Ketil Zachariassen AHR.jpg
Ketil Zachariassen AHR.jpg
Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi ketil.zachariassen@uit.no +4777645235 414 22 530 Tromsø BRELIA H 303

Ketil Zachariassen


Førsteamanuensis i historie

Stillingsbeskrivelse

Førsteamanuensis i moderne historie med særleg ansvar for urfolks- og minoritetshistorie

 


 • Zachariassen, Ketil; Evjen, Bjørg; Brattland, Camilla. Kap 10. I Sametingets tid 1990-2010. Cappelen Damm Akademisk 2021 ISBN 978-82-02-23554-3.s 407- - 463.
 • Zachariassen, Ketil; Ryymin, Teemu; Evjen, Bjørg. Kap 5. Fornorskingspolitikk og samepolitisk mobilisering 1852-1917. Cappelen Damm Akademisk 2021 ISBN 978-82-02-23554-3.s 157- - 217.
 • Pedersen, Steinar Ronald; Zachariassen, Ketil. Inn i den norske nasjonalstaten 1814-1852. Cappelen Damm Akademisk 2021 ISBN 978-82-02-23554-3.s 117 - 155.
 • Zachariassen, Ketil. Nullpunktet - 40 år sidan Alta-saka. (fulltekst) Syn og Segn 2019 (3). ISSN 0039-7717.s 82 - 89.
 • Zachariassen, Ketil. Ei historisk slagmark. (fulltekst) Syn og Segn 2017 (4). ISSN 0039-7717.s 25 - 31.
 • Zachariassen, Ketil; Christensen, Pål. Kystsamfunn i oljealderen. Fagbokforlaget 2014 ISBN 978-82-321-0472-7.s 343 - 370.
 • Christensen, Pål; Zachariassen, Ketil. Det nye kyst-Norge. Fagbokforlaget 2014 ISBN 978-82-321-0472-7.s 135 - 184.
 • Zachariassen, Ketil. "Ingen kan komme forbi at samernes krav er retfærdige" Arbeidarpartiet si haldning til etnopolitiske krav på 1920-talet. Arbeiderhistorie 2013. ISSN 0801-7778.s 61 - 77.
 • Zachariassen, Ketil. Isak Saba, Anders Larsen og Matti Aikio - ein komparasjon av dei samiske skjønnlitterære pionerane i Norge. Nordlit 2012 (29). ISSN 0809-1668.s 1 - 13.s doi: 10.7557/13.2298.
 • Zachariassen, Ketil. Region som romleg og territorial konstruksjon. 2010 ISBN 978-82-8244-027-1.s 95 - 102.
 • Zachariassen, Ketil. Ein kanon over nasjonale historieverk?. HIFO-nytt 2009 (1). ISSN 0802-3204.s 20 - 23.
 • Zachariassen, Ketil. Rethinking the Creation of North Norway as a Region. Acta Borealia 2008; Volum 25 (2). ISSN 0800-3831.s 113 - 137.
 • Zachariassen, Ketil. A beam of light for North Norway? Nationbuilding and regionalism at tromsø State College of Education in the 1920s. 2008 ISBN 978-82-91636-90-0.s 97 - 110.
 • Zachariassen, Ketil. The Creation of a Sub-National Region - The North Norway case. Murmansk State Humanities University 2008 ISBN 978-5-88476-872-7.s 63 - 73.
 • Tjelmeland, Hallvard; Zachariassen, Ketil. Forord. 2004 ISBN 82-92201-07-6.
 • Zachariassen, Ketil. Vegen til modernisering. 2004 ISBN 82-991454-6-5.s 138 - 143.
 • Zachariassen, Ketil. "Det eneste av goder stedet har er telefon, riktignok en talesatsjon". 2003 (30) ISBN 82-7142-042-9. ISSN 0085-7394.s 99 - 112.
 • Zachariassen, Ketil. Oppdrag Nord-Norge. SpareBank 1 Nord-Norges historie bind 2 1989-2014. Orkana Forlag 2014 ISBN 978-82-8104-247-6.
 • Zachariassen, Ketil. Samiske nasjonale strategar. Samepolitikk og nasjonsbygging 1900-1940. Isak Saba, Anders Larsen og Per Fokstad. CálliidLágádus 2012 ISBN 978-82-8263-117-4.
 • Tjelmeland, Hallvard; Zachariassen, Ketil. Inn i riket: Svalbard, Nord-Norge og Norge: Rapport fra det 28. nordnorske historieseminar, Longyearbyen 3.-5. 2003. 2004 ISBN 82-92201-07-6.s 7 - 25.
 • Hauan, Marit Anne; Niemi, Einar A; Wold, Helge a; Zachariassen, Ketil. Karlsøy og verden utenfor Kulturhistoriske perspektiver på nordnorske steder. 2003 (30) ISBN 82-7142-042-9. ISSN 0085-7394.s 271 - 281.
