Bilde av Andreassen, Bengt-Ove
Bilde av Andreassen, Bengt-Ove
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk bengt.ove.andreassen@uit.no +4777660469 Her finner du meg

Bengt-Ove Andreassen


Professor religionsvitenskap

Stillingsbeskrivelse

Undervisning i religionsdidaktikk på praktisk-pedagogisk utdanning og lektor 8-13, RLE i grunnskolelærerutdanning. Veiledning på master og Ph.d. (studieretning religionsvitenskap og pedagogikk). 

Førsteamanuensis II i religionsdidaktikk ved Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitskap (AHKR) ved Universitetet i Bergen. Engasjementsperiode 1/2-2011 - 31/12-2013

Guest lecturer: Institut für Theologie und Religionswissenschaft, Leibniz universität (Hannover), Germany. October 17. - 21. 2016


 • Bengt Ove Andreassen :
  Sekulariseringsprosesser, læstadiansk ortodoksi og forsterket kritikk av kirke og skole (1960-1990)
  Orkana Forlag 2024
 • Bengt Ove Andreassen :
  Konsolidering i ulike grupperinger og tilpasning til det moderne samfunnet (1930-1960)
  Orkana Forlag 2024
 • Bengt Ove Andreassen :
  Forhandling om lære- og tradisjonsforståelse, differensiering og avskalling (1990-2020)
  Orkana Forlag 2024
 • Rolf Inge Larsen, Bengt Ove Andreassen, Roald Ernst Kristiansen :
  Innledning
  Orkana Forlag 2024
 • Bengt-Ove Andreassen :
  Education About Islam in Norwegian Religious Education
  Routledge 2021 DOI
 • Bengt-Ove Andreassen :
  Doctoral theses on Laestadius and the Laestadian movement 1937–2018
  Approaching Religion 2020 ARKIV / DOI
 • Bengt-Ove Andreassen, Torjer Andreas Olsen :
  Urfolk og nasjonale minoriteter i skolen
  Fagbokforlaget 2020
 • Bengt-Ove Andreassen, Torjer Andreas Olsen :
  Undervisning om urfolk og nasjonale minoriteter - utfordringer og muligheter
  Fagbokforlaget 2020
 • Bengt-Ove Andreassen, Torjer Andreas Olsen :
  ‘Sami Religion’ in Sámi Curricula in RE in the Norwegian School System: An Analysis of the Importance of Terms
  Religions 2020 ARKIV / DOI
 • Bengt-Ove Andreassen :
  Jødene i Norge
  Fagbokforlaget 2020
 • Bengt-Ove Andreassen :
  The Norwegian Political Discourse on Prohibiting Muslim Garments. An Analysis of Four Cases in the Period 2008–2018
  Changing Societies & Personalities 2019 ARKIV / DOI
 • Bengt-Ove Andreassen :
  Taler i trykk: Bokhistoriske perspektiver på utgivelser av Læstadius' taler
  DIN - Tidsskrift for religion og kultur 2019 ARKIV / FULLTEKST
 • Bengt-Ove Andreassen :
  ‘Knowledge about religions’ and analytical skills in religious education: Reflections from a Norwegian context
  Center for Educational Policy Studies Journal – CEPS Journal 2019 DOI
 • Bengt-Ove Andreassen, Torjer Andreas Olsen :
  Samisk innhold i skolen - kunnskap, rettigheter og mangfoldskompetanse
  Gyldendal Akademisk 2018 ARKIV
 • Torjer Andreas Olsen, Bengt-Ove Andreassen :
  "Urfolk" og "mangfold" i skolens læreplaner
  FLEKS - Scandinavian Journal of Intercultural Theory and practice 2018 ARKIV / DOI
 • Bengt-Ove Andreassen :
  Nødvendig, ikke ønskelig. Utviklingen av ungdomsarbeidet i Lyngen-læstadianismen
  Prismet 2017 ARKIV / DOI
 • Bengt-Ove Andreassen :
  A review of theories on the Laestadian rørelse: on the academic construction of something extraordinary and exotic
  Acta Borealia 2017 DOI
 • Torjer Andreas Olsen, Bengt-Ove Andreassen :
  Indigenous issues in Early Childhood Education Curricula in Norway and Aotearoa/New Zealand
  New Zealand Journal of Educational Studies 2017 DOI
 • Bengt-Ove Andreassen :
  Significant or Insignificant Absence? Religion and Violence in RE Textbooks for Norwegian Teacher Education
  Equinox Publishing 2017
 • Bengt-Ove Andreassen, Else Marie Øvrebø :
  Religiøse spiseforskrifter i barnehagen. En kvalitativ undersøkelse om barnehagers strategier for tilpasning i møte med islamske spiseforskrifter
  Nordisk barnehageforskning 2017 ARKIV / DOI
 • Bengt-Ove Andreassen, Torjer Andreas Olsen :
