Bilde av Rui, Jon Petter
Foto: Hans Jørgen Brun

Jon Petter Rui


Professor


 • Bjørn Aslak Juliussen, Jon Petter Rui, Dag Johansen :
  Algorithms that forget: Machine unlearning and the right to erasure
  Computer Law and Security Review 2023 ARKIV / DOI
 • Jon Petter Rui :
  Om bankers rett til avslag/oppsigelse og plikt til avvisning og avvikling av kundeforhold grunnet i hvitvaskingsloven
  Tidsskrift for forretningsjus 2023
 • Bjørn Aslak Juliussen, Jon Petter Rui, Dag Johansen :
  Sport and Nutrition Digital Analysis: A Legal Assessment
  Lecture Notes in Computer Science (LNCS) 29. mars 2023 ARKIV / DATA / DOI
 • Bjørn Aslak Juliussen, Elisavet Kozyri, Dag Johansen, Jon Petter Rui :
  The third country problem under the GDPR: Enhancing protection of data transfers with technology
  International Data Privacy Law (IDPL) 2023 ARKIV / DOI
 • Jon Petter Rui :
  Straff som inngrep i menneskerettigheter og krav om legitimt formål og forholdsmessighet. - Noen kommentarer til HR-2022-731-A
  Lov og Rett 2022 DOI
 • Erling Johan Hjelmeng, Tina Søreide, Jørn Jacobsen, Jon Petter Rui :
  Sanksjonsregimer for foretak
  Tidsskrift for strafferett 09. oktober 2021 DOI
 • Emmanouil Billis, Nandor Knust, Jon Petter Rui :
  The Typology of Proportionality
  Hart Publishing Ltd 2021
 • Emmanouil Billis, Nandor Knust, Jon Petter Rui :
  Artificial Intelligence and the principle of proportionality (Künstliche Intelligenz und der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit)
  Duncker & Humblot 2021
 • Jon Petter Rui, Nandor Knust, Emmanouil Billis :
  The Typology of Proportionality
  Hart Publishing Ltd 2021
 • Jon Petter Rui, Nandor Knust, Emmanouil Billis :
  Künstliche Intelligenz und der Grundsatz der Verhältnismässigkeit
  Duncker & Humblot 2021
 • Jon Petter Rui :
  Fra menneskerettighetsdomstolen: Grenser for kriminalisering og bruk av straff i konkrete saker. Lacatus mot Sveits, søkenummer 14965/15, dom av 19. januar 2021
  Tidsskrift for strafferett 2021
 • Jon Petter Rui :
  Om skillet mellom overtreder og medvirker i strafferetten
  Gyldendal Akademisk 2021
 • Inger Marie Holm, Ioanna Dallari Jacobsen, Jon Petter Rui :
  Politiavhør av mistenkte barn under 15 år
  UiT Norges arktiske universitet 2023
 • Dag Johansen, Bjørn Aslak Juliussen, Tor-Arne Schmidt Nordmo, Aril Bernhard Ovesen, Pål Halvorsen, Håvard D. Johansen m.fl.:
  Sustainable commercial fishing: Digital inspectors to the rescue
  Arctic Frontiers : Abstracts 2022
 • Michael Alexander Riegler, Dag Johansen, Bjørn Aslak Juliussen, Tor-Arne Schmidt Nordmo, Aril Bernhard Ovesen, Pål Halvorsen m.fl.:
  Njord: An out-in-the-wild real world fish vessel catch analysis dataset
  Arctic Frontiers : Abstracts 2022
 • Håvard D. Johansen, Dag Johansen, Bjørn Aslak Juliussen, Tor-Arne Schmidt Nordmo, Aril Bernhard Ovesen, Pål Halvorsen m.fl.:
  Sustainable commercial fishing: Digital inspectors to the rescue
  2022
 • Michael Alexander Riegler, Dag Johansen, Bjørn Aslak Juliussen, Tor-Arne Schmidt Nordmo, Aril Bernhard Ovesen, Pål Halvorsen m.fl.:
  Njord: An out-in-the-wild real world fish vessel catch analysis dataset
  2022
 • Katrine Holter, Jon Petter Rui :
  Rett og Slett #21: Rus og straff
  16. mars 2022 DATA
 • Katrine Holter, Jon Petter Rui :
  Rett og Slett #22: Rus og tvang
  23. mars 2022 DATA
 • Katrine Holter, Morten Holmboe, Jon Petter Rui :
  Rett og Slett #28: Domstolenes «rusreform»
  11. mai 2022 DATA
