Bengt Ove Andreassen
Bengt Ove Andreassen
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk bengt.ove.andreassen@uit.no +4777660469 Tromsø ILP 4.029

Bengt-Ove Andreassen


Professor religionsvitenskap

Stillingsbeskrivelse

Undervisning i religionsdidaktikk på praktisk-pedagogisk utdanning og lektor 8-13, RLE i grunnskolelærerutdanning, og SRLE i barnehagelærerutdanning. Veiledning på master og Ph.d. (studieretning religionsvitenskap og pedagogikk). Studieprogramsleder for PPU-A fra 1. januar 2021.

Førsteamanuensis II i religionsdidaktikk ved Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitskap (AHKR) ved Universitetet i Bergen. Engasjementsperiode 1/2-2011 - 31/12-2013

Guest lecturer: Institut für Theologie und Religionswissenschaft, Leibniz universität (Hannover), Germany. October 17. - 21. 2016


 • Andreassen, Bengt-Ove. Education About Islam in Norwegian Religious Education. Routledge 2021 ISBN 9780367353759.s 196 - 211.s doi: 10.4324/9780429331039.
 • Andreassen, Bengt-Ove. Jødene i Norge. Fagbokforlaget 2020 ISBN 9788245034738.s 63 - 81.
 • Andreassen, Bengt-Ove; Olsen, Torjer Andreas. Undervisning om urfolk og nasjonale minoriteter - utfordringer og muligheter. Fagbokforlaget 2020 ISBN 9788245034738.s 141 - 166.
 • Andreassen, Bengt-Ove; Olsen, Torjer Andreas. Urfolk og nasjonale minoriteter i skolen. Fagbokforlaget 2020 ISBN 9788245034738.s 9 - 34.
 • Andreassen, Bengt-Ove; Olsen, Torjer Andreas. ‘Sami Religion’ in Sámi Curricula in RE in the Norwegian School System: An Analysis of the Importance of Terms. Religions 2020; Volum 11 (9). ISSN 2077-1444.s 1 - 16.s doi: 10.3390/rel11090448.
 • Andreassen, Bengt-Ove. Doctoral theses on Laestadius and the Laestadian movement 1937–2018. Approaching Religion 2020; Volum 10 (1). ISSN 1799-3121.s 91 - 109.s doi: 10.30664/ar.86819.
 • Andreassen, Bengt-Ove. The Norwegian Political Discourse on Prohibiting Muslim Garments. An Analysis of Four Cases in the Period 2008–2018. Changing Societies & Personalities 2019; Volum 3 (4). ISSN 2587-6104.s 353 - 372.s doi: 10.15826/csp.2019.3.4.082.
 • Andreassen, Bengt-Ove. ‘Knowledge about religions’ and analytical skills in religious education: Reflections from a Norwegian context. Center for Educational Policy Studies Journal – CEPS Journal 2019; Volum 9 (4). ISSN 1855-9719.s 73 - 90.s doi: 10.26529/cepsj.676.
 • Andreassen, Bengt-Ove. Taler i trykk: Bokhistoriske perspektiver på utgivelser av Læstadius' taler. (fulltekst) DIN - Tidsskrift for religion og kultur 2019 (1). ISSN 1501-9934.s 7 - 33.
 • Olsen, Torjer Andreas; Andreassen, Bengt-Ove. "Urfolk" og "mangfold" i skolens læreplaner. FLEKS - Scandinavian Journal of Intercultural Theory and practice 2018; Volum 5 (1). ISSN 1894-5988.s doi: 10.7577/fleks.2248.
 • Andreassen, Bengt-Ove; Olsen, Torjer Andreas. Samisk innhold i skolen - kunnskap, rettigheter og mangfoldskompetanse. Gyldendal Akademisk 2018 ISBN 9788205512252.s 130 - 146.
 • Andreassen, Bengt-Ove. Hvordan kan vi forstå kristendommens plass i skolens religionsfag?. Universitetsforlaget 2017 ISBN 9788215029078.s 35 - 53.
 • Andreassen, Bengt-Ove. Significant or Insignificant Absence? Religion and Violence in RE Textbooks for Norwegian Teacher Education. Equinox Publishing 2017 ISBN 978-1-78179-258-2.s 176 - 195.
