icon Flag icon

Folkerett, havrett, miljørett, forvaltningsrett, metode

Havrett, miljøforvaltningsrett, folkerett, familierett, rettskildelære

Fast medlem av K.G. Jebsen senter for Havrett


Gjesteforsker ved Fridtjof Nansens Institutt (FNI)

https://www.fni.no/guest-researchers/elise-johansen-article1953-821.html

 • Johansen, Elise. The Role of the Law of the Sea in Climate Change Litigation. The Yearbook of Polar Law 2020; Volum 11 (11). ISSN 1876-8814.s 141 - 169.s doi: https://doi.org/10.1163/22116427_011010009.

 • Johansen, Elise. Natural Marine Resource Management in a Changing Climate. Arctic Review on Law and Politics 2018; Volum 9. ISSN 1891-6252.s doi: 10.23865/arctic.v9.1519.

 • Johansen, Elise. Climate Change and the Arctic: Legal Regulations in Changing Times. Brill Nijhoff 2018; Volum 22 (1) ISBN 978-90-04-36420-2. ISSN 1872-7158.s 368 - 390.

 • Johansen, Elise. Norway’s Integrated Ocean Management: A Need for Stronger Protection of the Environment?. Ocean Yearbook 2018; Volum 32 (1). ISSN 0191-8575.s 239 - 263.s doi: 10.1163/9789004367005_010.

 • Johansen, Elise. Norges nye klimalov. Fagbokforlaget 2018 ISBN 978-82-450-2313-8.s 175 - 196.

 • Johansen, Elise. The EU Influence on Norwegian Domestic Legislation for the Protection of the Arctic Marine Environment. The International Journal of Marine and Coastal Law 2017; Volum 33 (2). ISSN 0927-3522.s 415 - 435.s doi: 10.1163/15718085-13320006.

 • van der Marel, Eva Romée; Caddell, Richard; Johansen, Elise. Innovating for change in global fisheries governance: an introduction. Marine Policy 2017; Volum 84. ISSN 0308-597X.s 285 - 286.s doi: 10.1016/j.marpol.2017.06.034.

 • Jakobsen, Ingvild Ulrikke; Johansen, Elise. Efforts of the Arctic Council to Protect Sensitive Sea Areas from the Impacts of Shipping. MarIus 2016 (471). ISSN 0332-7868.

 • Johansen, Elise. Regional Cooperation for the Protection of the Marine Environment - The Arctic Model. International Conference on 2019-01-15 - 2019-01-16 2019.

 • Johansen, Elise. Comments on the Presentation on Mutual Supportiveness between the Climate Change and Law of the Sea Regimes. JCLOS Final Conference - NCLOS Starting Conference 2019-09-19 - 2019-09-20 2019.

 • Johansen, Elise. The Law of the Sea and Climate Change litigation - riding the wave or dragging the anchor?. III TRAMEREN’s International Conference on: Arctic Environmental and Climate Change Governance 2019-06-11 - 2019-06-12 2019.

 • Johansen, Elise. Norges klimalov - bare en papirtiger?. GJesteforelesning 2019-05-08 - 2019-05-08 2019.

 • Johansen, Elise. The Law of the Sea and Climate Change Litigation - Arctic Cases. Workshop on the Arctic 2019-01-17 - 2019-01-17 2019.

 • Johansen, Elise. Snøkrabben - en ressurs eller et problem?. Fiskerikandidaten 2018.

 • Johansen, Elise. The law of the sea and climate change litigation. the 11th Polar Law Symposium 2018-10-02 - 2018-10-04 2018.

 • Johansen, Elise. Klimaloven -en lov som legitimerer en lite ambisiøs klimapolitikk.. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2018. ISSN 0804-3116.

 • Johansen, Elise. Forurensningsloven. Gjesteforelesning NMBU 2018-11-30 - 2018-11-30 2018.

 • Johansen, Elise. Typisk norsk å være god? Betraktninger fra et juridisk perspektiv.. Typisk norsk å være god? 2018-10-18 - 2018-10-18 2018.