 • Zachariassen, Ketil; Semb, Anne Julie. Selvbestemmelse. Episode 13 av Samenes historie. (fulltekst) 2022.
 • Zachariassen, Ketil; Andresen, Astri; Hage, Ingebjørg. Samer i det moderne Norge. Episode 11 av Samenes historie. (fulltekst) 2022.
 • Zachariassen, Ketil; Brattland, Camilla; Andresen, Astri. Retten til land og vann. Episode 12 av Samenes historie. (fulltekst) 2022.
 • Zachariassen, Ketil; Andresen, Astri. Samenes historie: Å lytte til taushet – og til det som blir sagt. (fulltekst) Nordlys 2022. ISSN 0805-5440.
 • Ryymin, Teemu; Zachariassen, Ketil; Niemi, Einar a; Semb, Anne Julie. Samenes historie: Sannhet og forsoning. 2021.
 • Zachariassen, Ketil; Ryymin, Teemu; Brattland, Camilla; Andresen, Astri; Evjen, Bjørg. Mangfold og deltagelse i podkasten om samenes historie. (fulltekst) Nordlys 2021. ISSN 0805-5440.
 • Zachariassen, Ketil. Samisk historie – historiefagets oppgåve og funksjon. (fulltekst) Nordlys 2021. ISSN 0805-5440.
 • Zachariassen, Ketil; Ryymin, Teemu. Nasjonsbygging og fornorsking. Episode 7 i Samenes historie. (fulltekst) 2021.
 • Andresen, Astri; Ryymin, Teemu; Zachariassen, Ketil. Grenser og utestengelser. Episode 9 i Samenes historie. 2021.
 • Zachariassen, Ketil. Eit fiskeværs vekst, fall og tilbakekomst. (fulltekst) Syn og Segn 2021 (4). ISSN 0039-7717.s 70 - 77.
 • Zachariassen, Ketil. Forsker: Enorm forskjell på internatskoler i Canada og Norge. 2021.
 • Zachariassen, Ketil. Historien om oss - Norsk identitet. (data) 2021.
 • Zachariassen, Ketil. Sametingsbygget. Cappelen Damm Akademisk 2021 ISBN 978-82-02-23554-3.s 417- - 418.
 • Zachariassen, Ketil. Om mitt bidrag i "Samenes historie 1751-2010". Lanseringsseminar "Samenes historie 1751-2010" 2021-02-05 - 2021.
 • Zachariassen, Ketil. Om lanseringa av "Samenes historie fra 1751-2010". 2021.
 • Zachariassen, Ketil. Reaksjoner på UiT: «Rektor har mistet all tillit og troverdighet». (fulltekst) 2020.
 • Zachariassen, Ketil. Ny rektormodell møter kraftig kritikk fra ansatte og studenter på UiT. (fulltekst) 2020.
 • Zachariassen, Ketil. UiT-ansatte raser mot avvikling av rektorvalg: – Nord-Norges posisjon svekkes. (fulltekst) 2020.
 • Zachariassen, Ketil. Nord-Norge frå år 900 til 1950. Linjer i nordnorsk historie.. Fagdag 2020-02-24 - 2020.
 • Zachariassen, Ketil. Sannhets- og forsoningskommisjonen; Hvem, Hva? Hvorfor?. Sannhets- og forsoningskommisjonen i Alta 2020-02-05 - 2020.
 • Zachariassen, Ketil. Fornorskingspolitikken i lys av teoriar om kulturelt hegemoni. Om sannhet og forsoning - Samisk uke 2020-02-03 - 2020.
 • Zachariassen, Ketil. "Ingen sund og sand kultur vil bringe et menneske til at ringeakte sit morsmaal, sit folk - og sig selv". Mål og makt 2019 (3). ISSN 0332-7744.s 10 - 15.
 • Zachariassen, Ketil. Historiefaget i fagfornyinga - Urfolk og nasjonale minoritetar i dei nye læreplanane.. Nasjonal Lektorutdanningskonferanse 2019 2019-11-07 - 2019-11-08 2019.
 • Zachariassen, Ketil; Niemi, Einar a. Innledning. (fulltekst) Ottar 2019 (327). ISSN 0030-6703.s 2 - 3.
 • Zachariassen, Ketil. Krise og opprør i Finnmark. (fulltekst) Ottar 2019 (327). ISSN 0030-6703.s 22 - 29.
 • Zachariassen, Ketil. Frå forskingsobjekt til historisk aktør. Samisk minne: radiokino og arkivsamtale 2019-10-10 - 2019.