 • Andreassen, Bengt-Ove; Øvrebø, Else Marie. Religiøse spiseforskrifter i barnehagen. En kvalitativ undersøkelse om barnehagers strategier for tilpasning i møte med islamske spiseforskrifter. Nordisk Barnehageforskning 2017; Volum 16 (1). ISSN 1890-9167.s 1 - 15.s doi: 10.7577/nbf.1736.
 • Andreassen, Bengt-Ove; Olsen, Torjer Andreas. Hva skal vi med samisk innhold i læreplanene for religionsfagene?. Universitetsforlaget 2017 ISBN 9788215029078.s 70 - 86.
 • Olsen, Torjer Andreas; Andreassen, Bengt-Ove. Indigenous issues in Early Childhood Education Curricula in Norway and Aotearoa/New Zealand. New Zealand Journal of Educational Studies 2017; Volum 52 (2). ISSN 0028-8276.s 255 - 270.s doi: 10.1007/s40841-017-0085-0.
 • Andreassen, Bengt-Ove. Nødvendig, ikke ønskelig. Utviklingen av ungdomsarbeidet i Lyngen-læstadianismen. Prismet 2017; Volum 68 (1-2). ISSN 0032-8847.s 95 - 113.s doi: 10.5617/pri.4768.
 • Andreassen, Bengt-Ove. A review of theories on the Laestadian rørelse: on the academic construction of something extraordinary and exotic. Acta Borealia 2017; Volum 34 (1). ISSN 0800-3831.s 70 - 89.s doi: 10.1080/08003831.2017.1323482.
 • Andreassen, Bengt-Ove. New Age in Norwegian Religion Education: An analysis of Development in Curricula and Textbooks for RE in Secondary and Upper-secondary Education 1996-2008. Equinox Publishing 2017 ISBN 9781781794166.s 97 - 117.
 • Olsen, Torjer Andreas; Andreassen, Bengt-Ove. Ansvar, hensyn og forpliktelse. Urfolk og samiske forhold i barnehagens rammeplaner. Portal forlag 2016 ISBN 9788283140941.s 60 - 76.
 • Andreassen, Bengt-Ove. Læstadianske meldingsblader som kulturelt minne. (fulltekst) DIN - Tidsskrift for religion og kultur 2016 (1). ISSN 1501-9934.s 27 - 44.
 • Andreassen, Bengt-Ove. Fritaksrett og presiseringer om religionsundervisning også i videregående opplæring?. Prismet 2015 (2). ISSN 0032-8847.s 95 - 98.s doi: 10.5617/pri.4666.
 • Andreassen, Bengt-Ove; Olsen, Torjer Andreas. Religionsfaget i videregående skole. En læreplanhistorisk gjennomgang 1976-2006. Prismet 2015; Volum 66 (2). ISSN 0032-8847.s 65 - 79.s doi: 10.5617/pri.4664.
 • Andreassen, Bengt-Ove. Læstadiansk reaksjon på religion i offentligheten: Etablering av egne skoler. DIN - Tidsskrift for religion og kultur 2014 (2). ISSN 1501-9934.s 67 - 89.
 • Andreassen, Bengt-Ove. Religionslæreren - en rolle i endring. Norsk pedagogisk tidsskrift 2014; Volum 98 (5). ISSN 0029-2052.s 316 - 328.
 • Andreassen, Bengt-Ove. A Reservoir of Symbols: On the Conceptualization of "Religion" in Introductory Books for RE in Teacher Education in Norway. Equinox Publishing 2014 ISBN 9781781790540.s 177 - 197.
 • Andreassen, Bengt-Ove. Christianity as culture and religions as religions. An analysis of the core curriculum as framework for Norwegian RE. British Journal of Religious Education 2014; Volum 36 (3). ISSN 0141-6200.s 265 - 281.s doi: 10.1080/01416200.2013.873388.
 • Andreassen, Bengt-Ove. Religion Education in Norway: Tension or Harmony between Human Rights and Christian Cultural Heritage?. Temenos 2013; Volum 49 (2). ISSN 0497-1817.s 137 - 164.s doi: 10.33356/temenos.9544.
 • Andreassen, Bengt-Ove. What on earth are we talking about? Culture, religion and values in cross-cultural communication. Murmansk State Humanities University 2013 ISBN 978-5-4222-0170-9.s 126 - 134.
 • Andreassen, Bengt-Ove. Danningsbegrepet i barnehagen. Barnehagen som lærings- og danningsarena. 2013 ISBN 978-82-486-2009-9.s 19 - 30.
