Bilde av Zachariassen, Ketil
Bilde av Zachariassen, Ketil
Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi ketil.zachariassen@uit.no +4777645235 414 22 530 Tromsø BRELIA H 303

Ketil Zachariassen


Førsteamanuensis i historie

Stillingsbeskrivelse

Førsteamanuensis i moderne historie med særleg ansvar for urfolks- og minoritetshistorie

 


 • Steinar Ronald Pedersen, Ketil Zachariassen :
  Inn i den norske nasjonalstaten 1814-1852
  Cappelen Damm Akademisk 2021
 • Ketil Zachariassen, Bjørg Evjen, Camilla Brattland :
  Kap 10. I Sametingets tid 1990-2010
  Cappelen Damm Akademisk 2021
 • Ketil Zachariassen, Teemu Ryymin, Bjørg Evjen :
  Kap 5. Fornorskingspolitikk og samepolitisk mobilisering 1852-1917
  Cappelen Damm Akademisk 2021
 • Ketil Zachariassen :
  Nullpunktet - 40 år sidan Alta-saka
  Syn og Segn 2019 FULLTEKST
 • Ketil Zachariassen :
  Det digimoderne Nord-Norge
  2023
 • Ketil Zachariassen :
  Sami Ædnan og Ruijan Suomalaisia - urfolk og nasjonale minoriteter
  2022
 • Ketil Zachariassen, Astri Andresen :
  Samenes historie: Å lytte til taushet – og til det som blir sagt
  Nordlys 20. januar 2022 FULLTEKST
 • Ketil Zachariassen, Camilla Brattland, Astri Andresen :
  Retten til land og vann. Episode 12 av Samenes historie
  20. januar 2022 FULLTEKST
 • Ketil Zachariassen, Astri Andresen, Ingebjørg Hage :
  Samer i det moderne Norge. Episode 11 av Samenes historie
  13. januar 2022 FULLTEKST
 • Ketil Zachariassen, Anne Julie Semb :
  Selvbestemmelse. Episode 13 av Samenes historie
  27. januar 2022 FULLTEKST
 • Ketil Zachariassen :
  Historien om oss - Norsk identitet
  27. juni 2021 DATA
 • Ketil Zachariassen :
  Forsker: Enorm forskjell på internatskoler i Canada og Norge
  01. juli 2021
 • Ketil Zachariassen :
  Eit fiskeværs vekst, fall og tilbakekomst
  Syn og Segn 2021 FULLTEKST
 • Ketil Zachariassen :
  Sametingsbygget
  Cappelen Damm Akademisk 2021
 • Astri Andresen, Teemu Ryymin, Ketil Zachariassen :
  Grenser og utestengelser. Episode 9 i Samenes historie
  30. desember 2021
 • Ketil Zachariassen :
  Samisk historie – historiefagets oppgåve og funksjon
  Nordlys 21. desember 2021 FULLTEKST
 • Ketil Zachariassen, Teemu Ryymin, Camilla Brattland, Astri Andresen, Bjørg Evjen :
  Mangfold og deltagelse i podkasten om samenes historie
  Nordlys 23. desember 2021 FULLTEKST
 • Ketil Zachariassen, Teemu Ryymin :
  Nasjonsbygging og fornorsking. Episode 7 i Samenes historie
  16. desember 2021 FULLTEKST
 • Teemu Ryymin, Ketil Zachariassen, Einar a Niemi, Anne Julie Semb :
  Samenes historie: Sannhet og forsoning
  11. november 2021
 • Ketil Zachariassen :
  Om lanseringa av "Samenes historie fra 1751-2010"
  05. februar 2021
 • Ketil Zachariassen :
  Om mitt bidrag i "Samenes historie 1751-2010"
  2021
 • Ketil Zachariassen :
  Reaksjoner på UiT: «Rektor har mistet all tillit og troverdighet»
  19. juni 2020 FULLTEKST
 • Ketil Zachariassen :
  Ny rektormodell møter kraftig kritikk fra ansatte og studenter på UiT
  19. juni 2020 FULLTEKST
 • Ketil Zachariassen :
  UiT-ansatte raser mot avvikling av rektorvalg: – Nord-Norges posisjon svekkes
  19. juni 2020 FULLTEKST
 • Ketil Zachariassen :
  Nord-Norge frå år 900 til 1950. Linjer i nordnorsk historie.
  2020
 • Ketil Zachariassen :
  Sannhets- og forsoningskommisjonen; Hvem, Hva? Hvorfor?
  2020
 • Ketil Zachariassen :
  Fornorskingspolitikken i lys av teoriar om kulturelt hegemoni
  2020
 • Ketil Zachariassen :
  Eit historisk nullpunkt - kva skjedde i Alta og kva har det betydd?
  2019
 • Ketil Zachariassen :
  Mye felles, men også mye ulikt
  15. juli 2019 FULLTEKST
 • Ketil Zachariassen :
  Historiefaget i fagfornyinga - Urfolk og nasjonale minoritetar i dei nye læreplanane.
  2019
 • Ketil Zachariassen :
  The Norwegian Truth and Reconciliation Commission: historical background, mandate and purpose
  2019
 • Ketil Zachariassen, Pia Marit Johanne Lane :
  Norwegian TRC Presentation
  2019
 • Ketil Zachariassen :
  40 år siden Alta-aksjonen
  17. september 2019 FULLTEKST
 • Ketil Zachariassen :
  The Norwegian Truth and Reconciliation Commission: historical background, mandate and methods
  2019 OMTALE
 • Ketil Zachariassen :
  Hvorfor forskes det ikke mer på Altasaken
  27. september 2019 FULLTEKST
 • Ketil Zachariassen :
  "Ingen sund og sand kultur vil bringe et menneske til at ringeakte sit morsmaal, sit folk - og sig selv"
  Mål og makt 2019
 • Ketil Zachariassen :
  Krise og opprør i Finnmark
  Ottar 2019 FULLTEKST
 • Ketil Zachariassen, Einar a Niemi :
  Innledning
  Ottar 2019 FULLTEKST
 • Ketil Zachariassen :
  Konflikt og forsoning i Kåfjord
  2019
 • Ketil Zachariassen :
  Fornorskingen utelates fra læreplanen
  08. april 2019
 • Ketil Zachariassen :
  Nyksund i Vesterålen - eit moderne fiskevær i 150 år
  2019
 • Ketil Zachariassen :
  – Det blir knyttet en politisk spenning til hva man kaller Samenes nasjonaldag
  06. februar 2019 FULLTEKST
 • Ketil Zachariassen :
  Sterkt berørt av de personlige historiene
  25. september 2019 FULLTEKST
 • Ketil Zachariassen :
  Nullpunktet - 40 år sidan Alta-saka
  2019
 • Ketil Zachariassen :
  – Álttá-akšuvdna unnán dutkojuvvon
  01. oktober 2019
 • Ketil Zachariassen, Pia Marit Johanne Lane :
  Store forventninger møtte Sannhets- og forsoningskommisjonen
  07. september 2019 FULLTEKST
 • Ketil Zachariassen :
  Frå forskingsobjekt til historisk aktør
  2019
 • Ketil Zachariassen :
  Samiske perspektiv på eige språk og kultur på starten av 1900-talet
  2019
 • Ketil Zachariassen :
  Kva kan forsonast og kva kan ein kommisjon bidra med?
  2018
 • Ketil Zachariassen :
  - Forsoning er krevende og ikke lett å få til
  06. februar 2018 FULLTEKST