  Hva skal vi med samisk innhold i læreplanene for religionsfagene?
  Universitetsforlaget 2017
 • Bengt Ove Andreassen, Rolf Inge Larsen, Roald Ernst Kristiansen :
  Læstadianismens historie i Norge
  Orkana Forlag 2024
 • Bengt-Ove Andreassen, Torjer Andreas Olsen :
  Urfolk og nasjonale minoriteter i skole og lærerutdanning
  Fagbokforlaget 2020
 • Karna Kjeldsen, Bengt-Ove Andreassen :
  Et kristent funderet religionsfag. En undersøgelse af kristendoms særlige status i skolen
  Forlaget Unge Pædagoger 2019
 • James R Lewis, Bengt-Ove Andreassen, Suzanne Anett Thobro :
  Textbook violence
  Equinox Publishing 2017
 • Rolf Inge Larsen, Bengt Ove Andreassen :
  Her har læstadianismen hatt stor innflytelse - men dette er det store spørsmålet
  20. juni 2024
 • Rolf Inge Larsen, Bengt Ove Andreassen :
  Dette er det store spørsmålet om læstadianismen
  19. juni 2024
 • Rolf Inge Larsen, Bengt Ove Andreassen :
  Her har læstadianismen hatt stor innflytelse - men dette er det store spørsmålet
  16. juni 2024
 • Rolf Inge Larsen, Bengt Ove Andreassen :
  Samlende bokverk om læstadianismen
  18. juni 2024
 • Bengt Ove Andreassen :
  Læstadianisme og samisk identitet
  2023
 • Bengt-Ove Andreassen :
  KRLE-faget og kirka
  2023
 • Bengt Ove Andreassen :
  "Where it leads". The local-global dimenson of the Laestadian movement and its challenges for research
  2022
 • Bengt-Ove Andreassen :
  Forholdet mellom KRLE-faget, skolen og kirka
  2022
 • Bengt-Ove Andreassen :
  Urfolk og nasjonale minoriteter
  2021
 • Bengt-Ove Andreassen :
  Kirka og KRLE-faget
  2021
 • Rolf Inge Larsen, Bengt-Ove Andreassen :
  Samtale: Læstadius og Biard
  2021
 • Bengt-Ove Andreassen, Torjer Andreas Olsen :
  Små og store spørsmål om eksistensen
  Barnehagefolk 2021
 • Bengt-Ove Andreassen :
  Kommentar til "Ti uløste problemer"
  Prismet 2020 DOI
 • Torjer Andreas Olsen, Bengt-Ove Andreassen, Christian Lomsdalen :
  Om urfolk og minoriteters plass i skolen
  14. desember 2020 DATA
 • Roald E Kristiansen, Bengt-Ove Andreassen, Rolf Inge Larsen :
  Approaching Laestadianism
  Approaching Religion 2020 DOI
 • Bengt-Ove Andreassen :
  Lars Levi Læstadius – vitenskapsmann og teolog. Hvilken betydning fikk han i sin samtid og i dag?
  2019
 • Bengt-Ove Andreassen :
  Fagfornyelsen og samisk innhold i religionsfagene
  Religion og livssyn : Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge 2019
 • Bengt-Ove Andreassen :
  KRLE, skolen og kirka
  2019
 • Bengt-Ove Andreassen :
  The Jews as a National Minority in Norway – and Their Discursive Dominance
  2018
 • Bengt-Ove Andreassen :
  Opposisjon ved Keld Skovmands forsvar av avhandlingen I bund og grund. Lærerprofessionens didaktik?
  2018
 • Bengt-Ove Andreassen :
  Textbooks, Report about a Norwegian book on RS-based RE, controversies in the RE debate
  2018
 • Bengt-Ove Andreassen :
  Open Round-table for scholars, experts and students: Religion and Public Education in Contemporary Europe
  2018
 • Bengt-Ove Andreassen :
  Religion and Public Education in Contemporary Europe
  2018
 • Bengt-Ove Andreassen :
  Læstadius og læstadianismen
  2017
 • Bengt-Ove Andreassen, James R Lewis :
  Introduction
  Equinox Publishing 2017

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →

  Publikasjoner utenom Cristin

  2012

  Religionsdidaktikk. En innføring. Universitetsforlaget: Oslo. (227 sider)

  2011

  "Perspektiver på hva en førskolelærer trenger å kunne om religion. Rammeplananalyse og preskriptive innspill." Nordisk barnehageforskning 4(1) (s. 17-31) (fagfellevurdert artikkel)

  "History as religious self mediation. The case of the Firstborn Laestadians" Acta Borealia 28(1) 2011 (p. 1-18) (article, referreed)

  "On Ethics and religious culture (ERC) in Québec. Comments and comparative perspectives from a Norwegian and European context". Religion & Education 38(3), 2011 (s. 266-277)
  (article, refereed).