 • Andreassen, Bengt-Ove. From Monthly Bulletins to eLaestadianism? Exploring Attitudes and Use of Internet within the Laestadian Movement. Temenos 2012; Volum 48 (2). ISSN 0497-1817.s 11 - 27.s doi: 10.33356/temenos.7511.
 • Andreassen, Bengt-Ove. Førstefødtlæstadianernes selvrepresentasjon. En analyse av to brosjyrer. Nordlit 2012; Volum 30. ISSN 0809-1668.s 35 - 50.s doi: 10.7557/13.2372.
 • Andreassen, Bengt-Ove. Religiøse private grunnskoler - institusjonalisert motkultur i Nord-Norge. Orkana Forlag 2012 ISBN 978-82-8104-218-6.s 181 - 192.
 • Andreassen, Bengt-Ove. On Ethics and Religious Culture in Québec: Comments and Comparative Perspectives from a Norwegian and European Context. Religion & Education 2011; Volum 38 (3). ISSN 1550-7394.s 266 - 277.s doi: 10.1080/15507394.2011.609097.
 • Andreassen, Bengt-Ove. Perspektiver på hva en førskolelærer trenger å kunne om religion : rammeplananalyse og preskriptive innspill. Nordisk Barnehageforskning 2011; Volum 4 (1). ISSN 1890-9167.s 17 - 31.s doi: 10.7577/nbf.295.
 • Andreassen, Bengt-Ove. History as religious self-mediation: the case of the firstborn Laestadians. Acta Borealia 2011; Volum 28 (1). ISSN 0800-3831.s 1 - 18.s doi: 10.1080/08003831.2011.575655.
 • Andreassen, Bengt-Ove. Religionskritikk som dannelse. Universitetsforlaget 2010 ISBN 9788215017815.s 63 - 81.
 • Andreassen, Bengt-Ove. Bruk eller misbruk? Ninian Smarts dimensjonsmodell i tilnærmingen til religion i norsk religionsdidaktikk. Religionsvidenskapeligt Tidsskrift 2010 (55). ISSN 0108-1993.s 55 - 73.
 • Andreassen, Bengt-Ove. Om fraværet av konfliktperspektiver i den religionsdidaktiske faglitteraturen. Norsk Teologisk Tidsskrift 2009; Volum 110 (3). ISSN 0029-2176.s 167 - 186.
 • Andreassen, Bengt-Ove. Seige strukturer - Perspektiver på endring og diskursivt arbeid i norsk religionsdidaktikk. DIN - Tidsskrift for religion og kultur 2009 (1). ISSN 1501-9934.s 5 - 29.
 • Andreassen, Bengt Ove. Konfliktperspektiver i religionsundervisning og religionsdidaktikk - en bredere og bedre tilnærming til religion?. (fulltekst) Acta didactica Norden 2008; Volum 2 (1). ISSN 1504-9922.s 22 - .
 • Andreassen, Bengt-Ove. Forskning på samisk religion. Religion og livssyn : Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge 2006 (2). ISSN 0802-8214.s 36 - 41.
 • Andreassen, Bengt-Ove. Sekularisering - fra begrep til samfunnsvitenskapelig hypotese. Religion og livssyn : Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge 2005 (4). ISSN 0802-8214.s 7 - 12.
 • Andreassen, Bengt-Ove; Olsen, Torjer Andreas. Mellom vekkelse og konflikt - læstadianismen i Nord-Troms. 2004 ISBN 82-991454-6-5.s 80 - 89.
 • Olsen, Torjer Andreas; Andreassen, bengt-ove. Mellom vekkelse og konflikt - Læstadianismen i Nord-Troms. 2004 ISBN 82-991454-6-5.s 80 - 89.
 • Andreassen, Bengt-Ove. "Where it leads" Læstadianismen i et internasjonalt perspektiv. DIN - Tidsskrift for religion og kultur 2003 (1). ISSN 1501-9934.s 56 - 64.
 • Andreassen, Bengt-Ove; Fonneland, Trude A.. Mellom healing og blå energi. Nyreligiøsitet i Tromsø. DIN - Tidsskrift for religion og kultur 2003 (1). ISSN 1501-9934.s 30 - 36.
 • Olsen, Torjer Andreas; Andreassen, Bengt-Ove. "Jeg har kjæmpet" - læstadianarpredikanten Erik Johnsen. 2000 (23) ISBN 82-91378-26-6. ISSN 0804-4554.s 98 - 122.
 • Andreassen, Bengt-Ove; Olsen, Torjer Andreas. Urfolk og nasjonale minoriteter i skole og lærerutdanning. Fagbokforlaget 2020 ISBN 9788245034738.s 63 - 81.