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →

  Publikasjoner utenom Cristin

  Tidlegare arbeid, før 2007. For nyare arbeid sjå CRIStin"

  • Into the Ice - The History of Norway and The Polar Regions, ed.: Einar-Arne Drivenes and Harald Dag Jølle, picture ed.: Ketil Zachariassen. Gyldendal Akademisk , Oslo 2006.
  • "Domus var byen" artikkel i Tromsøboka - den fjerde. Tromsøboka A/S, Tromsø 2005.
  •  Norsk polarhistorie i 3 band ("Ekspedisjonene" bd.1, "Vitenskapene" bd.2 og "Rikdommene" bd.3). Red.: Einar-Arne Drivenes og Harald Dag Jølle, bilderedaktør og redaksjonssekretær Ketil Zachariassen. Gyldendal Norsk forlag, Oslo 2004.
  • "Inn i riket - Svalbard, Nord-Norge og Norge", Seminarrapport frå det 28. nordnorske historieseminar. Red.: Hallvard Tjelmeland og Ketil Zachariassen. Speculum Boreale nr 5. Institutt for historie, UiTø 2004.
  •  "Vegen til modernisering" artikkel i "Nord-Troms museums jubileumsbok",Red.: Gøril Nilsen og Rune Sundelin, Nord-Troms museum, Nordreisa 2004.
  • "Det eneste av goder stedet har er telefon, riktignok en talestasjon" artikkel i Karlsøy og verden utenfor. Festskrift til Håvard Dahl Bratrein. Red.: Marit A. Hauan, Einar Niemi, Helge A. Wold og Ketil Zachariassen, Tromsø Museums Skrifter xxx, Tromsø 2003.
  • "Bibliografi for Håvard Dahl Bratrein" i Karlsøy og verden utenfor, Festskrift til Håvard Dahl Bratrein. Red.: Marit A. Hauan, Einar Niemi, Helge A. Wold og Ketil Zachariassen, Tromsø Museums Skrifter xxx, Tromsø 2003.
  • Bokmelding: Fredrik Nilsson: "I rørelse" i Tradisjon nr 1. 2002
  • Da staten kom til Nord-Troms. Økonomisk modernisering i fire Nord-Tromskommunar i eit innanfrå og utanfrå perspektiv. Hovudoppgåve, Institutt for historie, UiTø, 1998. (upublisert)
   Sjå Munin http://hdl.handle.net/10037/4163                                                                   
  • "Den siste Breiviking" artikkel i På Tvers, Studentfaglig magasin ved ISV, UiTø,1995.

