#
#
Idrettshøgskolen bjorn.michaelsen@uit.no Alta

Michaelsen, Bjørn


Stipendiat


 • Rolland, Carsten Gade; Michaelsen, Bjørn. Snøskred - hvorfor er du og jeg problemet?. Lørdagsuniversitetet 2019-01-26 - 2019-01-26 2019.
 • Michaelsen, Bjørn; Rolland, Carsten Gade; Engeset, Rune. Illegal & Lethal Snowmobiling in Northern Norway`s Avalanche Prone Mountains - what`s going on?. International Snow Science Workshop 2018-10-09 - 2018-10-12 2018.
 • Michaelsen, Bjørn. What ordinary people do or not do - Case Tromsø Kahoot Survey. Nordisk Konferanse om Snøskred og Friluftsliv 2017-11-02 - 2017-11-05 2017.
 • Michaelsen, Bjørn; Rolland, Carsten Gade. What ordinary people Do or NOT Do & Why? Observing Ski Touring & Decision Making in the Alps. Skredseminar 2016-11-22 - 2016-11-22 2016.
 • Michaelsen, Bjørn; Rolland, Carsten Gade. Observing ski touring and decision making in the Alps - what ordinary people really do or not do and why?. International Snow Science Workshop 2016-10-03 - 2016-10-07 2016.
 • Espen, Nordahl; Rolland, Carsten Gade; Engeset, Rune; Hetland, Audun; Andersen, Sigmund; Michaelsen, Bjørn; Landrø, Markus. The Norwegian Avalanche Science Center - fokus on Human Factors. International Snow Science Workshop (data) 2016-10-03 - 2016-10-07 2016.
 • Rolland, Carsten Gade; Hetland, Audun; Engeset, Rune; Nordahl, Espen; Michaelsen, Bjørn; Andersen, Sigmund; Landrø, Markus; Andrea, Mannberg. CARE - Center for Avalanche Research and Education – the Science Programme. International Snow Science Workshop (data) 2016-10-03 - 2016-10-07 2016.
 • Michaelsen, Bjørn. The Art of Skiing Undisciplined During Level 2 Conditions. Nordisk Konferanse om Snøskred og Friluftsliv 2015-11-20 - 2015-11-22 2015.
 • Rolland, Carsten Gade; Michaelsen, Bjørn; Nordahl, espen. Hvordan skal vi få færre omkomne i skred? Svever svarene i vinden eller kan et kompetansesenter bidra?. Nordisk konferanse om snøskred og friluftsliv 2015-11-20 - 2015-11-22 2015.
 • Michaelsen, Bjørn. The Art of Skiing Undisciplined During Level 2 Conditions - Poster. International Snow Science Workshop 2014 Banff (data) 2014-09-29 - 2014-10-03 2014.
 • Se alle arbeider i CRIStin →  Medlem i forskningsgruppe