No picture, placeholder image
No picture, placeholder image
Seksjon for digitale basistjenester sebastian.arumainayagam@uit.no +4777645032 Tromsø MH

Sebastian Arumainayagam


Overingeniør - Faggruppe IT-brukerstøtte Tromsø

Stillingsbeskrivelse

  • Arbeider med brukernær IT-støtte
  • Rådgivning innen IT-støtte til forskning og formidling

 

MH