 • Kjeldsen, Karna; Andreassen, Bengt-Ove. Et kristent funderet religionsfag. En undersøgelse af kristendoms særlige status i skolen. Forlaget Unge Pædagoger 2019 ISBN 9788792914583.
 • Lewis, James R; Andreassen, Bengt-Ove; Thobro, Suzanne Anett. Textbook violence. Equinox Publishing 2017 ISBN 978-1-78179-258-2.s 151 - 175.
 • Andreassen, Bengt-Ove. Religionsdidaktikk. En innføring. 2. utg.. Universitetsforlaget 2016 ISBN 978-82-15-02778-4.
 • Andreassen, Bengt-Ove; Lewis, James R. Textbook Gods. Genre, Text and Teaching Religious Studies. Equinox Publishing 2014 ISBN 9781781790540.s 198 - 211.
 • Andreassen, Bengt-Ove; Olsen, Torjer Andreas. Religion, etikk og filosofi i barnehagen. Universitetsforlaget 2014 ISBN 9788215022635.
 • Andreassen, Bengt-Ove. Religionsdidaktikk. En innføring. Universitetsforlaget 2012 ISBN 978-82-15-02018-1.
 • Andreassen, Bengt-Ove. Forholdet mellom KRLE-faget, skolen og kirka. Samling for teologistudenter (PTU1 prest) 2022-05-11 - 2022-05-11 2022.
 • Andreassen, Bengt-Ove; Olsen, Torjer Andreas. Små og store spørsmål om eksistensen. Barnehagefolk 2021 (4). ISSN 1500-6905.
 • Larsen, Rolf Inge; Andreassen, Bengt-Ove. Samtale: Læstadius og Biard. Samtaler - Nordnorsk kunstmuseum 2021-08-19 - 2021.
 • Andreassen, Bengt-Ove. Kirka og KRLE-faget. Trosopplæringsuken på KUN 2021-05-06 - 2021-05-06 2021.
 • Andreassen, Bengt-Ove. Urfolk og nasjonale minoriteter. Hva er fordommer? Urfolk, nasjonale minoriteter, rasisme, antisemittisme og islamofobi 2021-02-11 - 2021-02-11 2021.
 • Andreassen, Bengt-Ove. Kommentar til "Ti uløste problemer". Prismet 2020; Volum 71 (4). ISSN 0032-8847.s 437 - 438.s doi: 10.5617/pri.8372.
 • Olsen, Torjer Andreas; Andreassen, Bengt-Ove; Lomsdalen, Christian. Om urfolk og minoriteters plass i skolen. (data) 2020.
 • Kristiansen, Roald E; Andreassen, Bengt-Ove; Larsen, Rolf Inge. Approaching Laestadianism. Approaching Religion 2020; Volum 10 (2). ISSN 1799-3121.s 1 - 3.s doi: 10.30664/ar.95047.
 • Andreassen, Bengt-Ove. KRLE, skolen og kirka. Forelesning, Praktisk kirkelig utdanning 2019-05-22 - 2019-05-22 2019.
 • Andreassen, Bengt-Ove. Fagfornyelsen og samisk innhold i religionsfagene. Religion og livssyn : Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge 2019; Volum 31 (1). ISSN 0802-8214.s 25 - 30.
 • Andreassen, Bengt-Ove. Lars Levi Læstadius – vitenskapsmann og teolog. Hvilken betydning fikk han i sin samtid og i dag?. Senioruniversitetet 2019-03-06 - 2019-03-06 2019.
 • Andreassen, Bengt-Ove. Open Round-table for scholars, experts and students: Religion and Public Education in Contemporary Europe. Open Round-table for scholars, experts and students 2018-11-21 - 2018-11-21 2018.
 • Andreassen, Bengt-Ove. Religion and Public Education in Contemporary Europe. Religion and Public Education in Contemporary Europe 2018-11-21 - 2018-11-21 2018.
 • Andreassen, Bengt-Ove. Textbooks, Report about a Norwegian book on RS-based RE, controversies in the RE debate. Geisteswissenschaftliches Kolleg der Studienstiftung 2018-09-27 - 2018-09-28 2018.
 • Andreassen, Bengt-Ove. The Jews as a National Minority in Norway – and Their Discursive Dominance. State Handling of Religion and Religious Minorities, with Special Regard to Norway and Russia, Past and Present, Tromsö, Norway, February 20-21, 2018 2018-02-20 - 2018-02-21 2018.
