Bilde av Benedictus, Lammy
Foto: Bjørn-Kåre Iversen

Lammy Benedictus


Hovedbibliotekar

Stillingsbeskrivelse

  • sertifisert Alma-administrator
  • medlem av systemgruppa for Alma (lokalt)
  • del av UBs team som jobber med registrering og vedlikehold av elektroniske ressurser (tidsskrift, databaser og e-bøker)
  • saksbehandler i funksjonsposten på Avdeling for samlinger