 • Zachariassen, Ketil. Samiske perspektiv på eige språk og kultur på starten av 1900-talet. Urfolksspråkåret 2019 - om samisk språk og kultur 2019-10-10 - 2019.
 • Zachariassen, Ketil. – Álttá-akšuvdna unnán dutkojuvvon. 2019.
 • Zachariassen, Ketil. Hvorfor forskes det ikke mer på Altasaken. (fulltekst) 2019.
 • Zachariassen, Ketil. Nullpunktet - 40 år sidan Alta-saka. Forskningsdagene 2019-09-25 - 2019.
 • Zachariassen, Ketil. Sterkt berørt av de personlige historiene. (fulltekst) 2019.
 • Zachariassen, Ketil. The Norwegian Truth and Reconciliation Commission: historical background, mandate and methods. Truth and Reconciliation in the Arctic. What is the role of Truth and Reconciliation Commissions in established democracies? (omtale) 2019-09-17 - 2019-09-18 2019.
 • Zachariassen, Ketil. 40 år siden Alta-aksjonen. (fulltekst) 2019.
 • Zachariassen, Ketil; Lane, Pia Marit Johanne. Store forventninger møtte Sannhets- og forsoningskommisjonen. (fulltekst) 2019.
 • Zachariassen, Ketil. The Norwegian Truth and Reconciliation Commission: historical background, mandate and purpose. Study trip to Norway UN Ambassadors 2019-08-26 - 2019.
 • Zachariassen, Ketil. Mye felles, men også mye ulikt. (fulltekst) 2019.
 • Zachariassen, Ketil. Eit historisk nullpunkt - kva skjedde i Alta og kva har det betydd?. Alta-aksjonen - 40 år etter 2019-06-27 - 2019.
 • Zachariassen, Ketil; Lane, Pia Marit Johanne. Norwegian TRC Presentation. Norwegian Truth and Reconciliation Commission Visit 2019-06-20 - 2019.
 • Zachariassen, Ketil. Nyksund i Vesterålen - eit moderne fiskevær i 150 år. HIFO Tromsø reiseseminar 2019-05-24 - 2019-05-26 2019.
 • Zachariassen, Ketil. Fornorskingen utelates fra læreplanen. 2019.
 • Zachariassen, Ketil. Konflikt og forsoning i Kåfjord. Når det vedvarer å gjøre ondt å være same 2019-04-03 - 2019.
 • Zachariassen, Ketil. – Det blir knyttet en politisk spenning til hva man kaller Samenes nasjonaldag. (fulltekst) 2019.
 • Zachariassen, Ketil. Odal Sparebank 1877-2017, av Hans Otto Glomsås. Solør-Odal: tidsskrift for lokalhistorie og kultur 2018 (4). ISSN 0333-0982.s 29 - 31.
 • Zachariassen, Ketil. Bokmelding. Nik. Brandal, Cora Alexa Døving,Ingvill Thorson Plesner (red.): Nasjonale minoriteter og urfolk i norsk politikk fra 1900 til 2016. Historisk Tidsskrift (Norge) 2018; Volum 97 (3). ISSN 0018-263X.s 286 - 290.s doi: 10.18261/issn.1504-2944-2018-03-11.
 • Stenvaag, Hanne Beate; Zachariassen, Ketil. Daniel Lindmark,Olle Sundström (red.): De historiska relationerna mellan Svenska kyrkan och samerna. En vetenskaplig antologi. (fulltekst) Teologisk Tidsskrift 2018; Volum 7 (3). ISSN 1893-0263.s 212 - 216.
 • Zachariassen, Ketil. HSL- Aktuell, viktig, synlig?. HSL - Aktuell, viktig, synlig? (omtale) 2018-09-25 - 2018-09-25 2018.
 • Zachariassen, Ketil. Nik. Brandal , Cora Alexa Døving , Ingvill Thorson Plesner (red.):Nasjonale minoriteter og urfolk i norsk politikk fra 1900 til 2016. Cappelen Damm Akademisk, Oslo 2017, 317 s.. (fulltekst) Historisk Tidsskrift (Norge) 2018; Volum 97 (3). ISSN 0018-263X.s 286 - 290.
 • Zachariassen, Ketil. - Fornorskningen var smertefull. (fulltekst) 2018.
 • Zachariassen, Ketil. Han var skeptisk til ideen – nå er Ivar Bjørklund utnevnt til å sitte i sannhetskommisjonen. (fulltekst) 2018.
 • Zachariassen, Ketil. Val av ny representant til universitetsstyret. (fulltekst) 2018.