 • Johansen, Elise. Climate change concerns in judicial decision regarding management of ocean space.. Climate Change, Coasts and Precaution 2018-04-24 - 2018-04-25 2018.

 • Johansen, Elise. Juridiske utfordringer for mulig fremtidig næringsvirksomhet på Svalbard. 2018.

 • Henriksen, Tore; Johansen, Elise; Jakobsen, Ingvild Ulrikke. Klimasøksmålet: Er Grl. §112 brutt og hva er konsekvensene?. Foredrag 2017-02-16 - 2017-02-16 2017.

 • Johansen, Elise. Klimautfordringene - et rettslig anliggende?. Alumni 2017 2017-10-27 - 2017-10-27 2017.

 • van der Marel, Eva Romée; Johansen, Elise; Caddell, Richard. Special Section on Innovating for Change in Global Fisheries Governance. Marine Policy 2017; Volum 84. ISSN 0308-597X.

 • Johansen, Elise. Kampen om Snøkrabbene og muligheten for ny næring på Svalbard. Fiskeriforskninga møter fiskerinæringa! 2017-09-18 - 2017-09-18 2017.

 • Johansen, Elise. Biodiversity, Climate Change and the Arctic. Oceans and Climate Change Governance 2017-08-14 - 2017-08-15 2017.

 • Johansen, Elise. The EU Influence on Norwegian Domestic Legislation for the Protection of the Arctic Marine Environment. Internasjonal konferanse 2017-06-28 - 2017-06-29 2017.

 • Johansen, Elise. Adaptation to a changing Arctic climate with dynamic ocean management. Internasjonal workshop 2017-06-13 - 2017-06-14 2017.

 • Johansen, Elise. Adaptation and the Arctic: Need for innovative approaches. The 41st Annual Conference of the Centre for Ocean Law and POlicy 2017-05-16 - 2017-05-19 2017.

 • Johansen, Elise; Dahl, Irene Vanja. Kampen om snøkrabben mellom Norge og EU. Fiskeribladet 2017. ISSN 0805-5289.

 • Dahl, Irene Vanja; Johansen, Elise. The Norwegian snow crab regime and foreign vessels – a commentary on the Juras Vilkas decision of the Øst-Finnmark District Court. The K.G. Jebsen Centre for the Law of the Sea Blog 2017.

 • Dahl, Irene Vanja; Johansen, Elise. Hvem har rett til å fange snøkrabben?. Havets hemmeligheter - en serie populærvitenskaplige foredrag 2017-04-06 - 2017-04-06 2017.

 • Johansen, Elise. Protecting Sensitive Sea Areas in the Arctic - Assessing initiatives from the Arctic council, OSPAR and the Arcic Coastal States.. Møte i Dansk UD 2017-03-14 - 2017-03-14 2017.

 • Johansen, Elise. The Arctic high seas and the area. Vitenskapelig foredrag 2017-03-13 - 2017-03-13 2017.

 • Johansen, Elise; Dahl, Irene Vanja. Kampen om snøkrabben. Nordlys 2017. ISSN 0805-5440.

 • Johansen, Elise. Protecting sensitive sea areas from the impact of shipping - Efforts under the Arctic Council. Arctic Frontiers 2016-01-27 - 2016-01-27 2016.

 • Johansen, Elise; Jakobsen, Ingvild Ulrikke. Arctic Marine Protected Areas. Alex sluttkonferanse 2016-11-09 - 2016.

 • Johansen, Elise. Marine resource management - where is the catch. Guest Lecture - Pace University 2016-10-31 - 2016-10-31 2016.

 • Johansen, Elise. Norway's integrated ocean management plans - a need for a stronger protection of environmental rights.. Workshop co-organized with Marine & Environmental Law Institute 2016-10-27 - 2016-10-28 2016.

 • Johansen, Elise. Lørdagsuniversitetet - skipsfart i Aktisk. 2016.

 • Johansen, Elise. Skipsfart i Arktisk - Fritt frem for alle?. Lørdagsuniversitetet 2016-02-20 - 2016-02-20 2016.

