Bilde av Zachariassen, Ketil
Bilde av Zachariassen, Ketil
Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi ketil.zachariassen@uit.no +4777645235 414 22 530 Her finner du meg

Ketil Zachariassen


Førsteamanuensis i historie

Stillingsbeskrivelse

Førsteamanuensis i moderne historie med særleg ansvar for urfolks- og minoritetshistorie

 


 • Ketil Zachariassen :
  Fra fornorskingspolitikk og urett til «Sannhet og forsoning»
  2024
 • Ketil Zachariassen :
  Hilsen til Sametingets oppvekst-, omsorg- og utdanningskomité
  2024
 • Ketil Zachariassen :
  The Norwegian Truth and Reconciliation Commission (2018-2023) – toward a reconciled society
  2024
 • Ketil Zachariassen :
  Arbeid med studieportefølje sett frå Tromsø
  2024
 • Ketil Zachariassen :
  Nordmenn, samer og kvener = Finnmark
  2024
 • Ketil Zachariassen :
  Hvordan kan næringsliv og sivilsamfunn følge opp Sannhets- og forsoningskommisjonen
  2024
 • Ketil Zachariassen :
  Ein nasjonaldag i støypeskeia
  2024
 • Ketil Zachariassen :
  Kvensk finsk riksforbund anklager samene for å ha stjålet kvenenes historie
  21. april 2024 FULLTEKST
 • Ketil Zachariassen :
  Sannhets- og forsoningskommisjonen – Fornorskningspolitikk og urett
  2024
 • Ketil Zachariassen :
  Sanning og forsoning – Fornorskingspolikkens mørke skygger og framtidas håp
  2024
 • Ketil Zachariassen :
  Fornorskingspolitikk og urett - kyrka og skulen sin rolle
  2024
 • Ketil Zachariassen :
  Sanning og forsoning – Fornorskingspolikkens mørke skygger og framtidas håp
  2024
 • Ketil Zachariassen :
  Debatt - Har samfunnsvitenskapen gravd sin egen grav?
  2024
 • Ketil Zachariassen :
  Historians and truth commissions. Case: The Commission to Investigate the Norwegianisation Policy and Injustice against the Sámi, Kven and Forrest Finns.
  2024
 • Ketil Zachariassen :
  Universitetsdemokrati - medborgarskap og medbestemming er meir enn medverknad
  2024
 • Ketil Zachariassen :
  Frå sanning til forsoning
  Religion og livssyn : Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge 2024
 • Ketil Zachariassen :
  Det digimoderne Nord-Norge
  2023
 • Ketil Zachariassen :
  Norsk nok? Riss av fornorskingspolitikkens historie
  2023
 • Ketil Zachariassen :
  Alltid en fremmed - en utstilling om hundre år med skoleinternat i Nord-Norge
  Utstilling 2023
 • Ketil Zachariassen :
  I dag er Ketil med å legge fram rapporten om fornorskningen: – Tar et oppgjør med glansbildet av Norge
  01. juni 2023
 • Ketil Zachariassen :
  Helgemorgen
  11. juni 2023
 • Ketil Zachariassen :
  Kompass
  12. juni 2023
 • Ketil Zachariassen :
  Inger Eline er en av de siste internatbarna: – Det at jeg har klart meg, betyr ikke at jeg ikke er traumatisert
  12. juni 2023
 • Ketil Zachariassen :
  I dag legger de frem den omfattende rapporten: – Fornorskningen pågår fortsatt
  01. juni 2023
 • Ketil Zachariassen :
  Ekko."Fornorskingen: Er det mulig å forsones?"
  19. juni 2023 DATA
 • Ketil Zachariassen :
  Kommisjonsrapporten får kritikk fra kvenforbundet
  27. juni 2023 FULLTEKST
 • Ketil Zachariassen :
  Norge lytter - en scenisk lesning av Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport
  Norge lytter - en scenisk lesning av Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport 2023 FULLTEKST
 • Ketil Zachariassen :
  Viljen til forsoning må vises i handling
  2023
 • Ketil Zachariassen :
  Norsk nok? Lange linjer i fornorskingspolitikken retta mot kvener og norskfinner
  2023
 • Ketil Zachariassen :
  Er dette sannheten?
  2023
 • Ketil Zachariassen :
  Minoriteter – Er tiden for oppreising endelig kommet til kvener, skogfinner og samer?
  2023
 • Ketil Zachariassen :
  Urfolksrettigheiter og samfunnets behov for infrastruktur og energi i lys av Sannhets og forsoningskommisjonen
  2023
 • Ketil Zachariassen :
  Sannhets- og forsoningskommisjonen – arkivene som kilder
  2023
 • Ketil Zachariassen :
  Kvensk og samisk - skolesektoren i lys av Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport
  2023
 • Ketil Zachariassen :
  Norsk nok? Skisse til bok om Fornorskingspolitikkens historie
  2023
 • Ketil Zachariassen :
  Hva nå? Om Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport og historiefaget
  2023
 • Ketil Zachariassen :
  Presentasjon av rapporten til Sannhets- og forsoningskommisjonen
  2023
 • Ketil Zachariassen :
  Sannhets- og forsoningskommisjonen; Hovedfunn og vegen videre
  2023
 • Ketil Zachariassen :
  Sannhet og forsoning? En gjennomgang av rapporten til Sannhets- og forsoningskommisjonen
  2023
 • Ketil Zachariassen :
  Ny kunnskap om fornorskingspolitikken og konsekvensene av den. En gjennomgang av rapporten til Sannhets- og forsoningskommisjonen
  2023
 • Ketil Zachariassen :
  Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport - Hvilken rolle hadde og har skolen og lærerne? Hva med framtida?
  2023
 • Ketil Zachariassen :
  Rapporten fra Sannhets- og forsoningskommisjonen med et historikerperspektiv
  2023
 • Ketil Zachariassen :
  Isak Saba og kampen for samisk språk og kultur på starten av 1900-tallet
  2023
 • Ketil Zachariassen :
  Har media sviktet urfolk og minoriteter?
  2023
 • Ketil Zachariassen :
  Sami Ædnan og Ruijan Suomalaisia - urfolk og nasjonale minoriteter
  2022
 • Ketil Zachariassen, Astri Andresen :
  Samenes historie: Å lytte til taushet – og til det som blir sagt
  Nordlys 20. januar 2022 FULLTEKST
 • Ketil Zachariassen, Camilla Brattland, Astri Andresen :
  Retten til land og vann. Episode 12 av Samenes historie
  20. januar 2022 FULLTEKST
 • Ketil Zachariassen, Anne Julie Semb :
  Selvbestemmelse. Episode 13 av Samenes historie
  27. januar 2022 FULLTEKST
 • Ketil Zachariassen, Astri Andresen, Ingebjørg Hage :
  Samer i det moderne Norge. Episode 11 av Samenes historie
  13. januar 2022 FULLTEKST
 • Ketil Zachariassen :
  Om mitt bidrag i "Samenes historie 1751-2010"
  2021

