DSC_3236.jpg
Foto: Bjørn-Kåre Iversen
DSC_3236.jpg
Seksjon for internasjonalt samarbeid mari.buck@uit.no +4777623191 Tromsø ØLYSTH 1.20

Mari Buck


Seniorrådgiver

Stillingsbeskrivelse

  • Tilrettelegging for ansatte fra utlandet ved UIT
  • Nettside for nytilsatte fra utlandet ved UiT https://uit.no/staffmobility
  • Head of EURAXESS desk  
  • Utredning, strategi- og utviklingsarbeid

Støtte til søknader, kontrakter, drift og rapportering:
Forskningsprosjekter finansiert av EU, Forskningsrådet, Utenriksdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, NORAD, Helse Nord og Barentssekretariatet.

Internasjonal mobilitet- studenter og ansatte, finansiert av EU, The University of the Arctic, Nordisk Ministerråd, HKDir og andre.

 

 


  • Buck, Marcus; Midtbø, Tor; SÆthre, mari ann; Navarro Espigares, José Luis; Maraver Tarifa, Guillermo; Martín Segura, José Aureliano; Pérez López, César. Municipal services within the framework of Local Agenda 21. A comparison between Norway and Spain. European Review of Service Economics and Management 2016; Volum 2 (2). ISSN 2495-991X.s 115 - 147.s doi: 10.15122/isbn.978-2-406-06930-0.p.0115.
Se alle arbeider i CRIStin →

Publikasjoner utenom Cristin

La mentalidad en el Cantar de Mío Cid y su proyección en la España contemporánea: Un análisis histórico-social de la obra. (Mentaliteten i verket "El Cantar de Mio Cid" og hvordan det blir oppfattet i dagens Spania: En historisk-sosial analyse av verket).  Bacheloroppgave til SPA-2111 “Sentrale verk i spanskspråklig litteratur” våren 2013

"Trabajo decente" in Norway- what about the Russians?", Poster presentert ved Internasjonal migrasjonskongress ved Universitetet i Coruña, Spania, september 2009.

 

"The fight for secure co-existence in multicultural societies: Representation of minority interests". Tesina/ mindre PhD- avhandling skrevet og forsvart ved CEAS, Senter for studier og analyse av sikkerhet", Universitetet i Granada, september 2004

 

“The concept of security in international relation theory, with focus on securitization in the Societal Sector, migration and the case of Denmark”. Essay til PhD-kurset “Aproximación multidimensional a la seguridad (Multidimensional approximation to security)”  Universitetet i Granada 2003

 

Does size matter? National identity and the European integration process “  Essay til PhD-kurset“El proceso de toma de decisiones en materia de seguridad (The process of making decisions within security matters)” Universitetet i Granada 2003

 

 “Terrorism and western democracies” Essay til PhD-kurset “El conflicto en la sociedad de la información (The conflict within the information society)”. Universitetet i Granada 2003

 

“Metodología de Investigación en las Ciencias Sociales” Essay til PhD-kurset i samfunnsvitenskapelig metode.

 

“The European Union as a “new” security actor”. Essay til PhD-kurset “Nuevos instrumentos en la gestión de la seguridad (New instruments within administrating security) ”, Universitetet i Granada 2003

 

“Desde extranjeros trabajando en Dinamarca hasta minorías étnicas” (Fra fremmedarbejdere i Danmark til etniske minoriteter) Essay til PhD-kurset “Multiculturalismo y seguridad (Multiculturalism and security)”. Universitetet i Granada 2003

 

KEMALISMENS SEKS PILER Demokratisering i Tyrkia etter Atatürk, Essay til H2-kurs i transisjonsteori, Institutt for sammenliknende politikk, Universitetet i Bergen. Høsten 1993

 

ELITEKULTUR, FOLKEKULTUR, UNDERHOLDNINGSINDUSTRI: Sosialdemokratisk kulturpolitikk i Norge og Sverige Hovedfagsoppgave for cand.polit. graden ved Institutt for sammenliknende politikk, Universitetet i Bergen, desember 1993.


Forskningsinteresser

Immigrasjon og integrasjon.

Undervisning

"Migration and Health" in Master of Public Health.ØLYSTH 1.20

Klikk for større kart