  2010

  "Bruk eller misbruk? Ninian Smarts dimensjonsmodell i tilnærmingen til religion i norsk religionsdidaktikk" i Religionsvidenskabeligt tidsskrift nr 55 2010, s. 55-73. (fagfellevurdert artikkel)

  "Religionskritikk som dannelse" i Brekke, Mary (red.): Dannelse i skole og lærerutdanning. Oslo: Universitetsforlaget (s. 63-81) (fagfellevurdert artikkel)

  "Relating religion and religious education in Norwegian educational system" (article, work in progress)

  2009

  "Om fraværet av konfliktperspektiver i den religionsdidaktiske faglitteraturen" i Norsk teologisk tidsskrift nr. 3 2009, s. 167-186. (fagfellevurdert artikkel)

  "Seige strukturer - perspektiver på endring og diskursivt arbeid i norsk religionsdidaktikk". Din nr. 1 2009, s. 5-29. (fagfellevurdert artikkel)

  2008

  "Konfliktperspektiver i religionsundervisning og religionsdidaktikk - en bredere og bedre tilnærming til religion?" i Acta Didactica Norge 2(1) 2008 (fagfellevurdert artikkel)

  "Et ordinært fag i særklasse" En analyse av innføringsbøker i religionsdidaktikk. Ph.D.-avhandling i religionsvitenskap. Institutt for religionsvitenskap. Universitetet i Tromsø (322 sider)

  2004

  "Mellom vekkelse og konflikt - læstadianismen i Nord-Troms" i Nilsen, Gørill og Sundelin, Rune (red.): Kulturmøter i Nord-Troms. Nord-Troms museum. Sørkjosen (sammen med Torjer A. Olsen), s. 80-89. 

  2003

  "Where it leads. Læstadianismen i et internasjonalt perspektiv" i Din. Tidsskrift for religion og kultur nr. 4 2002/ 1 2003, s. 56-64. (Fagfellevurdert artikkel)

  "Mellom healing og blå energi. Nyreligiøsitet i Tromsø" i Din. Tidsskrift for religion og kultur nr. 4 2002/1 2003. (sm. Trude A. Fonneland), s. 30-36. (Fagfellevurdert artikkel)

  2002

  "Vekkelse med grenser: Lyngen-læstadianismens utforming" i Kristiansen, Roald E. (red.): Väckelse utan gränser. Lars Levi Læstadius og den læstadianske bevegelsen. Rapport fra seminar i Pajala, Sverige 23.-24. januar 2001, s. 31-48.

  2001

  Mellom Luther og Læstadius. Sjølvstendiggjøringa av Lyngen-læstadianismen 1900-1948. Hovudfagsoppgåve i religionsvitskap. Universitetet i Tromsø.

  2000

  "Jeg har kjæmpet. Læstadianar-predikanten Erik Johnsen" i Nesset, Sigmund og Norderval, Øyvind (red.): Vekkelse og vitenskap. Lars Levi Læstadius 200 år, s. 99-123. Tromsø: Universitetsbiblioteket i Tromsø. (sammen med Torjer O. Berglund [Olsen]).

  Øvrige mindre arbeider

  "Om konfliktperspektiver i religionsundervisningen" i Religion og livssyn nr.1 2009, s. 30-36. 

  "Forskning på samisk religion" i Religion og livssyn nr. 2 2006, s. 36-41.

  "Lærerrollen og filosofering med barn" i Bedre skole nr. 1 2006, s. 69-75.

  "Sekularisering - fra begrep til samfunnsvitenskapelig hypotese" i Religion og livssyn nr. 4 2005, s. 7-12.

  "Lars Levi Læstadius".  (Skrevet med ungdomstrinnet som målgruppe (med forslag til arbeid i skolen).

  Bokomtaler

  "Verdens levende religioner" i Religion og livssyn nr. 3 2007, s. 48-49.

  "Viktig bok om didaktikk i lærerutdanning" i UNIPED nr. 3 2006, s. 50.

  "Ny bok i KRL-biblioteket: Roald E. Kristiansen: Samisk religion og læstadianisme" i Religion og livssyn nr. 2 2006, s. 43-44+25.

  "Pedagogikkens mange ansikter" i UNIPED nr. 1 2005, s. 45-46.


  Forskningsinteresser

  Religionsdidaktikk, religion i norsk utdanningssektor, læstadianismen, religion og kommunikasjon/media, samisk religion, religionsvitenskapelig teoriutvikling og faghistorie, diskursanalyse, læreplan- og lærebokanalyse, utdanningshistorie.

  Undervisning

  Religionsdidaktikk, Lektor 8-13 og PPU-A