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →

  Publikasjoner utenom Cristin

  Sannhets- og forsoningskommisjonen (2018-2023). Rapport til Stortinget. Dokument 19 (2022-2023) Sannhet og forsoning - grunnlag for et oppgjør med fornorskingspolitikk og urett mot samer, kvener/norskfinner og skogfinnet. Avgitt til Stortingets presidentskap 01.06.2023.

  Tidlegare arbeid, før 2007. For nyare arbeid sjå Cristin.

  • Into the Ice - The History of Norway and The Polar Regions, ed.: Einar-Arne Drivenes and Harald Dag Jølle, picture ed.: Ketil Zachariassen. Gyldendal Akademisk , Oslo 2006.
  • "Domus var byen" artikkel i Tromsøboka - den fjerde. Tromsøboka A/S, Tromsø 2005.
  •  Norsk polarhistorie i 3 band ("Ekspedisjonene" bd.1, "Vitenskapene" bd.2 og "Rikdommene" bd.3). Red.: Einar-Arne Drivenes og Harald Dag Jølle, bilderedaktør og redaksjonssekretær Ketil Zachariassen. Gyldendal Norsk forlag, Oslo 2004.
  • "Inn i riket - Svalbard, Nord-Norge og Norge", Seminarrapport frå det 28. nordnorske historieseminar. Red.: Hallvard Tjelmeland og Ketil Zachariassen. Speculum Boreale nr 5. Institutt for historie, UiTø 2004.
  •  "Vegen til modernisering" artikkel i "Nord-Troms museums jubileumsbok",Red.: Gøril Nilsen og Rune Sundelin, Nord-Troms museum, Nordreisa 2004.
  • "Det eneste av goder stedet har er telefon, riktignok en talestasjon" artikkel i Karlsøy og verden utenfor. Festskrift til Håvard Dahl Bratrein. Red.: Marit A. Hauan, Einar Niemi, Helge A. Wold og Ketil Zachariassen, Tromsø Museums Skrifter xxx, Tromsø 2003.
  • "Bibliografi for Håvard Dahl Bratrein" i Karlsøy og verden utenfor, Festskrift til Håvard Dahl Bratrein. Red.: Marit A. Hauan, Einar Niemi, Helge A. Wold og Ketil Zachariassen, Tromsø Museums Skrifter xxx, Tromsø 2003.
  • Bokmelding: Fredrik Nilsson: "I rørelse" i Tradisjon nr 1. 2002
  • Da staten kom til Nord-Troms. Økonomisk modernisering i fire Nord-Tromskommunar i eit innanfrå og utanfrå perspektiv. Hovudoppgåve, Institutt for historie, UiTø, 1998. (upublisert)
   Sjå Munin http://hdl.handle.net/10037/4163                                                                   
  • "Den siste Breiviking" artikkel i På Tvers, Studentfaglig magasin ved ISV, UiTø,1995.