 • Zachariassen, Ketil. Har du samiske røtter?. 2018.
 • Zachariassen, Ketil. "Min reise fra sameland til Grønland" av Samuel J. Balto (1889). Polar Bokkafe 2018-02-08 - 2018.
 • Zachariassen, Ketil. Kva kan forsonast og kva kan ein kommisjon bidra med?. Sannhetens slagmark 2018-02-05 - 2018.
 • Zachariassen, Ketil. - Forsoning er krevende og ikke lett å få til. (fulltekst) 2018.
 • Zachariassen, Ketil. Fornorskinga i nord - kva veit vi? Trengs det ei eiga historiebok?. Samekonferansen 2017 2017-11-30 - 2017-12-01 2017.
 • Zachariassen, Ketil. Einar Lie, Jan Thomas Kobberrød, Eivind Thomassen og Gjermund F. Rognved: "Norges Bank 1816–2016".. Historisk Tidsskrift (Norge) 2017; Volum 96 (3). ISSN 0018-263X.s 376 - 380.s doi: 10.18261/issn.1504-2944-2017-04-11.
 • Zachariassen, Ketil. Når blei fornorskingspolitikken implementert i skolen i Finnmark?. Norske historiedager 2017 2017-06-23 - 2017-06-25 2017.
 • Zachariassen, Ketil. Fornorskingspolitikk, samisk historie og det offentlege ordskiftet - introduksjon til sesjonen Skole, språk og misjon.. Norske historiedager 2017 2017-06-23 - 2017-06-25 2017.
 • Zachariassen, Ketil. Fordreide sitat og alternative fakta. (fulltekst) Avisa Nordland 2017.
 • Zachariassen, Ketil. Fornorsking og forsoning. (fulltekst) Nordlys 2017. ISSN 0805-5440.
 • Zachariassen, Ketil. Urfolksekspert: - Det serveres en god del alternative fakta i samedebatten. (fulltekst) 2017.
 • Zachariassen, Ketil. – Folk flest vil merke fint lite til regionreformen. (fulltekst) 2017.
 • Zachariassen, Ketil. Livnæring langs kysten - eit hardt og tungt liv i generasjonar. 2017.
 • Zachariassen, Ketil. Norge har enda ikke helt plass til samene. (fulltekst) 2017.
 • Zachariassen, Ketil. Nordnorsk debatt podcast 21/9 2016. 2016.
 • Zachariassen, Ketil. Nordnorsk historie - 1126 år på 90 minutter. Amabsadør Nord-Norgeprogrammet, 5. samling for kull 2015-2016. 2016-09-18 - 2016.
 • Zachariassen, Ketil. Fornorskingspolitikk og fornorskingsprosess. To sider av same sak?. Makt og avmakt i samisk historie 2016-09-12 - 2016-09-13 2016.
 • Zachariassen, Ketil. Samane si politiske organisering på 1900-talet. (fulltekst) Norgeshistorie.no 2016.
 • Zachariassen, Ketil. Fornorskingspolitikken overfor samar og kvenar. (fulltekst) Norgeshistorie.no 2016.
 • Zachariassen, Ketil. Den vanskelege historia II. (fulltekst) Nordlys 2016. ISSN 0805-5440.
 • Zachariassen, Ketil. Den vanskelege historia. (fulltekst) Nordlys 2016. ISSN 0805-5440.
 • Zachariassen, Ketil. Fornorskingspolitikkens historie. (fulltekst) Nordlys 2016. ISSN 0805-5440.s 4 - 5.
 • Zachariassen, Ketil. - Unyansert fra Jens-Ivar Nergård. (fulltekst) Nordlys 2016. ISSN 0805-5440.
 • Zachariassen, Ketil. Etnopolitisk mobilisering i Sápmi 1900-1950. Aktørar, strategiar og kampsaker. Prøveførelesing til førsteamanuensisstilling i samisk historie 2016-01-08 - 2016.
 • Zachariassen, Ketil. Constitutions and reconciliation. (Round table discussion). Declare Independence - narratives and memories in an imagined region 2015-11-05 - 2015-11-06 2015.
 • Zachariassen, Ketil. Norwegian Arctic Strategy - Where have all the Sami gone?. Declare Independence - narratives and memories in an imagined region 2015-11-05 - 2015-11-06 2015.
 • Zachariassen, Ketil. Her startet det. Slik ble hun Tromsøs rikeste.. (fulltekst) 2015.