 • Andreassen, Bengt-Ove. Opposisjon ved Keld Skovmands forsvar av avhandlingen I bund og grund. Lærerprofessionens didaktik?. Doktorgradsdisputas 2018-01-26 - 2018-01-26 2018.
 • Andreassen, Bengt-Ove. Læstadius og læstadianismen. Forum for Teologiske og Religionsvitenskapelige Bibliotek 2017-11-21 - 2017-11-21 2017.
 • Andreassen, Bengt-Ove; Lewis, James R. Introduction. Equinox Publishing 2017 ISBN 978-1-78179-258-2.s 1 - 6.
 • Andreassen, Bengt-Ove. KRLE-faget og kirka. Forelesning 2017-05-10 - 2017-05-10 2017.
 • Olsen, Torjer Andreas; Andreassen, Bengt-Ove. Barnehagen og samene. Nordlys 2017. ISSN 0805-5440.
 • Andreassen, Bengt-Ove; Olsen, Torjer Andreas. The term "World Religions" in Sámi curricula for RE - paving the way for "circumpolar indigenous people's religions"?. The Representation of Religion(s) and the "World Religions Paradigm" 2016-12-13 - 2016-12-14 2016.
 • Andreassen, Bengt-Ove. En marginalisert gruppes talerør? Kilder, forskningsetikk og advocacy.. Fagseminar religionsvitenskap 2016-12-07 - 2016-12-07 2016.
 • Andreassen, Bengt-Ove. Researching RE - Approaches and perspectives from the study of religions.. Guest lecturer 2016-10-17 - 2016-10-21 2016.
 • Andreassen, Bengt-Ove. Locating “Sami religion” and “circumpolar indigenous religion” in curricula for RE in Sami administrative areas in Norway 1997-2015. EASR annual conference 2016 2016-06-28 - 2016-07-01 2016.
 • Andreassen, Bengt-Ove. Opponent på phd-avhandlingen "Kristendom i folkeskolens religionsfag. Politiske og faglige diskussioner, repræsentasjon og didaktisering" av Karna Kjeldsen, Institut for historie, Religionssstudier, Syddansk universitet (Odense). Disputas 2016-06-03 - 2016-06-03 2016.
 • Andreassen, Bengt-Ove; Dahl, Espen. Minne. DIN - Tidsskrift for religion og kultur 2016 (1). ISSN 1501-9934.s 7 - 9.
 • Andreassen, Bengt-Ove. The multiple functions and constructions of Christianity in the Norwegian School system 1974-2015. Gjesteforelesning 2016-05-04 - 2016-05-04 2016.
 • Andreassen, Bengt-Ove. Kompetanse for mangfold i et danningsperspektiv. Innspill på fagdag for ansatte i barnehagene i Balsfjord kommune.. Fagdag for ansatte i barnehager i Balsfjord kommune 2016-04-29 - 2016-04-29 2016.
 • Andreassen, Bengt-Ove. Research on textbooks in the study of religions. Eckert Bulletin 2015; Volum 15. ISSN 1865-7907.s 7 - 9.s doi: http://www.gei.de/fileadmin/gei.de/pdf/publikationen/Bulletin/Bulletin_15/GEI_Bulletin2015_Andreassen.pdf.
 • Andreassen, Bengt-Ove. Opponent på 'præ-forsvar' av Ph.d.-avhandling i religionsvitenskap. Religionsstudier, Institut for historie, Syddansk universitet. 'Præ-forsvar' av Ph.d-avhandling 2015-09-21 - 2015-09-21 2015.
 • Andreassen, Bengt-Ove. Mangfold og interkulturell kompetanse. Fagdag for ansatte i SiT-barnehagene i Tromsø. Fagdag for SiT-barnehagene i Tromsø 2015-09-14 - 2015-09-14 2015.
 • Andreassen, Bengt-Ove. Arkiv eller kollektivt minne? Læstadianske meldingsblader og konstruksjonen av kollektivt minne.. Religion og minne 2015-03-16 - 2015-03-17 2015.
 • Andreassen, Bengt-Ove. New Age and New Religious Movements in Religion Education: Norwegian curricula and textbooks. Workshop of the EASR Working group on Religion in Secular Education 2015-03-09 - 2015-03-11 2015.
 • Andreassen, Bengt-Ove. Sluttreplikk til Schanke og Kvalvaag. Religion og livssyn : Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge 2014; Volum 26 (3). ISSN 0802-8214.s 70 - 70.