 • Bjørn Aslak Juliussen, Elisavet Kozyri, Jon Petter Rui, Dag Johansen :
  The Third Country Problem under the GDPR: Technology to the Rescue
  2022
 • Bjørn Aslak Juliussen, Jon Petter Rui :
  Digital overvåking innen fiskeriene: Hvilke rammer oppstilles i menneskerettighetene og EU-retten?
  2022
 • Jon Petter Rui :
  Danske Bank betaler hver dag bøder for hvidvaskrod
  25. januar 2022
 • Jon Petter Rui :
  Utbyggeren deres ble tatt for underbetaling og farlige arbeidsforhold
  25. januar 2022
 • Jon Petter Rui :
  Straff av tunge rusmisbrukere for bruk av narkotika og besittelse til eget bruk. - Grunnloven § 102 som skranke mot straff uten legitimt formål
  Lov og Rett 2022
 • Jon Petter Rui :
  Bitcoinbedrift i Alvdal fikk bankkontoen avsluttet
  27. januar 2022
 • Jon Petter Rui :
  Alt for Kina. Smuglerruta
  31. januar 2022
 • Jon Petter Rui :
  Jusprofessor: -Straff mot rusmisbrukere bryter Grunnloven
  22. februar 2022
 • Jon Petter Rui :
  Professor mener straffedommer mot tungt rusavhengige må gjenåpnes
  24. februar 2022
 • Jon Petter Rui :
  Slik jages verdens rikeste
  19. mars 2022
 • Ida Lyngstad Wernø, Jon Petter Rui, Morten Holmboe :
  Et historisk notat for de rusavhengige
  27. mai 2022
 • Jon Petter Rui, Nandor Knust, Emmanouil Billis :
  Book launch and panel discussion: Proportionality in Crime Control and Criminal Justice
  2021
 • Jon Petter Rui :
  Ropstad risikerer straffeforfølgelse etter ny avsløring, mener jusprofessor
  17. september 2021
 • Jon Petter Rui :
  Jus-eksperter mener norske myndigheter tar feil om etterretningstjenestens overvåkingssystem
  17. september 2021
 • Jon Petter Rui :
  Rettspolitisk metode (eller rettskritisk metode)
  2021
 • Jon Petter Rui :
  Jusprofessor: Stortinget risikerer bøter og straffeskatt
  22. november 2021
 • Jon Petter Rui :
  Rekordmange personer er rapportert for hvitvasking
  21. desember 2021
 • Jon Petter Rui, Tina Søreide :
  Granskere, rapporteringsplikt og konfidensialitet
  Dagens næringsliv 2021
 • Jon Petter Rui :
  Økonomisk kriminalitet som samfunnsproblem
  03. juni 2021
 • Jon Petter Rui :
  Privatising the Rule of Law: legal, ethical and social implications
  2021 PROSJEKT
 • Jon Petter Rui :
  Klokt å lytte til etaten
  27. juni 2021
 • Jon Petter Rui :
  Svenske storbanker fikk milliardbøter etter hvitvaskingsrefs - DNB måtte ut med 400 millioner kroner
  04. mai 2021
 • Jon Petter Rui :
  Kan Jan Helge Andersen dømmes for et drap han er frikjent for å ha medvirket til?
  18. november 2021
 • Jon Petter Rui :
  Rettslige rammer for selvrapportering ved bruk av foretaksstraff
  2021
 • Jon Petter Rui :
  Ledere sørger for å ikke vite om korrupsjon, mener jusprofessor
  28. april 2021
 • Jon Petter Rui, Inger A. E. Coll :
  Nytt verktøy må til i kampen mot kriminaliteten
  Dagens næringsliv 24. juni 2021
 • Jon Petter Rui :
  Jusprofessor ber Stortinget revurdere skatteamnestiet: -Det er ikke likhet for loven
  01. april 2021
 • Jon Petter Rui :
  Politiet overlater etterforskningen av økonomisk kriminalitet til de mistenkte
  19. april 2021
 • Jon Petter Rui :
  Den mislykkede pengejakten
  21. juni 2021
 • Jon Petter Rui :
  Lovforslag om sivilrettslig inndragning
  2021

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →


  Forskningsinteresser

  Strafferett, straffeprosess, økonomisk kriminalitet, menneskerettigheter, statsrett

   

  Undervisning

  Strafferett, straffeprosess, menneskerettigheter