 • Zachariassen, Ketil. Ei reise i det digimoderne Vest-Finnmark. Kyst-Norge i det 21. århundre - fiske, olje og turistar.. Norske historiedagar 2015. Ressurser - energi, makt og mennesker. 2015-06-19 - 2015-06-21 2015.
 • Zachariassen, Ketil. Den store «tørrfisksaka» - om Bank1 og bandittar. Sørøya-seminaret 2015 - Hifo-Tromsøs reiseseminar 2015-05-29 - 2015-05-31 2015.
 • Zachariassen, Ketil. Fråflytting frå utvær i Nord-Troms. Sørøya-seminaret 2015 - Hifo-Tromsøs reiseseminar 2015-05-29 - 2015-05-31 2015.
 • Zachariassen, Ketil. Samisk forsking og utdanning - nye satsingar og internasjonalt samarbeid. Samisk-nordisk seminar 2015-02-12 - 2015-02-13 2015.
 • Zachariassen, Ketil. Banken som samlet en landsdel. (fulltekst) 2015.
 • Zachariassen, Ketil. SpareBank 1 samler landsdelen. (fulltekst) 2015.
 • Zachariassen, Ketil. Mener banken samlet landsdelen. 2015.
 • Zachariassen, Ketil. Lanserte SpareBank 1 Nord-Norges historie. (data) 2014.
 • Zachariassen, Ketil. Det nye kyst-Norge. Rødvinsseminar 2014-11-12 - 2014-11-12 2014.
 • Zachariassen, Ketil. Om «Oppdrag Nord-Norge»Lansering av SpareBank 1 Nord-Norges historie. Lansering av SpareBank 1 Nord-Norges historie 2014-09-17 - 2014.
 • Zachariassen, Ketil. Sparebankens historie. (data) (omtale) 2014.
 • Zachariassen, Ketil. Da Domus var byen. Nordlys 2013. ISSN 0805-5440.s 10 - 11.
 • Zachariassen, Ketil. Framskrittet kom til byen. 2013.
 • Zachariassen, Ketil. Samiske strateger - samisk kamp i 100 år. (omtale) 2013.
 • Zachariassen, Ketil. Kampen om nasjonsbygginga. Ein presentasjon av "Samiske nasjonale startegar". Samisk uke 2013-02-05 - 2013.
 • Zachariassen, Ketil. Samerørsla og det første tilbakeslaget. "Håndtere trøkket" - samehets og samisk vitalisering 2013-02-03 - 2013.
 • Zachariassen, Ketil. Samepolitikk og nasjonsbygging. Om "Samiske nasjonale strategar". Boklansering 2012-12-07 - 2012.
 • Zachariassen, Ketil. "Ingen kan komme forbi at samernes krav er retfærdige." Kva var Arbeidarpartiet si haldning til etnopolitiske krav på 1920-talet?. Norske historiedagar 2012-05-04 - 2012-05-06 2012.
 • Zachariassen, Ketil. Doktorgrad om tidlige samiske opposisjonelle: Alternative nasjonsbyggere. 2012.
 • Zachariassen, Ketil. Samiske nasjonale strategar. (data) 2012.
 • Zachariassen, Ketil. Norsk samepolitisk mobilisering 1900-1950 samanlikna med svensk. Prøveforelesning, disputas for PhD 2012-02-24 - 2012.
 • Zachariassen, Ketil. Sami national strategists. 2012.
 • Zachariassen, Ketil. Sjøsamen som forsvann. Brytningar kring identitet, etnopolitikk og partipolitikk i Finnmark på 1920-talet. Kjønn og etnisitet i fiskerisamfunn 2012-09-19 - 2012-09-21 2012.
 • Zachariassen, Ketil. Sámi political strategists. Nation building and Sámi politics 1900-1940. Globalization and modernizing processes in the North 2012-11-14 - 2012-11-15 2012.
 • Zachariassen, Ketil. Kampen om nasjonsbyggingans historie - samiske nasjonale strategar. Forskingsgruppa Narrating the high north 2012-11-28 - 2012.
 • Zachariassen, Ketil. Var Per Fokstad ein samiske nasjonal strateg?. 10-års markering av ČálliidLágádus med boklansering av "Samiske nasjonale strategar" 2012-11-23 - 2012.
 • Zachariassen, Ketil. Samiske nasjonale strategar. Den samepolitiske opposisjonen i Finnmark, ca. 1900-1940. 2011 ISBN 978-82-8244-057-8.
 • Svendsen, Oddvar; Zachariassen, Ketil. 175 år med sparebanker i Nord-Norge: Sparekasse, kredittinstitusjon og utviklingsaktør. Sparebank1 Nord Norge - 175-årsmarkering 2011-11-30 - 2011-12-01 2011.