   


  Forskningsinteresser

  • Samisk historie
  • Sannhets- og forsoningskommisjoner
  • Urfolks- og minoritetshistorie
  • Etnopolitisk mobilisering
  • Regionalisme og nasjonsbygging
  • Arbeidarrørsla i Nord-Norge
  • Norsk historie på 1900- og 2000-talet
  • Nordnorsk historie på 1900- og 2000-talet
  • Økonomisk historie etter 1950
  • Kyst- og fiskerihistorie
  • Digitalrevolusjonen og det digimoderne samfunn

  Undervisning

  Programstyreleiar for BA- og MA-programmet i historie (2018-

  Underviser og rettleiar på BA-, MA- og PhDnivå i moderne historie, særleg med vekt på urfolks- og minoritetshistorie, nordnorsk regionalisme, økonomisk historie, digitalrevolusjonen og det digimoderne samfunn.   CV

  Utdanning og tilsettingar

  • Historikar - førsteamanuensis i moderne historie, AHR, UiT (2016 - d.d).
  • Instituttleiar (konstituert), AHR, HSL-Fak, UiT (jan. 2018 – april. 2018).
  • Instituttleiar, Institutt for kultur og litteratur, HSL-Fak, UiT (2014 – 2015).
  • Historikar, forskar på prosjektet "Sparebank1 Nord-Norges historie", AHR, UiT (2011 – 2013).
  • PhD i historie på avhandlinga "Samiske nasjonale strategar. Den samepolitiske opposisjonen i Finnmark, ca. 1900 – 1940", UiT (2012).
  • PhD-stipendiat i historie, AHR, UiT (2006 - 2010).
  • Høgskolelektor i sammfunsfag, Lærerutdanningen, Høgskolen i Tromsø (2004 - 2006).
  • Redaksjonssekretær og bilderedaktør, forskings- og bokprosjektet "Norsk Polarhistorie", AHR, UiT (2001 - 2004).

  • Fotoarkivar/førstekonsulent, Tromsø Museum, UiT (1999 - 2000).

  • Cand.philol. i historie på avhandlinga "Da staten kom til Nord-Troms : økonomisk modernisering i fire nord-tromskommunar i eit innanfrå- og utanfrå-perspektiv, 1945-1970" (1998).
  • Vit.ass div historieprosjekt AHR, UiT (1998 - 1999).
  • Seminarlærer, AHR, UiT (1994 - 1998).
  • Almennlærrar, 3-årig utd. Høgskolen i Tromsø (1990-1993). 

    
  Noverande verv:

  Styremedlem Universitetsstyret, UiT (2021-2025).

  Programstyreleiar BA- og MA-program i historie (2018 - d.d).

  Medlem av programstyret for lektor i språk og samfunnsfag trinn 8-13, HSL-Fak, UiT (2019 - d.d).

  Medlem av Rådet for Nynorsk kultursentrum (2022-2025), vara til rådet (2018-2021). Oppnemnt av UiT.

  Styremedlem, Forbundsstyret i Norges Volleyballforbund (2024-2026).

   

   

  Utmerkingar

  Medlem av Academia Borealis, Nord-Norges vitenskapsakademi (2022).

   

  Tidlegare verv:

  Styremedlem Instituttstyret AHR, UiT (2022-2024). 

  Styremedlem og sportsleg leiar Ballklubb Tromsø. (2020-2024) 

  Medlem av Sannhets- og forsoningskommisjonen (2018-2023).  Rapport til Stortinget. Dokument 19 (2022-2023) Sannhet og forsoning - grunnlag for et oppgjør med fornorskingspolitikk og urett mot samer, kvener/norskfinner og skogfinnet. Avgitt til Stortingets presidentskap 01.06.2023. 

  Leiar av valstyret, UiT (2018-2021).

  Medlem av programstyret SESAM (2016-2019).

  Medlem av valstyret HIFO (2017-2020).

  Medlem, Forvaltningsutvalet for lektorprogramet 8-13, UiT (2014-2016).

  Medlem, Studieretningsutvalet for spåk og samfunnsfag, lektorprogramet 8-13, UiT (2014-2019).

  HIFO-Tromsø, styremedlem i fleire periodar. 

  Styremedlem, UiT-styre (2008-09) Valt for dei midlertidige vitskaplege tilsette, (Varamedlem for same gruppe 2007-2008 og 2010-2011).