Bilde av Johansen, Elise
Bilde av Johansen, Elise
Det juridiske fakultet eka002@post.uit.no +4777645952 Tromsø

Elise Johansen


Professor

Stillingsbeskrivelse

Fast medlem av K.G. Jebsen senter for Havrett


Gjesteforsker ved Fridtjof Nansens Institutt (FNI)

https://www.fni.no/guest-researchers/elise-johansen-article1953-821.html


 • Elise Johansen :
  The legal interactions between the climate change and law of the sea regimes
  Routledge 2022
 • Elise Johansen, Irene Vanja Dahl, Alexander Lott, Philipp Peter Nickels, Ingrid Solstad Andreassen :
  A Marine-Biology-Centric Definition of Ocean Connectivity and the Law of the Sea
  Arctic Review on Law and Politics 2021 ARKIV / DOI
 • Elise Johansen :
  Klimaloven (lov om klimamål) – og veien dit
  Universitetsforlaget 2021
 • Elise Johansen :
  Ocean fertilization
  Cambridge University Press 2020
 • Elise Johansen :
  The Role of the Oceans in Regulating the Earth's Climate: Legal Perspectives
  Cambridge University Press 2020
 • Elise Johansen, Tore Henriksen :
  Climate change and the Arctic: adapting to threats and opportunities in Arctic marine waters.
  Edward Elgar Publishing 2020
 • Elise Johansen :
  The Role of the Law of the Sea in Climate Change Litigation
  The Yearbook of Polar Law 03. april 2020 DOI
 • Ingvild Ulrikke Jakobsen, Elise Johansen, Philipp Peter Nickels :
  The Law of the Sea as Part of the Climate Change Regime Complex
  Cambridge University Press 2020 DOI
 • Elise Johansen :
  Climate Change and the Arctic: Legal Regulations in Changing Times
  Brill|Nijhoff 2018 DOI
 • Nele Matz-Lück, Øystein Jensen, Elise Johansen :
  The Law of the Sea: Normative Context and Interactions with other Legal Regimes
  Routledge 2022
 • Ingvild Ulrikke Jakobsen, Elise Johansen, Signe Veierud Busch :
  The Law of the Sea and Climate Change: Solutions and Constraints
  Cambridge University Press 2021
 • Elise Johansen, Signe Veierud Busch, Ingvild Ulrikke Jakobsen :
  The Law of the Sea and Climate Change: Solutions and Constraints
  Cambridge University Press 2020
 • Elise Johansen, Ingvild Ulrikke Jakobsen :
  Hvor er fokuset i norsk klimapolitikk?
  Rett24.no 01. juli 2022
 • Elise Johansen :
  Hvorfor hav og miljø er de mest spennende fagområdene for fremtidens jurister
  Injuria : tidsskrift for juridiske studenter i Bergen 2021
 • Elise Johansen :
  The EU Taxonomy
  2021
 • Elise Johansen :
  Slik vil global oppvarming påvirke Nord-Norge
  09. august 2021
 • Elise Johansen :
  Ber Norge se til EU i klimapolitikken
  11. august 2021
 • Elise Johansen :
  Bærekraft i styrerommet
  2021
 • Elise Johansen :
  Klimalovens betydning og gjennomslagskraft
  2021
 • Elise Johansen :
  Henrik Ringbom, Brita Bohman and Saara Ilvessalo, Combatting Eutrophication in the Baltic Sea: Legal Aspects of Sea-Based Engineering Measures
  Ocean Yearbook 2021
 • Elise Johansen :
  Wikborg Rein har en hånd på rattet i verdensomspennende hav-ekspedisjon
  06. september 2021
 • Elise Johansen :
  The EU is putting shiping on a path to decarbonisation
  2021
 • Elise Johansen :
  Marine spatial conflicts: increased pressures on Norway's maritime areas
  2021
 • Elise Johansen :
  Application of the EU Taxonomy to finance offshore wind farms
  2021
 • Elise Johansen :
  Offshore wind update
  2021
 • Elise Johansen :
  State of affairs: green shipping
  2021
 • Elise Johansen :
  What is required to accelerate the development of Hydrogen?
  2021
 • Elise Johansen, Margherita Paola Poto, Iva Parlov, Ingrid Solstad Andreassen, Alexander Lott, Jan Jakub Solski m.fl.:
  Ocean Connectivity and Law
  2021
 • Margherita Paola Poto, Elise Johansen :
  Modelling Ocean Connectivity
  Arctic Review on Law and Politics 2021 DOI
 • Signe Veierud Busch, Elise Johansen :
  Havnasjonen Norge: En pådriver eller en sinke for den moderne havretten?
  Nordlys 2020
 • Elise Johansen :
  A new ocean narrative and the race for sustainability
  2020
 • Elise Johansen :
  Arealkonflikter til havs: – Vi mangler rettslige rammer for helhetlig planlegging
  Fiskeribladet 2020
 • Elise Johansen :
  Innlegg og strid mellom havvind og fiskeri: Må unngå «bukken passer havresekken» til havs
  Dagens næringsliv 2020
 • Elise Johansen, Signe Veierud Busch :
  Havnasjonen Norge: En pådriver eller en sinke for den moderne havretten?
  Nordlys 2020
 • Elise Johansen :
  Det grønne skiftet stiller krav til omstilling til næringslivet
  2020
 • Elise Johansen :
  Det grønne skiftet
  2020
 • Elise Johansen :
  The London Dumping Regime - taking a lead in developing a legal framework for ocean fertilization activities
  2020
 • Elise Johansen :
  The High North Report
  2020
 • Margherita Paola Poto, Elise Johansen :
  Ocean Connectivity - Webinar
  2020
 • Margherita Paola Poto, Elise Johansen :
  Presentation of the project on Ocean Connectivity
  2020
 • Elise Johansen :
  Norges klimalov - bare en papirtiger?
  2019
 • Elise Johansen :
  The Law of the Sea and Climate Change litigation - riding the wave or dragging the anchor?
  2019
 • Elise Johansen :
  The Law of the Sea and Climate Change Litigation - Arctic Cases
  2019
 • Elise Johansen :
  Regional Cooperation for the Protection of the Marine Environment - The Arctic Model
  2019
 • Elise Johansen :
  Comments on the Presentation on Mutual Supportiveness between the Climate Change and Law of the Sea Regimes
  2019
 • Elise Johansen :
  Typisk norsk å være god? Betraktninger fra et juridisk perspektiv.
  2018
 • Elise Johansen :
  Forurensningsloven
  2018
 • Elise Johansen :
  Klimaloven -en lov som legitimerer en lite ambisiøs klimapolitikk.
  Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 05. november 2018
 • Elise Johansen :
  Juridiske utfordringer for mulig fremtidig næringsvirksomhet på Svalbard
  18. juni 2018
 • Elise Johansen :
  The law of the sea and climate change litigation
  2018

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →


  Forskningsinteresser

  Folkerett, havrett, miljørett, forvaltningsrett, metode

  Undervisning

  Havrett, miljøforvaltningsrett, folkerett, familierett, rettskildelære


  Medlem i forskningsgruppe