 • Zachariassen, Ketil. "Ingen kan komme forbi at samernes krav er retfærdige." Nytt perspektiv på Arbeidarpartiet si haldning til etnopolitiske krav på 1920-talet. Seminar 2011-12-16 - 2011-12-16 2011.
 • Zachariassen, Ketil. Om Roald Amundsen og hans arktiske læremeistre. 2011.
 • Zachariassen, Ketil. Roald Amundsens arktiske læremeistrer. Amundsenseminar 2011-12-13 - 2011-12-13 2011.
 • Zachariassen, Ketil. Samisk kulturkamp; Anders Larsen, Matti Aikio og Isak Saba, ein generasjon forfattarar, ulike perspektiv. Narrating the High North, Svalbard-konferansen 2011-09-06 - 2011-09-09 2011.
 • Zachariassen, Ketil. "Vi skyt på skiltan, de samiske skiltan". Nord-Troms rundt, Det 27. nordiske historikermøte 2011-08-10 - 2011-08-14 2011.
 • Zachariassen, Ketil. Regionaliseringsteoriar i studiet av Nord-Norge som region. Forskingsseminar ved Institutt for lærarutdanning og pedagogikk, HSL-Fak, UiTø 2011-04-27 - 2011.
 • Zachariassen, Ketil. Bjørg Seland (red.): Regionen - historiske perspektiver, aktuelle utfordringer. Historisk Tidsskrift (Norge) 2010; Volum 89 (2). ISSN 0018-263X.s 286 - 290.
 • Zachariassen, Ketil. Senjens Blad. Universitetsforlaget 2010 ISBN 9788215016047.s 296 - 296.
 • Zachariassen, Ketil. Kulturelt hegemoni som utgangspunkt for regionhistoriske analysar. Norske historiedager 2009 2009-06-19 - 2009-06-21 2009.
 • Zachariassen, Ketil. Contested regions in the European periphery. Contested identities, contested cultures and contested rights - Change and challenges in the Northern European periphery 2009-09-23 - 2009-09-25 2009.
 • Zachariassen, Ketil; Harald F., Wollebæk. -Testane endra skulen. 2009.
 • Zachariassen, Ketil. Redaksjonssekretær og bilderedaktør. 2008 ISBN 978-82-8104-081-6.
 • Zachariassen, Ketil. "Vi skyt på skiltan, de samiske skiltan". Nord-Troms til lands og til vanns 2008-06-19 - 2008.
 • Zachariassen, Ketil. Struggle for hegemony in the North. Nationalism, Ethnicity and Citizenship: Whose Citizens? Whose Rights? 2008-06-30 - 2008-07-01 2008.
 • Zachariassen, Ketil. The struggle for hegemony - The tension between nation building and regionalism in North Norway from 1910 to 1940. Nationalism, Ethnicity and Citizenship: Whose Citizens? Whose Rights? 2008-06-30 - 2008-07-01 2008.
 • Zachariassen, Ketil. Bør Nord-norge bli en egen stat?. 2008.
 • Zachariassen, Ketil. Regionalization and regionalism in North Norway in the 20th century. Northern Encounters 2007-08-06 - 2007-08-08 2007.
 • Zachariassen, Ketil. Reginalization and regionalism in North Norway in the 20th century. International relations in the North of Europe and Barents region. History and Histroriograph 2007-05-19 - 2007-05-20 2007.
 • Zachariassen, Ketil. Polare bilder ute av fokus. (data) 2006.
 • Zachariassen, Ketil. Struggel for hegemony in the North - an analyis of the tension between North Norwegian regionalism, the movement og Norwegianness, the labour movement, and ethno-political mobilisation, 1920-1940. Regional Northern Identity: From past to future 2006-09-12 - 2006-09-14 2006.
 • Zachariassen, Ketil. Da staten kom til Nord-Troms. Spildra-seminaret 2006 2006-06-09 - 2006-06-11 2006.
 • Zachariassen, Ketil. Håvard Dahl Bratrein - ein bibliografi. 2003 (30) ISBN 82-7142-042-9. ISSN 0085-7394.s 271 - 281.
 • Se alle arbeider i CRIStin →