 • Andreassen, Bengt-Ove. Religionsfag i skolen - religionsvitenskapelige perspektiver. Religion og livssyn : Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge 2014; Volum 26 (3). ISSN 0802-8214.s 28 - 32.
 • Andreassen, Bengt-Ove. En meningsløs K. (fulltekst) Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2014 (292). ISSN 0804-3116.s 28 - .
 • Andreassen, Bengt-Ove. Religion er mediering. Svar til Åge Schanke og Robert W. Kvalvaag. Religion og livssyn : Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge 2014 (2). ISSN 0802-8214.s 66 - .
 • Andreassen, Bengt-Ove. Theoretical Perspectives on Textbooks/Textbooks in Religious studies Research. Equinox Publishing 2014 ISBN 9781781790540.s 1 - 15.
 • Andreassen, Bengt-Ove. Craig Martin - A Critical introduction to the Study of religions. Sheffield: Equinox, 2012. Numen 2014; Volum 61 (4). ISSN 0029-5973.s 448 - 451.
 • Lindekleiv, Heidi Marie; Kulathilagan, Suganthy; Leganger-Krogstad, Heid; Andreassen, Bengt-Ove; Andersland, Inge; Straum, Olav Kansgar. Stridens fag. 2014.
 • Andreassen, Bengt-Ove. The Need for an International Companion of a Study of Religions based RE. Round Table Session on "The Study of Religions and Religion in Secular Education". European Association for the Study of Religions (EASR) annual conference 2014-05-11 - 2014-05-14 2014.
 • Andreassen, Bengt-Ove. Fagformidling i konstant skvis? Om "nøytral" formidling av religionsvitenskapelig forskning. Seminar ved Nasjonalt informasjonssenter for alternativ behandling (NIFAB, NAFKAM) 2014-04-10 - 2014-04-10 2014.
 • Andreassen, Bengt-Ove. Forkynnelse - normativ, lovprisende og monologisk formidling av religion. Religion og livssyn : Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge 2013; Volum 25 (3). ISSN 0802-8214.s 14 - 16.
 • Andreassen, Bengt-Ove. RE and the Education of RE Teachers in Norway: The Role of the RE Teacher as a public Bridge-Builder. European Association for the Study of Religion (EASR) Annual Conference 2013-09-03 - 2013-09-06 2013.
 • Andreassen, Bengt-Ove; Gjendemsjø, Vibeke. Gjennomføring og erfaringer. 2013 ISBN 978-82-486-2009-9.s 8 - 18.
 • Olsen, Torjer Andreas; Andreassen, Bengt-Ove. Avsluttende utsyn. Samisk innhold i skolen – status og utfordringer 2012-02-03 - 2012.
 • Andreassen, Bengt-Ove. Praktisk om å skape læring. Anmeldelse av James Nottinghams bok Læringsreisen. Bedre Skole 2012 (4). ISSN 0802-183X.s 92 - 94.
 • Andreassen, Bengt-Ove. Too little or too much religion in RS based RE? Facing and dealing with multiple discourses in subject didactics. OF THE SEMINAR RELIGION: MAXIMALISM AND MINIMALISM : Religion Education, Citizen Education 2012-10-03 - 2012-10-03 2012.
 • Andreassen, Bengt-Ove. Writing an introduction in didactics of RE – and applying basic RE principles. OF THE SEMINAR RELIGION: MAXIMALISM AND MINIMALISM : Religion Education, Citizen Education 2012-10-01 - 2012-10-01 2012.
 • Andreassen, Bengt-Ove. Kritisk-konstruktiv barnehagepedagogikk. Perspektiver fra pilotprosjektet Barnehagen som lærings- og danningsarena. DIALOGMØTE MED KUNNSKAPSDEPARTEMENTET – TEMA: NY RAMMEPLAN FOR BARNEHAGELÆRERUTDANNINGEN 2012-08-27 - 2012-08-27 2012.
 • Andreassen, Bengt-Ove. Ethics in RE - beginnings and ends in a Gordian knot? Perspectives and examples from a Norwegian context. EASR Annual conference, Södertörn University, Stockholm 2012-08-23 - 2012-08-26 2012.