 • Johansen, Elise. Efforts under the Arctic Council to protect sensitive sea areas from the impact of shipping. Transatlantic Science Week 2015-11-03 - 2015-11-06 2015.

 • Karlsen, Elise. Vin & Viten - Oppfyller Norge sine folkerettslige forpliktelser?. Vin & Viten 2013-09-23 - 2013-09-23 2013.

 • Karlsen, Elise. I forkant av ulykken. Nordlys 2013. ISSN 0805-5440.

 • Karlsen, Elise. Nordøstpasjonen. Nordøstpasjonen 2013-09-27 - 2013-09-27 2013.

 • Karlsen, Elise. I forkant av ulykken - Hvordan kan Norge regulere oljetrafikken i sjøterritoriet og den økonomiske sone?. Foredrag 2011-03-24 - 2011-03-24 2011.

 • Karlsen, Elise. Coastal State Jurisdiction over Vessel-Source Oil Pollution. Norwegian Practice in light of Current International Law. Symposium on Coastal State Regulation of Marine Shipping 2008-10-30 - 2008-10-31 2008.

 • Johansen, Elise. Regional Cooperation for the Protection of the Marine Environment - The Arctic Model. International Conference on 2019-01-15 - 2019-01-16 2019.

 • Johansen, Elise. Comments on the Presentation on Mutual Supportiveness between the Climate Change and Law of the Sea Regimes. JCLOS Final Conference - NCLOS Starting Conference 2019-09-19 - 2019-09-20 2019.

 • Johansen, Elise. The Law of the Sea and Climate Change litigation - riding the wave or dragging the anchor?. III TRAMEREN’s International Conference on: Arctic Environmental and Climate Change Governance 2019-06-11 - 2019-06-12 2019.

 • Johansen, Elise. Norges klimalov - bare en papirtiger?. GJesteforelesning 2019-05-08 - 2019-05-08 2019.

 • Johansen, Elise. The Law of the Sea and Climate Change Litigation - Arctic Cases. Workshop on the Arctic 2019-01-17 - 2019-01-17 2019.

 • Johansen, Elise. Snøkrabben - en ressurs eller et problem?. Fiskerikandidaten 2018.

 • Johansen, Elise. The law of the sea and climate change litigation. the 11th Polar Law Symposium 2018-10-02 - 2018-10-04 2018.

 • Johansen, Elise. Klimaloven -en lov som legitimerer en lite ambisiøs klimapolitikk.. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2018. ISSN 0804-3116.

 • Johansen, Elise. Forurensningsloven. Gjesteforelesning NMBU 2018-11-30 - 2018-11-30 2018.

 • Johansen, Elise. Typisk norsk å være god? Betraktninger fra et juridisk perspektiv.. Typisk norsk å være god? 2018-10-18 - 2018-10-18 2018.

 • Johansen, Elise. Climate change concerns in judicial decision regarding management of ocean space.. Climate Change, Coasts and Precaution 2018-04-24 - 2018-04-25 2018.

 • Johansen, Elise. Juridiske utfordringer for mulig fremtidig næringsvirksomhet på Svalbard. 2018.

 • Henriksen, Tore; Johansen, Elise; Jakobsen, Ingvild Ulrikke. Klimasøksmålet: Er Grl. §112 brutt og hva er konsekvensene?. Foredrag 2017-02-16 - 2017-02-16 2017.

 • Johansen, Elise. Klimautfordringene - et rettslig anliggende?. Alumni 2017 2017-10-27 - 2017-10-27 2017.

 • van der Marel, Eva Romée; Johansen, Elise; Caddell, Richard. Special Section on Innovating for Change in Global Fisheries Governance. Marine Policy 2017; Volum 84. ISSN 0308-597X.

 • Johansen, Elise. Kampen om Snøkrabbene og muligheten for ny næring på Svalbard. Fiskeriforskninga møter fiskerinæringa! 2017-09-18 - 2017-09-18 2017.