  Publikasjoner utenom Cristin

  Tidlegare arbeid, før 2007. For nyare arbeid sjå CRIStin"

  • Into the Ice - The History of Norway and The Polar Regions, ed.: Einar-Arne Drivenes and Harald Dag Jølle, picture ed.: Ketil Zachariassen. Gyldendal Akademisk , Oslo 2006.
  • "Domus var byen" artikkel i Tromsøboka - den fjerde. Tromsøboka A/S, Tromsø 2005.
  •  Norsk polarhistorie i 3 band ("Ekspedisjonene" bd.1, "Vitenskapene" bd.2 og "Rikdommene" bd.3). Red.: Einar-Arne Drivenes og Harald Dag Jølle, bilderedaktør og redaksjonssekretær Ketil Zachariassen. Gyldendal Norsk forlag, Oslo 2004.
  • "Inn i riket - Svalbard, Nord-Norge og Norge", Seminarrapport frå det 28. nordnorske historieseminar. Red.: Hallvard Tjelmeland og Ketil Zachariassen. Speculum Boreale nr 5. Institutt for historie, UiTø 2004.
  •  "Vegen til modernisering" artikkel i "Nord-Troms museums jubileumsbok",Red.: Gøril Nilsen og Rune Sundelin, Nord-Troms museum, Nordreisa 2004.
  • "Det eneste av goder stedet har er telefon, riktignok en talestasjon" artikkel i Karlsøy og verden utenfor. Festskrift til Håvard Dahl Bratrein. Red.: Marit A. Hauan, Einar Niemi, Helge A. Wold og Ketil Zachariassen, Tromsø Museums Skrifter xxx, Tromsø 2003.
  • "Bibliografi for Håvard Dahl Bratrein" i Karlsøy og verden utenfor, Festskrift til Håvard Dahl Bratrein. Red.: Marit A. Hauan, Einar Niemi, Helge A. Wold og Ketil Zachariassen, Tromsø Museums Skrifter xxx, Tromsø 2003.
  • Bokmelding: Fredrik Nilsson: "I rørelse" i Tradisjon nr 1. 2002
  • Da staten kom til Nord-Troms. Økonomisk modernisering i fire Nord-Tromskommunar i eit innanfrå og utanfrå perspektiv. Hovudoppgåve, Institutt for historie, UiTø, 1998. (upublisert)
   Sjå Munin http://hdl.handle.net/10037/4163                                                                   
  • "Den siste Breiviking" artikkel i På Tvers, Studentfaglig magasin ved ISV, UiTø,1995.

