Bilde av Buck, Mari
Foto: Bjørn-Kåre Iversen
Bilde av Buck, Mari
Seksjon for internasjonalt samarbeid mari.buck@uit.no +4777623191 Her finner du meg

Mari Buck


Seniorrådgiver

Stillingsbeskrivelse

 • Tilrettelegging for ansatte fra utlandet ved UIT
 • Nettside for nytilsatte fra utlandet ved UiT https://uit.no/staffmobility
 • Head of EURAXESS desk  
 • Utredning, strategi- og utviklingsarbeid

Støtte til søknader, kontrakter, drift og rapportering:
Forskningsprosjekter finansiert av EU, Forskningsrådet, Utenriksdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, NORAD, Helse Nord og Barentssekretariatet.

Internasjonal mobilitet- studenter og ansatte, finansiert av EU, The University of the Arctic, Nordisk Ministerråd, HKDir og andre.

 

 


 • Marcus Buck, Tor Midtbø, mari ann SÆthre, José Luis Navarro Espigares, Guillermo Maraver Tarifa, José Aureliano Martín Segura m.fl.:
  Municipal services within the framework of Local Agenda 21. A comparison between Norway and Spain
  European Review of Service Economics and Management 2016 DOI

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →

  Publikasjoner utenom Cristin

  La mentalidad en el Cantar de Mío Cid y su proyección en la España contemporánea: Un análisis histórico-social de la obra. (Mentaliteten i verket "El Cantar de Mio Cid" og hvordan det blir oppfattet i dagens Spania: En historisk-sosial analyse av verket).  Bacheloroppgave til SPA-2111 “Sentrale verk i spanskspråklig litteratur” våren 2013

  "Trabajo decente" in Norway- what about the Russians?", Poster presentert ved Internasjonal migrasjonskongress ved Universitetet i Coruña, Spania, september 2009.

   

  "The fight for secure co-existence in multicultural societies: Representation of minority interests". Tesina/ mindre PhD- avhandling skrevet og forsvart ved CEAS, Senter for studier og analyse av sikkerhet", Universitetet i Granada, september 2004

   

  “The concept of security in international relation theory, with focus on securitization in the Societal Sector, migration and the case of Denmark”. Essay til PhD-kurset “Aproximación multidimensional a la seguridad (Multidimensional approximation to security)”  Universitetet i Granada 2003

   

  Does size matter? National identity and the European integration process “  Essay til PhD-kurset“El proceso de toma de decisiones en materia de seguridad (The process of making decisions within security matters)” Universitetet i Granada 2003

   

   “Terrorism and western democracies” Essay til PhD-kurset “El conflicto en la sociedad de la información (The conflict within the information society)”. Universitetet i Granada 2003

   

  “Metodología de Investigación en las Ciencias Sociales” Essay til PhD-kurset i samfunnsvitenskapelig metode.

   

  “The European Union as a “new” security actor”. Essay til PhD-kurset “Nuevos instrumentos en la gestión de la seguridad (New instruments within administrating security) ”, Universitetet i Granada 2003

   

  “Desde extranjeros trabajando en Dinamarca hasta minorías étnicas” (Fra fremmedarbejdere i Danmark til etniske minoriteter) Essay til PhD-kurset “Multiculturalismo y seguridad (Multiculturalism and security)”. Universitetet i Granada 2003

   

  KEMALISMENS SEKS PILER Demokratisering i Tyrkia etter Atatürk, Essay til H2-kurs i transisjonsteori, Institutt for sammenliknende politikk, Universitetet i Bergen. Høsten 1993

   

  ELITEKULTUR, FOLKEKULTUR, UNDERHOLDNINGSINDUSTRI: Sosialdemokratisk kulturpolitikk i Norge og Sverige Hovedfagsoppgave for cand.polit. graden ved Institutt for sammenliknende politikk, Universitetet i Bergen, desember 1993.


  Forskningsinteresser

  Immigrasjon og integrasjon.

  Undervisning

  "Migration and Health" in Master of Public Health.