 • Andreassen, Bengt-Ove. Verdier i barnehagen: Barnehagen som lærings- og danningsarena. Nasjonal lederutdanning for styrere i barnehagen 2012-06-28 - 2012.
 • Andreassen, Bengt-Ove. Et kritisk blikk på Ninian Smarts dimensjonsmodell. Religion og livssyn : Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge 2012 (1). ISSN 0802-8214.s 60 - 64.
 • Andreassen, Bengt-Ove. Flerkulturell pedagogikk - og religion. Ulike syn på oppdragelse og samarbeid skole/hjem. Fagdag Harstad skole 2012-02-10 - 2012-02-10 2012.
 • Andreassen, Bengt-Ove. Danning - det nye begrepet i barnehagen. Hva åpner det for?. Danning og læring i barnehagen 2011-10-17 - 2011-10-17 2011.
 • Andreassen, Bengt-Ove. Filosofi i barnehagen - i praksis. Fagdag 2011-04-27 - 2011-04-27 2011.
 • Andreassen, Bengt-Ove. Det flerkulturelle samfunnet - en pedagogisk utfordring?. Fagdag Harstad skole 2011-03-31 - 2011-03-31 2011.
 • Andreassen, Bengt-Ove. Refleksjoner over egne holdninger og verdier i møtet med flyktninger i helsevesenet. Foredrag i anledning Helse Nords arbeid med prosjektet Verdibasert hverdag. Fagdag Barne- og ungdomsklinikken, UNN 2010-12-02 - 2010-12-02 2010.
 • Andreassen, Bengt-Ove. Religionsdidaktikk. DIN - Tidsskrift for religion og kultur 2009 (1). ISSN 1501-9934.s 3 - 4.
 • Andreassen, Bengt-Ove; Sollid, Henning Marius. Filosofiske samtaler med barn ute og inne. Konferanse om kvalitetsarbeidet i barnehagen 2009-10-08 - 2009-10-08 2009.
 • Andreassen, Bengt-Ove. Filosofi i barnehagen. Input for ansatte i Bjørnebekken barnehage, Tromsø. Fagdag for barnehageansatte 2009-11-07 - 2009-11-07 2009.
 • Andreassen, Bengt-Ove. 'A reservoir of symbols'. A critical perspective on the conception of "religion" in introductionary books for RE in Teacher Education in Norway. EASR Workshop 2009-03-18 - 2009-03-19 2009.
 • Andreassen, Bengt-Ove. Om fraværet av konfliktperspektiver i religionsdidaktikken. Workshop for universitetslærere i religion, filosofi og etikk 2009-03-06 - 2009-03-06 2009.
 • Andreassen, Bengt-Ove. Om (fraværet av) konfliktperspektiver i religionsundervisningen. Fagkonferanse for religion- og etikklærere i videregående skole 2009-04-16 - 2009-04-17 2009.
 • Andreassen, Bengt-Ove. Om konfliktperspektiver i religionsundervisningen. Religion og livssyn : Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge 2009 (1). ISSN 0802-8214.s 30 - 36.
 • Andreassen, Bengt-Ove. "Et ordinært fag i særklasse". En analyse av fagdidaktiske perspektiver i innføringsbøker i religionsdidaktikk. 2008.
 • Andreassen, Bengt-Ove. Verdens levende religioner. Religion og livssyn : Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge 2007 (3). ISSN 0802-8214.s 48 - 49.
 • Andreassen, Bengt-Ove. Ny bok i KRL-biblioteket. Religion og livssyn : Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge 2006 (2). ISSN 0802-8214.s 43 - .
 • Andreassen, Bengt-Ove. Lærerrollen og filosofering med barn. Bedre Skole 2006 (1). ISSN 0802-183X.s 69 - 75.
 • Andreassen, Bengt-Ove. Pedagogikkens mange ansikter. UNIPED 2005 (1). ISSN 1500-4538.s 45 - 46.
 • Andreassen, Bengt-Ove. Filosofi - et nytt fag i skolen?. Nordlys 2004. ISSN 0805-5440.
 • Andreassen, Bengt-Ove; Kristiansen, Roald E.. Vekkelse med grenser. Lyngen-læstadianismens utforming. 2002 (1). ISSN 1502-9093.
 • Andreassen, Bengt-Ove. Mellom Luther og Læstadius. Sjølvstendiggjøringa av Lyngen-læstadianismen 1900-1948. 2001.
 • Se alle arbeider i CRIStin →