 • Johansen, Elise. Biodiversity, Climate Change and the Arctic. Oceans and Climate Change Governance 2017-08-14 - 2017-08-15 2017.

 • Johansen, Elise. The EU Influence on Norwegian Domestic Legislation for the Protection of the Arctic Marine Environment. Internasjonal konferanse 2017-06-28 - 2017-06-29 2017.

 • Johansen, Elise. Adaptation to a changing Arctic climate with dynamic ocean management. Internasjonal workshop 2017-06-13 - 2017-06-14 2017.

 • Johansen, Elise. Adaptation and the Arctic: Need for innovative approaches. The 41st Annual Conference of the Centre for Ocean Law and POlicy 2017-05-16 - 2017-05-19 2017.

 • Johansen, Elise; Dahl, Irene Vanja. Kampen om snøkrabben mellom Norge og EU. Fiskeribladet 2017. ISSN 0805-5289.

 • Dahl, Irene Vanja; Johansen, Elise. The Norwegian snow crab regime and foreign vessels – a commentary on the Juras Vilkas decision of the Øst-Finnmark District Court. The K.G. Jebsen Centre for the Law of the Sea Blog 2017.

 • Dahl, Irene Vanja; Johansen, Elise. Hvem har rett til å fange snøkrabben?. Havets hemmeligheter - en serie populærvitenskaplige foredrag 2017-04-06 - 2017-04-06 2017.

 • Johansen, Elise. Protecting Sensitive Sea Areas in the Arctic - Assessing initiatives from the Arctic council, OSPAR and the Arcic Coastal States.. Møte i Dansk UD 2017-03-14 - 2017-03-14 2017.

 • Johansen, Elise. The Arctic high seas and the area. Vitenskapelig foredrag 2017-03-13 - 2017-03-13 2017.

 • Johansen, Elise; Dahl, Irene Vanja. Kampen om snøkrabben. Nordlys 2017. ISSN 0805-5440.

 • Johansen, Elise. Protecting sensitive sea areas from the impact of shipping - Efforts under the Arctic Council. Arctic Frontiers 2016-01-27 - 2016-01-27 2016.

 • Johansen, Elise; Jakobsen, Ingvild Ulrikke. Arctic Marine Protected Areas. Alex sluttkonferanse 2016-11-09 - 2016.

 • Johansen, Elise. Marine resource management - where is the catch. Guest Lecture - Pace University 2016-10-31 - 2016-10-31 2016.

 • Johansen, Elise. Norway's integrated ocean management plans - a need for a stronger protection of environmental rights.. Workshop co-organized with Marine & Environmental Law Institute 2016-10-27 - 2016-10-28 2016.

 • Johansen, Elise. Lørdagsuniversitetet - skipsfart i Aktisk. 2016.

 • Johansen, Elise. Skipsfart i Arktisk - Fritt frem for alle?. Lørdagsuniversitetet 2016-02-20 - 2016-02-20 2016.

 • Johansen, Elise. Efforts under the Arctic Council to protect sensitive sea areas from the impact of shipping. Transatlantic Science Week 2015-11-03 - 2015-11-06 2015.

 • Karlsen, Elise. Vin & Viten - Oppfyller Norge sine folkerettslige forpliktelser?. Vin & Viten 2013-09-23 - 2013-09-23 2013.

 • Karlsen, Elise. I forkant av ulykken. Nordlys 2013. ISSN 0805-5440.

 • Karlsen, Elise. Nordøstpasjonen. Nordøstpasjonen 2013-09-27 - 2013-09-27 2013.

 • Karlsen, Elise. I forkant av ulykken - Hvordan kan Norge regulere oljetrafikken i sjøterritoriet og den økonomiske sone?. Foredrag 2011-03-24 - 2011-03-24 2011.

 • Karlsen, Elise. Coastal State Jurisdiction over Vessel-Source Oil Pollution. Norwegian Practice in light of Current International Law. Symposium on Coastal State Regulation of Marine Shipping 2008-10-30 - 2008-10-31 2008.

 • [Loading...]