   


  Forskningsinteresser

  • Samisk historie
  • Urfolks- og minoritetshistorie
  • Etnopolitisk mobilisering
  • Regionalisme og nasjonsbygging
  • Arbeidarrørsla i Nord-Norge
  • Norsk historie på 1900- og 2000-talet
  • Nordnorsk historie på 1900- og 2000-talet
  • Økonomisk historie etter 1950
  • Kyst- og fiskerihistorie
  • Digitalrevolusjonen og det digimoderne samfunn

  Undervisning

  Programstyreleiar for BA- og MA-programmet i historie (2018-

  Underviser og rettleiar på BA-, MA- og PhDnivå i moderne historie, særleg med vekt på urfolks- og minoritetshistorie, nordnorsk regionalisme, økonomisk historie, digitalrevolusjonen og det digimoderne samfunn.   CV

  Utdanning og tilsettingar

  • Historikar - førsteamanuensis i moderne historie, AHR, UiT (2016 - d.d).
  • Instituttleiar (konstituert), AHR, HSL-Fak, UiT (jan. 2018 – april. 2018).
  • Instituttleiar, Institutt for kultur og litteratur, HSL-Fak, UiT (2014 – 2015).
  • Historikar, forskar på prosjektet "Sparebank1 Nord-Norges historie", AHR, UiT (2011 – 2013).
  • PhD i historie på avhandlinga "Samiske nasjonale strategar. Den samepolitiske opposisjonen i Finnmark, ca. 1900 – 1940", UiT (2012).
  • PhD-stipendiat i historie, AHR, UiT (2006 - 2010).
  • Høgskolelektor i sammfunsfag, Lærerutdanningen, Høgskolen i Tromsø (2004 - 2006).
  • Redaksjonssekretær og bilderedaktør, forskings- og bokprosjektet "Norsk Polarhistorie", AHR, UiT (2001 - 2004).

  • Fotoarkivar/førstekonsulent, Tromsø Museum, UiT (1999 - 2000).

  • Cand.philol. i historie på avhandlinga "Da staten kom til Nord-Troms : økonomisk modernisering i fire nord-tromskommunar i eit innanfrå- og utanfrå-perspektiv, 1945-1970" (1998).
  • Vit.ass div historieprosjekt AHR, UiT (1998 - 1999).
  • Seminarlærer, AHR, UiT (1994 - 1998).
  • Almennlærrar, 3-årig utd. Høgskolen i Tromsø (1990-1993). 

    
  Noverande verv:

  Styremedlem Universitetsstyret, UiT (2021-2025).

  Medlem av Sannhets- og forsoningskommisjonen (2018-2023). 

  Programstyreleiar BA- og MA-program i historie (2018 - d.d).

  Medlem av programstyret for lektor i språk og samfunnsfag trinn 8-13, HSL-Fak, UiT (2019 - d.d).

  Medlem av Rådet for Nynorsk kultursentrum (2022-2025), vara til rådet (2018-2021). Oppnemnt av UiT.

   

  Utmerkingar

  Medlem av Academia Borealis, Nord-Norges vitenskapsakademi (2022).

   

  Tidlegare verv:

  Leiar av valstyret, UiT (2018-2021).

  Medlem av programstyret SESAM (2016-2019).

  Medlem av valstyret HIFO (2017-2020).

  Medlem, Forvaltningsutvalet for lektorprogramet 8-13, UiT (2014-2016).

  Medlem, Studieretningsutvalet for spåk og samfunnsfag, lektorprogramet 8-13, UiT (2014-2019).

  HIFO-Tromsø, styremedlem i fleire periodar. 

  Styremedlem, UiT-styre (2008-09) Valt for dei midlertidige vitskaplege tilsette, (Varamedlem for same gruppe 2007-2008 og 2010-2011).


  BRELIA H 303

  Klikk for større kart