  Publikasjoner utenom Cristin

  2012

  Religionsdidaktikk. En innføring. Universitetsforlaget: Oslo. (227 sider)

  2011

  "Perspektiver på hva en førskolelærer trenger å kunne om religion. Rammeplananalyse og preskriptive innspill." Nordisk barnehageforskning 4(1) (s. 17-31) (fagfellevurdert artikkel)

  "History as religious self mediation. The case of the Firstborn Laestadians" Acta Borealia 28(1) 2011 (p. 1-18) (article, referreed)

  "On Ethics and religious culture (ERC) in Québec. Comments and comparative perspectives from a Norwegian and European context". Religion & Education 38(3), 2011 (s. 266-277)
  (article, refereed).

  2010

  "Bruk eller misbruk? Ninian Smarts dimensjonsmodell i tilnærmingen til religion i norsk religionsdidaktikk" i Religionsvidenskabeligt tidsskrift nr 55 2010, s. 55-73. (fagfellevurdert artikkel)

  "Religionskritikk som dannelse" i Brekke, Mary (red.): Dannelse i skole og lærerutdanning. Oslo: Universitetsforlaget (s. 63-81) (fagfellevurdert artikkel)

  "Relating religion and religious education in Norwegian educational system" (article, work in progress)

  2009

  "Om fraværet av konfliktperspektiver i den religionsdidaktiske faglitteraturen" i Norsk teologisk tidsskrift nr. 3 2009, s. 167-186. (fagfellevurdert artikkel)

  "Seige strukturer - perspektiver på endring og diskursivt arbeid i norsk religionsdidaktikk". Din nr. 1 2009, s. 5-29. (fagfellevurdert artikkel)

  2008

  "Konfliktperspektiver i religionsundervisning og religionsdidaktikk - en bredere og bedre tilnærming til religion?" i Acta Didactica Norge 2(1) 2008 (fagfellevurdert artikkel)

  "Et ordinært fag i særklasse" En analyse av innføringsbøker i religionsdidaktikk. Ph.D.-avhandling i religionsvitenskap. Institutt for religionsvitenskap. Universitetet i Tromsø (322 sider)

  2004

  "Mellom vekkelse og konflikt - læstadianismen i Nord-Troms" i Nilsen, Gørill og Sundelin, Rune (red.): Kulturmøter i Nord-Troms. Nord-Troms museum. Sørkjosen (sammen med Torjer A. Olsen), s. 80-89. 

  2003

  "Where it leads. Læstadianismen i et internasjonalt perspektiv" i Din. Tidsskrift for religion og kultur nr. 4 2002/ 1 2003, s. 56-64. (Fagfellevurdert artikkel)

  "Mellom healing og blå energi. Nyreligiøsitet i Tromsø" i Din. Tidsskrift for religion og kultur nr. 4 2002/1 2003. (sm. Trude A. Fonneland), s. 30-36. (Fagfellevurdert artikkel)

  2002

  "Vekkelse med grenser: Lyngen-læstadianismens utforming" i Kristiansen, Roald E. (red.): Väckelse utan gränser. Lars Levi Læstadius og den læstadianske bevegelsen. Rapport fra seminar i Pajala, Sverige 23.-24. januar 2001, s. 31-48.

  2001

  Mellom Luther og Læstadius. Sjølvstendiggjøringa av Lyngen-læstadianismen 1900-1948. Hovudfagsoppgåve i religionsvitskap. Universitetet i Tromsø.

  2000

  "Jeg har kjæmpet. Læstadianar-predikanten Erik Johnsen" i Nesset, Sigmund og Norderval, Øyvind (red.): Vekkelse og vitenskap. Lars Levi Læstadius 200 år, s. 99-123. Tromsø: Universitetsbiblioteket i Tromsø. (sammen med Torjer O. Berglund [Olsen]).

  Øvrige mindre arbeider

  "Om konfliktperspektiver i religionsundervisningen" i Religion og livssyn nr.1 2009, s. 30-36. 

  "Forskning på samisk religion" i Religion og livssyn nr. 2 2006, s. 36-41.

  "Lærerrollen og filosofering med barn" i Bedre skole nr. 1 2006, s. 69-75.

  "Sekularisering - fra begrep til samfunnsvitenskapelig hypotese" i Religion og livssyn nr. 4 2005, s. 7-12.

  "Lars Levi Læstadius".  (Skrevet med ungdomstrinnet som målgruppe (med forslag til arbeid i skolen).

  Bokomtaler

  "Verdens levende religioner" i Religion og livssyn nr. 3 2007, s. 48-49.

  "Viktig bok om didaktikk i lærerutdanning" i UNIPED nr. 3 2006, s. 50.

  "Ny bok i KRL-biblioteket: Roald E. Kristiansen: Samisk religion og læstadianisme" i Religion og livssyn nr. 2 2006, s. 43-44+25.

  "Pedagogikkens mange ansikter" i UNIPED nr. 1 2005, s. 45-46.


  Forskningsinteresser

  Religionsdidaktikk, religion i norsk utdanningssektor læstadianismen, religion og kommunikasjon/media, samisk religion, religionsvitenskapelig teoriutvikling og faghistorie, diskursanalyse, læreplan- og lærebokanalyse, utdanningshistorie.

  Undervisning

  Religionsdidaktikk, Lektor 8-13 og PPU-A