   


  Forskningsinteresser

  • Samisk historie
  • Urfolks- og minoritetshistorie
  • Etnopolitisk mobilisering
  • Regionalisme og nasjonsbygging
  • Arbeidarrørsla i Nord-Norge
  • Norsk historie på 1900- og 2000-talet
  • Nordnorsk historie på 1900- og 2000-talet
  • Økonomisk historie etter 1950
  • Kyst- og fiskerihistorie
  • Digitalrevolusjonen og det digimoderne samfunn

  Undervisning

  Programstyreleiar for BA- og MA-programmet i historie (2018-

  Underviser og rettleiar på BA-, MA- og PhDnivå i moderne historie, særleg med vekt på urfolks- og minoritetshistorie, nordnorsk regionalisme, økonomisk historie, digitalrevolusjonen og det digimoderne samfunn.   CV

  Utdanning og tilsettingar

  • Historikar - førsteamanuensis i moderne historie, AHR, UiT (2016 - d.d).
  • Instituttleiar (konstituert), AHR, HSL-Fak, UiT (jan. 2018 – april. 2018).
  • Instituttleiar, Institutt for kultur og litteratur, HSL-Fak, UiT (2014 – 2015).
  • Historikar, forskar på prosjektet "Sparebank1 Nord-Norges historie", AHR, UiT (2011 – 2013).
  • PhD i historie på avhandlinga "Samiske nasjonale strategar. Den samepolitiske opposisjonen i Finnmark, ca. 1900 – 1940", UiT (2012).
  • PhD-stipendiat i historie, AHR, UiT (2006 - 2010).
  • Høgskolelektor i sammfunsfag, Lærerutdanningen, Høgskolen i Tromsø (2004 - 2006).
  • Redaksjonssekretær og bilderedaktør, forskings- og bokprosjektet "Norsk Polarhistorie", AHR, UiT (2001 - 2004).

  • Fotoarkivar/førstekonsulent, Tromsø Museum, UiT (1999 - 2000).

  • Cand.philol. i historie på avhandlinga "Da staten kom til Nord-Troms : økonomisk modernisering i fire nord-tromskommunar i eit innanfrå- og utanfrå-perspektiv, 1945-1970" (1998).
  • Vit.ass div historieprosjekt AHR, UiT (1998 - 1999).
  • Seminarlærer, AHR, UiT (1994 - 1998).
  • Almennlærrar, 3-årig utd. Høgskolen i Tromsø (1990-1993). 

    
  Noverande verv:

  Styremedlem Universitetsstyret, UiT (2021-2025).

  Medlem av Sannhets- og forsoningskommisjonen (2018-2023). 

  Programstyreleiar BA- og MA-program i historie (2018 - d.d).

  Medlem av programstyret for lektor i språk og samfunnsfag trinn 8-13, HSL-Fak, UiT (2019 - d.d).

  Medlem av Rådet for Nynorsk kultursentrum (2022-2025), vara til rådet (2018-2021). Oppnemnt av UiT.

   

  Utmerkingar

  Medlem av Academia Borealis, Nord-Norges vitenskapsakademi (2022).

   

  Tidlegare verv:

  Leiar av valstyret, UiT (2018-2021).

  Medlem av programstyret SESAM (2016-2019).

  Medlem av valstyret HIFO (2017-2020).

  Medlem, Forvaltningsutvalet for lektorprogramet 8-13, UiT (2014-2016).

  Medlem, Studieretningsutvalet for spåk og samfunnsfag, lektorprogramet 8-13, UiT (2014-2019).

  HIFO-Tromsø, styremedlem i fleire periodar. 

  Styremedlem, UiT-styre (2008-09) Valt for dei midlertidige vitskaplege tilsette, (Varamedlem for same gruppe 2007-2008 og 2010-2011).


  BRELIA H 303

  Klikk for større kart